SPISAK
SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA
("Sl. glasnik RS", br. 55/2012)
1. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti mašina:
Redni
broj
Oznaka srpskog
standarda
1.
SRPS EN 81-3:2010
2.
SRPS EN 81-31:2011
3.
SRPS EN 81-40:2010
Naslov srpskog standarda
Bezbednosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova
- Deo 3: Električni i hidraulični
liftovi sa kabinom u koju nije
moguć pristup ljudima
Bezbednosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova
- Liftovi namenjeni samo za
prevoz tereta - Deo 31:
Teretni liftovi u kojima je
moguć pristup
Bezbednosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova
- Specijalni liftovi za prevoz
lica i tereta - Deo 40:
Stepenišni liftovi i koso
podizne platforme namenjene
za lica sa smanjenom
pokretljivošću
Oznaka
povučenog / izmenjenog
srpskog standarda
Datum do kada
primena
povučenog /
izmenjenog
srpskog
standarda
obezbeđuje
pretpostavku o
usaglašenosti sa
zahtevima iz
tehničkog
propisa
Oznaka referentnog
harmonizovanog
evropskog standarda
EN 81-3:2000+A1:2008
EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009
EN 81-31:2010
EN 81-40:2008
4.
SRPS EN 81-41:2011
5.
SRPS EN 81-43:2010
6.
SRPS EN 115-1:2010
7.
SRPS EN 201:2010
8.
SRPS EN 280:2010
9.
SRPS EN 289:2010
10.
SRPS EN 349:2009
11.
SRPS EN 378-2:2010
12.
SRPS EN 415-1:2009
Bezbednosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova
- Specijalni liftovi za prevoz
lica i tereta - Deo 41:
Vertikalno podizne platforme
namenjene za lica sa
smanjenom pokretljivošću
Bezbednosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova
- Specijalni liftovi za prevoz
lica i tereta - Deo 43: Liftovi
namenjeni za dizalice
Bezbednost pokretnih
stepenica i pokretnih staza Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za injekciono
presovanje - Zahtevi za
bezbednost
Mobilne podizne radne
platforme - Projektni proračuni
- Kriterijumi stabilnosti Izrada - Bezbednost Pregledi i ispitivanja
Mašine za plastične mase i
gumu - Prese - Zahtevi za
bezbednost
Bezbednost mašina Minimalna rastojanja za
sprečavanje prignječenja
delova tela
Rashladna postrojenja i
toplotne pumpe - Zahtevi za
bezbednost i zaštitu životne
sredine - Deo 2: Konstrukcija,
izrada, ispitivanje,
obeležavanje i dokumentacija
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 1:
Terminologija i podela mašina
EN 81-41:2010
EN 81-43:2009
EN 115-1:2008+A1:2010
EN 201:2009
EN 280:2001+A2:2009
EN 289:2004+A1:2008
EN 349:1993+A1:2008
EN 378-2:2008+A1:2009
EN 415-1:2000+A1:2009
13.
SRPS EN 415-3:2011
14.
SRPS EN 415-5:2011
15.
SRPS EN 415-6:2011
16.
SRPS EN 415-7:2009
17.
SRPS EN 415-8:2009
18.
SRPS EN 415-9:2011
19.
SRPS EN 422:2010
20.
SRPS EN 453:2011
21.
SRPS EN 454:2011
22.
SRPS EN 474 -1:2010
za pakovanje i prateće
opreme
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 3: Mašine za
oblikovanje, punjenje i
zatvaranje
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 5: Mašine za
umotavanje
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 6: Mašine za
umotavanje paleta
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 7: Mašine za
grupno i sekundarno
pakovanje
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 8: Mašine za
pakovanje pomoću trake
Bezbednost mašina za
pakovanje - Deo 9: Metode za
merenje buke za mašine,
linije i pripadajuću opremu za
pakovanje, stepena tačnosti 2
i3
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za oblikovanje
duvanjem - Zahtevi za
bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Mešalice za testo Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Planetarne
mešalice - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 1: Opšti
EN 415-3:1999+A1:2009
EN 415-5:2006+A1:2009
EN 415-6:2006+A1:2009
EN 415-7:2006+A1:2008
EN 415-8:2008
EN 415-9:2009
EN 422:2009
EN 453:2000+A1:2009
EN 454:2000+A1:2009
EN 474-1:2006+A1:2009
23.
SRPS EN 474 -2:2010
24.
SRPS EN 474 -3:2010
25.
SRPS EN 474-6:2010
26.
SRPS EN 474 -7:2010
27.
SRPS EN 474 -8:2010
28.
SRPS EN 474 -9:2010
29.
SRPS EN 474 -10:2010
30.
SRPS EN 474 -11:2010
31.
SRPS EN 474 -12:2010
32.
SRPS EN 500-1:2011
33.
SRPS EN 500-2:2011
34.
SRPS EN 500-3:2011
zahtevi
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 2: Zahtevi
za traktore-dozere
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 3: Zahtevi
za utovarivače
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 6: Zahtevi
za dampere
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 7: Zahtevi
za skrepere
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 8: Zahtevi
za grejdere
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 9: Zahtevi
za cevopolagače
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 10: Zahtevi
za rovokopače
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 11: Zahtevi
za sanitarne kompaktore
Mašine za zemljane radove Bezbednost - Deo 12: Zahtevi
za bagere sa povlačnom
kašikom
Mobilne mašine za izgradnju
puteva - Bezbednost - Deo 1:
Opšti zahtevi
Mobilne mašine za izgradnju
puteva - Bezbednost - Deo 2:
Posebni zahtevi za mašine za
struganje asfalta
Mobilne mašine za izgradnju
puteva - Bezbednost - Deo 3:
Posebni zahtevi za mašine za
EN 474-2:2006+A1:2008
EN 474-3:2006+A1:2009
EN 474-6:2006+A1:2009
EN 474-7:2006+A1:2009
EN 474-8:2006+A1:2009
EN 474-9:2006+A1:2009
EN 474-10:2006+A1:2009
EN 474-11:2006+A1:2008
EN 474-12:2006+A1:2008
EN 500-1:2006+A1:2009
EN 500-2:2006+A1:2008
EN 500-3:2006+A1:2008
35.
SRPS EN 500-4:2011
36.
SRPS EN 500-6:2009
37.
SRPS EN 528:2010
38.
SRPS EN 547-1:2009
39.
SRPS EN 547-2:2009
40.
SRPS EN 547-3:2009
41.
SRPS EN 574:2009
42.
SRPS EN 609-1:2010
43.
SRPS EN 609-2:2010
44.
SRPS EN 614 -1:2010
stabilizaciju tla i mašine za
recikliranje
Pokretne mašine za izgradnju
puteva - Bezbednost - Deo 4:
Posebni zahtevi za mašine za
zbijanje
Mobilne mašine za izgradnju
puteva - Bezbednost - Deo 6:
Posebni zahtevi za finišere
Regalne dizalice - Zahtevi za
bezbednost
Bezbednost mašina - Mere
ljudskog tela - Deo 1: Osnove
za utvrđivanje mera otvora za
ulaz čoveka celim telom u
mašinu
Bezbednost mašina - Mere
ljudskog tela - Deo 2: Osnove
za određivanje mera prilaznih
otvora
Bezbednost mašina - Mere
ljudskog tela - Deo 3:
Antropometrijski podaci
Bezbednost mašina - Uređaji
za dvoručno upravljanje Funkcionalni aspekti i načela
za konstruisanje
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Bezbednost
cepača trupaca - Deo 1:
Klinasti cepači
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Bezbednost
cepača trupaca - Deo 2:
Zavojni cepači
Bezbednost mašina Ergonomski principi pri
projektovanju - Deo 1:
Terminologija i opšti principi
EN 500-4:2011
EN 500-6:2006+A1:2008
EN 528:2008
EN 547-1:1996+A1:2008
EN 547-2:1996+A1:2008
EN 547-3:1996+A1:2008
EN 574:1996+A1:2008
EN 609-1:1999+A2:2009
EN 609-2:1999+A1:2009
EN 614-1:2006+A1:2009
45.
SRPS EN 614-2:2010
46.
SRPS EN 617:2011
47.
SRPS EN 618:2011
48.
SRPS EN 619:2011
49.
SRPS EN 620:2011
50.
SRPS EN 626-1:2010
51.
SRPS EN 626-2:2010
Bezbednost mašina Ergonomski principi pri
projektovanju - Deo 2:
Interakcije između
projektovanja mašina i radnih
zadataka
Oprema i sistemi za
kontinualni transport - Zahtevi
za bezbednost i EMC opreme
za skladištenje rasutih
materijala u silosima,
skladištima, bunkerima i
levcima
Oprema i sistemi za
kontinualni transport - Zahtevi
za bezbednost i EMC za
opremu za mehaničko
rukovanje rasipnim
materijalom, osim
stacionarnih (nepokretnih)
transportera sa trakom
Oprema i sistemi za
kontinualni transport - Zahtevi
za bezbednost i EMC za
opremu za mehaničko
rukovanje jedinicama tereta
Oprema i sistemi za
kontinualni transport - Zahtevi
za bezbednost i EMC za
stacionarne (nepokretne)
transportere sa trakom za
rasipni materijal
Bezbednost mašina Smanjenje rizika po zdravlje
nastalih usled opasnih
materija koje emituje mašina Deo 1: Načela i specifikacije
za proizvođače mašina
Bezbednost mašina Smanjenje rizika po zdravlje
EN 614-2:2000+A1:2008
EN 617:2001+A1:2010
EN 618:2002+A1:2010
EN 619:2002+A1:2010
EN 620:2002+A1:2010
EN 626-1:1994+A1:2008
EN 626-2:1996+A1:2008
52.
53.
SRPS EN 676:2009
SRPS EN 676:2009/AC:2010
SRPS EN 690:2009
54.
SRPS EN 692:2010
55.
SRPS EN 693:2011
56.
SRPS EN 703:2009
57.
SRPS EN 706:2009
58.
SRPS EN 707:2010
59.
SRPS EN 709:2011
60.
SRPS EN 710:2011
61.
SRPS EN 741:2011
nastalih usled opasnih
materija koje emituje mašina Deo 2: Metodologija za
utvrđivanje postupka
verifikacije
Automatski ventilatorski
gorionici za gasovita goriva
Poljoprivredne mašine Rasturači stajnjaka Bezbednost
Mašine alatke - Mehaničke
prese - Bezbednost
Mašine alatke - Bezbednost - SRPS EN 693:2010
Hidraulične prese
Poljoprivredne mašine Mašine za utovar, mešanje i/ili
seckanje i raspodelu silaže Bezbednost
Poljoprivredne mašine Mašine za sečenje izdanaka
vinove loze - Bezbednost
Poljoprivredne mašine Cisterne za tečni stajnjak Bezbednost
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Motokultivatori sa
rotacionom sitnilicom,
motorna kopačica i motorna
kopačica sa pogonom preko
točka (točkova) kojima
upravlja rukovalac koji hoda Bezbednost
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za mašine i
postrojenja za livenje u
kalupe, proizvodnju livačkih
jezgara i njihovu prateću
opremu
Oprema i sistemi za
EN 676:2003+A2:2008
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
EN 690:1994+A1:2009
EN 692:2005+A1:2009
31.10.2012.
EN 693:2001+A2:2011
EN 703:2004+A1:2009
EN 706:1996+A1:2009
EN 707:1999+A1:2009
EN 709:1997+A4:2009
EN 710:1997+A1:2010
EN 741:2000+A1:2010
62.
SRPS EN 745:2010
63.
SRPS EN 746-1:2011
64.
SRPS EN 746-2:2011
65.
SRPS EN 746-3:2011
66.
SRPS EN 786:2008
67.
SRPS EN 791:2010
68.
SRPS EN 792-2:2010
69.
SRPS EN 792-5:2010
70.
SRPS EN 792-7:2010
kontinualni transport - Zahtevi
za bezbednost sistema i
njihovih komponenata pri
pneumatskom transportu
rasutih materijala
Poljoprivredne mašine Rotacione kosilice i kosilice
sa udaračima - Bezbednost
Oprema za termičke postupke
u industriji - Deo 1: Opšti
zahtevi za bezbednost
opreme za termičke postupke
u industriji
Oprema za termičke postupke
u industriji - Deo 2: Zahtevi za
bezbednost sistema za
sagorevanje i dovod goriva
Oprema za termičke postupke
u industriji - Deo 3: Zahtevi za
bezbednost pri proizvodnji i
upotrebi atmosferskih gasova
Oprema za bašte - Prenosni,
ručno upravljani trimeri i rubni
trimeri za travnjake na
električni pogon - Mehanička
bezbednost
Oprema za bušenje Bezbednost
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 2: Motorni alati za
odsecanje i presavijanje
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 5: Rotacione udarne
bušilice
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 7: Brusilice
EN 745:1999+A1:2009
EN 746-1:1997+A1:2009
EN 746-2:2010
EN 746-3:1997+A1:2009
EN 786:1996+A2:2009
EN 791:1995+A1:2009
EN 792-2:2000+A1:2008
EN 792-5:2000+A1:2008
EN 792-7:2001+A1:2008
71.
SRPS EN 792-8:2010
72.
SRPS EN 792-9:2010
73.
SRPS EN 792-10:2010
74.
SRPS EN 792-11:2010
75.
SRPS EN 792-12:2010
76.
SRPS EN 792-13:2010
77.
SRPS EN 809:2010
78.
SRPS EN 815:2009
79.
SRPS EN 818-1:2009
80.
SRPS EN 818-2:2009
81.
SRPS EN 818-3:2009
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 8: Trakaste brusilice i
glačalice
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 9: Brusilice za završno
brušenje
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 10: Kompresorski alati
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 11: Probojci i makaze
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 12: Male kružne, male
oscilatorne i povratne testere
Ručni neelektrični motorni
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 13: Alati za elemente
za učvršćivanje veze
Pumpe i pumpni agregati za
tečnost - Opšti zahtevi za
bezbednost
Bezbednost mašina bez štita
za bušenje tunela i mašina
bez bušaćih šipki za bušenje
okna u steni - Zahtevi za
bezbednost
Lanci za dizalice sa kratkim
karikama - Bezbednost - Deo
1: Opšti uslovi prihvatljivosti
Lanci za dizalice sa kratkim
karikama - Bezbednost - Deo
2: Lanci srednje tolerancije za
lance za prihvatanje tereta Klase 8
Lanci za dizalice sa kratkim
EN 792-8:2001+A1:2008
EN 792-9:2001+A1:2008
EN 792-10:2000+A1:2008
EN 792-11:2000+A1:2008
EN 792-12:2000+A1:2008
EN 792-13:2000+A1:2008
EN 809:1998+A1:2009
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
EN 815:1996+A2:2008
EN 818-1:1996+A1:2008
EN 818-2:1996+A1:2008
EN 818-3:1999+A1:2008
82.
SRPS EN 818-4:2009
83.
SRPS EN 818-5:2009
84.
SRPS EN 818-6:2009
85.
SRPS EN 818-7:2009
86.
SRPS EN 842:2010
87.
SRPS EN 848-1:2010
88.
SRPS EN 848-2:2010
karikama - Bezbednost - Deo
3: Lanci srednje tolerancije za
lance za priveznice od lanaca
- Klasa 4
Lanci za dizalice sa kratkim
karikama - Bezbednost - Deo
4: Lanci za priveznice - Klasa
8
Lanci za dizalice sa kratkim
karikama - Bezbednost - Deo
5: Lanci za priveznice - Klasa
4
Lanci za dizalice sa kratkim
karikama - Bezbednost - Deo
6: Lanci za priveznice Specifikacija za informacije za
upotrebu i održavanje koje
mora da dostavi proizvođač
Lanci za dizalice sa kratkim
karikama - Bezbednost - Deo
7: Lanci za male dizalice fine
tolerancije, Klase T (Tipovi T,
DAT i DT)
Bezbednost mašina - Vizuelni
signali za opasnost - Osnovni
zahtevi, projektovanje i
ispitivanje
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
jednostrano kopirno glodanje
sa obrtnim alatom - Deo 1:
Mašine za kopirno glodanje
sa vertikalnim vratilom
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
jednostrano kopirno glodanje
sa obrtnim alatom - Deo 2:
Mašine za glodanje sa ručnim
pomerom sa jednim
vratilom/mašine za glodanje
EN 818-4:1996+A1:2008
EN 818-5:1999+A1:2008
EN 818-6:2000+A1:2008
EN 818-7:2002+A1:2008
EN 842:1996+A1:2008
EN 848-1:2007+A1:2009
EN 848-2:2007+A1:2009
89.
