BAZA PODATAKA – OSNOVNI ZADACI
JEDNA BAZA – JEDNA TABELA – BEZ PRIMARNOG KJUČA
PRIMER JEDNE TABELE OCENA UCENIKA JEDNE ŠKOLE
U bazi podataka OceneUcenika.mdb, nalazi se samo jedna tabela Ocene, sa podacima o imenima
i prezimenima učenika, rednom broju u dnevniku i odeljenju, kao i zaključnim ocenama iz određenih
predmeta, ocenama iz vladanja i broju opravdanih i neopravdanih izostanaka.
Tabela Ocene je kreirana (dizajnirana) na sledeći način:
Name
Type Size
Opis
Byte
1 Razred i odeljenje
OD
Byte
1 Redni broj u dnevniku
RB
50 Prezime i ime ucenika
Ucenik Text
Text
1 Pol ucenika
Pol
Byte
1 Srpski jezik
SRP
Byte
1 Engleski jezik
ENG
Byte
1 Francuski jezik
FRA
Byte
1 Nemacki jezik
NEM
Byte
1 Ruski jezik
RUS
Byte
1 Latinski jezik
LAT
Byte
1 Ustav
UST
Byte
1 Sociologija
SOC
Byte
1 Filozofija
FIL
Byte
1 Psihologija
PSH
Byte
1 Istorija
IST
Byte
1 Geografija
GEO
Byte
1 Biologija
BIO
Byte
1 Matematika
MAT
Byte
1 Fizika
FIZ
Byte
1 Hemija
HEM
Byte
1 Informatika
INF
Byte
1 Muzicka kultura
MUZ
Byte
1 Likovna kultura
LIK
Byte
1 Fizicko vaspitanje
FV
Byte
1 Vladanje
VLA
Integer 2 Opravdani izostanci
OPR
Byte
1 Neopravdani izostanci
NPR
U tabeli nije definisan primarni ključ, niti je bilo koje polje indeksirano. U poljima za ocene učenika
podešene su opcije Validation Rule na Between 1 And 5, i prateći Validation Text, kako bi se obezbedio
unos ocena između 1 i 5. Na sličan način su podešena još neka polja u tabeli.
U tabeli se nalaze podaci za 781 učenika, odnosno tabela ima 781 slog.
ZADACI ZA VEŽBU
TABLE - Osnovne operacije sa tabelom u datasheet pogledu
1. Fajl baze podataka OceneUcenika.mdb, snimiti u folder My Documents\2006\Baze\Primer1.
2. Napravati kopiju fajla baze podataka u istom folderu pod imenom Ocene-BackUp.mdb.
3. Pokrenuti MS Access i otovriti bazu podataka OceneUcenika.mdb, zatim otvoriti tabelu Ocene u
DataSheet View. Maksimizirati prozor tabele Ocene.
4. Pozicionirati kursor na poslednji slog tabele.
5. Pozicionirati kursor na 524.-i slog tabele.
6. Prebrojati koliko u tabeli ima učenika u odeljenju 24.
7. Pozicionirati kursor na 101.-i slog tabele. Promeniti sadržaj polja OPR tako da bude 49.
8. Pozicionirati kursor na 59.-i slog tabele. Promeniti sadržaj polja SRP tako da bude 1.
9. Uneti novi slog sa sledećim vrednostima OD=23, RB=35, Ucenik=”Petrović Petar”.
10. Pozicionirati se na 128.-i slog tabele. Obrisati sadržaj polja HEM.
11. Pozicionirati se na poslednji slog tabele. Promeniti sadžaj polja SRP tako da bude 4.
12. Soriranje - Sortirati slogove po imenu učenika u rastući abecedni redosled.
13. Pretraživanje – Pronaći slog učenika Petrović Petra i uneti proizvoljno njegove ocene.
14. Filtriranje – Prikazati samo učenike iz odeljenja 36.
15. Sortiranje – Sortirati slogove učenika najpre po odeljenju, a zatim po rednom broju u dnevniku.
16. Brisanje – Obrisati poslednji slog tabele.
17. Brisanje – Obrisati poslednja tri sloga tabele.
18. Brisanje – Obrisati 105.-i i 106.- slog tabele.
19. Filtriranje – Prikazati samo one učenike čije prezime počinje slovom G.
20. Filtriranje – Prikazati samo one učenike četvrtog razreda, čije prezime počinje slovom T.
21. Filtriranje – Prikazati samo one učenike četvrtog razreda, čije prezime počinje slovima Jo.
22. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji imaju ocenu 5 iz Informatike i 2 iz Hemije.
23. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji imaju ocenu 4 ili 5 iz Informatike i 2 iz Hemije.
24. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji imaju ocenu 5 iz Informatike, a nemaju ocenu 2 iz
Hemije.
25. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji imaju ocenu manju od 4 iz Istorije.
26. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji nemaju ocenu iz Geografije.
27. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji iz Vladanja imaju ocenu manju od 3.
28. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji imaju više od 50 opravdanih izostanaka.
29. Filtriranje – Prikazati samo one učenike koji imaju više od 10 neopravdanih izostanaka.
30. Prikazati sortirani spisak učenika po oceni iz vladanja, koji imaju više od 15 neopravdanih
izostanaka.
31. Prikazati sortirani spisak učenika po broju neopravdanih izostanaka u opadajućem redosledu.
SELECT QUERY - Kreiranje jednostavnih upita
Prozor baze podataka podesiti tako da bude otvoren prozor Queries. U ovoj grupi zadataka, treba
kreirati i snimiti nekoliko jednostavnih upita nad tabelom Ocene. Imena upita, kao i zahtevi upita dati su u
sledećim zadacima:
1. Kreirati upit AbecedniSpisakUcenikaSkole, koji prikazuje spisak učenika u rastućem redosledu po
prezimenima učenika. Redosled polja koja se prikazuju treba da budu u redosledu: Ucenik,
Odeljenje i Redni broj u dnevniku.
2. Kreirati upit AbecedniSpisakUcenikaIV3, koji prikazuje spisak učenika odeljenja IV-3 u rastućem
redosledu po prezimenima učenika. Redosled polja koja se prikazuju treba da budu u redosledu:
Ucenik, Odeljenje, Redni broj u dnevniku, Broj opravdanih i Broj neopravdanih izostanaka.
3. Kreirati upit AbecedniSpisakMaturanata, koji prikazuje spisak učenika IV razreda u rastućem
redosledu po prezimenima učenika. Redosled polja koja se prikazuju treba da budu u redosledu:
Ucenik, Odeljenje, Redni broj u dnevniku, Broj opravdanih, Broj neopravdanih izostanaka, Ocena iz
vladanja.
4. Kreirati upit AbecedniSpisakUcenica, koji prikazuje spisak svih učenikica škole u rastućem
redosledu po prezimenima učenica. Redosled polja koja se prikazuju treba da budu u redosledu:
Odeljenje, Redni broj u dnevniku, Ucenik, Broj opravdanih i Broj neopravdanih izostanaka.
5. Kreirati upit AbecedniSpisakUcenikaBezIzostanaka, koji prikazuje spisak svih učenika škole, koji
nemaju ni jedan izostanak u rastućem redosledu po prezimenima učenika. Redosled polja koja se
prikazuju je: Ucenik, Odeljenje, Ocena iz vladanja.
6. Kreirati upit AbecedniSpisakNedovoljnihIzHemije, koji prikazuje spisak svih učenika škole, koji
imaju nedovoljnu ocenu iz Hemije rastućem redosledu po prezimenima učenika. Redosled polja koja
se prikazuju je: Ucenik, Odeljenje, Ocena iz vladanja.
7. Kreirati upit SpisakUcenikaPoOdeljenjima, koji prikazuje spisak svih učenika škole u rastućem
redosledu najpre po odeljenju, a zatim po rednom broju u dnevniku. Redosled polja koja se prikazuju
je: OD, RB, Ucenik.
