Ročník I
Číslo 1
Listopad 2013
SZŠ 5. května 51
Milí čtenáři,
máte v rukách čerstvé Drobky, které - na rozdíl od těch obyčejných - nepatří do odpadkového koše, ale naopak věříme, že si
právem zaslouží vaši pozornost. Již podruhé vám přinášíme
drobky ze všech důležitých událostí, které se na naší škole dějí.
Toto číslo, říkejme mu podzimní, je navíc bohaté na rozmanité
rozhovory. V prvním z nich se můžete dozvědět mnoho zajímavostí o nejnovějším oboru na naší škole, a sice Bezpečnostně
právní činnosti (BPČ). Kdo chce vědět, jak se u nás „bezpečáci“
zabydleli, nechť hledá na straně dvě titulek Maturita v kravatě
i v teplákách. V rubrice Osobnost pod mikroskopem zpovídal
Matěj Řehoř válečného veterána Jiřího Schamse, který byl
v loňském roce hostem na naší škole a jehož hrdinství by mělo
být vzorem nejen pro studenty BPČ, ale pro nás všechny. Lucie
Fendrychová udělala interview se svou oblíbenou kapelou Detroit. Jednoho z jejích členů potkáváte na chodbách naší školy!
Chtěli byste vědět kterého? Pak si nalistujte stranu šest. A konečně poslední ze čtyřlístku rozhovorů se týká druhého výročí úmrtí
Václava Havla. Přinášíme vám rozhovor s herečkou Romanou
Goščíkovou, která vás zve na Havlovu Vernisáž. Pokud se nesetkáme v prosinci v divadle, pak doufám, že se tomu tak stane na
stránkách dalšího čísla Drobků, které vyjde v lednu 2014.
Pavlína Vočková
firmy, které nabízejí své produkty, jako je např. kosmetika Ryor
nebo výrobky občanského sdružení Žijeme s hendikepem. Akce
je určena jak mateřským, základním a středním školám, tak
i široké veřejnosti. Návštěvníci se mohou na jednotlivých stanovištích přiučit, jak dbát o své zdraví. Někdo si nechá stanovit
hladinu celkového cholesterolu, jiný se rád nechá poučit, jak
správně pečovat o své zuby. Mezi nejmenšími návštěvníky sklidilo letos velký úspěch malování na obličej. Studentky oboru Kosmetické služby se za celý den nezastavily a díky nim odcházely
z naší školy davy pomalovaných rozesmátých tváří. Děkovné
dopisy ze škol, které na Den pro zdraví zavítaly, svědčí o tom, že
se i letošní ročník povedl.
Úspěch kosmetiček na Dnu pro zdraví
Dne 3. října se uskutečnil již 21. ročník Dne pro zdraví. Jeho
hlavní organizátorkou je Ing. Markéta Kabelková, Ph.D. Její práce
na Dnu pro zdraví začíná už koncem června, kdy oslovuje stálé
partnery, jimiž jsou např. Policie ČR, Městská police hl. m. Prahy,
Státní zdravotní ústav a další. Dne pro zdraví se také účastní
Jdeme do finále!
Posléze mohla začít naše poměrně dlouhá cesta za úspěchem.
Setkání se odehrávala zhruba pětkrát za rok. Projekt byl každý
rok zaměřený na něco jiného. V prvním roce jsme se věnovali
rozvíjení svých schopností a plánování naší budoucnosti. V dalším roce jsme se zabývali problémy, které jsou z našeho oboru a
kterými trpí většina naší populace, jako je například obezita.
Během tří let nás čekala spousta překážek, mezi které patřilo
vystoupení před mnoha lidmi, a to nejenom před svými členy
projektu, ale i před organizátory BTE, kteří dorazili až z Ameriky.
Museli jsme se představit v angličtině a zvládnout krátké povídání o sobě jako takových.
Díky projektu jsme měli možnost navštívit zdravotnické školy
zařazené do projektu, specializované nemocnice nebo jsme
mohli v live přenosu sledovat operace z USA. Pro mě byla nejpřínosnější přednáška od paní magistry, která nás učila jak správně
vystupovat před mnoha lidmi, co nedělat a naopak dělat, jak
zaujmout. Dala nám i možnost si to vyzkoušet a musím říci, že
jsme všichni uspěli.
Letos se jako maturanti musíme rozloučit nejen se školou, ale
i s projektem BTE. V jeho závěru získáme mezinárodní certifikát
o absolvování projektu, který může mít jistou váhu v přijetí na
vysokou školu. Doufám, že tento projekt bude nadále v naší
škole pokračovat a že i další studenti budou mít možnost vydat
se cestou k úspěchu.
Kristýna Vrbová, 4. LB
Již třetím rokem pokračuje na naší škole projekt Bridge To Employment (BTE), který pořádá společnost Johnson & Johnson a je
zaměřený na vzdělávání mladých lidí. Od nás se ho účastní devět
žáků. Kromě naší školy se do BTE zapojila také SZŠ Kladno
a SZŠ Mladá Boleslav.
Na začátku všeho byla přednáška o možnostech, které nám
tento projekt umožňuje. Jakýmsi „startovným“ bylo napsání
eseje na téma, proč právě my bychom měli být členy BTE. Pak
následoval krátký pohovor a sladkou tečkou bylo přijetí do projektu.