SRPS EN 848-3:2010
90.
SRPS EN 859:2010
91.
SRPS EN 860:2010
92.
SRPS EN 861:2010
93.
SRPS EN 869:2009
94.
SRPS EN 894-1:2009
95.
SRPS EN 894-2:2009
96.
SRPS EN 894-3:2009
sa mehanizovanim pomerom
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
jednostrano kopirno glodanje
sa obrtnim alatima - Deo 3:
Numerički kontrolisane (NC)
mašine za bušenje i mašine
za glodanje
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
ravnanje površine (ravnjače)
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
jednostrano izjednačavanje
debljine (debljače)
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
ravnanje površine (ravnjače) i
mašine za izjednačavanje
debljine (debljače)
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost kod opreme
za livenje pod pritiskom
Bezbednost mašina Ergonomski zahtevi za
projektovanje displeja i
upravljačkih aktuatora - Deo
1: Opšti principi međudejstva
čoveka sa displejima i
upravljačkim aktuatorima
Bezbednost mašina Ergonomski zahtevi za
projektovanje displeja i
upravljačkih aktuatora - Deo
2: Displeji
Bezbednost mašina Ergonomski zahtevi za
projektovanje displeja i
upravljačkih aktuatora - Deo
3: Upravljački aktuatori
EN 848-3:2007+A2:2009
EN 859:2007+A1:2009
EN 860:2007+A1:2009
EN 861:2007+A1:2009
EN 869:2006+A1:2009
EN 894-1:1997+A1:2008
EN 894-2:1997+A1:2008
EN 894-3:2000+A1:2008
97.
SRPS EN 894-4:2011
98.
SRPS EN 908:2010
99.
SRPS EN 909:2010
100. SRPS EN 930:2010
101. SRPS EN 931:2009
102. SRPS EN 940:2011
103. SRPS EN 953:2010
104. SRPS EN 972:2011
105. SRPS EN 981:2010
106. SRPS EN 996:2010
Bezbednost mašina Ergonomski zahtevi za
projektovanje displeja i
upravljačkih aktuatora - Deo
4: Mesto i raspored displeja i
upravljačkih aktuatora
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Mašine za
navodnjavanje sa kalemom Bezbednost
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Mašine za
navodnjavanje kišenjem sa
kružnim i pravolinijskim
kretanjem - Bezbednost
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Mašine za grubu, finu
obradu, poliranje i opsecanje
- Bezbednosni zahtevi
Mašine za proizvodnju obuće
- Mašine za spajanje Bezbednosni zahtevi
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kombinovane
mašine za obradu drveta
Bezbednost mašina Zaštitnici - Opšti zahtevi za
projektovanje i konstrukciju
nepokretnih i pokretnih
zaštitnika
Mašine za obradu kože Mašine sa sistemom valjaka Zahtevi za bezbednost
Bezbednost mašina - Sistem
zvučnih, vizuelnih i
informacionih signala za
opasnost
Oprema za pobijanje šipova Zahtevi za bezbednost
EN 894-4:2010
EN 908:1999+A1:2009
EN 909:1998+A1:2009
EN 930:1997+A2:2009
EN 931:1997+A2:2009
EN 940:2009
EN 953:1997+A1:2009
EN 972:1998+A1:2010
EN 972:1998+A1:2010/AC:2011
EN 981:1996+A1:2008
EN 996:1995+A3:2009
107. SRPS EN 1005-1:2009
108. SRPS EN 1005-2:2010
109. SRPS EN 1005-3:2009
110. SRPS EN 1005-4:2010
111. SRPS EN 1010-1:2011
112. SRPS EN 1010-2:2011
113. SRPS EN 1010-3:2009
114. SRPS EN 1010-4:2009
Bezbednost mašina - Fizičke
performanse ljudi - Deo 1:
Termini i definicije
Bezbednost mašina - Fizičke
performanse ljudi - Deo 2:
Rukovanje mašinama i
sastavnim delovima mašina
Bezbednost mašina - Fizičke
performanse ljudi - Deo 3:
Preporučene granice sile za
rukovanje mašinama
Bezbednost mašina - Fizičke
performanse ljudi - Deo 4:
Vrednovanje položaja rada i
kretanja u odnosu na mašine
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za štampanje i
preradu papira - Deo 1: Opšti
zahtevi
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za štampanje i
preradu papira - Deo 2:
Mašine za štampanje i
lakiranje, uključujući i mašine
za pripremu za štampu
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za štampanje i
preradu papira - Deo 3:
Mašine za rezanje
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za štampanje i
preradu papira - Deo 4:
EN 1005-1:2001+A1:2008
EN 1005-2:2003+A1:2008
EN 1005-3:2002+A1:2008
EN 1005-4:2005+A1:2008
EN 1010-1:2004+A1:2010
EN 1010-2:2006+A1:2010
EN 1010-3:2002+A1:2009
EN 1010-4:2004+A1:2009
115. SRPS EN 1012-1:2011
116. SRPS EN 1012-2:2010
117. SRPS EN 1028-1:2009
118. SRPS EN 1028-2:2009
119. SRPS EN 1032:2010
120. SRPS EN 1034-1:2011
121. SRPS EN 1034-2:2009
122. SRPS EN 1034-3:2011
Mašine za uvezivanje knjiga,
preradu i završnu obradu
papira
Kompresori i vakuum-pumpe Zahtevi za bezbednost - Deo
1: Kompresori
Kompresori i vakuum-pumpe Zahtevi za bezbednost - Deo
2: Vakuum-pumpe
Vatrogasne pumpe Centrifugalne vatrogasne
pumpe sa vakuum-uređajem Deo 1: Klasifikacija - Opšti i
bezbednosni zahtevi
Vatrogasne pumpe Centrifugalne vatrogasne
pumpe sa vakuum-uređajem Deo 2: Verifikacija opštih i
bezbednosnih zahteva
Mehaničke vibracije Ispitivanje pokretnih mašina
da bi se utvrdila vrednost
emisije vibracija
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za štampanje i
preradu papira - Deo 1: Opšti
zahtevi
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
2: Bubnjevi za otkoravanje
(skidanje kore drveta)
Bezbednost mašina SRPS EN 1034-3:2008
Bezbednosni zahtevi za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
EN 1012-1:2010
EN 1012-2:1996+A1:2009
EN 1028-1:2002+A1:2008
EN 1028-2:2002+A1:2008
EN 1032:2003+A1:2008
EN 1034-1:2000+A1:2010
EN 1034-2:2005+A1:2009
30.9.2012.
EN 1034-3:1999+A1:2009
123. SRPS EN 1034-4:2009
124. SRPS EN 1034-5:2009
125. SRPS EN 1034-6:2009
126. SRPS EN 1034-7:2009
127. SRPS EN 1034-13:2009
128. SRPS EN 1034-14:2009
završnu obradu papira - Deo
3: Mašine za namotavanje i
sečenje i mašine za izradu
višeslojnog papira
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
4: Palperi i uređaji za
punjenje
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
5: Uređaji za rezanje papirne
rolne na tabake
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
6: Kalandar
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
7: Kade
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
13: Mašine za uklanjanje žice
sa bala
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
EN 1034-4:2005+A1:2009
EN 1034-5:2005+A1:2009
EN 1034-6:2005+A1:2009
EN 1034-7:2005+A1:2009
EN 1034-13:2005+A1:2009
EN 1034-14:2005+A1:2009
129. SRPS EN 1034-22:2009
130. SRPS EN 1037:2010
131. SRPS EN 1088:2010
132. SRPS EN 1093-1:2010
133. SRPS EN 1093-2:2010
134. SRPS EN 1093-3:2010
135. SRPS EN 1093-4:2010
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
14: Rezač rolni
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za
projektovanje i konstrukciju
mašina za proizvodnju i
završnu obradu papira - Deo
22: Uređaji za brušenje drveta
Bezbednost mašina Sprečavanje neočekivanog
pokretanja
Bezbednost mašina - Uređaji
za zabravljivanje zaštitnika Principi za projektovanje i
izbor
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 1: Izbor
metoda ispitivanja
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 2: Gasna
metoda praćenja za merenje
veličine emisije datog
zagađivača
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 3: Merenje
veličine emisije datog
zagađivača metodom ispitnog
stola
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 4: Efikasnost
apsorpcije izduvnog sistema -
EN 1034-22:2005+A1:2009
EN 1037:1995+A1:2008
EN 1088:1995+A2:2008
EN 1093-1:2008
EN 1093-2:2006+A1:2008
EN 1093-3:2006+A1:2008
EN 1093-4:1996+A1:2008
136. SRPS EN 1093-6:2010
137. SRPS EN 1093-7:2009
138. SRPS EN 1093-8:2009
139. SRPS EN 1093-9:2010
140. SRPS EN 1093-11:2010
141. SRPS EN 1114-3:2010
142. SRPS EN 1127-1:2011
Metoda praćenja
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 6: Efikasnost
odvajanja po masi, otvorene
izduvne cevi
Bezbednost mašina Ocenjivanje emisije opasnih
materija koje se prenose
vazduhom - Deo 7: Masena
efikasnost odvajanja na izlazu
cevovoda
Bezbednost mašina Ocenjivanje emisije opasnih
materija koje se prenose
vazduhom - Deo 8: Parametri
koncentracije zagađivača,
metoda ispitnog stola
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 9: Parametri
koncentracije zagađivača
prema metodi ispitne sobe
Bezbednost mašina Vrednovanje emisije opasnih
materija koja se prenosi
vazduhom - Deo 11: Indeks
dekontaminacije
Mašine za plastične mase i
gumu - Ekstruderi i linije za
ekstrudiranje - Deo 3: Zahtevi
za bezbednost mašine za
izvlačenje
Eksplozivne atmosfere Sprečavanje eksplozije i
zaštita od eksplozije - Deo 1:
Osnovna načela i
metodologija
EN 1093-6:1998+A1:2008
EN 1093-7:1998+A1:2008
EN 1093-8:1998+A1:2008
EN 1093-9:1998+A1:2008
EN 1093-11:2001+A1:2008
EN 1114-3:2001+A1:2008
EN 1127-1:2007
143. SRPS EN 1127-2:2011
144. SRPS EN 1218-1:2011
145. SRPS EN 1218-2:2010
146. SRPS EN 1218-3:2010
147. SRPS EN 1218-4:2010
148. SRPS EN 1218-5:2010
149. SRPS EN 1247:2011
Eksplozivi atmosfere Prevencija i zaštita od
eksplozije - Deo 1: Osnovna
načela i metodologija za
rudarstvo
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
izradu čepova - Deo 1:
Jednostrane mašine za izradu
čepova sa pokretnim stolom
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
izradu profila - Deo 2:
Dvostrana izrada profila i/ili
mašine za profilisanje sa
lančanim transporterom ili
transporterima
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
izradu profila - Deo 3: Mašine
za izradu profila sa ručnim
pomerom sa kliznim stolom
za rezanje drvenih
konstrukcija
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
izradu profila - Deo 4: Mašine
za obradu ivica sa lančanim
transporterom
(transporterima)
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Mašine za
izradu profila - Deo 5: Mašine
za jednostrano profilisanje sa
nepomičnim stolom i valjcima
za pomer ili sa lančanim
transporterom
Mašine za livenje - Zahtevi za
bezbednost za kašike za
livenje, opremu za livenje,
EN 1127-2:2002+A1:2008
EN 1218-1:1999+A1:2009
EN 1218-2:2004+A1:2009
EN 1218-3:2001+A1:2009
EN 1218-4:2004+A2:2009
EN 1218-5:2004+A1:2009
EN 1247:2004+A1:2010
150. SRPS EN 1248:2009
151. SRPS EN 1265:2009
152. SRPS EN 1299:2010
153. SRPS EN 1374:2011
154. SRPS EN 1398:2010
155. SRPS EN 1417:2010
156. SRPS EN 1492-1:2010
157. SRPS EN 1492-2:2009
158. SRPS EN 1492-4:2009
mašine za centrifugalno
livenje i mašine za
kontinuirano i
polukontinuirano livenje
Livačke mašine - Zahtevi za
bezbednost uređaja za
abrazivno čišćenje
Bezbednost mašina - Kôd za
ispitivanje buke livačkih
mašina i opreme
Mehaničke vibracije i udari Izolacija mašina protiv
vibracija - Informacija o
primeni porekla izolacije
Poljoprivredne mašine Stabilni izuzimači silaže iz
cilindričnih silosa Bezbednost
Podesive prelazne rampe Bezbednosni zahtevi
Mašine za plastične mase i
gumu - Dvovaljci - Zahtevi za
bezbednost
Tekstilne priveznice Bezbednost - Deo 1:
Pljosnate tkane trakaste
priveznice, izrađene od
veštačkih vlakana, za opštu
upotrebu
Priveznice od tekstila Bezbednost - Deo 2: Kružne
trake za priveznice, izrađene
od veštačkih vlakana, za
opštu upotrebu
Priveznice od tekstila Bezbednost - Deo 4:
Priveznice za dizanje, za
opštu upotrebu, izrađene od
užadi od prirodnih i veštačkih
vlakana
EN 1248:2001+A1:2009
EN 1265:1999+A1:2008
EN 1299:1997+A1:2008
EN 1374:2000+A1:2010
EN 1398:2009
EN 1417:1996+A1:2008
EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009
EN 1492-1:2000+A1:2008
EN 1492-2:2000+A1:2008
EN 1492-4:2004+A1:2008
159. SRPS EN 1493:2011
160. SRPS EN 1494:2010
161. SRPS EN 1495:2010
162. SRPS EN 1501-1:2010
163. SRPS EN 1501-2:2009
164. SRPS EN 1501-3:2009
165. SRPS EN 1501-4:2009
166. SRPS EN 1526:2010
167. SRPS EN 1539:2011
Platforme za dizanje vozila
SRPS EN 1493:2010
Mobilni ili prenosni uređaji i
srodna oprema za dizanje
Podizne platforme - Stubne
podizne radne platforme
Vozila za sakupljanje otpada i
njihovi odgovarajući uređaji
za dizanje - Opšti zahtevi i
zahtevi za bezbednost - Deo
1: Vozila za sakupljanje
otpada sa utovarom sa
zadnje strane
Vozila za sakupljanje otpada i
njihovi odgovarajući uređaji
za dizanje - Opšti zahtevi i
zahtevi za bezbednost - Deo
2: Vozila za sakupljanje
otpada sa utovarom sa bočne
strane
Vozila za sakupljanje otpada i
njihovi odgovarajući uređaji
za dizanje - Opšti zahtevi i
zahtevi za bezbednost - Deo
3: Vozila za sakupljanje
otpada sa utovarom sa
prednje strane
Vozila za sakupljanje otpada i
njihovi odgovarajući uređaji
za dizanje - Opšti zahtevi i
zahtevi za bezbednost - Deo
4: Pravilo za ispitivanje buke
za vozila za sakupljanje
otpada
Bezbednost vozila za
unutrašnji transport - Dodatni
zahtevi za automatizovane
funkcije na vozilima za
unutrašnji transport
Sušnice i peći u kojima se
oslobađaju zapaljive
4.9.2012.