8. Kreirati upit AbecedniSpisakUcenikaSaUkorom, koji prikazuje spisak svih učenika škole u
rastućem redosledu po prezimenu, koji imaju ocenu iz vladanja manju od 5. Redosled polja koja se
prikazuju je: OD, RB, Ucenik, VLA.
9. Kreirati upit SpisakUcenikaSaUkorom, koji prikazuje spisak svih učenika škole u opadajućem
redosledu po oceni iz vladanja, koji imaju ocenu iz vladanja manju od 5. Redosled polja koja se
prikazuju je: OD, RB, Ucenik, VLA, OPR, NPR.
10. Kreirati upit RangListaUcenikaSaUkorom, koji prikazuje spisak svih učenika škole koji nemaju
ocenu 5 iz vladanja, sortirane na sledeći način: najpre po oceni iz vladanja u rastućem redosledu,
zatim po broju neopravdanih izostanaka u opadajućem redosledu, pa po broju opravdanih
izostanaka u opadajućem redosledu. Redosled polja koja se prikazuju treba je: Ucenik, OD, VLA,
OPR, NPR.
11. Kreirati upit RangListaUcenikaSaVelikimBrojemIzostanaka, koji prikazuje spisak svih učenika
škole koji imaju veliki broj izostanaka, tačnije koji imaju više od 50 opravdanih ili više od 10
neopravdanih izostanaka, sortirane na sledeći način: najpre po oceni iz vladanja u rastućem
redosledu, zatim po broju neopravdanih izostanaka u opadajućem redosledu, pa po broju
opravdanih izostanaka u opadajućem redosledu. Redosled polja koja se prikazuju treba je: Ucenik,
OD, VLA, OPR, NPR.
12. Redizajnirati upit AbecedniSpisakUcenikaSkole, tako da redosled polja koja se prikazuju bude:
OD, RB, Ucenik, VLA.
13. Kreirati upit SpisakNedovoljnih, koji prikazuje spisak svih učenika škole koji imaju bar jednu
nedovoljnu ocenu iz jednog predmeta, sortirane na sledeći način: najpre po odeljenju u rastućem
redosledu, zatim po prezimenu i imenu u rastućem redosledu. Redosled polja koja se prikazuju je:
Ucenik, OD, VLA, OPR, NPR, SRP, ENG, MAT, INF.
14. Kreirati upit SpisakUcenikaSaSvimPeticama, koji prikazuje spisak svih učenika škole koji imaju iz
svih predmeta ocenu 5, sortirane na sledeći način: najpre po odeljenju u rastućem redosledu, zatim
po broju neopravdanih izostanaka u rastućem redosledu, pa po broju opravdanih izostanaka u
rastućem redosledu i na kraju po odeljenju u opadajućem redosledu. Redosled polja koja se
prikazuju je: Ucenik, OD, VLA, OPR, NPR.
15. Kreirati upit SpisakUcenikaSaPrezimenomNaP, koji prikazuje spisak svih učenika škole čije
prezime počinje slovom P, sortirane na sledeći način: najpre po odeljenju u rastućem redosledu,
zatim po prezimenu i imenu u rastućem redosledu. Redosled polja koja se prikazuju je: Ucenik, OD,
VLA, OPR, NPR, SRP, ENG, MAT, INF.
16. Kreirati upit Dnevnik26, koji prikazuje spisak svih učenika odeljenja II-6 kao u elektronskom
dnevniku, sortirane po rednom broju u dnevniku. Redolsed polja treba da bude kao u tabeli.
QUERY – Izračunta polja
Prozor baze podataka podesiti tako da bude otvoren prozor Queries. U ovoj grupi zadataka, treba
kreirati i snimiti nekoliko upita selekcije, koja imaju izračuanta polja nad tabelom Ocene. Imena upita, kao i
zahtevi upita dati su u sledećim zadacima:
1. Kreirati upit Dnevnik24, koji prikazuje spisak učenika odeljenja II-4 kao u tabeli, sa novim poljem IZS,
koji prikazuje zbir opravdanih i neopravdanih izostanaka.