1
Zprávy „z domova“
Maturita v kravatě i v teplákách
Nejmladším oborem, který naše škola nabízí, je Bezpečnostně
právní činnost. Z prváků se stali druháci, a tak je nejvyšší čas na
bilancování nad tím, jak se nový obor zabydlel. Požádali jsme
proto paní zástupkyni Mgr. Renátu Volfovou – vedoucí tohoto
oboru – o krátký rozhovor na toto téma.
učitelky. Na odborné předměty, jako jsou základy práva, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, penologie,
máme externisty, policisty z Vyšší policejní školy MV v Praze.
Kolik studentů v současné době obor studuje?
Čtyřicet sedm.
Kolik času uplyne mezi prvním nápadem zřídit na škole nový
obor a okamžikem, kdy první žáci usednou do lavic?
Zhruba rok. Nejprve je nápad, poté zjišťování obecných informací, schválení ministerstvem vnitra a magistrátem (zřizovatelem),
práce na tvorbě ŠVP, opět schvalování a nakonec realizace –
tedy to usednutí do lavic.
Má i Bezpečnostně právní činnost praktickou výuku?
Ano. Žáci třetího a čtvrtého ročníku absolvují čtyřtýdenní praxi.
Budou moci pracovat na úseku státní správy, samosprávy,
u dalších státních orgánů, občanských sdružení či právnických
a fyzických osob. Abyste si pod tím mohli něco představit, tak to
může být například u obecní či městské policie, u krajských
úřadů, v nadacích, na státním zastupitelství a v některých případech i u privátních subjektů.
Kolik lidí se na žádosti o akreditaci Bezpečnostně právní činnosti podílelo?
Žádost o zařazení nového oboru samozřejmě zařizuje paní ředitelka. V tomto případě je to Dohoda o spolupráci s MV a žádost
na Magistrátu hl. m. Prahy. Na samotné tvorbě ŠVP se pak podílí
mnoho našich učitelů a také externistů, kteří velmi podrobně
rozpracovávají jednotlivé vyučovací předměty.
Jaké uplatnění budou mít absolventi tohoto oboru?
Absolventi se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost
vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České
republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.
Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě,
v odborech ochrany podniků, bankovnictví, pojišťovnictví a třeba
i ve složkách Integrovaného záchranného systému. Samozřejmě
předpokládáme, že řada absolventů půjde studovat na vysoké
a vyšší školy. Nabízí se policejní akademie, právnické fakulty, ale
také třeba studium oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář
u nás ve škole.
Spolupracovala jste i se školami, které tento obor už mají? Bylo
to přínosné?
Nejprve jsme spolupracovali s odborem policejního vzdělávání
MV a v současnosti nejvíce s Vyšší policejní školou a Střední
policejní školou MV v Holešově. Ta zajišťuje distribuci informací
pro učitele odborných předmětů, pořádá školení učitelů, setkání
ředitelů škol s oborem BPČ a také řídí aktivity, kterých se žáci
oboru mohou účastnit.
Komu byste obor doporučila?
Studium bych doporučila mladým lidem, kteří mají kladný vztah
k pohybovým aktivitám – a to vzhledem k tomu, že je čeká praktická maturita ze sebeobrany a tři povinné sportovní kurzy - a
také těm, kteří mají smysl pro spravedlnost a vztah k právu
obecně.
Prozradíte nějaký zádrhel, se kterým bylo náročné se při zpracovávání akreditace vypořádat?
Neřekla bych „zádrhel“, ale spousta věcí byla pro nás, myslím
vedení zdravotnické školy, úplně nových. Namátkou třeba podoba praktické maturity ze sebeobrany, příprava střeleckého kurzu,
zajišťování externistů pro prevenci a odhalování kriminality či
penologii apod.
Proč je podle vás tento obor v současné době potřeba?
Myslím si, že kriminalistika, kriminologie, penologie, viktimologie
jsou dnes pro mladé lidi zajímavé vědy. Tento program vhodně
doplnil nabídku středních škol, a to hlavně pro ty, kteří v budoucnosti uvažují právě o policejní akademii či studiu práv.
Pavlína Vočková
Kolik odborníků musela škola přijmout a na jaké předměty?
Tak předměty jako sociologie a sociální patologie, multikulturní
výchova či integrovaný záchranný systém odučí naše odborné
Změny v pedagogickém sboru
V letošním školním roce přibylo do pedagogického sboru šest nových vyučujících. Určitě jste se
s některými z nich v hodinách už seznámili, ale pro úplnost uvádíme jejich přehled: Mgr. Karel
Bříza, PhDr. Taťána Holasová, CSc., Vladimíra Hozmanová, Mgr. Marie Kantnerová, Mgr. Kateřina
Pospíšilová a Mgr. Markéta Trunečková. Pokud jste někde narazili na příjmení Kerclová a ještě
nevíte, o koho se jedná, pak vězte, že jde o Adélu Býmovou, která se o prázdninách vdala. Na
svůj velký den ráda vzpomíná a kromě exklusivního fota nám poskytla i krátký komentář.
„Své ANO jsme si řekli 3. srpna 2013 pod širým nebem v srdci Beskyd. Azurově modrá obloha,
stoly prohýbající se pod dobrotami, dobře naladění svatební hosté, krásná slova místostarostky a
lehce nervózní ženich s nevěstou… Co více si přát? Náš den "D" jsme si s rodinou a svými přáteli
užívali až do ranních hodin,“ podělila se o svůj zážitek mladá paní Kerclová.