EN 1493:2010
EN 1494:2000+A1:2008
EN 1495:1997+A2:2009
EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010
EN 1501-1:1998+A2:2009
EN 1501-2:2005+A1:2009
EN 1501-3:2008
EN 1501-4:2007
EN 1526:1997+A1:2008
EN 1539:2009
168. SRPS EN 1547:2010
169. SRPS EN 1550:2010
170. SRPS EN 1570:2010
171. SRPS EN 1612-1:2010
172. SRPS EN 1672-2:2010
173. SRPS EN 1673:2011
174. SRPS EN 1674:2011
175. SRPS EN 1677-1:2010
176. SRPS EN 1677-2:2010
177. SRPS EN 1677-3:2010
supstance - Zahtevi za
bezbednost
Oprema za termičke procese
u industriji - Pravila za
ispitivanje buke opreme za
termičke procese u industriji,
uključujući i pomoćnu ručnu
opremu
Bezbednost mašina alatki Zahtevi za bezbednost pri
projektovanju i konstruisanju
steznih glava
Zahtevi za bezbednost
podiznih stolova
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za reakciono
presovanje - Deo 1: Zahtevi
za bezbednost jedinica za
merenje i namešavanje
Mašine za prehrambenu
industriju - Osnovni pojmovi Deo 2: Higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Rotirajuće etažne
peći - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za deljenje
testa i peciva - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Komponente priveznica Bezbednost - Deo 1:
Komponente čeličnih
otkivaka, klasa 8
Komponente priveznica Bezbednost - Deo 2: Teretne
kovane kuke sa osiguračem,
klasa 8
Komponente priveznica -
EN 1547:2001+A1:2009
EN 1550:1997+A1:2008
EN 1570:1998+A2:2009
EN 1612-1:1997+A1:2008
EN 1672-2:2005+A1:2009
EN 1673:2000+A1:2009
EN 1674:2000+A1:2009
EN 1677-1:2000+A1:2008
EN 1677-2:2000+A1:2008
EN 1677-3:2001+A1:2008
178. SRPS EN 1677-4:2010
179. SRPS EN 1677-5:2010
180. SRPS EN 1677-6:2010
181. SRPS EN 1678:2011
182. SRPS EN 1710:2008
SRPS EN 1710:2008/AC:2011
183. SRPS EN 1755:2009
184. SRPS EN 1756-1:2010
185. SRPS EN 1756-2:2009
Bezbednost - Deo 3:
Samozabravljujuće kovane
kuke - Klase 8
Komponente priveznica Bezbednost - Deo 4: Karike,
klasa 8
Komponente priveznica Bezbednost - Deo 5: Teretne
kovane kuke sa osiguračem klasa 4
Komponente priveznica Bezbednost - Deo 6: Karike Klasa 4
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za sečenje
povrća - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Oprema i komponente
predviđene za upotrebu u
podzemnim rudnicima u
potencijalno eksplozivnoj
atmosferi
Bezbednost vozila za
unutrašnji transport - Rad u
potencijalno eksplozivnim
atmosferama - Upotreba u
zapaljivom gasu, pari, magli i
prašini
Priključne podizne platforme Podizne platforme za
ugradnju na vozila sa
točkovima - Zahtevi za
bezbednost - Deo 1:
Priključne podizne platforme
za robu
Spuštajuće platforme na
zadnjem delu teretnih vozila Dizalice sa platformom koje
se montiraju na drumska
vozila sa točkovima - Zahtevi
EN 1677-4:2000+A1:2008
EN 1677-5:2001+A1:2008
EN 1677-6:2001+A1:2008
EN 1678:1998+A1:2010
EN 1710:2005+A1:2008
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
EN 1755:2000+A1:2009
EN 1756-1:2001+A1:2008
EN 1756-2:2004+A1:2009
186. SRPS EN 1760-1:2010
187. SRPS EN 1760-2:2010
188. SRPS EN 1760-3:2010
189. SRPS EN 1777:2011
190. SRPS EN 1804-1:2012
191. SRPS EN 1804-2:2012
192. SRPS EN 1804-3:2012
193. SRPS EN 1807:2010
za bezbednost - Deo 2:
Spuštajuće platforme za
osobe
Bezbednost mašina - Zaštitni
uređaji osetljivi na pritisak Deo 1: Opšti principi za
projektovanje i ispitivanje
podloga osetljivih na pritisak i
podova osetljivih na pritisak
Bezbednost mašina - Zaštitni
uređaji osetljivi na pritisak Deo 2: Opšti principi za
projektovanje i ispitivanje
ivica osetljivih na pritisak i
poluga osetljivih na pritisak
Bezbednost mašina - Zaštitni
uređaji osetljivi na pritisak Deo 3: Opšti principi za
projektovanje i ispitivanje
prepreka, ploča, žica i sličnih
uređaja osetljivih na pritisak
SRPS EN 1777:2009
Hidraulične platforme za
upotrebu u vatrogastvu i
spasavanju - Zahtevi za
bezbednost i ispitivanje
Mašine za podzemne rudnike
- Bezbednosni zahtevi za
hidraulične podgrade - Deo 1:
Elementi podgrade i opšti
zahtevi
Mašine za podzemne rudnike
- Bezbednosni zahtevi za
hidraulične podgrade - Deo 2:
Klipovi i cilindri pogonske
grupe
Mašine za podzemne rudnike
- Bezbednosni zahtevi za
hidraulične podgrade - Deo 3:
Hidraulični upravljački sistemi
Bezbednost mašina za
EN 1760-1:1997+A1:2009
EN 1760-2:2001+A1:2009
EN 1760-3:2004+A1:2009
30.9.2012.
EN 1777:2010
EN 1804-1:2001+A1:2010
EN 1804-2:2001+A1:2010
EN 1804-3:2006+A1:2010
EN 1807:1999+A1:2009
194. SRPS EN 1808:2011
195. SRPS EN 1829-1:2011
196. SRPS EN 1829-2:2011
197. SRPS EN 1837:2011
198. SRPS EN 1845:2009
199. SRPS EN 1846-2:2010
200. SRPS EN 1846-3:2009
201. SRPS EN 1853:2010
202. SRPS EN 1870-1:2010
203. SRPS EN 1870-3:2010
obradu drveta - Trakaste
testere
Zahtevi za bezbednost
postrojenja viseće platforme Proračuni konstrukcije,
kriterijumi stabilnosti, izrada Ispitivanja
Mašine sa visokim pritiskom
vodenog mlaza - Zahtevi za
bezbednost - Deo 1: Mašine
Mašine sa visokim pritiskom
vodenog mlaza - Zahtevi za
bezbednost - Deo 2: Creva,
linije creva i priključci
Bezbednost mašina Integrisano osvetljenje
mašina
Mašine za proizvodnju obuće
- Mašine za oblikovanje
obuće - Bezbednosni zahtevi
Vozila za gašenje požara i
spasavanje - Deo 2: Opšti
zahtevi - Bezbednost i
performanse
Vozila za gašenje požara i za
spasavanje - Deo 3: Trajno
instalisana oprema Bezbednost i performanse
Poljoprivredne mašine Prikolice sa samoistovarnim
sandukom - Bezbednost
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 1: Stone kružne
testere (sa i bez kliznog
stola), testere za formatiranje
i testere za gradilište
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
EN 1808:1999+A1:2010
EN 1829-1:2010
EN 1829-2:2008
EN 1829-2:2008/AC:2011
EN 1837:1999+A1:2009
EN 1845:2007
EN 1846-2:2009
EN 1846-3:2002+A1:2008
EN 1853:1999+A1:2009
EN 1870-1:2007+A1:2009
EN 1870-3:2001+A1:2009
204. SRPS EN 1870-4:2010
205. SRPS EN 1870-5:2010
206. SRPS EN 1870-6:2010
207. SRPS EN 1870-7:2010
208. SRPS EN 1870-8:2010
testere - Deo 3: Prerezivači
sa pomerom testere nadole i
dvonamenski prerezivači sa
pomerom testere nadole i/ili
stone kružne testere
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 4: Testere za
raskrajanje sa više listova sa
ručnim punjenjem i/ili
pražnjenjem
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 5: Stone kružne
testere/prerezivači sa
pomerom testere nagore
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 6: Kružne
testere za drvo za ogrev i
dvonamenske kružne testere
za drvo za ogrev/stone
kružne testere sa ručnim
punjenjem i/ili pražnjenjem
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 7: Testere za
raskrajanje trupaca sa
mehanizovanim pomerom
stola sa jednim listom i sa
ručnim punjenjem i/ili
pražnjenjem
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 8: Kružne
testere za raskrajanje sa
mehanizovanim pomerom
testere sa jednim listom i sa
ručnim punjenjem i/ili
pražnjenjem
EN 1870-4:2001+A1:2009
EN 1870-5:2002+A1:2009
EN 1870-6:2002+A1:2009
EN 1870-7:2002+A1:2009
EN 1870-8:2001+A1:2009
209. SRPS EN 1870-9:2010
210. SRPS EN 1870-10:2010
211. SRPS EN 1870-11:2010
212. SRPS EN 1870-12:2010
213. SRPS EN 1870-13:2010
214. SRPS EN 1870-14:2010
215. SRPS EN 1870-15:2010
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 9: Kružne
testere za prerezivanje sa
mehanizovanim pomerom
testere sa dva lista i sa
ručnim punjenjem i/ili
pražnjenjem
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 10: Automatski i
poluautomatski prerezivači sa
pomerom testere nagore sa
jednim listom
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 11:
Poluautomatski i automatski
horizontalni prerezivači sa
jednom testerom (testere sa
konzolom)
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 12: Prerezivači
sa klatnom
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 13: Testere za
horizontalno krojenje ploča
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 14: Testere za
vertikalno krojenje ploča
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 15: Prerezivači
sa mehanizovanim pomerom
radnog komada sa više
listova i ručnim punjenjem i/ili
pražnjenjem
EN 1870-9:2000+A1:2009
EN 1870-10:2003+A1:2009
EN 1870-11:2003+A1:2009
EN 1870-12:2003+A1:2009
EN 1870-13:2007+A1:2009
EN 1870-14:2007+A1:2009
EN 1870-15:2004+A1:2009
216. SRPS EN 1870-16:2010
217. SRPS EN 1870-17:2010
218. SRPS EN 1889-2:2009
219. SRPS EN 1915-1:2010
220. SRPS EN 1915-2:2010
221. SRPS EN 1915-3:2010
222. SRPS EN 1915-4:2010
223. SRPS EN 1953:2010
224. SRPS EN 1974:2011
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 16: Testere za
V-rezanje sa dva vratila
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Kružne
testere - Deo 17: Horizontalni
prerezivači sa ručnim
pomerom testere sa jednom
testerom (ručne testere sa
konzolom)
Mašine za podzemne rudnike
- prenosne mašine koje rade
pod zemljom - Sigurnost Deo 2: Lokomotive
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Opšti zahtevi - Deo 1:
Osnovni zahtevi za
bezbednost
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Opšti zahtevi - Deo 2: Zahtevi
za stabilnost i čvrstoću,
proračuni i metode ispitivanja
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Opšti zahtevi - Deo 3: Metode
merenja vibracija i smanjenja
vibracija
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Opšti zahtevi - Deo 4: Metode
merenja buke i smanjenja
buke
Oprema za atomiziranje i
raspršivanje materijala za
prevlake - Bezbednosni
zahtevi
Mašine za prehrambenu
EN 1870-16:2005+A1:2009
EN 1870-17:2007+A2:2009
EN 1889-2:2003+A1:2009
EN 1915-1:2001+A1:2009
EN 1915-2:2001+A1:2009
EN 1915-3:2004+A1:2009
EN 1915-4:2004+A1:2009
EN 1953:1998+A1:2009
EN 1974:1998+A1:2009
225. SRPS EN ISO 2151:2010
226. SRPS EN ISO 2860:2010
227. SRPS EN ISO 2867:2010
228. SRPS EN ISO 3164:2010
229. SRPS EN ISO 3266:2011
230. SRPS EN ISO 3411:2010
231. SRPS EN ISO 3449:2010
232. SRPS EN ISO 3450:2010
233. SRPS EN ISO 3457:2010
234. SRPS EN ISO 3471:2010
industriju - Mašine za rezanje
- Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Akustika - Kôd za ispitivanje
buke za kompresore i
vakuum-pumpe - Inženjerska
metoda (stepen 2)
Mašine za zemljane radove Najmanje pristupne mere
Mašine za zemljane radove Pristupni sistemi
Mašine za zemljane radove Laboratorijske ocene zaštitnih
konstrukcija - Specifikacije
zaštitne zone
Kovani čelični vijci klase 4 sa
prstenastom glavom za opštu
namenu dizanja
Mašine za zemljane radove Fizičke mere rukovalaca i
najmanji prostor za rukovaoca
Mašine za zemljane radove Konstrukcije za zaštitu od
predmeta u padu Laboratorijska ispitivanja i
zahtevi performansi
Mašine za zemljane radove - Sistemi za kočenje mašina sa
mehanizmom kretanja na
pneumaticima - Zahtevi
performansi i postupci
ispitivanja sistema za kočenje
Mašine za zemljane radove Štitnici - Definicije i zahtevi
Mašine za zemljane radove Konstrukcije za zaštitu pri
prevrtanju - Laboratorijska
ispitivanja i zahtevi
performansi
EN ISO 2151:2008
EN ISO 2860:2008
EN ISO 2867:2008
EN ISO 3164:2008
EN ISO 3266:2010
EN ISO 3411:2007
EN ISO 3449:2008
EN ISO 3450:2008
EN ISO 3457:2008
EN ISO 3471:2008
235. SRPS EN ISO 3741:2010
236. SRPS EN ISO 3743-1:2010
237. SRPS EN ISO 3743-2:2010
238. SRPS EN ISO 3744:2011
239. SRPS EN ISO 3745:2010
240. SRPS EN ISO 3746:2011
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage i nivoa zvučne
energije izvora buke na
osnovu zvučnog pritiska Precizna metoda za
reverberacione ispitne
komore
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage i nivoa zvučne
energije izvora buke Inženjerske metode za male
pokretne izvore u
reverberacionom polju - Deo
1: Uporedna metoda za
ispitne prostorije krutih zidova
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage izvora buke na
osnovu zvučnog pritiska Inženjerske metode za male
pokretne izvore u
reverberacionom polju - Deo
2: Metoda za specijalne
reverberacione ispitne
komore
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage izvora buke na
osnovu zvučnog pritiska Inženjerska metoda u
približno slobodnom polju
iznad refleksione ravni
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage izvora buke na
osnovu zvučnog pritiska Precizna metoda za
anehoične i poluanehoične
prostorije
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage izvora buke na
osnovu zvučnog pritiska Informativna metoda
korišćenjem merne površine
EN ISO 3741:2010
EN ISO 3743-1:2010
EN ISO 3743-2:2009
EN ISO 3744:2010
EN ISO 3745:2009
EN ISO 3746:2010
241. SRPS EN ISO 3747:2011
242. SRPS EN ISO 4254-1:2011
243. SRPS EN ISO 4254-5:2011
244. SRPS EN ISO 4254-6:2011
245. SRPS EN ISO 4254-7:2011
246. SRPS EN ISO 4254-10:2011
247. SRPS EN ISO 4254-11:2011
248. SRPS EN ISO 4413:2011
249. SRPS EN ISO 4414:2011
koja iznad refleksione ravni
obuhvata izvor
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage i nivoa zvučne
snage izvora buke na osnovu
zvučnog pritiska Inženjerska/informativna
metoda na licu mesta u
promenljivom okruženju
Poljoprivredne mašine Bezbednost - Deo 1: Opšti
zahtevi
Poljoprivredne mašine Bezbednost - Deo 5: Mašine
za obradu zemljišta sa
pogonjenim radnim
elementima
Poljoprivredne mašine Bezbednost - Deo 6:
Prskalice i rasipači tečnog
đubriva
Poljoprivredne mašine Bezbednost - Deo 7: Žitni
kombajni, krmni kombajni i
kombajni za pamuk
Poljoprivredne mašine Bezbednost - Deo 10:
Rotacioni razbacivačiprevrtači i rotacione grabulje
Poljoprivredne mašine Bezbednost - Deo 11: Baleri
Hidraulični sistemi za prenos
snage - Opšta pravila i
zahtevi za bezbednost
sistema i njihovih
komponenata
Pneumatski sistemi za prenos
snage - Opšta pravila i
zahtevi za bezbednost
sistema i njihovih
SRPS EN ISO 3747:2010
30.9.2012.