2. Kreirati upit RangListaIzostanaka, koji prikazuje spisak svih učenika škole, čiji je ukupan broj
izostanaka veći od 75, sortiran na sledeći način: najpre po ukupnom broju izostanaka u opadajućem
redosledu, zatim po broju neopravdanih izostanaka u opdajućem redosledu i na kraju po oceni iz
vladanja u opadajućem redosledu. Redosled polja za prikaz je: OD, Ucenik, OPR, NPR, VLA.
3. Kreirati upit ProsecnaOcena, koji prikazuje spisak svih učenika škole, sa novim izračunatim poljem
PSK, u koje prikazuje prosečnu ocenu učenika za tri predmeta Srpski jezik, Matematika i
Informatika.
4. Redizajnirati upit ProsecnaOcena, tako da zapisi budu sortirani po sledećem redosledu: Odelenje –
rastući, RB – rastući.
5. Kreirati upit RangListaUcenika, tako da prikazuje spisak svih učenika rangiranih po uspehu na
sledeći način: najpre po prosečnoj oceni iz predmeta SRP, ENG, MAT i INF - opadajući, zatim po
oceni iz VLA - opadajući, Ukupan broj izostanaka – opadajući, Broj neopravdanih izostanaka –
opadajući, ocena iz Engleskog jezika – opdajući, odeljenje – rastući, RB – rastući. Polja prikazati u
sledećem redosledu: OD, RB, Ucenik, Prosek,
6. Redizajnirati upit ProsecnaOcena, tako izračunato polje za prosečnu ocenu obuhvati i ocenu iz
Engleskog jezika, odnosno predmete u poljima SRP, ENG, MAT i INF.
7. Redizajnirati upit Dnevnik24, tako da umesto učenika odeljenja II-6, prikazuje spisak učenika
odeljenja, koje korisnik unosi pokretanjem upita.
8. Kreirati upit DuzinaImena, koji prikazuje spisak učenika škole, sa novim poljem LenIme, koje
prikazuje broj slova u prezimenu i imenu učenika.
9. Kreirati upit Ana, koji prikazuje spisak učenika škole, koji u svom imenu ili prezimenu sadrže niz slova
ana.
10. Kreirati upit MaxOcena, koji prikazuje spisak učenika škole, sa novim izračunatim poljima MaxOc i
MinOc, u kojima se prikazuje njaveća, odnosno najmanja ocena iz predmeta SRP, ENG, MAT i INF.
GROUP QUERY – Upiti agregacije
Prozor baze podataka podesiti tako da bude otvoren prozor Queries. U ovoj grupi zadataka, treba
kreirati i snimiti nekoliko upita selekcije, koja imaju izračuanta polja nad tabelom Ocene. Imena upita, kao i
zahtevi upita dati su u sledećim zadacima:
1. Kreirati upit BrojUcenikaPoOdeljenjima, koji prikazuje broj učenika po odeljenjima. Redosled polja
je: OD, BrUc.
2. Kreirati upit BrojUcenikaPoOdeljenjimaIPoPolu, koji prikazuje broj učenika po odeljenjima i po
polu. Redosled polja je: OD, BrojUcenica, BrojUcenica.
3. Kreirati upit BrojUcenika, koji prikazuje broj učenika po razredima. Redosled polja je: R, BrUc.
4. Kreirati upit BrojIzostanaka, koji prikazuje ukupan broj opravdanih i neopravdanih izostanaka u
odeljenjima. Redosled polja je: OD, BrOPR, BrNPR.
5. Redizajnirati upit BrojIzostanaka, tako da redosled polja bude: OD, BrUc, BrOPR, BrNPR, BrIZS.
6. Kreirati upit BrojNedovoljihIzHemije, koji prikazuje broj učenika po odeljenjima sa nedovoljnom
ocenom iz hemije. Redosled polja: OD, BrUc, BrNedHem.
