Stranica 1
Ševa d.o.o., Školska 44, 21203 Veternik
Tel: 021 822 900, 820 574
Fax: 021 823 095
Mob.: 063 48 00 81, 063 48 00 82
[email protected]
www.seva.co.rs
CENOVNIK | OGLASNE TABLE I VITRINE
Cenovnik važi od 01. 08. 2011.
Cene su izražene u € po komadu. Obračun se vrši po srednjem kursu NBS.
Cene su neto. Na njih obračunavamo 18% PDV.
OGLASNA TABLA - PLUTA
Model
4 A4
6 A4
8 A4
9 A4
12 A4
Dimenzija
table u cm
50 x 70
75 x 70
100 x 70
75 x 100
100 x 100
Cena €/kom.
24,00
28,20
32,60
33,70
39,00
Ukrasne čiode za korišćenje table su priložene u paketu.
OGLASNA TABLA - MAGNET
Model
4 A4
6 A4
8 A4
9 A4
12 A4
Dimenzija
table u cm
50 x 70
75 x 70
100 x 70
75 x 100
100 x 100
Cena €/kom.
29,40
35,60
42,70
45,00
55,90
Ukrasni magneti za korišćenje table su priloženi u paketu.
OGLASNA VITRINA - MODEL 1
Model
4 A4
6 A4
9 A4
Dimenzija
vitrine u cm
53 x 72
76 x 72
76 x 103
Cena €/kom.
99,00
116,00
138,00
Ukrasni magneti za korišćenje vitrine su priloženi u paketu.
Posetite našu internet prezentaciju: www.seva.co.rs
MOJ IZBOR JE ŠEVA
Stranica 2
OGLASNE TABLE I VITRINE
OGLASNA VITRINA - MODEL 2
Model
6 A4
8 A4
9 A4
12 A4
Dimenzije
vitrine u cm
75 x 75
100 x 75
75 x 100
100 x 100
Cena €/kom.
199,00
228,00
229,00
264,00
Ukrasni magneti za korišćenje vitrine su priloženi u paketu.
U cilju tehničkog poboljšanja i estetske efikasnosti, zadržavamo pravo promena modela bez prethodne najave.
Svaki novi model objavićemo u našim novostima.
OGLASNA TABLA - PIŠI BRIŠI
Dimenzije
table u cm
Po želji kupca
Cena €/kom.
Na Vaš upit
Ukrasni magneti za korišćenje table su priloženi u paketu.
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
4 x A4
6 x A4
8 x A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
9 x A4
12 x A4
Posetite našu internet prezentaciju: www.seva.co.rs
MOJ IZBOR JE ŠEVA
Download

CENOVNIK | OGLASNE TABLE I VITRINE