EN ISO 3747:2010
EN ISO 4254-1:2009
EN ISO 4254-1:2009/AC:2010
EN ISO 4254-5:2009
EN ISO 4254-5:2009/AC:2011
EN ISO 4254-6:2009
EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
EN ISO 4254-7:2009
EN ISO 4254-7:2009/AC:2010
EN ISO 4254-10:2009
EN ISO 4254-10:2009/AC:2010
SRPS EN 704:2010
30.11.2012.
EN ISO 4254-11:2010
SRPS EN 982:2009
30.11.2012.
EN ISO 4413:2010
SRPS EN 983:2009
30.11.2012.
EN ISO 4414:2010
250. SRPS EN ISO 4871:2010
251. SRPS EN ISO 5136:2010
252. SRPS EN ISO 5674:2010
253. SRPS EN ISO 6682:2010
254. SRPS EN ISO 6683:2010
255. SRPS EN ISO 7096:2010
256. SRPS EN ISO 7235:2010
257. SRPS EN ISO 7731:2010
258. SRPS EN ISO 8230-1:2009
komponenata
Akustika - Deklarisanje i
verifikovanje vrednosti emisije
buke mašina i opreme
Akustika - Određivanje
zvučne snage koju emituju
ventilatori i drugi uređaji koji
pokreću vazduh u kanalima Metoda kanala
Traktori i mašine za
poljoprivredu i šumarstvo Zaštitne obloge kardanskih
vratila - Ispitivanje čvrstoće i
izdržljivosti i kriterijumi
prihvatanja
Mašine za zemljane radove Zone komfora i dohvata
komandi
Mašine za zemljane radove Sigurnosni pojasevi i njihovi
priključci - Zahtevi za
performanse i ispitivanje
Mašine za zemljane radove Laboratorijsko vrednovanje
vibracija sedišta rukovaoca
Akustika - Postupci
laboratorijskog merenja za
prigušivače i izlazne jedinice
ventilacionih kanala Slabljenje nivoa zvučne
snage, buka protoka i
slabljenje ukupnog pritiska
Ergonomija - Signali za
opasnost za javne i radne
oblasti - Zvučni signali za
opasnost
Bezbednosni zahtevi za
mašine za hemijsko čišćenje Deo 1: Opšti zahtevi
EN ISO 4871:2009
EN ISO 5136:2009
EN ISO 5674:2009
EN ISO 6682:2008
EN ISO 6683:2008
EN ISO 7096:2008
EN ISO 7096:2008/AC:2009
EN ISO 7235:2009
EN ISO 7731:2008
EN ISO 8230-1:2008
259. SRPS EN ISO 8230-2:2009
260. SRPS EN ISO 8230-3:2009
261. SRPS EN ISO 9614-1:2011
262. SRPS EN ISO 9614-3:2010
263. SRPS EN ISO 9902-1:2009
264. SRPS EN ISO 9902-2:2009
265. SRPS EN ISO 9902-3:2009
266. SRPS EN ISO 9902-4:2009
267. SRPS EN ISO 9902-5:2009
268. SRPS EN ISO 9902-6:2009
Bezbednosni zahtevi za
mašine za hemijsko čišćenje Deo 2: Mašine kod kojih se
upotrebljava perhloretilen
Bezbednosni zahtevi za
mašine za hemijsko čišćenje Deo 3: Mašine kod kojih se
upotrebljavaju zapaljivi
rastvarači
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage izvora buke na
osnovu intenziteta zvuka Deo 1: Merenje u diskretnim
tačkama
Akustika - Određivanje nivoa
zvučne snage izvora buke na
osnovu intenziteta zvuka Deo 3: Precizna metoda za
merenje skeniranjem
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 1: Opšti
zahtevi
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 2:
Mašine za pripremu predenja
i mašine za predenje
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 3:
Mašine za proizvodnju
netkanog tekstila
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 4:
Mašine za preradu pređe,
izradu konopaca i užadi
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 5:
Mašine za pripremu tkanja i
pletenja
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 6:
EN ISO 8230-2:2008
EN ISO 8230-3:2008
EN ISO 9614-1:2009
EN ISO 9614-3:2009
EN ISO 9902-1:2001
EN ISO 9902-1:2001/A1:2009
EN ISO 9902-2:2001
EN ISO 9902-2:2001/A1:2009
EN ISO 9902-3:2001
EN ISO 9902-3:2001/A1:2009
EN ISO 9902-4:2001
EN ISO 9902-4:2001/A1:2009
EN ISO 9902-5:2001
EN ISO 9902-5:2001/A1:2009
EN ISO 9902-6:2001
EN ISO 9902-6:2001/A1:2009
269. SRPS EN ISO 9902-7:2009
270. SRPS EN ISO 10218-1:2010
271. SRPS EN ISO 10472-1:2010
272. SRPS EN ISO 10472-2:2010
273. SRPS EN ISO 10472-3:2010
274. SRPS EN ISO 10472-4:2010
275. SRPS EN ISO 10472-5:2010
276. SRPS EN ISO 10472-6:2010
277. SRPS EN ISO 10517:2010
Mašine za proizvodnju
tekstilnih površina
Tekstilne mašine - Pravila za
ispitivanje buke - Deo 7:
Mašine za bojenje i doradu
(oplemenjivanje)
Roboti za industrijske sredine
- Bezbednosni zahtevi - Deo
1: Robot
Bezbednosni zahtevi za
industrijske mašine za pranje
rublja - Deo 1: Opšti zahtevi
Bezbednosni zahtevi za
industrijske mašine za pranje
rublja - Deo 2: Mašine za
pranje i mašine za pranje i
ceđenje
Bezbednosni zahtevi za
industrijske mašine za pranje
rublja - Deo 3: Tunelske linije
za pranje, uključujući prateće
mašine
Bezbednosni zahtevi za
industrijske mašine za pranje
rublja - Deo 4: Mašine za
sušenje vazduhom
Bezbednosni zahtevi za
industrijske mašine za pranje
rublja - Deo 5: Mašine za
peglanje posteljnog rublja,
mašine za uvođenje i mašine
za presavijanje
Bezbednosni zahtevi za
industrijske mašine za pranje
rublja - Deo 6: Prese za
peglanje i prese za termičko
spajanje
Ručno upravljani trimeri za
živu ogradu na motorni pogon
- Bezbednost
EN ISO 9902-7:2001
EN ISO 9902-7:2001/A1:2009
EN ISO 10218-1:2008
EN ISO 10472-1:2008
EN ISO 10472-2:2008
EN ISO 10472-3:2008
EN ISO 10472-4:2008
EN ISO 10472-5:2008
EN ISO 10472-6:2008
EN ISO 10517:2009
278. SRPS EN ISO 10821:2009
EN ISO 10821:2005
EN ISO 10821:2005/A1:2009
279.
EN ISO 11102-1:2009
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Industrijske mašine za šivenje
- Zahtevi za bezbednost za
mašine za šivenje, jedinice za
šivenje i sisteme za šivenje
SRPS EN ISO 11102-1:2010
Klipni motori sa unutrašnjim
sagorevanjem - Oprema za
pokretanje ručicom - Deo 1:
Zahtevi za bezbednost i
ispitivanja
SRPS EN ISO 11102-2:2010
Klipni motori sa unutrašnjim
sagorevanjem - Oprema za
pokretanje ručicom - Deo 2:
Metoda ispitivanja ugla
isključivanja
SRPS EN ISO 11111-1:2009
Tekstilne mašine Bezbednosni zahtevi - Deo 1:
Opšti zahtevi
SRPS EN ISO 11111-2:2010
Tekstilne mašine SRPS EN ISO 11111-2:2010/A1:2010 Bezbednosni zahtevi - Deo 2:
Mašine za pripremu predenja
i mašine za predenje
SRPS EN ISO 11111-3:2010
Tekstilne mašine SRPS EN ISO 11111-3:2010/A1:2010 Bezbednosni zahtevi - Deo 3:
Mašine za netkani tekstil
SRPS EN ISO 11111-4:2010
Tekstilne mašine SRPS EN ISO 11111-4:2010/A1:2010 Bezbednosni zahtevi - Deo 4:
Mašine za preradu pređe i
proizvodnju konopaca i užadi
SRPS EN ISO 11111-5:2010
Tekstilne mašine SRPS EN ISO 11111-5:2010/A1:2010 Bezbednosni zahtevi - Deo 5:
Mašine za pripremu tkanja i
pletenja
SRPS EN ISO 11111-6:2010
Tekstilne mašine SRPS EN ISO 11111-6:2010/A1:2010 Bezbednosni zahtevi - Deo 6:
Mašine za proizvodnju
tekstilnih površina
SRPS EN ISO 11111-7:2010
Tekstilne mašine SRPS EN ISO 11111-7:2010/A1:2010 Bezbednosni zahtevi - Deo 7:
Mašine za bojenje i doradu
EN ISO 11102-2:2009
EN ISO 11111-1:2009
EN ISO 11111-2:2005
EN ISO 11111-2:2005/A1:2009
EN ISO 11111-3:2005
EN ISO 11111-3:2005/A1:2009
EN ISO 11111-4:2005
EN ISO 11111-4:2005/A1:2009
EN ISO 11111-5:2005
EN ISO 11111-5:2005/A1:2009
EN ISO 11111-6:2005
EN ISO 11111-6:2005/A1:2009
EN ISO 11111-7:2005
EN ISO 11111-7:2005/A1:2009
288. SRPS EN ISO 11145:2009
289. SRPS EN ISO 11148-3:2011
290. SRPS EN ISO 11148-4:2011
291. SRPS EN ISO 11148-6:2011
292. SRPS EN ISO 11161:2008
SRPS EN ISO 11161:2008/A1:2011
293. SRPS EN ISO 11200:2011
294. SRPS EN ISO 11201:2011
295. SRPS EN ISO 11202:2011
Optika i fotonika - Laseri i
oprema koja se odnosi na
lasere - Rečnik i simboli
Ručni neelektrični motorni
SRPS EN 792-3:2010
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 3: Bušilice i ureznice
Ručni neelektrični motorni
SRPS EN 792-4:2010
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 4: Nerotirajući udarni
motorni alati
Ručni neelektrični motorni
SRPS EN 792-6:2010
alati - Zahtevi za bezbednost
- Deo 6: Motorni alati za
elemente za učvršćivanje
veze sa navojem
Bezbednost mašina Integrisani sistem proizvodnje
- Osnovni zahtevi
Akustika - Buka koju emituju
mašine i oprema - Smernice
za korišćenje osnovnih
standarda za određivanje
nivoa zvučnog pritiska na
radnom mestu i na drugim
definisanim položajima
Akustika - Buka koju emituju
mašine i oprema Određivanje nivoa zvučnog
pritiska emisije na radnom
mestu i na drugim definisanim
položajima u približno
slobodnom polju iznad
refleksione ravni, sa
neznatnim korekcijama
okoline
Akustika - Buka koju emituju
mašine i oprema - Merenje
nivoa zvučnog pritiska emisije
na radnom mestu i na drugim
definisanim položajima
EN ISO 11145:2008
30.11.2012.
EN ISO 11148-3:2010
30.11.2012.
EN ISO 11148-4:2010
30.11.2012.
EN ISO 11148-6:2010
EN ISO 11161:2007
EN ISO 11161:2007/A1:2010
EN ISO 11200:2009
EN ISO 11201:2010
EN ISO 11202:2010
296. SRPS EN ISO 11203:2011
297. SRPS EN ISO 11204:2011
298. SRPS EN ISO 11205:2011
299. SRPS EN ISO 11252:2009
300. SRPS EN ISO 11546-1:2011
301. SRPS EN ISO 11546-2:2011
primenom aproksimativnih
korekcija životne sredine
Akustika - Buka koju emituju
mašine i oprema Određivanje nivoa zvučnog
pritiska emisije na radnom
mestu i drugim definisanim
položajima na osnovu nivoa
zvučne snage
Akustika - Buka koju emituju
mašine i oprema Određivanje nivoa zvučnog
pritiska emisije na radnom
mestu i drugim definisanim
položajima primenom tačne
korekciju za okolinu
Akustika - Buka koju emituju
mašine i oprema - Inženjerska
metoda za određivanje nivoa
zvučnog pritiska emisije na
samom radnom mestu i na
drugim definisanim
položajima na osnovu
intenziteta zvuka
Laseri i oprema koja se
odnosi na lasere - Laserski
uređaj - Minimalni zahtevi za
dokumentaciju
Akustika - Određivanje
karakteristika zvučne izolacije
oklopa mašine - Deo 1:
Merenje u laboratorijskim
uslovima (za potrebe
deklarisanja)
Akustika - Određivanje
karakteristika zvučne izolacije
oklopa mašine - Deo 2:
Merenja na licu mesta (za
potrebe odobravanja i
verifikacije)
EN ISO 11203:2009
EN ISO 11204:2010
EN ISO 11205:2009
EN ISO 11252:2008
EN ISO 11546-1:2009
EN ISO 11546-2:2009
302. SRPS EN ISO 11553-1:2011
303. SRPS EN ISO 11553-2:2011
304. SRPS EN ISO 11554:2009
305. SRPS EN ISO 11680-1:2011
306. SRPS EN ISO 11680-2:2011
307. SRPS EN ISO 11681-1:2009
308. SRPS EN ISO 11681-2:2011
Bezbednost mašina Laserske procesne mašine Deo 1: Opšti zahtevi za
bezbednost (ISO
11553:2005)
Bezbednost mašina Laserske procesne mašine Deo 2: Zahtevi za bezbednost
za laserske procesne uređaje
kojima se ručno rukuje (ISO
11553-2:2007)
Optika i fotonika - Laseri i
uređaji koji se odnosi na
lasere - Metode ispitivanja
snage laserskog snopa,
energije i vremenskih
karakteristika
Mašine za šumarstvo Zahtevi za bezbednost i
ispitivanje mašina za
orezivanje na motorni pogon
sa konzolom - Deo 1:
Jedinice sa motorom sa
unutrašnjim sagorijevanjem
Mašine za šumarstvo Zahtevi za bezbednost i
ispitivanje mašina za
orezivanje na motorni pogon
sa konzolom - Deo 2: Leđna
jedinice na motorni pogon
Mašine za šumarstvo Zahtevi za bezbednost i
ispitivanje prenosivih lančanih
testera - Deo 1: Lančane
testere za eksploataciju šuma
Mašine za šumarstvo Zahtevi za bezbednost i
ispitivanje prenosivih lančanih
testera - Deo 2: Lančane
testere za eksploataciju
EN ISO 11553-1:2008
EN ISO 11553-2:2008
EN ISO 11554:2008
EN ISO 11680-1:2008
EN ISO 11680-2:2008
EN ISO 11681-1:2008
EN ISO 11681-2:2008
309. SRPS EN ISO 11688-1:2010
310. SRPS EN ISO 11691:2011
311. SRPS EN ISO 11806:2010
312. SRPS EN ISO 11957:2011
313. SRPS EN 12001:2011
314. SRPS EN 12012-1:2010
315. SRPS EN 12012-3:2010
316. SRPS EN 12012-4:2010
317. SRPS EN 12013:2010
drveta
Akustika - Preporučena
praksa za konstruisanje tihih
mašina i opreme - Deo 1:
Planiranje
Akustika - Određivanje
slabljenja nivoa zvučne snage
za prigušivače kanala bez
protoka - Laboratorijska
informativna metoda
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Prenosivi, ručno
upravljani sekači žbunja i
trimeri za travnjake pogonjeni
motorom sa unutrašnjim
sagorevanjem - Bezbednost
Akustika - Određivanje
karakteristika zvučne izolacije
kabina - Laboratorijska
merenja i merenja na licu
mesta
Mašine za transport, prskanje
i ugrađivanje betona i maltera
- Zahtevi za bezbednost
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za
usitnjavanje - Deo 1: Zahtevi
za bezbednost granulatora sa
noževima
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za
usitnjavanje - Deo 3: Zahtevi
za bezbednost mašina za
rezanje u trake
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za
usitnjavanje - Deo 4: Zahtevi
za bezbednost aglomeratora
Mašine za plastične mase i
gumu - Unutrašnji mešači -
EN ISO 11688-1:2009
EN ISO 11691:2009
EN ISO 11806:2008
EN ISO 11957:2009
EN 12001:2003+A1:2009
EN 12012-1:2007+A1:2008
EN 12012-3:2001+A1:2008
EN 12012-4:2006+A1:2008
EN 12013:2000+A1:2008
318. SRPS EN 12016:2010
319. SRPS EN 12041:2011
320. SRPS EN 12042:2011
321. SRPS EN 12043:2011
322. SRPS EN 12044:2009
323. SRPS EN 12053:2010
324. SRPS EN 12077-2:2009
325. SRPS EN ISO 12100:2012
326. SRPS EN 12110:2009
Zahtevi za bezbednost
Elektromagnetska
kompatibilnost - Standard za
familiju proizvoda za liftove,
pokretne stepenice i pokretna
gazišta - Imunost
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
oblikovanje - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Automatski
razdeljivači - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Intermedijarne
komore - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Mašine za sečenje i
probijanje - Bezbednosni
zahtevi
Bezbednost vozila za
unutrašnji transport - Metode
ispitivanja za merenje emisije
buke
Bezbednost dizalica Bezbedonosni i zdravstveni
zahtevi - Deo 2: Graničnici i
indikatorski uređaji
Bezbednost mašina - Opšti
principi za projektovanje Ocena rizika i smanjenje
rizika
Mašine za izgradnju tunela Komore za prilagođavanje Zahtevi za bezbednost
EN 12016:2004+A1:2008
EN 12041:2000+A1:2009
EN 12042:2005+A1:2010
EN 12043:2000+A1:2010
EN 12044:2005+A1:2009
EN 12053:2001+A1:2008
EN 12077-2:1998+A1:2008
SRPS EN ISO 12100-1:2007 30.11.2013.