7. Kreirati upit BrojUkora, koji prikazuje broj učenika po odeljenjima sa ocenom iz vladanja manjom od
5. Redosled polja: OD, BrUc, BrUkora.
8. Kreirati upit ProsecnaOcenaUkorenih, koji prikazuje prosečnu ocenu samo onih učenika u
odeljenju, čija je ocena iz vladanja manjom od 5. Redosled polja: OD, BrUc, BrUkora, Prosek.
9. Kreirati upit ProsecnaOcenaMaturanata, koji prikazuje prosečnu ocenu učenika u odeljenjima
četvrtog razreda. Redosled polja: OD, BrUc, Prosek.
10. Kreirati upit MinOcenaIzInformatike, koji prikazuje najmanju ocenu učenika u odeljenju iz
Informatike. Redosled polja: OD, BrUc, MinInf.
11. Kreirati upit UspehUcenika, koji prikazuje celobojni uspeh učenika (5-odličan, 4-vrlo dobar itd) na
osnovu porsečne ocene iz predmeta SRP, ENG, MAT, INF i VLA . Redosled polja: OD, BrUc,
BrUkora, Prosek.
CROSSTAB QUERY – Unakrsni upiti
Prozor baze podataka podesiti tako da bude otvoren prozor Queries. U ovoj grupi zadataka, treba
kreirati i snimiti nekoliko upita selekcije, koja imaju izračuanta polja nad tabelom Ocene. Imena upita, kao i
zahtevi upita dati su u sledećim zadacima:
1. Kreirati unakrsni upit PolnaStruktura, tako da prikazuje tabelarni prikaz broja ucenika po polu po
odeljenjima. Odeljenja su prikazana u redovima, polovi u kolonama.
2. Kreirati unakrsni upit StrukturaOcenaIzInformatike, tako da prikazuje tabelarni prikaz broja ucenika
po pojedinačnim ocenama iz informatike po odeljenjima. Odeljenja su prikazana u redovima, ocene
iz informatike u kolonama.
3. Kreirati unakrsni upit StrukturaOcenaIzVladanja, tako da prikazuje tabelarni prikaz broja ucenika po
pojedinačnim ocenama iz vladanja po odeljenjima. Odeljenja su prikazana u redovima, ocene iz
vladanja u kolonama.
4. Kreirati unakrsni upit StrukturaUspeha, tako da prikazuje tabelarni prikaz broja ucenika po
celobrojnom uspehu učenika, a na osnovu prosečne ocene iz predmeta MAT, INF, SRP, ENG i
VLA, po odeljenjima. Odeljenja su prikazana u redovima, uspeh u kolonama.
5. Redizajnirati unakrsni upit StrukturaUspeha, tako da prikazuje uspeh samo onih učenika, koji nemaju
ocenu 5 iz Vladanja.
6. Redizajnirati upit StrukturaUspeha, tako da prikazuje i ukupan broj izostanaka u odeljenju.
7. Redizajnirati upit StrukturaUspeha, tako da prikazuje samo učenice.
8. Redizajnirati upit StrukturaOcenaIzVladanja, tako da prikazuje i ukupan broj izostanaka.
9. Redizajnirati upit StrukturaUspeha, tako da ne grupiše po odeljenjima već po razredima.
10. Redizajnirati upit StrukturaUspeha, tako da redosled prikaza bude okrenut, razredi po kolonama,
uspeh po redovima.
UPDATE QUERY – Upiti ažuriranja
1. Redizajnirati tabelu Ocene, tako da tabela dobije dva nova polja: PSK tipa Number – Double, za
prosečnu ocenu i IZS tipa Number – Integer, za ukupan broj izostanaka.
2. Kreirati novi update upit UpDateProsek, koji izračunava prosečnu ocenu svakog učenika iz
predmeta SRP, ENG i MAT i ažurira polje PSK u tabeli Ocene.
3. Kreirati novi update upit UpDateIzsotanci, koji izračunava ukupan broj izostanaka svakog učenika i
ažurira polje IZS u tabeli Ocene.