Pavlína Vočková
Pomáhejme i letos
I v letošním roce pokračuje sbírka víček pro Kristýnku, která trpí dětskou mozkovou obrnou a je
od narození na invalidním vozíku. Pomáhat může každý, kdo vhodí víčka od PET lahví, mléka,
džusů a šťáv do modrého pytle, který je i letos umístěný v 5. patře budovy A. Nově také můžete
vhazovat víčka u vrátnice do žluté popelnice. Sbíráním víček pomůžeme Kristýnce v její nákladné
léčbě. Dobré skutky můžeme přeci dělat každý den.
Anna Rýdlová a Kateřina Domínková, 4. KA
2
Osobnost pod mikroskopem: Jiří „Regi“ Schams
V loňském roce proběhla na naší škole přednáška, na které vystupil vysloužilý člen jednotky speciálních operací SOG* Jiří “Regi“ Schams. Přezdívka vznikla spojením Ranger a GI (Government
Issue – americký termín používaný pro označení vojáků). Jiří
Schams ji získal díky nadšení pro americké elitní jednotky. Regi
měl již od mládí sklon k vojenským, adrenalinovým a dobrodružným záležitostem, především ho lákal outdoor, slaňování a potápění.
Základní vojenská služba pro něj byla spíše zklamáním, protože
byl zařazen nejprve do radioelektronického pluku a poté zůstal
jako délesloužící u radiotechnologického střediska, kde se ani
zdaleka nedostal k tak adrenalinovým zážitkům jako při svých
outdoorových akcích. Jeho největší překážkou byl špatný zrak.
Díky silné vůli a podpoře rodiny podstoupil složitou operaci očí,
aby mohl projít náročnými testy.
Svou první misi absolvoval v Bosně a Hercegovině. Armáda České
republiky se v té době začala měnit k lepšímu a služba v zahraničí
konečně naplnila Regiho očekávání. V roce 1999 byl nasazen v
Kosovu jako člen 6. speciální brigády, kam se dostanou jen ti
nejlepší. Kolegové se často posmívali jeho až přehnanému zápalu
a profesionalitě.
Další velkou výzvou byla jednotka SOG, která vznikla v roce 2002.
Regi byl velký patriot, bral službu vlasti jako poslání a útvar
speciálních operací byl přesně to, co chtěl jako chlapec dělat. S
jednotkou prošel Irákem, Kuvajtem, Bagdádem, provincií Basra.
V letech 2005 - 2006 byl znovu na misích v Kosovu a Iráku. V té
době zemřel jeho otec a Regi se svěřil svému strýci, že uvažuje i o
klidnější formě vojenské kariéry.
10. října 2007 se stal v Afghánistánu obětí útoku sebevražedného
atentátníka. Navzdory očekávání doktorů se po čtyřech měsících
probral z kómatu a po šesti letech se díky rehabilitacím opět
postavil na nohy.
Poznámka M.Ř.: *SOG – Special Operation Group, útvar speciálních operací vojenské policie
Dělat rozhovor s Regim byla pro mě velká pocta a prvních několik minut jsem byl hodně nervózní. Regi a jeho
kamarád a spoluzakladatel organizace Regi Base (pro
podporu válečných veteránů) Martin Jirsa, který byl
rozhovoru také přítomen, jsou naštěstí veselá dvojice,
takže napjatá atmosféra se rychle uvolnila. Regi je optimisticky naladěný člověk a bylo vidět, že i přes překážky,
které překonal a které ještě musí překonávat, si zachoval
pozitivní pohled na svět. Ty nejpřínosnější informace pro
mě ovšem byly až potom, co jsem odložil zápisník a několik hodin jsme si jen tak povídali.
Četl jsem citaci jednoho vašeho kamaráda ze SOGu, že jste byl
až přehnaný puntičkář, ale každý byl při boji rád, že vás měl po
svém boku. Takže jste byl v jednotce asi hodně oblíbený?
Martin (z legrace): Jirka nebyl vůbec oblíbenej, všechny štval.
Každej si tam nosil, co chtěl, jenom Jirka to, co se mělo.
Jak jste se dostal k SOGu a jak přibližně vypadal výcvik?
Regi: Chtěl jsem k vojenské policii a zároveň jsem se cvičil jako
zdravotník u pražské záchranky. Potom jsme měli různě specializovaný výcvik pro všechny možné situace.
Jaký měl váš cíl jít do armády vliv na rodinu?
Regi: Máma byla proti, ale kamarádi mi byli spíš oporou, když
viděli, že je to to, co mě baví.
Můžete popsat, jaké jsou vztahy mezi členy jednotky?
Regi: Největší kamarádství. Až za hrob. Uprostřed kontaktu s
nepřítelem víte, že vedle sebe máte někoho, na koho se můžete
spolehnout.
Když jste byl poprvé nasazen do akce, nebál jste se?
Regi: Byl jsem na to cvičený. Na strach nebyl čas.
Co jste všechno dělal na svých zahraničních misích?
Regi: To, kdybych ti řekl, tak bych tě musel zabít.
(Doufám, že to myslel z legrace. - pozn. M.Ř.)
Jak vláda podporuje válečné veterány? Jsou nějaké vládní
charitativní organizace?
Regi: Vláda nás podporuje skvěle. Nějaký politik, který “podporuje“ válečné veterány, přijde na přehlídku armády, vyfotí se s
váma, potřese rukou a poplácá vás po zádech.
Takže kromě Regi Base není v Čechách podobná organizace?
Regi: Ne. Vláda se tomuto tématu moc nevěnuje, ale máme
velkou podporu od armády.
Po válečném zranění máte trvalé následky. Jak probíhá vaše
terapie?