+A1:2010
SRPS EN ISO 12100-2:2007
+A1:2010
SRPS EN ISO 14121-1:2008
EN ISO 12100:2010
EN 12110:2002+A1:2008
327. SRPS EN 12111:2010
328. SRPS EN 12158-1:2011
329. SRPS EN 12158-2:2011
330. SRPS EN 12159:2010
331. SRPS EN 12162:2010
332. SRPS EN 12198-1:2009
333. SRPS EN 12198-2:2010
334. SRPS EN 12198-3:2010
335. SRPS EN 12203:2009
336. SRPS EN 12254:2010
SRPS EN 12254:2010/AC:2012
Mašine za izgradnju tunela Rovokopači, mašine za iskop
neprekidnog dejstva i udarni
rijači - Zahtevi za bezbednost
Teretne građevinske dizalice Deo 1: Dizalice sa
dozvoljenim pristupom na
platformama
Teretne građevinske dizalice Deo 2: Kose dizalice sa
uređajima za nošenje tereta
sa nedozvoljenim pristupom
Građevinske dizalice za
prevoz osoba i materijala sa
vertikalno vođenom korpom
Pumpe za tečnost - Zahtevi
za bezbednost - Postupak
hidrostatičkog ispitivanja
Bezbednost mašina - Ocena i
smanjenje rizika koji potiču od
radijacije koju emituju mašine
- Deo 1: Opšti principi
Bezbednost mašina - Ocena i
smanjenje rizika koji potiču od
radijacije koju emituju mašine
- Deo 2: Postupak merenja
emisije radijacije
Bezbednost mašina - Ocena i
smanjenje rizika koji potiču od
radijacije koju emituju mašine
- Deo 3: Smanjenje zračenja
prigušivanjem ili ekranskim
pokrivanjem
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Prese za cipele i kožu Bezbednosni zahtevi
Zakloni na radnim mestima sa
laserima - Zahtevi za
bezbednost i ispitivanje
EN 12111:2002+A1:2009
EN 12158-1:2000+A1:2010
EN 12158-2:2000+A1:2010
EN 12159:2000+A1:2009
EN 12162:2001+A1:2009
EN 12198-1:2000+A1:2008
EN 12198-2:2002+A1:2008
EN 12198-3:2002+A1:2008
EN 12203:2003+A1:2009
EN 12254:2010
EN 12254:2010/AC:2011
337. SRPS EN 12267:2011
338. SRPS EN 12268:2011
339. SRPS EN 12301:2010
340. SRPS EN 12312-1:2010
341. SRPS EN 12312-2:2010
342. SRPS EN 12312-3:2010
343. SRPS EN 12312-4:2010
344. SRPS EN 12312-5:2010
345. SRPS EN 12312-6:2010
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine sa
kružnom testerom Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine sa
trakastom testerom Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za plastične mase i
gumu - Kalanderi - Zahtevi za
bezbednost
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 1:
Putničke stepenice
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 2:
Vozila za prevoz hrane i pića
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 3:
Vozila za trakastim
transporterima
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 4:
Mostovi za ukrcavanje
putnika
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 5:
Oprema za snabdevanje
vazduhoplova gorivom
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 6:
Mobilne jedinice i oprema za
EN 12267:2003+A1:2010
EN 12268:2003+A1:2010
EN 12301:2000+A1:2008
EN 12312-1:2001+A1:2009
EN 12312-2:2002+A1:2009
EN 12312-3:2003+A1:2009
EN 12312-4:2003+A1:2009
EN 12312-5:2005+A1:2009
EN 12312-6:2004+A1:2009
346. SRPS EN 12312-7:2010
347. SRPS EN 12312-8:2010
348. SRPS EN 12312-9:2010
349. SRPS EN 12312-10:2010
350. SRPS EN 12312-12:2010
351. SRPS EN 12312-13:2010
352. SRPS EN 12312-14:2010
353. SRPS EN 12312-15:2010
odleđivanje/sprečavanje
zaleđivanja
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 7:
Oprema za pomeranje
vazduhoplova
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 8:
Stepenice i platforme za
održavanje vazduhoplova
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 9:
Utovarivači kontejnera/paleta
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 10:
Transporteri za prenos
kontejnera/paleta
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 12:
Oprema za pijaću vodu
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 13:
Oprema za servisiranje
toaleta
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 14:
Vozila za ukrcavanje putnika
sa invaliditetom/posebnim
potrebama
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 15:
Vozila za prevoz prtljaga i
EN 12312-7:2005+A1:2009
EN 12312-8:2005+A1:2009
EN 12312-9:2005+A1:2009
EN 12312-10:2005+A1:2009
EN 12312-12:2002+A1:2009
EN 12312-13:2002+A1:2009
EN 12312-14:2006+A1:2009
EN 12312-15:2006+A1:2009
354. SRPS EN 12312-16:2010
355. SRPS EN 12312-17:2010
356. SRPS EN 12312-18:2010
357. SRPS EN 12312-19:2010
358. SRPS EN 12312-20:2010
359. SRPS EN 12321:2010
360. SRPS EN 12331:2011
361. SRPS EN 12336:2009
opreme
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 16:
Oprema za vazdušni start
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 17:
Oprema za klimatizaciju
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 18:
Jedinice sa kiseonikom ili
azotom
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 19:
Dizalice vazduhoplova i
hidraulični oslonci za rep
vazduhoplova
Oprema za opsluživanje
vazduhoplova sa zemlje Posebni zahtevi - Deo 20:
Oprema za napajanje
vazduhoplova električnom
energijom
Mašina za podzemni rudnik Specifikacija zahteva za
bezbednost čeono zatvorenih
konvejera
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
usitnjavanje - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za izgradnju tunela Mašine sa izgradnju tunela
metodom štita, mašine za
bušenje potisnog dejstva,
mašine za bušenje bušotina
svrdlom i oprema za
EN 12312-16:2005+A1:2009
EN 12312-17:2004+A1:2009
EN 12312-18:2005+A1:2009
EN 12312-19:2005+A1:2009
EN 12312-20:2005+A1:2009
EN 12321:2003+A1:2009
EN 12331:2003+A2:2010
EN 12336:2005+A1:2008
362. SRPS EN 12348:2010
363. SRPS EN 12355:2011
364. SRPS EN 12385-1:2009
365. SRPS EN 12385-2:2009
366. SRPS EN 12385-3:2009
367. SRPS EN 12385-4:2009
368. SRPS EN 12385-10:2009
369. SRPS EN 12387:2009
370. SRPS EN 12409:2010
371. SRPS EN 12417:2010
372. SRPS EN 12418:2010
postavljanje obzida - Zahtevi
za bezbednost
Stabilne mašine za bušenje
sa vađenjem jezgra Bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
odvajanje i ljuštenje kože i
uklanjanje opne Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Čelična užad - Bezbednost Deo 1: Opšti zahtevi
Čelična užad - Bezbednost Deo 2: Definicije,
označavanje i klasifikacija
Čelična užad - Bezbednost Deo 3: Informacije za
upotrebu i održavanje
Čelična užad - Bezbednost Deo 4: Užad sa strukovima za
opštu primenu dizanja
Čelična užad - Bezbednost Deo 10: Zavojna užad za
opštu konstrukcionu primenu
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Modularna oprema za
popravku cipela Bezbednosni zahtevi
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za
termoformiranje - Zahtevi za
bezbednost
Mašine alatke - Bezbednost Obradni centri
Mašine za rezanje kamena i
elemenata za zidanje na
gradilištima - Bezbednost
EN 12348:2000+A1:2009
EN 12355:2003+A1:2010
EN 12385-1:2002+A1:2008
EN 12385-2:2002+A1:2008
EN 12385-3:2004+A1:2008
EN 12385-4:2002+A1:2008
EN 12385-10:2003+A1:2008
EN 12387:2005+A1:2009
SRPS EN 12409:2008
EN 12417:2001+A2:2009
EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
EN 12418:2000+A1:2009
373. SRPS EN 12463:2011
374. SRPS EN 12505:2011
375. SRPS EN 12525:2011
376. SRPS EN 12545:2010
377. SRPS EN 12547:2010
378. SRPS EN 12549:2010
379. SRPS EN 12581:2011
380. SRPS EN 12601:2011
381. SRPS EN 12621:2011
382. SRPS EN 12622:2011
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
punjenje i pomoćne mašine Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Centrifugalne
mašine za proizvodnju jestivih
ulja i masti - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Poljoprivredne mašine Prednji utovarivači Bezbednost
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Pravila za ispitivanje
buke - Opšti zahtevi
Centrifuge - Opšti zahtevi za
bezbednost
Akustika - Pravila za
ispitivanje buke kod alata za
elemente za učvršćivanje
veze - Inženjerska metoda
Postrojenja za nanošenje
prevlaka - Mašine za
nanošenje tečnih organskih
materijala za prevlačenje
potapanjem i elektroforetskim
taloženjem - Zahtevi za
bezbednost
Klipni motori sa unutrašnjim
sagorevanjem pogonjeni
generatorskim agregatom Bezbednost
Mašine za snabdevanje i
cirkulaciju materijala za
prevlačenje pod pritiskom Zahtevi za bezbednost
Bezbednost mašina alatki Hidraulične prese za savijanje
EN 12463:2004+A1:2011
EN 12505:2000+A1:2009
EN 12525:2000+A2:2010
EN 12545:2000+A1:2009
EN 12547:1999+A1:2009
EN 12549:1999+A1:2008
EN 12581:2005+A1:2010
EN 12601:2010
EN 12621:2006+A1:2010
EN 12622:2009
383. SRPS EN 12629-1:2011
384. SRPS EN 12629-2:2011
385. SRPS EN 12629-3:2011
386. SRPS EN 12629-4:2011
387. SRPS EN 12629-5-1:2011
388. SRPS EN 12629-5-2:2011
389. SRPS EN 12629-5-3:2011
390. SRPS EN 12629-5-4:2011
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 1: Opšti
zahtevi
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 2: Mašine
za proizvodnju blokova
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 3: Mašine
sa kliznim i obrtnim stolom
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 4: Mašine
za proizvodnju betonskih
krovnih ploča
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 5-1:
Mašine za izradu cevi u
vertikalnom položaju
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 5-2:
Mašine za izradu cevi u
horizontalnom položaju
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 5-3:
Mašine za prenapregnute
cevi
Mašine za izradu
EN 12629-1:2000+A1:2010
EN 12629-2:2002+A1:2010
EN 12629-3:2002+A1:2010
EN 12629-4:2001+A1:2010
EN 12629-5-1:2003+A1:2010
EN 12629-5-2:2003+A1:2010
EN 12629-5-3:2003+A1:2010
EN 12629-5-4:2003+A1:2010
391. SRPS EN 12629-6:2011
392. SRPS EN 12629-7:2011
393. SRPS EN 12629-8:2011
394. SRPS EN 12635:2009
395. SRPS EN 12643:2009
396. SRPS EN 12644-1:2009
397. SRPS EN 12644-2:2009
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 5-4:
Mašine za presvlačenje
betonskih cevi
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 6:
Nepokretna i pokretna
oprema za izradu
prefabrikovanih armiranih
proizvoda
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 7:
Nepokretna i pokretna
oprema za izradu dugačkih
prenapregnutih proizvoda na
radnom stolu
Mašine za izradu
građevinskih proizvoda od
betona i kalcijum-silikata Bezbednost - Deo 8: Mašine i
oprema za izradu
građevinskih proizvoda od
kalcijum-silikata (i betona)
Vrata i kapije za industrijske i
trgovinske objekte i garaže Ugradnja i korišćenje
Mašine za zemljane radove Mašine sa mehanizmom
kretanja na pneumaticima Zahtevi za upravljanje
Dizalice - Informacije za
upotrebu i ispitivanja - Deo 1:
Uputstva
Dizalice - Informacije za
upotrebu i ispitivanja - Deo 2:
EN 12629-6:2004+A1:2010
EN 12629-7:2004+A1:2010
EN 12629-8:2002+A1:2010
EN 12635:2002+A1:2008
EN 12643:1997+A1:2008
EN 12644-1:2001+A1:2008
EN 12644-2:2000+A1:2008
398. SRPS EN 12649:2009
399. SRPS EN 12653:2009
400. SRPS EN 12693:2010
401. SRPS EN 12717:2010
402. SRPS EN 12733:2010
403. SRPS EN 12750:2011
404. SRPS EN 12753:2011
405. SRPS EN 12757-1:2011
406. SRPS EN 12779:2010
Obeležavanje
Mašine za nabijanje i
planiranje betona Bezbednost
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Mašine za zakivanje Bezbednosni zahtevi
Rashladni sistemi i toplotne
pumpe - Zahtevi za
bezbednost i životnu sredinu Zapreminski rashladni
kompresori
Bezbednost mašina alatki Bušilice
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Motorne kosilice
sa rukovaocem koji se kreće Bezbednost
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Četvorostrane
glodalice
Toplotni sistemi za
prečišćavanje otpadnih
gasova iz opreme za obradu
površine - Zahtevi za
bezbednost
Mašine za mešanje materijala
za prevlačenje - Zahtevi za
bezbednost - Deo 1: Mašine
za mešanje koje se koriste pri
reparaciji vozila
Bezbednost mašina za
obradu drveta - Stabilni
sistemi za odsisavanje
strugotine i prašine Performanse u vezi sa
bezbednošću i zahtevima za
bezbednost
EN 12649:2008
EN 12653:1999+A2:2009
EN 12693:2008
EN 12717:2001+A1:2009
EN 12733:2001+A1:2009
EN 12750:2001+A1:2009
EN 12753:2005+A1:2010
EN 12757-1:2005+A1:2010
EN 12779:2004+A1:2009
407. SRPS EN 12851:2011
408. SRPS EN 12852:2011
409. SRPS EN 12853:2011
410. SRPS EN 12854:2011
411. SRPS EN 12855:2011
412. SRPS EN 12881-1:2009
413. SRPS EN 12881-2:2009
414. SRPS EN 12882:2009
415. SRPS EN 12921-1:2011
Mašine za prehrambenu
industriju - Priključci za
ugostiteljske mašine koje
imaju pomoćni pogon Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Prerađivači hrane i
mešači (blenderi) Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Ručni mešači
(blenderi) i mašine za
stvaranje pene - Bezbednosni
i higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Konzolne mešalice
(mikseri) - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Sekači sa
rotirajućom posudom Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Transportne trake - Ispitivanje
zapaljivosti simulacijom
požara - Deo 1: Ispitivanja
propan-gorionikom
Transportne trake - Ispitivanje
zapaljivosti simulacijom
požara - Deo 2: Ispitivanje
kod požara velikih razmera
Transportne trake opšte
namene - Električni
bezbednosni zahtevi i
bezbednosni zahtevi za
zapaljivost
Mašine za čišćenje površine i
prethodnu obradu
EN 12851:2005+A1:2010