4. Redizajnirati tabelu Ocene, tako da tabela dobije novo polje: MestoR tipa Text dužine 20, za čuvanje
podatka o mestu rođenja učenika.
5. Kreirati novi update upit UpDateMestoRNis, koji svim maturantima postavlja vrednost Niš u polje
MestoR.
6. Redizajnirati tabelu Ocene, tako da tabela dobije dva nova polja: Prezime i Ime tipa Text dužine 30,
za čuvanje podatka o prezimenu učenika.
7. Kreirati novi update upit UpDatePrezimeIme, koji za svakog učenika iz polja Ucenik razdvaja
prezime i ime i smešta ih u polja Prezime i Ime.
8. Redizajnirati tabelu Ocene uklanjanjem (brisanjem) polja PSK, IZS i Ucenik.
9. Pokrenuti neki od ranije kreiranih upita – uočiti promene.
10. Redizajnirati tabelu Ocene, ponovnim uvođenjem polja Prezime tipa text dužine 30.
11. Pokrenuti neki od ranije kreiranih upita – uočiti promene.
APPEND QUERY – Upiti dodavanja
1. Napraviti kopiju tabele Ocene, kopiranjem samo strukture tabele Ocene u Ocene1 bez podataka.
2. Uneti podatke za 3 nova sloga u tabeli Ocene1.
3. Kreirati upit brisanja DodajOceneUOcene1, koji dodaje sve slogove iz tabele Ocene u tabelu
Ocene1.
DELETE QUERY – Upiti brisanja
1. Uneti u tabelu dva nova sloga, tako da slogovi imaju unete podatke samo u poljima OD, RB i Ucenik.
2. Kreirati upit brisanja BrisiPrazneSlogove, koji iz tabele Ocene brise slogove, koji imaju vrednost
NULL u poljima VLA, OPR, NPR i SRP.
FORMS – Obrasci
1.
2.
3.
4.
5.
Korišćenjem čarobnjaka kreirati jednostavan obrazac Ucenici, nad tabelom Ocene.
Korišćenjem čarobnjaka kreirati obrazac za unos ocena učenika III-1.
Korišćenjem čarobnjaka kreirati formu nad upitom Dnevnik24.
Redizajnirati kreirane obrasce, promenom strukture forme (columnar, tabular, datasheet).
Redizajnirati kreirane obrasce, promenom dizajna forme, odnosno rasporedom komponenti na formi.
REPORTS – Izveštaji
1.
2.
3.
4.
5.
Korišćenjem čarobnjaka kreirati jednostavan izveštaj Ucenici, nad tabelom Ocene.
Korišćenjem čarobnjaka kreirati izveštaj za prikaz ocena učenika IV-1.
Korišćenjem čarobnjaka kreirati izveštaj nad upitom Dnevnik24.
Redizajnirati kreirane izveštaje, promenom strukture (columnar, tabular).
Redizajnirati kreirane izveštaje, promenom dizajna, odnosno rasporedom komponenti na izveštaju.
TESTIRANJE I ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA
Nakon projektovanja (dizajniranja) baze podataka, treba prebaciti akcenat na testiranje i održavanje
baze podataka. Obično posle izrade i testiranja većeg broja tabela, upita, formi i izveštaja, fajl MDB baze
podataka naglo raste. Zato je neophodno iz glavnog menija prozora baze podataka pozvati komandu Tools Databese Utilities – Compat And Reapir Database, kako bi MS Access izvršio internu preraspodelu
slobodnog i zauzetog prostora unutar fizičke strukture fajla baze podataka (defragmentacija), i istovremeno
proverio osnovni integritet strukture svih objekata u bazi i eventualno ispravio greške.
Zatim je potrebno iz Window Explorera (ili Windows Commandera) napraviti rezervu kopiju fajla baze
podataka i to u obliku spakovane ahive (ZIP, ARJ ili RAR). Za većinu MDB fajlova najbolja kompresija se
postiže RAR kompresijom.