Regi: Každý den cvičím. Buď doma nebo v různých rehabilitačních střediskách. Jezdím na koni a podobně.
Martin: Je fakt, že se Jirka hodně zlepšil, vzhledem k tomu, že
nemohl vůbec chodit a pomalu ani mluvit. Má k tomu ale pozitivní přístup, nevzdává se a pořád se zlepšuje.
Jaké máte zájmy?
Potápění. Taky sbírám vojenské přilby, opasky, nášivky, bajonety.
(Podél pokoje je na poličkách vyrovnáno asi třicet přileb různých
národů a jednotek. - pozn. M.Ř.)
Co si myslíte o stavu a financování AČR?
Regi: Je to dobrá investice. Protože to budou vojáci, kdo vám
bude pomáhat při povodních nebo ohrožení státu.
Jak mohou “obyčení lidé“ pomoct vysloužilým vojákům?
Martin: Na stránkách Regi Base jsou výzvy pro dobrovolníky. A
tady nejde jen o armádu, ale i policisty, hasiče, záchranáře.
Hlavní ale podle mě je, aby se o tom víc mluvilo, protože je to
téma, kterému věnuje pozornost hrozně málo lidí.
Mám od Regiho pozdravovat všechny studentky a doufám, že
se na škole s naším zaměřením najdou tací, kteří si udělají čas a
pomůžou těm, kdo byli ochotni obětovat cokoli pro svou zem a
její občany.
Matěj Řehoř, 4. MA
3
Téma čísla: PODZIM
Kosmetické tipy pro letošní podzim
Líčení
Jaké jsou trendy v líčení pro podzim 2013? V módě je především
dekadentní líčení očí a sytě rudé barvy na rtech se spoustou
lesku. Důraz byste měly klást na barevnost očních stínů, aby
zvýraznily vaši přirozenou barvu očí. Modrým očím sluší zlaté,
stříbrné, bronzové, béžové a broskvové stíny. Hnědým očím
lichotí hnědé, fialové, zelené, meruňkové a béžové odstíny.
Zelené oči vyniknou s růžovou, fialovou a cihlovou barvou. Šedým sluší kombinace žluto-hnědé, šedá, oranžová, modrá a
fialová. Použít můžeme například paletu dvou až tří stínů a vytvořit tím kouřové líčení. A na večer, když jdeme do společnosti,
můžeme zvolit kontrastní barvy, například černou s bílou nebo
modrou s bílou. Po aplikaci očních stínů naneseme řasenku, čímž
oči orámujeme. Můžeme zvolit i netypickou barvu, například
modrou. Pro konečné zvýraznění očí použijeme tužku na oči,
opět si můžeme vybrat ze široké škály barev a linku můžeme
protáhnout od vnějšího koutku směrem vzhůru, aby oči získaly
krásný kočičí pohled.
Alsaský jablečný koláč
K oblíbeným podzimním plodům patří zejména jablka, proto
vám přinášíme recept na alsaský jablečný koláč, který nejen
výborně chutná, ale zaujme i na pohled (viz foto).
Péče o pleť
Zima se už blíží, a tak bychom v chladném období neměly zapomínat na krém či podkladovou bázi pod make-up, která chrání
pokožku před nepříznivými vlivy. Dále bychom se měly zaměřit
na make-up, který by měl být světlejší než v létě, jelikož pleť
vybledne, nebo by měl být maximálně o odstín tmavší než naše
pleť. I o líčení zkrátka platí, že méně může být někdy více.
Pokud zlákal i vás, řiďte se jednoduchým postupem. Dortovou
formu vymažte a vysypte, troubu si předehřejte na 180°C. Jablka
oloupejte a zbavte je jádřinců. Poté je nakrájejte na čtvrtky,
svrchu je několikrát nařízněte. Pak se pusťte do přípravy těsta.
Suroviny na těsto důkladně promněte a spojte je s vejcem. Těstem vyložte dortovou formu, vytvořte nižší okraj. Celý střed až
k okrajům poklaďte jablky, naříznutou plochou navrch. Zalijte
krémem, který uděláte jednoduše tak, že smetanu prošleháte se
zbylými ingrediencemi. Koláč pečte asi 30 minut a pak už můžete
jen čekat, až podzimní dobrota vychladne a vy se do ní budete
moci s chutí pustit.
Eliška Rybenská, 4. NA
Kateřina Domínková a Anna Rýdlová, 3. KA
Podzimní medová očista
Medová masáž vám na podzim podpoří funkci imunitního systému a velmi účinně působí proti nemocem. Během medové
masáže působí léčivá síla včelího medu, tudíž je velmi vhodná na
období podzimních chmurů a nevlídného počasí. Masáž se provádí technikou pumpování, čímž se odstraňují nečistoty a toxiny
z těla. Je třeba si předem uvědomit, že u přírodního léčení, do
kterého medová masáž spadá, může po masáži nejprve dojít ke
zhoršení stavu, které je třeba hodnotit jako příznivé znamení, že
tělo začíná vylučovat staré jedy a nečistoty. Udělejte si tedy na
sebe čas a užijte si doušek relaxace!
Tereza Bartušková, 4. MA
Ingredience
• 4-5 jablek
Těsto:
• 125 g másla
• 1 vanilkový cukr
• 250 g polohrubé mouky
• lžička kypřícího prášku
• špetka soli
• 1 vejce
Krém:
• 125ml husté smetany
• 2-3 vejce
• špetka citronové kůry
• 1 vanilkový cukr
• lžíce cukru
SOUTĚŽ
Soutěž o kuchyňské náčiní!