EN 12852:2001+A1:2010
EN 12853:2001+A1:2010
EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010
EN 12854:2003+A1:2010
EN 12855:2003+A1:2010
EN 12881-1:2005+A1:2008
EN 12881-2:2005+A1:2008
EN 12882:2008
EN 12921-1:2005+A1:2010
416. SRPS EN 12921-2:2009
417. SRPS EN 12921-3:2009
418. SRPS EN 12921-4:2009
419. SRPS EN 12957:2010
420. SRPS EN 12965:2009
421. SRPS EN 12978:2009
422. SRPS EN 12981:2011
industrijskih delova pomoću
tečnosti ili para - Deo 1: Opšti
zahtevi za bezbednost
Mašine za čišćenje površine i
prethodnu obradu
industrijskih delova pomoću
tečnosti ili para - Deo 2:
Bezbednost mašina koje
koriste vodu kao tečnost za
čišćenje
Mašine za čišćenje površine i
prethodnu obradu
industrijskih delova pomoću
tečnosti ili para - Deo 3:
Bezbednost mašina koje
koriste zapaljive tečnosti za
čišćenje
Mašine za čišćenje površine i
prethodnu obradu
industrijskih delova pomoću
tečnosti ili para - Deo 4:
Bezbednost mašina koje
koriste halogenovane
rastvarače
Mašine alatke - Bezbednost Elektroerozione mašine
Traktori i mašine za
poljoprivredu i šumarstvo Kardanska vratila i njihove
zaštitne obloge - Bezbednost
Vrata i kapije za industrijske i
trgovinske objekte i garaže Bezbednosni uređaji za vrata
i kapije na električni pogon Zahtevi i metode ispitivanja
Postrojenja za nanošenje
prevlaka - Kabine za
nanošenje prskanjem
organskih materijala za
prevlačenje u prahu - Zahtevi
EN 12921-2:2005+A1:2008
EN 12921-3:2005+A1:2008
EN 12921-4:2005+A1:2008
EN 12957:2001+A1:2009
EN 12965:2003+A2:2009
EN 12978:2003+A1:2009
EN 12981:2005+A1:2009
423. SRPS EN 12984:2011
424. SRPS EN 12999:2011
425. SRPS EN 13000:2011
426. SRPS EN 13001-1:2010
427. SRPS EN 13001-2:2010
428. SRPS EN 13001-2:2011
429. SRPS EN 13015:2009
430. SRPS EN 13019:2009
431. SRPS EN 13020:2011
432. SRPS EN 13021:2008
433. SRPS EN 13023:2011
434. SRPS EN 13035-1:2009
za bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Prenosive i/ili
ručno vođene mašine i uređaji
opremljeni mehaničkim
pogonskim reznim alatima Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Dizalice - Pretovarne dizalice
Dizalice - Mobilne dizalice
Dizalice - Konstrukcija uopšte
- Deo 1: Opšti principi i
zahtevi
Bezbednost dizalica Konstrukcija uopšte - Deo 2:
Dejstva opterećenja
Bezbednost dizalica SRPS EN 13001-2:2010
Konstrukcija uopšte - Deo 2:
Dejstva opterećenja
Održavanje liftova i pokretnih
stepenica - Pravila za
uputstva za održavanje
Mašine za čišćenje ulica Zahtevi za bezbednost
Mašine za obradu kolovoza Zahtevi za bezbednost
Mašine za održavanje puteva
u zimskom periodu - Zahtevi
za bezbednost
Metode merenja buke za
mašine za štampanje,
preradu papira, proizvodnju
papira i pomoćnu opremu Klase tačnosti 2 i 3
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 1: Oprema
EN 12984:2005+A1:2010
EN 12999:2011
EN 13000:2010
EN 13000:2010/AC:2010
EN 13001-1:2004+A1:2009
EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009
EN 13001-2:2004+A3:2009
18.11.2012.
EN 13001-2:2011
EN 13015:2001+A1:2008
EN 13019:2001+A1:2008
EN 13020:2004+A1:2010
EN 13021:2003+A1:2008
EN 13023:2003+A1:2010
EN 13035-1:2008
435. SRPS EN 13035-2:2009
436. SRPS EN 13035-3:2010
437. SRPS EN 13035-4:2011
438. SRPS EN 13035-5:2011
439. SRPS EN 13035-6:2011
440. SRPS EN 13035-7:2011
441. SRPS EN 13035-9:2011
442. SRPS EN 13035-11:2011
za skladištenje, rukovanje i
transport unutar fabrike
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 2: Oprema
za skladištenje, rukovanje i
transport izvan fabrike
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 3: Mašine
za sečenje
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 4: Nagibni
stolovi
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 5: Mašine i
uređaji za slaganje i
izuzimanje
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 6: Mašine
za lomljenje
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 7: Mašine
za sečenje višeslojnog stakla
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 9: Uređaji
za pranje
Mašine i postrojenja za
EN 13035-2:2008
EN 13035-3:2003+A1:2009
EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010
EN 13035-4:2003+A1:2009
EN 13035-5:2006+A1:2009
EN 13035-6:2006+A1:2009
EN 13035-7:2006+A1:2009
EN 13035-9:2006+A1:2010
EN 13035-11:2006+A1:2010
443. SRPS EN 13042-1:2010
444. SRPS EN 13042-2:2010
445. SRPS EN 13042-3:2010
446. SRPS EN 13042-5:2010
447. SRPS EN 13059:2010
448. SRPS EN 13102:2010
449. SRPS EN 13112:2010
450. SRPS EN 13113:2011
451. SRPS EN 13114:2010
proizvodnju, obradu i preradu
ravnog stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 11: Mašine
za bušenje
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
šupljeg stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 1: Otvor
snabdevača
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
šupljeg stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 2:
Rukovanje mašinama za
snabdevanje
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
šupljeg stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 3:
Automatske sekcione mašine
Mašine i postrojenja za
proizvodnju, obradu i preradu
šupljeg stakla - Zahtevi za
bezbednost - Deo 5: Prese
Bezbednost vozila za
unutrašnji transport - Metode
ispitivanja za merenje
vibracija
Mašine za keramiku Bezbednost - Ulaganje i
skidanje pločica od fine gline
Mašine za obradu kože Mašine za cepanje kože i
mašine sa nožem za šišanje
kože - Zahtevi za bezbednost
Mašine za obradu kože Mašine sa valjcima za
nanošenje prevlake - Zahtevi
za bezbednost
Mašine za obradu kože -
EN 13042-1:2007+A1:2009
EN 13042-2:2004+A1:2009
EN 13042-3:2007+A1:2009
EN 13042-5:2003+A1:2009
EN 13059:2002+A1:2008
EN 13102:2005+A1:2008
EN 13112:2002+A1:2009
EN 13113:2002+A1:2010
EN 13114:2002+A1:2009
452. SRPS EN 13118:2009
453. SRPS EN 13120:2009
454. SRPS EN 13128:2010
455. SRPS EN 13135-1:2011
456. SRPS EN 13135-2:2011
457. SRPS EN 13140:2010
458. SRPS EN 13155:2009
459. SRPS EN 13157:2009
460. SRPS EN 13208:2011
461. SRPS EN 13218:2010
462. SRPS EN 13288:2011
463. SRPS EN 13355:2009
464. SRPS EN 13367:2009
Rotirajuća burad za obradu Zahtevi za bezbednost
Poljoprivredne mašine Oprema za ubiranje krompira
- Bezbednost
Unutrašnja senila - Zahtevi za
performanse, uključujući
bezbednost
Bezbednost mašina alatki Glodalice (uključujući bušilice)
Dizalice - Oprema - Deo 1:
Elektrotehnička oprema
Dizalice - Oprema - Deo 2:
Neelektrotehnička oprema
Poljoprivredne mašine Oprema za ubiranje šećerne
repe i stočne repe Bezbednost
Dizalice - Bezbednost Izmenljiva zahvatna sredstva
Dizalice - Bezbednost Oprema za dizanje sa ručnim
pogonom
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za guljenje
povrća - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine alatke - Bezbednost Stacionarne brusilice
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
podizanje i naginjanje posude
- Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Postrojenja za nanošenje
prevlaka - Kombinovane
kabine - Zahtevi za
bezbednost
Mašine za keramiku -
EN 13118:2000+A1:2009
EN 13120:2009
EN 13128:2001+A2:2009
EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
EN 13135-1:2003+A1:2010
EN 13135-2:2004+A1:2010
EN 13140:2000+A1:2009
EN 13155:2003+A2:2009
EN 13157:2004+A1:2009
EN 13208:2003+A1:2010
EN 13218:2002+A1:2008
EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010
EN 13288:2005+A1:2009
EN 13355:2004+A1:2009
EN 13367:2005+A1:2008
465. SRPS EN 13389:2011
466. SRPS EN 13390:2011
467. SRPS EN 13411-1:2009
468. SRPS EN 13411-2:2010
469. SRPS EN 13411-3:2009
470. SRPS EN 13411-4:2011
471. SRPS EN 13411-5:2009
472. SRPS EN 13411-6:2009
473. SRPS EN 13411-7:2009
474. SRPS EN 13411-8:2011
475. SRPS EN 13414-1:2009
Bezbednost - Vozila i
platforme za prenos
Mašine za prehrambenu
industriju - Mešalice (mikseri)
sa horizontalnim vratilima Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za pite i
kolače - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 1: Uške
čelične užadi za priveznice
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 2: Okasta
upletka priveznice od užadi
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 3:
Prstenovi i prsten za
obezbeđenje
SRPS EN 13411-4:2010
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 4:
Zalivanje čaure metalom i
smolom
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 5: Stezači
užadi sa U-vijkom
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 6:
Asimetrična klinasta spojnica
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 7:
Simetrična klinasta spojnica
Završeci čelične užadi Bezbednost - Deo 8: Kovani
završeci i kovane stege
Čelična užad za priveznice Bezbednost - Deo 1:
EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009
EN 13389:2005+A1:2009
EN 13390:2002+A1:2009
EN 13411-1:2002+A1:2008
EN 13411-2:2001+A1:2008
EN 13411-3:2004+A1:2008
30.11.2012.
EN 13411-4:2011
EN 13411-5:2003+A1:2008
EN 13411-6:2004+A1:2008
EN 13411-7:2006+A1:2008
EN 13411-8:2011
EN 13414-1:2003+A2:2008
476. SRPS EN 13414-2:2009
477. SRPS EN 13414-3:2009
478. SRPS EN 13418:2010
479. SRPS EN 13448:2010
480. SRPS EN 13457:2011
481. SRPS EN 13478:2009
482. SRPS EN 13490:2010
483. SRPS EN 13524:2010
484. SRPS EN 13525:2010
485. SRPS EN 13531:2010
Priveznice za opšte namene
dizanja
Čelična užad za priveznice Bezbednost - Deo 2:
Specifikacija za informacije za
upotrebu i održavanje koje
mora da dostavi proizvođač
Čelična užad za priveznice Bezbednost - Deo 3: Uže sa
zakovicama i kablovsko uže
za priveznice
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za
namotavanje filma ili folije Zahtevi za bezbednost
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Unutarredne
kosilice - Bezbednost
Mašine za proizvodnju obuće,
predmeta od kože i imitacije
kože - Mašine za cepanje,
tanjenje ivica, sečenje,
lepljenje i sušenje lepka Bezbednosni zahtevi
Bezbednost mašina Prevencija požara i zaštita od
požara
Mehaničke vibracije - Vozila
za unutrašnji transport Laboratorijsko vrednovanje i
specifikacija mehaničkih
vibracija sedišta rukovaoca
Mašine za održavanje puteva
- Zahtevi za bezbednost
Mašine za šumarstvo Mašine za usitnjavanje drveta
- Bezbednost
Mašine za zemljane radove Konstrukcija za zaštitu pri
EN 13414-2:2003+A2:2008
EN 13414-3:2003+A1:2008
EN 13418:2004+A1:2008
EN 13448:2001+A1:2009
EN 13457:2004+A1:2010
EN 13478:2001+A1:2008
EN 13490:2001+A1:2008
EN 13524:2003+A1:2009
EN 13525:2005+A2:2009
EN 13531:2001+A1:2008
486. SRPS EN 13534:2011
487. SRPS EN 13557:2009
488. SRPS EN 13561:2009
489. SRPS EN 13570:2011
490. SRPS EN 13586:2009
491. SRPS EN 13591:2011
492. SRPS EN 13617-1:2010
493. SRPS EN 13621:2011
494. SRPS EN 13659:2009
495. SRPS EN 13675:2011
preturanju (TOPS) za minibagere - Laboratorijska
ispitivanja i zahtevi za
performanse
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
salamurenje ubrizgavanjem Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Dizalice - Komande i mesta
za upravljanje
Spoljašnja senila - Zahtevi za
performanse, uključujući
bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
mešanje (mikseri) Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Dizalice - Pristup
Mašine za prehrambenu
industriju - Ubacivači u peć sa
fiksiranim pregradama Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Benzinske pumpe - Deo 1:
Zahtevi za bezbednost za
konstruisanje i izvođenje
pumpi za merenje, dozatora i
daljinskih pumpnih agregata
Mašine za prehrambenu
industriju - Sušači za salatu Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Zastori - Zahtevi za
performanse, uključujući
bezbednost
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost postrojenja za
EN 13534:2006+A1:2010
EN 13557:2003+A2:2008
EN 13561:2004+A1:2008
EN 13570:2005+A1:2010
EN 13586:2004+A1:2008
EN 13591:2005+A1:2009
EN 13617-1:2004+A1:2009
EN 13621:2004+A1:2010
EN 13659:2004+A1:2008
EN 13675:2004+A1:2010
496. SRPS EN 13683:2011
497. SRPS EN 13684:2011
498. SRPS EN 13731:2009
499. SRPS EN 13732:2010
500. SRPS EN ISO 13732-1:2010
501. SRPS EN ISO 13732-3:2010
502. SRPS EN 13736:2010
503. SRPS EN ISO 13753:2010
oblikovanje i valjanje cevi i
opreme za njihovu završnu
obradu
Oprema za bašte - Mašine za
usitnjavanje/seckanje na
motorni pogon - Bezbednost
Oprema za bašte - Aeratori i SRPS EN 13684:2009
"skerifajeri" (mašine za
rastresanje zemlje) za
travnjake kojima upravlja
rukovalac koji se kreće Bezbednost
Sistemi podiznih vazdušnih
jastuka za upotrebu u
vatrogastvu i pri spasavanju Zahtevi za performanse i
bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Hladnjaci za farme
za neupakovano mleko Bezbednosni i higijenski
zahtevi za konstruisanje,
performansu i podesnost za
upotrebu
Ergonomija toplotne sredine Metoda za ocenu odgovora
čoveka na kontakt sa
površinom - Deo 1: Vruće
površine
Ergonomija toplotne sredine Metoda za ocenu odgovora
čoveka na kontakt sa
površinom - Deo 3: Hladne
površine
Bezbednost mašina alatki Pneumatske prese
Mehaničke vibracije i udari Vibracija ruke - Metoda za
merenje prenošenja vibracije
elastičnih materijala onda
EN 13683:2003+A2:2011
30.11.2012.
