R.b.
1.
Lista obaveznih predmeta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ime i prezime
Planinčić Alma
Laštro Anja
Malkić Sandra
Mulalić Melisa
Karat Haris
Duran Refik
Skomorac – Kos Dženana
Ramić Sabina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Planinčić Alma
Martini Denis
Karat Haris
Malkić Sandra
Mulalić Melisa
Duraković Mirnes
Osmančević Emina
Trako Anida
Halilović Vildana
Gačević Amira
Duran Refik
Skomorac – Kos Dženana
Ramić Sabina
Kadrić Jasmin
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Martini Denis
Karat Haris
Halilović Vildana
Duraković Mirnes
Osmančević Emina
Trako Anida
Badnjar Indira
Laštro Anja
Gačević Amira
Brkić Belmira
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Martini Denis
Gačević Amira
Brkić Belmira
Duran Refik
Smailhodžić Alma
Ćiber Aida
Zagić – Prskalo Merima
Pačariz Vildana
Torlak Dino
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Selimović Aldin
Badnjar Indira
Irma Brajlović
Fifić Dženisa
Drobo Šemsa
Melisa Omić
Selma Ramović
Dženana Karađuz
Amra Avdić
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Smailhodžić Alma
Ćiber Aida
Omić Melisa
Kadrić Jasmin
Zagić – Prskalo Merima
Pačariz Vildana
Torlak Dino
Dženisa Fifić
Dženana Karađuz
Antidiskriminacijsko privatno pravo EU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Međunarodno privredno pravo
Evropsko porodično pravo
Pravo osiguranja
Ljudska prava
Bankarsko pravo EU
7.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Planinčić Alma
Laštro Anja
Malkić Sandra
Smailhodžić Alma
Ćiber Aida
Skomorac – Kos Dženana
Kadrić Jasmin
Zagić – Prskalo Merima
Pačariz Vildana
Ramić Sabina
Torlak Dino
Selimović Aldin
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Mulalić Melisa
Duraković Mirnes
Osmančević Emina
Selimović Aldin
Dženisa Fifić
Melisa Omić
Trako Anida
Drobo Šemsa
Dženana Karađuz
Selma Ramović
Halilović Vildana
Brkić Belmira
Armin Bašić
Igor Popović
Amra Bećirović-Kaknjo
Esad Pelja
Emina Mešić
Amra Avdić
Armin Bašić
Sanja Suvajac
Igor Popović
Amra Bećirović-Kaknjo
Esad Pelja
Emina Mešić
Amra Avdić
Armin Bašić
Sanja Suvajac
Irma Brajlović
Amra Bećirović-Kaknjo
Badnjar Indira
Drobo Šemsa
Ramović Selma
Irma Brajlović
Sanja Suvajac
Igor Popović
Esad Pelja
Emina Mešić
Pravo unutrašnjeg tržišta EU
8.
Monetarno javno pravo
9.
Aksiologija i savremena filozofija prava
10.
Maloljetničko krivično pravo
11.
Međunarodni krivični sudovi
12.
Pravo izvršenja krivičnih sankcija
1.
1.
13.
14.
Savremeni sigurnosni izazovi i upravljanje krizama
Kriminalistika
R.b.
Lista obaveznih predmeta
1.
1.
Lična prava
2.
Sudsko pravo
3.
Dokazno pravo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ime i prezime
Planinčić Alma
Laštro Anja
Karat Haris
Mulalić Melisa
Malkić Sandra
Duraković Mirnes
Osmančević Emina
Halilović Vildana
Brkić Belmira
Duran Refik
Skomorac – Kos Dženana
Kadrić Jasmin
Ramić Sabina
Trako Anida
Irma Brajlović
Dženisa Fifić
Melisa Omić
Selma Ramović
Drobo Šemsa
1.
2.
3.
4.
Martini Denis
Selimović Aldin
Badnjar Indira
Dženana Karađuz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Smailhodžić Alma
Ćiber Aida
Gačević Amira
Zagić – Prskalo Merima
Pačariz Vildana
Torlak Dino
Amra Avdić
Armin Bašić
Mešić Emina
Sanja Suvajac
Igor Popović
Amra Bećirović-Kaknjo
Esad Pelja
Prof.dr. Zlatan Meškić
Download

Izmjenjeni spisak studenata sa izabranim predmetima za II semestar