Vánoce se blíží a my vám nabízíme možnost vyhrát vhodný dárek
pro všechny, kteří rádi experimentují při vaření. Jedná se o kuchyňskou sadu na přípravu těstovin od Jamieho Olivera! Možná
vás krabice plná různých věciček včetně retro-cedníku nadchne
natolik, že ji pod stromečkem nakonec věnujete sami sobě!
Otázka: Jaká surovina je základní pro výrobu těstovin?
Odpovědi vhazujte napsané na lístečcích do schránky umístěné u
naší nástěnky, tj. vedle učebny A210. Kromě správné odpovědi
nezapomeňte napsat své jméno, třídu a e-mailovu adresu. Uzávěrka je 30. listopadu a jméno vítěze bude viset na nástěnce.
O předání výhry bude vítěz informován e-mailem. Odpověď na
otázku z minulého čísla zní: Hermelín je původně kožešina
z hranostaje, která byla součástí oděvu králů.
4
Akce „na jedničku“
Pogování s Detroitem
Na začátku prázdnin se v pražském klubu Kain uskutečnil
rockový koncert mladých nadějných kapel, který jsem si nemohla nechat ujít. Zaprvé z důvodu, že ráda podpořím lidi, kteří
dělají to, co je baví, a také proto, že měla vystoupit i moje
oblíbená hardrocková skupina Detroit. Kapela vznikla před pěti
lety a tvoří ji pět kluků ze Sedlčan, kteří se do toho nebojí opřít.
Jedním z nich je od roku 2010 také Martin Kalina, student naší
školy v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, který mi
poskytl rozhovor.
Když jsme u té školy, mohl bys prozradit, jak zvládáš kapelu a
školu? Jak často máte s kapelou zkoušky?
Ano, to je dobrý dotaz. Je těžké uspořádat časový harmonogram
tak, aby se nic nepřekrývalo. Jsem docela akční člověk a škola s
kapelou zaberou většinu mého času. Naštěstí mi trochu volného
času zbývá a ten věnuji svým ostatním koníčkům. V poslední
době mi ale čas vyplňuje hlavně práce, a proto se naše zkoušky
konají jen o víkendu podle toho, jak se domluvíme.
O prázdninách jsme se potkali v klubu Kain, tak bych se tě
nejprve chtěla zeptat, v jakém prostředí se ti nejlíp hraje?
Nezáleží na prostředí, kde hrajete. Jestli to je malá hospoda
nebo velký koncertní sál. Jde o to, jestli naše muzika baví lidi. A
když vidím, že je to baví, baví to i mě a ostatní kluky z Detroitu.
Kolik jste zvládli během léta koncertů?
Asi deset, z nichž některé byly nadmíru vydařené. Je těžké určit,
který koncert byl nejlepší. Dobré byly koncerty pro seznamovák
VŠE, kam se na nás přišlo podívat relativně velké množství lidí.
Největším "úspěchem" pro nás byl Pohoda fest, kde jsme si
zahráli se známými kapelami jako Sto zvířat, Jaksi taksi, Zoči voči
a jiné.
A můžeme si vás poslechnout i v soukromí doma? Máte své
album?
Na jaře nám vyšlo debutové album s názvem „Mess in your
head“, na kterém je devět našich songů. Právě díky němu se
nám otevřely dveře na spoustu dalších hudebních událostí.
A na kterou z nich bys nás mohl pozvat?
V listopadu nás čeká jedna z větších akcí v Dobříši. Jde o rockový
festival formou soutěže, takže tady budeme potřebovat opravdu
velkou podporu fanoušků. Další koncerty najdete na našich
stránkách na bandzone.cz/detroit.
Kolik tam bude kapel a jak soutěž probíhá?
Na podiu se vystřídá asi šest kapel a vítěze vybere porota, v
jejímž čele bude známý rockový kytarista Michal Pavlíček. Doufejme, že se tam objeví i fanoušci z naší školy.
A na závěr bych tě chtěla požádat, jestli bys čtenářům prozradil
původ názvu kapely.
Název je náš velký problém. Vymyslel ho kytarista Honza Mašek
a v podstatě nemá žádný hlubší význam. Nikdy jsme se nedomluvili na změně jména, a tak už nám název Detroit zůstane.
Je tedy vidět, že kluci to myslí opravdu vážně a přesto, že jsou dá se říci - teprve na začátku své kariéry, už teď mají za sebou
ohromný kus práce a za to mají i můj obdiv. Jejich koncert je
totiž opravdu zážitkem, a to nejen hudebním. Tak kdy se na
některém z nich potkáme? Bude to třeba v Dobříši?
Lucie Fendrychová, 4. LB
Vlakem na cestě zpět do historie
Mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury Devět bran 2013 zavítal s dramatizací Lustigovy Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou i
na pražské nádraží Praha-Bubny.
Na představení jsme doběhli na poslední chvíli. Pořadatel nám rychle ukázal poslední volná místa, jelikož představení právě začínalo. Diváci
seděli na dřevěných lavicích popřípadě na skládacích židlích a jako pódium sloužil starý vlakový vagon. Tvrdé dřevěné lavice místo pohodlných divadelních sedaček a chladný vítr jen podtrhovaly děsivou atmosféru příběhu z druhé světové války. Děj pojednával o bohatých mužích, kteří jsou lstí nacistů připraveni o veškeré peníze. I přes snahu jednoho z nich zachránit sebe a navíc dívku z koncentračního tábora
všichni umírají.