EN 13684:2004+A3:2009
EN 13731:2007
EN 13732:2002+A2:2009
EN ISO 13732-1:2008
EN ISO 13732-3:2008
EN 13736:2003+A1:2009
EN ISO 13753:2008
504. SRPS EN ISO 13849-1:2010
505. SRPS EN ISO 13849-2:2010
506. SRPS EN ISO 13850:2010
507. SRPS EN ISO 13855:2012
508. SRPS EN ISO 13857:2010
509. SRPS EN 13862:2009
510. SRPS EN 13870:2011
511. SRPS EN 13871:2011
512. SRPS EN 13885:2011
513. SRPS EN 13886:2011
kada su opterećeni rukom
Bezbednost mašina - Delovi
sistema za upravljanje koji se
odnose na bezbednost - Deo
1: Opšti principi za
projektovanje
Bezbednost mašina - Delovi
sistema za upravljanje koji se
odnose na bezbednost - Deo
2: Validacija
Bezbednost mašina Zaustavljanje u slučaju
opasnosti - Principi za
projektovanje
Bezbednost mašina SRPS EN 999:2009
Pozicioniranje zaštitnika
uzimajući u obzir brzinu
približavanja delova ljudskog
tela
Bezbednost mašina Bezbednosna rastojanja za
sprečavanje dosezanja zona
opasnosti gornjim i donjim
ekstremitetima
Mašine za sečenje podnih
površina - Bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za sečenje
na komade - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za sečenje
na kocke - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
zatvaranje - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Mašine za prehrambenu
EN ISO 13849-1:2008
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN ISO 13849-2:2008
EN ISO 13850:2008
30.11.2012.
EN ISO 13855:2010
EN ISO 13857:2008
EN 13862:2001+A1:2009
EN 13870:2005+A1:2010
EN 13871:2005+A1:2010
EN 13885:2005+A1:2010
EN 13886:2005+A1:2010
514. SRPS EN 13889:2009
515. SRPS EN 13898:2010
516. SRPS EN 13951:2010
517. SRPS EN 13954:2011
518. SRPS EN 13977:2011
519. SRPS EN 13985:2010
520. SRPS EN 14010:2009
521. SRPS EN 14017:2009
industriju - Kotlovi za kuvanje
opremljeni mešačima i/ili
mešalicama na sopstveni
pogon - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Teretni kovani čelični škopci
za opštu namenu - Lučni
škopci i škopci u obliku Dprstena - Klasa 6 Bezbednost
Mašine alatke - Bezbednost Mašinske testere za hladan
metal
Pumpe za tečnost - Zahtevi
za bezbednost - Postrojenja
za prehrambenu industriju Pravila projektovanja za
obezbeđenje higijenske
primene
Mašine za prehrambenu
industriju - Rezači hleba Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Primene na železnici Kolosek - Zahtevi
bezbednosti za prenosne
mašine i šinska kolica za
izgradnju i održavanje
Mašine alatke - Bezbednost Sekači
Bezbednost mašina - Oprema
za parkinge na motorni pogon
za motorna vozila - Zahtevi za
bezbednost i EMC pri
konstruisanju, izradi,
sklapanju i prijemu
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Rasipači čvrstog
mineralnog đubriva Bezbednost
EN 13889:2003+A1:2008
EN 13898:2003+A1:2009
EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010
EN 13951:2003+A1:2008
EN 13954:2005+A1:2010
EN 13977:2011
EN 13985:2003+A1:2009
EN 14010:2003+A1:2009
EN 14017:2005+A2:2009
522. SRPS EN 14018:2010
EN 14018:2005+A1:2009
523.
EN 14033-3:2009+A1:2011
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Sejalice Bezbednost
SRPS EN 14033-3:2011
Primene na železnici Kolosek - Mašine za izgradnju
i održavanje koje se kreću po
koloseku - Deo 3: Opšti
zahtevi za bezbednost
SRPS EN 14043:2011
Vatrogasna oprema za
spasavanje sa visina - Obrtne
lestve sa kombinovanim
kretanjem - Metode ispitivanja
i zahtevi za bezbednost i
performanse
SRPS EN 14044:2011
Vatrogasna oprema za
spasavanje sa visina - Obrtne
lestve sa redoslednim
kretanjem - Metode ispitivanja
i zahtevi za bezbednost i
performanse
SRPS EN 14070:2010
Bezbednost mašina alatki Prenosne mašine i mašine za
specijalne namene
SRPS EN ISO 14122-1:2006
Bezbednost mašina - Trajna
SRPS EN ISO 14122-1:2006/A1:2012 sredstva za prilaz mašini Deo 1: Izbor nepokretnih
sredstava za prilaz između
dva nivoa
SRPS EN ISO 14122-2:2006
Bezbednost mašina - Trajna
SRPS EN ISO 14122-2:2006/A1:2011 sredstva za prilaz mašini Deo 2: Radne platforme i
staze
SRPS EN ISO 14122-3:2006
Bezbednost mašina - Trajna
SRPS EN ISO 14122-3:2006/A1:2011 sredstva za prilaz mašini Deo 3: Stepenice, lestve sa
stepenicama i zaštitne ograde
SRPS EN ISO 14122-4:2008
Bezbednost mašina - Trajna
SRPS EN ISO 14122-4:2008/A1:2011 sredstva za prilaz mašini Deo 4: Nepokretne lestve
SRPS EN ISO 14159:2010
Bezbednost mašina -
EN 14043:2005+A1:2009
EN 14044:2005+A1:2009
EN 14070:2003+A1:2009
EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010
EN ISO 14122-1:2001
EN ISO 14122-1:2001/A1:2010
EN ISO 14122-2:2001
EN ISO 14122-2:2001/A1:2010
EN ISO 14122-3:2001
EN ISO 14122-3:2001/A1:2010
EN ISO 14122-4:2004
EN ISO 14122-4:2004/A1:2010
EN ISO 14159:2008
532. SRPS EN 14238:2009
533. SRPS EN ISO 14314:2010
534. SRPS EN 14439:2009
535. SRPS EN 14462:2011
536. SRPS EN 14466:2009
537. SRPS EN 14492-1:2010
SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011
538. SRPS EN 14492-2:2010
SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011
539. SRPS EN 14502-2:2009
540. SRPS EN 14655:2011
541. SRPS EN 14656:2011
Higijenski zahtevi za
projektovanje mašina
Dizalice - Ručno upravljani
uređaji za manipulaciju
teretom
Klipni motori sa unutrašnjim
sagorevanjem - Oprema za
pokretanje trzajem - Opšti
zahtevi za bezbednost
Dizalice - Bezbednost Toranjske dizalice
Oprema za obradu površine Pravila za ispitivanje buke
koja potiče od mašina za
obradu površine, uključujući i
pomoćnu opremu za
rukovanje - Stepeni tačnosti 2
i3
Vatrogasne pumpe Prenosne pumpe - Metode
ispitivanja i zahtevi za
bezbednost i performanse
Dizalice - Vitla i male dizalice
na motorni pogon - Deo 1:
Vitla na motorni pogon
Dizalice - Vitla i male dizalice
na motorni pogon - Deo 2:
Male dizalice na motorni
pogon
Dizalice - Oprema za dizanje
ljudi - Deo 2: Podizna mesta
za upravljanje
Mašine za prehrambenu
industriju - Rezači
"francuskog" hleba (bageta) Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost presa za
EN 14238:2004+A1:2009
EN ISO 14314:2009
EN 14439:2006+A2:2009
EN 14462:2005+A1:2009
EN 14466:2005+A1:2008
EN 14492-1:2006+A1:2009
EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
EN 14492-2:2006+A1:2009
EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
EN 14502-2:2005+A1:2008
EN 14655:2005+A1:2010
EN 14656:2006+A1:2010
542. SRPS EN 14658:2012
543. SRPS EN 14673:2011
544. SRPS EN 14677:2009
545. SRPS EN 14681:2011
546. SRPS EN 14710-1:2011
547. SRPS EN 14710-2:2011
548. SRPS EN ISO 14738:2011
549. SRPS EN 14753:2009
550. SRPS EN 14861:2010
istiskivanje čelika i obojenih
metala
Oprema i sistemi za
kontinuirani transport - Opšti
zahtevi za bezbednost za
opremu za kontinuirani
transport kod površinskih
kopova rudnika lignita
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost hidrauličnih
presa sa vruće kovanim
otkivcima za kovanje čelika i
obojenih metala
Bezbednost mašina Sekundarna proizvodnja
čelika - Mašine i oprema za
obradu tečnog čelika
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za mašine i
opremu za proizvodnju čelika
u elektrolučnim pećima
Vatrogasne pumpe Centrifugalne vatrogasne
pumpe bez vakuum-uređaja Deo 1: Klasifikacija, opšti i
bezbednosni zahtevi
Vatrogasne pumpe Centrifugalne vatrogasne
pumpe bez vakuum-uređaja Deo 2: Verifikacija opštih i
bezbednosnih zahteva
Bezbednost mašina Antropometrijski zahtevi za
konstruisanje radnih mesta na
mašinama
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za mašine i
opremu za neprekidno livenje
čelika
Mašine za šumarstvo -
EN 14658:2005+A1:2010
EN 14673:2006+A1:2010
EN 14677:2008
EN 14681:2006+A1:2010
EN 14710-1:2005+A2:2008
EN 14710-2:2005+A2:2008
EN ISO 14738:2008
EN 14753:2007
EN 14861:2004+A1:2009
551. SRPS EN 14886:2010
552. SRPS EN 14910:2009
553. SRPS EN 14930:2009
554. SRPS EN 14957:2011
555. SRPS EN 14958:2010
556. SRPS EN 14973:2009
557. SRPS EN ISO 14982:2011
558. SRPS EN 15000:2010
Samohodne mašine - Zahtevi
za bezbednost
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za rezanje
blokova od pene u trake Zahtevi za bezbednost
Oprema za bašte - Motorne
kosilice (trimeri) kojima
upravlja rukovalac koji se
kreće iza mašine Bezbednost
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo i oprema za bašte
- Mašine kojima upravlja
rukovalac koji se kreće Određivanje pristupačnosti
vrelim površinama
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za pranje
posuđa sa transporterom Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
mlevenje i proizvodnju brašna
i griza - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Transportne trake za
podzemne instalacije Električni bezbednosni
zahtevi i bezbednosni zahtevi
za zapaljivost
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo Elektromagnetska
kompatibilnost - Metode
ispitivanja i kriterijumi
prihvatanja
Bezbednost vozila za
unutrašnji transport -
EN 14886:2008
EN 14910:2007+A1:2009
EN 14930:2007+A1:2009
EN 14957:2006+A1:2010
EN 14958:2006+A1:2009
EN 14973:2006+A1:2008
EN ISO 14982:2009
EN 15000:2008
559. SRPS EN 15011:2011
560. SRPS EN 15027:2010
561. SRPS EN 15056:2009
562. SRPS EN 15059:2010
563. SRPS EN 15061:2010
564. SRPS EN 15067:2010
565. SRPS EN 15093:2011
566. SRPS EN 15094:2011
567. SRPS EN 15095:2010
568. SRPS EN 15162:2009
Samohodna vozila sa
promenljivim dohvatom Specifikacija, performanse i
zahtevi ispitivanja za
indikatore podužnog
momenta opterećenja i
limitatore podužnog momenta
opterećenja
Dizalice - Mosne i portalne
dizalice
Pokretne mašine za sečenje
sa diskom i sajlom Bezbednost
Dizalice - Zahtevi za hvatače
kontejnera
Oprema za tretiranje snega Zahtevi
za bezbednost
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za mašine i
opremu za liniju za obradu
traka
Mašine za plastične mase i
gumu - Mašine za preradu
folija za vreće - Zahtevi za
bezbednost
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za vruće ravno
valjanje valjaoničkog stana
Bezbednost mašina - Zahtevi
za bezbednost za hladno
ravno valjanje valjaoničkog
stana
Motorni pokretni obrtni i
skladišni liftovi - Zahtevi za
bezbednost
Mašine i postrojenja za
eksploataciju i obradu
prirodnog kamena - Zahtevi
EN 15011:2011
EN 15027:2007+A1:2009
EN 15056:2006+A1:2009
EN 15059:2009
EN 15061:2007+A1:2008
EN 15067:2007
EN 15093:2008
EN 15094:2008
EN 15095:2007+A1:2008
EN 15162:2008
569. SRPS EN 15163:2009
570. SRPS EN 15164:2009
571. SRPS EN 15166:2010
572. SRPS EN 15268:2009
573. SRPS EN 15503:2011
574. SRPS EN ISO 15536-1:2010
575. SRPS EN 15695-1:2011
576. SRPS EN 15695-2:2011
za bezbednost mašina za
rezanje
Mašine i instalacija za
eksploataciju i obradu
prirodnog kamena Bezbednost - Zahtevi za
mašine za rezanje sa
dijamantskom sajlom
Mašine i postrojenja za
eksploataciju i obradu
prirodnog kamena Bezbednost - Zahtevi za
mašine za rezanje sa
lančanim i kaišnim prenosom
Mašine za prehrambenu
industriju - Automatske
mašine za rasecanje trupova
životinja u klanicama Bezbednosni i higijenski
zahtevi
Benzinske pumpe - Zahtevi
za bezbednost za
konstruisanje sklopova
potapajućih pumpi
Oprema za bašte - Baštenske
duvaljke, usisivači i baštenski
duvači/usisivači - Bezbednost
Ergonomija - Kompjuterski
modeli i šabloni ljudskog tela Deo 1: Osnovni zahtevi
Poljoprivredni traktori i
samohodne prskalice - Zaštita
rukovaoca (vozača) od
opasnih materija - Deo 1:
Klasifikacija kabina, zahtevi i
postupci ispitivanja
Poljoprivredni traktori i
samohodne prskalice - Zaštita
rukovaoca (vozača) od
opasnih materija - Deo 2:
EN 15163:2008
EN 15164:2008
EN 15166:2008
EN 15268:2008
EN 15503:2009
EN ISO 15536-1:2008
EN 15695-1:2009
EN 15695-2:2009
EN 15695-2:2009/AC:2011
577. SRPS EN ISO 15744:2009
578. SRPS EN 15746-2:2011
579. SRPS EN 15774:2011
580. SRPS EN 15811:2010
581. SRPS EN 15895:2011
582. SRPS EN ISO 19432:2010
583. SRPS EN ISO 20361:2010
584. SRPS EN ISO 20643:2010
585. SRPS EN ISO 22867:2009
Prečistači, zahtevi i postupci
ispitivanja
Ručni neelektrični alati Pravila za ispitivanje buke Inženjerska metoda (klase 2)
Primene na železnici Kolosek - Mašine koje se
kreću po putu i koloseku i
njihova oprema - Deo 2: Opšti
zahtevi za bezbednost
Mašine za prehrambenu
industriju - Mašine za
proizvodnju sveže i punjene
testenine (taljatele, kaneloni,
ravioli, tortelini, orekjete i
njoke) - Bezbednosni i
higijenski zahtevi
Poljoprivredne mašine Zaštitnici za pokretne delove
prenosnika snage - Zaštitnici
koji se otvaraju pomoću alata
Ručni alati sa jednokratnim
punjenjem - Zahtevi za
bezbednost - Alati za trajno
obeležavanje i pričvršćivanje
Građevinske mašine i oprema
- Prenosne, ručne mašine za
rezanje pogonjene motorom
sa unutrašnjim sagorevanjem
- Zahtevi za bezbednost i
ispitivanje
Pumpe i pumpni agregati za
tečnost - Kôd za ispitivanja
buke - Klase tačnosti 2 i 3
Mehaničke vibracije - Ručne i
ručno vođene mašine Principi za ocenjivanje emisije
vibracija
Mašine za šumarstvo - Pravilo za ispitivanje vibracija
EN ISO 15744:2008
EN 15746-2:2010+A1:2011
EN 15774:2010
EN 15811:2009
EN 15811:2009/AC:2010
EN 15895:2011
EN ISO 19432:2008
EN ISO 20361:2009
EN ISO 20361:2009/AC:2010
EN ISO 20643:2008
EN ISO 22867:2008
586. SRPS EN ISO 22868:2011
587. SRPS EN ISO 23125:2011
588. SRPS EN ISO 28139:2010
589. SRPS EN ISO 28927-1:2011
590. SRPS EN ISO 28927-2:2011
591. SRPS EN ISO 28927-3:2011
592. SRPS EN ISO 28927-4:2011
prenosivih, ručno upravljanih
mašina pogonjenih motorom
sa unutrašnjim sagorevanjem
- Vibracije na ručkama
Mašine za šumarstvo i za
SRPS EN ISO 22868:2009
bašte - Pravilo za ispitivanje
buke prenosivih, ručno
upravljanih mašina
pogonjenih motorom sa
unutrašnjim sagorevanjem Inženjerska metoda (stepen
tačnosti 2)
Mašine alatke - Bezbednost Strugovi
Mašine za poljoprivredu i
šumarstvo - Leđni atomizeri
na motorni pogon - Zahtevi za
bezbednost
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 1: Brusilice za vertikalno
brušenje i brušenje pod
uglom
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 2: Ključevi, odvrtači i
odvijači
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 3: Glačalice i obrtne,
orbitalne i trakaste brusilice
sa obrtno-povratnim
kretanjem
Ručni prenosni alati sa
30.9.2012.
