Univerzitet
SinERGIJA
Na osnovu člana 9. i 61. st. 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 85/06 i 30/07), člana 51. Statuta
Univerziteta Sinergija, Bijeljina i Odluke Senata Univerziteta od 26.07.2010. godine, Univerzitet Sinergija raspisuje
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U
DRUGOM UPISNOM ROKU NA LICENCIRANE OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
za školsku 2010/2011. godinu
FILOLOŠKI FAKULTET, Bijeljina
FAKULTET ZA poslovnU
EKONOMIJU, Bijeljina
Licencirani studijski program:
 aNGLISTIKA
Licencirani studijski programi:
 Finansije i bankarstvo
 Računovodstvo i revizija
 Marketing i trgovina
Upisuje 180 studenata
Svi studijski programi vrednovani su
sa 240 ECTS bodova
Raje Baničića bb, 76300 Bijeljina
Telefon: 055/213 132, 213 133, Fax: 055/224 571
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
Upisuje se 35 studenata
Studijski program vrednovan je
sa 240 ECTS bodova
Raje Baničića bb, 76300 Bijeljina
Telefon: 055/213 132, 213 133, Fax: 055/224 571
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I
ZAŠTITU, Banja Luka
Licencirani studijski programi:
 PRIVATNA bezbjednost
 civilna zaštita
 bezbjednost i kriminalistika
FAKULTET ZA poslovnU
INFORMATIKU, Bijeljina
Licencirani studijski program:
Upisuje se 150 studenata
Svi studijski programi vrednovani su
sa 180 i 240 ECTS bodova
 poslovna informatika
Upisuje se 90 studenata
Studijski program vrednovan je
sa 240 ECTS bodova
V kozarske brigade 18, 78000 Banja luka
Telefon: 051/345 910, 308 761, Fax: 051/345 911
E-mail: [email protected]
www.fbzbl.net
Raje Baničića bb, 76300 Bijeljina
Telefon: 055/213 132, 213 133, Fax: 055/224 571
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
poslovnI FAKULTET,
Višegrad - Bijeljina
PRAVNI FAKULTET, Bijeljina
Licencirani studijski programi:
Licencirani studijski program:
 Finansije i bankarstvo
 Računovodstvo i revizija
 Marketing i trgovina
 pRAVO
Upisuje se 120 studenata
Studijski program vrednovan je
sa 240 ECTS bodova
Upisuje se 70 studenata
Svi studijski programi vrednovani su
sa 180 ECTS bodova
Raje Baničića bb, 76300 Bijeljina
Telefon: 055/213 132, 213 133, Fax: 055/224 571
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
Raje Baničića bb, 76300 Bijeljina
Telefon: 055/213 132, 213 133, Fax: 055/224 571
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
prijave za DRUGI upisni rok PODNOSE se
DO 30.09.2010. godine
Uslovi upisa:
Opšti uslovi za upis na prvu godinu akademskih studija su završena srednja četvorogodišnja škola i položen test za provjeru sklonosti i sposobnosti.
Godišnja školarina iznosi 2.000,00 KM i plaća se u deset jednakih mjesečnih rata. U cijenu školarine uključeni su udžbenici.
www.sinergija.edu.ba
Download

S I N E R G I J A UNIVERZITET