Kvůli projíždějícím vlakům nebylo občas slyšet hlasy herců, ale tím se představení stávalo autentičtější, protože nám připomínalo odjezdy
vlaků do koncentračních táborů. Také živá hudba i zpěv dokreslovaly atmosféru, a proto mi každým okamžikem běhal mráz po zádech.
Právě díky představením, jako jsou tato, si člověk začne vážit doby, ve které žije. Proto děkuji hercům i režiséru Petru Kracíkovi za nevšední
zážitek.
Kristýna Veinlichová, 4. LB
Hudební tečka za létem
Mezi letní akce na jedničku určitě řadím koncerty na letním parketu malé obce Výrava v Královéhradeckém kraji. Poslední prázdninový
pátek se nás ve Výravě sešlo neuvěřitelných 10 tisíc. Všichni jsme se přišli podívat na koncert tří výborných kapel. První skupina, která večer
otevřela, byli Mandrage, následoval zpěvák Tomáš Klus a večer uzavřela svým výborným hudebním vystoupením kapela Kryštof. Všichni tři
účinkující zde odehráli samostatné hodinové koncerty a vyvrcholením a zároveň finálovým zakončením celé akce byla v historii poprvé
naživo zazpívaná píseň Cesta, což je společná píseň Tomáše Kluse a Richarda Krajča se skupinou Kryštof. Nádherný konec letních prázdnin!
Tereza Brychcínová
5
Kulturní vpichy
Kulturní dvoustranu věnujeme dramatiku Václavu Havlovi, a sice u příležitosti druhého výročí jeho úmrtí
(18. prosince). Najdete zde studii o „vaňkovkách“, která se hodí všem maturantům, kteří si vybrali Havlovu Audienci z kánonu knih k maturitní zkoušce. Dále vám přinášíme rozhovor s herečkou Romanou Goščíkovou, která hraje v představení »Audience, Vernisáž... dvě aktovky od Havla«.
postav hry... A také je jasně odvážnější a mravnější než jeho
zbabělí protihráči“.
Krátká studie
O VAŇKOVĚ DLOUHÉM PUTOVÁNÍ ZE HRY DO HRY
Havlova Audience (1975) je první z okruhu her, které nazýváme
„vaňkovky“, a to podle hlavní postavy – disidenta Vaňka. Havel
Audienci napsal prý jen pro pobavení svých přátel při každoročně konaném setkání na Hrádečku. A protože se hra nad očekávání líbila, brzy k ní přibyly další dvě: Vernisáž a Protest.
Jedna postava a čtyři dramatici
Trojlístek Havlových „vaňkovek“ sklízel při tajném čtení či samizdatovém šíření velký úspěch, a tak došlo k tomu, že si hlavní
postavu vypůjčil do své hry i dramatik Pavel Landovský (Sanitární
noc). V tomto případě se však nejedná o aktovku a Vaněk je zde
„jen“ vedlejší postavou, proto za první „nehavlovskou vaňkovku“
můžeme označit až Atest (1978) Pavla Kohouta, který později
napsal ještě Marast (1981). Z roku 1983 pochází Landovského
Arest a o rok později vznikl Dienstbierův Příjem. Sérii uzavřel
Pavel Kohout aktovkou Safari (1985). V této sestavě vyšly „vaňkovky“ v publikaci V hlavní roli Ferdinand Vaněk, kterou v roce
2006 vydalo nakladatelství Academia.
Hry s postavou disidenta Vaňka vznikaly i po Sametové revoluci.
K těm nejnovějším patří Rest od Marka Hejduka z roku 2012
(nominace na Cenu Alfréda Radoka). Vypadá to tedy, že ačkoliv
Ferdinand Vaněk vznikl v době totality jako klíčová postava
samizdatového dramatu, jeho intertextuální putování ještě
neskončilo.
Kromě Václava Havla jsou autory „vaňkovek“ i Jiří Landovský,
Pavel Kohout a Jiří Dienstbier, který si od Havla jako jediný ze
zmíněných dramatiků vypůjčil kromě postavy Vaňka i Sládka.
„Staří známí“ se po deseti letech setkávají ve vězení, kam se
Vaněk dostal za své protirežimní postoje, zatímco Sládek si odpykává trest za rozkrádání socialistického majetku. Vězení je modelem totalitního světa, plného absurdních situací.
Za dramatický princip označuje Vaňka ostatně sám Havel. V eseji
nazvaném O vaňkovských aktovkách sice přiznává, že do postavy
vložil „určité své vlastní zkušenosti, rozhodně zřetelněji než jak
autor obvykle sám sebe do svých postav ukládá“, přesto byl pro
něj Vaněk „něčím jako ‘dramatickým principem‘“. Havel tedy
nepovažuje Vaňka za literární zobrazení sebe sama, ale říká, že
„Vaněk různých her, a tím spíš Vaněk různých autorů, není pochopitelně vždy toutéž postavou“. Z Havlových povahových rysů
má Vaněk podle Lenky Jungmannové, odbornice na havlovskou
tematiku, zejména „plachost, zdvořilost, racionálně založené
uvažování“.
Nicméně všichni autoři „vaňkovek“ čerpali z vlastních životních
zkušeností, takže absurditu světa, ve kterém museli žít, zobrazili
na příkladech banálních situací z reálného života, avšak zvolených tak, aby se staly vhodným modelem života v totalitním
systému. Má-li být „vaňkovka“ někdy až dokumentární zprávou,
pak její naléhavost či působivost stoupá, odráží-li skutečné osudy
autorů-disidentů.