Kada je rezrevna kopija fajla baze napravljena, neophodno je odvojiti neko vreme za testiranje same baze
podataka, otvaranjem baze, tabela, upita, formi i izveštaja, pregledom i izmenom podataka, štampanjem
izveštaja, pretragom i brisanjem podataka, neočekivanim unosom nepravilnih i neočekivanih podataka,
odnosno podataka van opsega definisanih vrednosti, zatim, isprobavanjem svih dostupnih komandi,
korišćenjem miša i korišćenjem tastature, odnosno, bolje rečeno, simuliranjem rada budućeg korisnika
(operatera) projektovane baze podataka.
U slučaju pojave greške, potrebno je utvrditi uzrok i mesto greške i izvršiti redizajn određenih
objekata baze podataka.
CILJEVI OSNOVNE ETAPE OBUKE
Ciljevi u ovoj etapi obuke je da se učenici-polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima i
mogućnostima sistema jednostavnih baza podataka. Glavni akcenat je na korišćenju i upotrebi upita nad
jednom jednostavnom tabelom. Stoga je poželjno, nakon završetka svih zadataka, pregledati upite u SQL
rezimu pregleda, kako bi polaznik počeo sam da se upoznaje sa strukturom SQL jezika.
U ovoj etapi nisu obuhvaćne sve mogućnosti sistema baze podataka. U narednim etapama obuke, trebalo bi
da se obrade primeri i zadaci sa sledećim pojmovima:
1. Primarni ključ
2. Rad sa više tabela
3. Povezivanje više tabela – relacije
4. Kreiranje upita nad više tabela
5. Kreiranje upita nad više tabela i upita
6. Relacija 1 prema više
7. Sekundarni ključ
8. LookUp query
9. Kreiranje formi master-slave
10. Kreiranje izveštaja master-slave
11. Parametarski upiti
12. Redizajniranje relacija
13. Automatsko dodavanje novih ključnih polja
14. Zaštita brisanja povezanih podataka
15. Automatsko ažurianje povezanih podataka
16. Tipovi veze (Join type)
17. Automatizacija rada – makroi
18. Normalizacija i optimizacija baze podataka
19. Složeni upiti
20. Kreiranje formi i izveštaja nad složenim upitima
21. Izvoz (export) podataka u MS Excel
22. Izvoz podataka u druge programe (MS Word)
23. Uvoz podataka (Import) iz MS Excel-a
24. Uvoz podataka iz drugih formata fajlova (dbf, txt...)
25. Povezivanje tabela (link) sa drugim tabelama iz drugih fajlova i formata fajlova
26. Kreiranje Web stranica baze podataka
27. Redizajniranje formi i izveštaja – grupisanje objekata, podešavanje svojstava, zadavanje parametara
28. Dizajniranje komandnih dugmadi na formi
29. Filtiranje formi i izeštaja
30. Zaštita i integritet podataka
31. Povezivanje formi
32. Komandna tabla
33. Kreiranje menija
34. Upoznavanje sa VBA (modulima)
35. Obrada događaja
36. Obrada grešaka
37. Dodeljivanje vlasništva i ovlašćenja
38. Uvođenje korisnika baze podataka
39. Rad sa grupom zapisa
40. Kreiranje dnevnika događaja (log)
41. Transakcije
42. Kreiranje sistema pomoći (help)
43. Priprema baze podataka za povezivanje sa aplikacijama iz drugih progrmaskih paketa
44. Povezivanje baze podataka sa Web stranicama
45. Povezivanje MS Access baze podataka na SQL Server
46. Povezivanje MS Access baze podataka iz MS Visual Basic-a
47. Povezivanje MS Access baze podataka iz Borland Delphi-a
48. Postavljanje baze podataka na Web Serveru za potrebe Web prezentacije
49. Kreiranje, održavanje, testiranje i isporuka aplikacije baze podataka
50. Sistemi prenosa podataka za potrebe rezervnih kopija baze podataka
Download

baza podataka – osnovni zadaci