EN ISO 22868:2011
EN ISO 23125:2010
EN ISO 28139:2009
EN ISO 28927-1:2009
EN ISO 28927-2:2009
EN ISO 28927-3:2009
EN ISO 28927-4:2010
593. SRPS EN ISO 28927-5:2011
594. SRPS EN ISO 28927-6:2011
595. SRPS EN ISO 28927-7:2011
596. SRPS EN ISO 28927-8:2011
597. SRPS EN ISO 28927-9:2011
598. SRPS EN ISO 28927-10:2011
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 4: Ravne brusilice
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 5: Bušilice i udarne
bušilice
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 6: Vibracioni čekići
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 7: Probojci i makaze
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 8: Testere, mašine za
glačanje i punjenje sa
povratnim hodom i testere sa
oscilirajućim i obrtnim radom
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 9: Čekići sa držaljom i
igličasti čistač naslaga
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 10: Udarne bušilice,
čekići i drobilice
EN ISO 28927-5:2009
EN ISO 28927-6:2009
EN ISO 28927-7:2009
EN ISO 28927-8:2009
EN ISO 28927-9:2009
EN ISO 28927-10:2011
599. SRPS EN ISO 28927-11:2011
600. SRPS EN 30326-1:2008
SRPS EN 30326-1/A1:2010
601. SRPS EN 50223:2012
602. SRPS EN 50348:2011
603. SRPS EN 60204-1:2009
SRPS EN 60204-1:2009/A1:2011
SRPS EN 60204-1:2009/Corr.:2011
604. SRPS EN 60204-11:2008
SRPS EN 60204-1:2009/Corr.:2011
605. SRPS EN 60204-32:2009
606. SRPS EN 60335-1:2010
SRPS EN 60335-1-:2010/A14:2011
SRPS EN 60335-1:2010/A15:2012
SRPS EN 60335-1:2010/Corr:2011
Ručni prenosni alati sa
sopstvenim pogonom Metode ispitivanja za
vrednovanje emisije vibracija Deo 11: Čekići za kamen
Mehaničke vibracije - Metoda
laboratorijskog vrednovanja
vibracija na sedištima vozila Deo 1: Osnovni zahtevi
Automatska oprema za
elektrostatičko raspršivanje
zapaljivih vlakana - Zahtevi za
bezbednost
Stacionarna elektrostatička
oprema za nanošenje
nezapaljivih tečnih materijala
- Zahtevi za bezbednost
Bezbednost mašina Električna oprema mašina Deo 1: Opšti zahtevi
Bezbednost mašina Električna oprema mašina Deo 11: Zahtevi za
visokonaponsku opremu za
naizmenične napone iznad 1
000 V ili 1 500 V za
jednosmerne napone, ali ne
iznad 36 kV
Bezbednost mašina Električna oprema mašina Deo 32: Zahtevi za dizalice
Aparati za domaćinstvo i slični SRPS EN 60335-1:2010
električni aparati + A14:2011
Bezbednost - Deo 1: Opšti
zahtevi
EN ISO 28927-11:2011
EN 30326-1:1994
EN 30326-1:1994/A1:2007
EN 50223:2010
EN 50348:2010
EN 50348:2010/AC:2010
EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006/A1:2009
EN 60204-1:2006/AC:2010
EN 60204-11:2000
EN 60204-11:2000/AC:2010
EN 60204-32:2008
2.5.2014.
EN 60335-1:2002
EN 60335-1:2002/A11:2004
EN 60335-1:2002/A1:2004
EN 60335-1:2002/A12:2006
EN 60335-1:2002/A13:2008
EN 60335-1:2002/A14:2010
EN 60335-1:2002/A15:2011
EN 60335-1:2002/AC:2010
EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007
607. SRPS EN 60335-2-67:2011
608. SRPS EN 60335-2-68:2011
609. SRPS EN 60335-2-69:2011
610. SRPS EN 60335-2-72:2010
611. SRPS EN 60335-2-77:2010
612. SRPS EN 60335-2-79:2011
Aparati za domaćinstvo i slični
električni aparati Bezbednost - Deo 2-67:
Posebni zahtevi za mašine za
održavanje i čišćenje podova
za industrijsku i komercijalnu
upotrebu
Aparati za domaćinstvo i slični
električni aparati Bezbednost - Deo 2-68:
Posebni zahtevi za
komercijalne i industrijske
raspršivače
Aparati za domaćinstvo i slični
električni aparati Bezbednost - Deo 2-69:
Posebni zahtevi za usisivače
za vlažno i suvo čišćenje,
uključujući pogonsku četku,
za industrijsku i komercijalnu
upotrebu
Aparati za domaćinstvo i slični
električni aparati Bezbednost - Deo 2-72:
Posebni zahtevi za
automatske mašine za
održavanje podova za
industrijsku i komercijalnu
primenu
Aparati za domaćinstvo i slični
električni aparati Bezbednost - Deo 2-77:
Posebni zahtevi za kosilice
koje se napajaju iz mreže i
kojima upravlja rukovalac koji
hoda
Aparati za domaćinstvo i slični
električni aparati -
EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007
EN 60335-1:2002/AC:2009
EN 60335-2-67:2009
EN 60335-2-68:2009
EN 60335-2-69:2009
EN 60335-2-72:2009
EN 60335-2-77:2010
EN 60335-2-79:2009
Bezbednost - Deo - 2-79:
Posebni zahtevi za aparate
za čišćenje koji rade pod
visokim pritiskom i aparate za
čišćenje parom
613. SRPS EN 60745-1:2011
Ručni električni alati sa
SRPS EN 60745-1:2011
SRPS EN 60745-1:2011/A11:2011
motorom - Bezbednost - Deo
SRPS EN 60745-1:2011/Corr:2011
1: Opšti zahtevi
614. SRPS EN 60745-2-1:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-1: Posebni zahtevi za
bušilice i udarne bušilice
615. SRPS EN 60745-2-2:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-2: Posebni zahtevi za
odvijače i udarne odvijače
616. SRPS EN 60745-2-3:2011
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-3: Posebni zahtevi za
trakaste brusilice, glačalice i
trakaste brusilice sa pločom
617. SRPS EN 60745-2-4:2010
Ručni električni alati sa
SRPS EN 60745-2-4:2010
SRPS EN 60745-2-4:2010/A11:2012 motorom - Bezbednost - Deo
2-4: Posebni zahtevi za
brusilice i glačalice osim onih
sa pločom
618. SRPS EN 60745-2-5:2011
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-5: Posebni zahtevi za
kružne testere
619. SRPS EN 60745-2-6:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-6: Posebni zahtevi za
čekiće
620. SRPS EN 60745-2-8:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-8: Posebni zahtevi za
makaze i glodalice
621. SRPS EN 60745-2-9:2011
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
1.10.2013.
EN 60745-1:2009
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-1:2009/AC:2009
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 60745-2-3:2011
14.11.2014.
EN 60745-2-4:2009
EN 60745-2-4:2009/A11:2011
EN 60745-2-5:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 60745-2-8:2009
EN 60745-2-9:2009
2-9: Posebni zahtevi za
ureznice
622. SRPS EN 60745-2-11:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-11: Posebni zahtevi za
povratne testere (ubodne i
"lisičiji rep")
623. SRPS EN 60745-2-12:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-12: Posebni zahtevi za
mešalice betona
624. SRPS EN 60745-2-13:2011
Ručni električni alati sa
SRPS EN 60745-2-13:2011 1.12.2013.
SRPS EN 60745-2-13:2011/A1:2011 motorom - Bezbednost - Deo
2-13: Posebni zahtevi za
testere sa lancem
625. SRPS EN 60745-2-14:2011
Ručni električni alati sa
SRPS EN 60745-2-14:2011 1.6.2013.
SRPS EN 60745-2-14:2011/A2:2011 motorom - Bezbednost - Deo
2-14: Posebni zahtevi za
rendisaljke
626. SRPS EN 60745-2-15:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-15: Posebni zahtevi za
trimere za živu ogradu
627. SRPS EN 60745-2-16:2011
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-16: Posebni zahtevi za
aparate za spajanje
628. SRPS EN 60745-2-17:2011
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-17: Posebni zahtevi za
rutere i trimere
629. SRPS EN 60745-2-18:2011
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-18: Posebni zahtevi za
alate za spajanje traka za
pakovanje
630. SRPS EN 60745-2-19:2011
Ručni električni alati sa
SRPS EN 60745-2-19:2011 1.6.2013.
SRPS EN 60745-2-19:2011/A1:2011 motorom - Bezbednost - Deo
2-19: Posebni zahtevi za
ravnalice
EN 60745-2-11:2010
EN 60745-2-12:2009
EN 60745-2-13:2009
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 60745-2-14:2009
EN 60745-2-14:2009/A2:2010
EN 60745-2-15:2009
EN 60745-2-16:2010
EN 60745-2-17:2010
EN 60745-2-18:2009
EN 60745-2-19:2009
EN 60745-2-19:2009/A1:2010
631. SRPS EN 60745-2-20:2010
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-20: Posebni zahtevi za
trakaste testere
632. SRPS EN 60745-2-21:2010
Ručni električni alati sa
SRPS EN 60745-2-21:2010 1.12.2013.
SRPS EN 60745-2-21:2010/A1:2011 motorom - Bezbednost - Deo
2-21: Posebni zahtevi aparate
za čišćenje kanalizacije
633. SRPS EN 60745-2-22:2012
Ručni električni alati sa
motorom - Bezbednost - Deo
2-22: Posebni zahtevi za
mašine za rezanje
Bezbednost prenosivih
634. SRPS EN 61029-1:2010
SRPS EN 61029-1:2010
1.11.2013.
SRPS EN 61029-1:2010/A11:2011
električnih alata sa motorom Deo 1: Opšti zahtevi
635. SRPS EN 61029-2-1:2011
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-1: Posebni zahtevi za
stolove za kružne testere
636. SRPS EN 61029-2-3:2012
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-3: Posebni zahtevi za
rendisaljke i rendisaljke
tanjilice
637. SRPS EN 61029-2-4:2011
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-4: Posebni zahtevi za
stone brusilice
638. SRPS EN 61029-2-6:2011
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-6: Posebni zahtevi za
dijamantske bušilice sa
vodom
639. SRPS EN 61029-2-8:2011
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-8: Posebni zahtevi za
jednovretene vertikalne
mašine za oblikovanje
640. SRPS EN 61029-2-9:2011
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom -
EN 60745-2-20:2009
EN 60745-2-21:2009
EN 60745-2-21:2009/A1:2010
EN 60745-2-22:2011
EN 61029-1:2009
EN 61029-1:2009/A11:2010
EN 61029-1:2009/AC:2009
EN 61029-2-1:2010
EN 61029-2-3:2011
EN 61029-2-4:2011
EN 61029-2-6:2010
EN 61029-2-8:2010
EN 61029-2-9:2009
641. SRPS EN 61029-2-10:2011
642. SRPS EN 61029-2-11:2011
643. SRPS EN 61029-2-12:2012
644. SRPS EN 61310-1:2010
645. SRPS EN 61310-2:2010
646. SRPS EN 61310-3:2009
647. SRPS EN 61496-1:2009
SRPS EN 61496-1:2009/Corr:2011
648. SRPS EN 61800-5-2:2009
649. SRPS EN 62061:2009
SRPS EN 62061:2009/Corr:2011
Deo 2-9: Posebni zahtevi za
ugaone testere
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-10: Posebni zahtevi za
brusilice koje režu
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-11: Posebni zahtevi za
kombinovane ugaone i stone
testere
Bezbednost prenosnih
električnih alata sa motorom Deo 2-12: Posebni zahtevi za
mašine za narezivanje navoja
Bezbednost mašina Pokazivanje, označavanje i
pokretanje - Deo 1: Zahtevi
za vizuelne, zvučne i dodirne
znakove
Bezbednost mašina Ukazivanje, označavanje i
pokretanje - Deo 2: Zahtevi
za označavanje
Bezbednost mašina Pokazivanje, označavanje i
pokretanje - Deo 3: Zahtevi
za postavljanje i rad
pokretača
Bezbednost mašina - Elektroosetljiva zaštitna oprema Deo 1: Opšti zahtevi i
ispitivanja
Električni pogonski sistemi sa
podešavanjem brzine - Deo
5-2: Zahtevi za bezbednost Funkcionalni
Bezbednost mašina Funkcionalna bezbednost
električnih, elektronskih i
EN 61029-2-10:2010
EN 61029-2-11:2009
EN 61029-2-12:2011
EN 61310-1:2008
EN 61310-2:2008
EN 61310-3:2008
EN 61496-1:2004
EN 61496-1:2004/A1:2008
EN 61496-1:2004/AC:2010
EN 61800-5-2:2007
EN 62061:2005
EN 62061:2005/AC:2010
programabilnih elektronskih
upravljačkih sistema koji utiču
na bezbednost mašina
2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 60/11).
3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Tip dokumenta:
Propis
Naslov:
SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012)
Rubrika:
X-3 - Standardizacija i akreditacija i sertifikacija/Tehnički zahtevi i normativi za proizvode
Nivo dokumenta:
Republike Srbije
Glasilo:
Službeni glasnik RS, broj 55/2012 od 01/06/2012
Vrsta propisa:
Spiskovi
Propis objavljen:
01/06/2012
Verzija objavljena:
01/06/2012
Osnov za donošenje:
Na osnovu člana 7. st. 3. i 4. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik
RS", broj 36/09) u vezi sa članom 7. Pravilnika o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 13/10), Ministar
ekonomije i regionalnog razvoja objavljuje SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA
Donosilac:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Ugašeni propisi:
SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011)
Natpropisi:
1. ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS",
br. 36/2009)
2. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)
Download

Spisak srpskih standarda