Pavlína Vočková
„Vaňkovka“ jako modelové drama
Typickým rysem všech „vaňkovek“ je kromě stejného hlavního
hrdiny také to, že postavy reprezentují protichůdné názorové
postoje tak, aby hra byla modelem světa, který chce dramatik
zobrazit. V Audienci, která se odehrává v pivovaře, stojí proti
sobě Sládek a Vaněk. Sládek je konformista, který nechce mít s
režimem žádné problémy a svou přizpůsobivost ospravedlňuje
plebejskou bodrostí a pouze zdánlivou férovostí vůči svému
podřízenému – Vaňkovi. Chce si ho jednoduše získat na svou
stranu, aby neměl problémy s režimem. Žádá po Vaňkovi – perzekvovaném dramatikovi – aby za něj o sobě psal pro STB hlášení, tzn. aby Vaněk donášel sám na sebe! Bez ohledu na absurdnost takového požadavku je Vaněk (oproti Sládkovi) věrný svým
idejím a nechce své hodnoty zradit tím, že by jakkoliv spolupracoval s režimem, proto Sládkovu naléhání se vší slušností vzdoruje. To je ve hře základní dramatická situace, která se nevyvíjí, ale
uzavírá se v kruhu. Sládek vyvíjí nátlak, Vaněk vzdoruje. Takhle
by se mohlo zdát, že se v dramatu nic neděje, ale to je omyl,
protože dějem je vlastně „zápas“ dvou protichůdných vůlí.
Slovníček pojmů:
Absurdnost – nesmyslnost
Aktovka – krátká divadelní hra, má jen jeden akt (=dějství)
Disident – oponent, odpůrce režimu
Dramatik – autor divadelních her
Intertextuální – objevuje se ve vícero textech
Konformista – člověk, který dodržuje pravidla a neozývá se, aby
neměl problémy, „nedělá vlny“
Perzekvovaný – pronásledovaný režimem
Samizdatové drama – tajně množené (na psacích strojích) a
šířené mezi odpůrci režimu
Vaněk rovná se Havel?
Vaňkovými postoji se v hrách akcentuje protivníkova morální
slabost a zároveň se zvyšuje jeho mocenská síla. Více než postavou s propracovanou psychologií je Vaněk totiž dramatickým
principem, který má ukázat absurditu života v totalitní společnosti. Ve své studii Havel´s Vanek plays na to poukazuje J. F.
Pontuso: „Havel využívá Vaňka jako dramatického principu,
který upozorňuje na nepřítomnost mravního jednání ostatních
6
Materialismu je bohužel stále dost
Romana Goščíková je mladá herečka, která je zároveň ředitelkou Divadla různých jmen, se kterým cestuje po celé republice.
Je bohužel natolik zaneprázdněná, že jsme nenašly společný
termín k osobnímu rozhovoru, proto jsme ho uskutečnily po emailu. Naživo můžete Romanu vidět 19. prosince, a sice v inscenaci "Audience, Vernisáž... dvě aktovky od Havla", na kterou máte šanci s námi vyrazit. A abyste věděli, jaké představení
vás čeká, začala jsem rozhovor otázkami právě na tuto hru.
Hrajete Věru, která bazíruje na materiálních věcech. Jak se k
tomu stavíte vy ve svém životě?
Věra s Michalem na nich bazírují ne kvůli vlastnímu pohodlí, či
radosti z pěkného, jde jim o to se vytáhnout a prezentovat svůj
'skvělý ' život před ostatními - konkrétně před Bedřichem. Já
mám ráda pěkné věci, ale kvůli své radosti z nich.
Co bylo na ztvárnění takové postavy nejtěžší?
Celá Vernisáž je dělaná v dost velké nadsázce, je to tak absurdní,
až úchylné a to se hraje dobře. Nejtěžší u Havla je text - opakující
se smyčky, motivy. To vám řekne každý herec, co ho kdy hrál.
Vznikala inscenace za Havlova života?
Ano, měli jsme premiéru v listopadu 2011, tedy měsíc před smrtí
pana prezidenta.
Měli lidé zájem o inscenaci i po Havlově smrti?
Paradoxně větší než předtím, zejména v okolí loňského výročí
jsme byli s tímto představením takřka na roztrhání.
Romana na dovolené. Uhádnete, na kterém významném místě se
nechala vyfotit?
Vaňkovky zachycují absurdní život disidenta v totalitě, mají co
říci i dnes?
Lidé bohužel velice rychle zapomínají, jedině tak si dovedu vysvětlit vzrůstající preference komunistů. Takže je třeba připomínat, že ty "světlé zítřky" zas tak světlé nebyly, Vernisáž je aktuální možná více než tehdy, materialismu je stále dost a dost.
Hrála jste recepční v seriálu Ošklivka Katka, byla to vaše první
větší role v seriálu?
Helena je zatím mou největší seriálovou rolí - roční natáčení bylo
moc prima.
Jste ředitelkou divadla, co je pro vás v této funkci nejtěžší, co
taková pozice vůbec obnáší?
Dá se říci, že je to hlavně produkce a ta obnáší vše - od shánění
peněz na inscenaci, přes plánování zkoušení, vznik, hraní - termíny, smlouvy, zájezdy, desítky telefonátů, mailů a hodně zodpovědnosti za vše. Pravda, nejsem na to úplně sama, kolega
Milan Enčev je takovou výjezdní jednotkou nabízející představení po celé republice, ale komplexní plánování je na mně. Nejtěžší
u produkce je asi to, že tato práce nikdy nekončí, neustále mám
resty, které je třeba splnit. Nemůžete usnout na vavřínech,
naopak je třeba nabízet a prodávat dál a dál, takže pak mailujete
po nocích, po návratu ze zájezdů a v neděli o půlnoci píšete
rozhovory.
Eva Roučková, 4. ZB
Co jste studovala a jak jste se dostala k hraní?
Odmalička jsem chtěla být herečkou, chodila jsem do dramaťáku, v ostravském studiu ČT jsem natáčela pořady pro děti, takže
zcela logicky mé kroky vedly na hudebně-dramatický obor kontervatoře. První dva roky v Ostravě, protože jsem tam dokončovala poslední dva ročníky gymnázia, do třeťáku jsem pak
přestoupila do Prahy.
POZVÁNKA DO DIVADLA
Chcete-li s námi vyrazit za kulturou a zavzpomínat na Václava
Havla, pak pro vás máme zajímavou nabídku. V jednom večeru
můžete zhlédnout dvě Havlovy „vaňkovky“. Následuje ještě
koncert, kterého se můžete také zúčastnit. Věříme, že tato akce
bude příjemným vytržením z předvánočního shonu, který bude
v posledním adventním týdnu jistě vrcholit. Takže neváhejte a
podívejte se do diáře, zda máte čas!
Co?
Kdy?
Kde?
Lístky objednávejte během listopadu u P. Vočkové (v kabinetě
B503 či na e-mailu [email protected]). Cena lístku je
160,- Kč a můžete vzít s sebou své kamarády či rodiče. Studentská cena tentokrát tedy platí i pro učitele a přátele naší školy.
"Audience, Vernisáž... dvě aktovky od Havla"
19. 12. v 19.30
Divadlo Dobeška
7
Přidejte se!
Akce pořádané školou
Tipy pro volný čas
Adventní Norimberk ve středu 4. 12. 2013
HUDBA
Stejně jako vloni i letos pořádáme předvánoční výlet, tentokrát
do Norimberku. Můžete si procvičit své jazykové znalosti a užít si
nezapomenutelnou atmosféru.
Lucerna si zarepuje
Program: 7.00
11.00
13.00
16.00
21.00
Cena:
Je to tady! Fanoušci českého rapera Marpa se dočkali! 30. září
bylo vydáno již páté studiové album s názvem R!OT, které vzniklo pod dohledem americké produkce. K vydání desky nepochybně patří i její křest. Ten se uskuteční 19. listopadu v Lucerna Music Baru. Kromě rapera Marpa zde vystoupí i mnoho hostů, jako např. MC Wohnout, TroubleGang či IronKap. Pro tuto
akci se navíc chystá speciálně upravené podium, projekce a
vizuální efekty. Lístky jsou v předprodeji už za 140 Kč, na místě
200 Kč.
Eliška Rybenská, 4. NA
sraz u Kongresového centra
prohlídka starého města
rozchod po vánočních trzích
odjezd z Norimberku
plánovaný příjezd do Prahy
dle počtu zájemců
při počtu 45 studentů 550,při počtu 55 studentů 450,-
SPORT
Zájemci, prosím hlaste se do 19. 11. 2013 na e-mailové adrese:
[email protected] Na výlet vás zvou Simona Horníková, Irena Benešová a Kateřina Moudrá. Další informace na nástěnkách školy.
Titáni v Plzni
20. prosince se v Plzni uskuteční již 10. ročník prestižní bojové
soutěže Souboj Titánů. Datum je pro tuto událost trošku netradiční, nicméně místo tradičně zůstává: akce se bude konat v TJ
Lokomotiva na Slovanech. Diváci se podle pořadatelů mohou
těšit na návrat osmičkové pyramidy ve váze 91 kg v exkluzivním
obsazení Petr Ondruš, Adama Audi a ze Slovenska dorazí Tomáš
Kohout. Předloni tuto soutěž vyhrál Filip Sýkora z KTSO Praha.
Loňské vítězství patří Toni Milanovi. Tak neváhejte a spojte výlet
do Plzně se skvělou bojovou akcí na závěr letošního roku!
Eliška Rybenská, 4. NA
Plánované akce Klubu přátel Prahy
Klub přátel Prahy si na první pololetí pro vás připravil tři akce,
které se konají vždy třetí víkend v měsíci. Jednotlivé výlety jsou
blíže rozepsány na nástěnkách školy.
Neděle 17. listopadu 2013
Vzpomínková vycházka Prahou k výročí 17. listopadu
Sobota 14. prosince 2013
Předvánoční výlet za Betlémy v Karlštejně
Sobota 18. ledna 2014
Pohádková výstava v Zámeckém areálu Ctěnice
Bližší info a přihlášky na e-mailu: [email protected]
Z učitelského sboru se na vás těší Marie Pavlová, Adéla Kerclová,
Tereza Brychcínová a Pavlína Vočková.
DIVADLO
To nejlepší pro náctileté hledejte v Dlouhé
Od 27. do 30. listopadu se uskuteční čtvrtý ročník Festivalu 13+,
který je určen zejména mladým divákům. Do Divadla v Dlouhé
zavítají divadelní soubory z různých koutů republiky (Ostrava,
Hradec Králové, Plzeň) a dorazí i jedna zahraniční posila (Túlavé
divadlo z Bratislavy). Během čtyř dní máte možnost zhlédnout
šest různých představení, která by vám měla dokázat, že divadlo
má náctiletému publiku co nabídnout a že s herci může být
skvělá zábava. V loňském roce nás o tom přesvědčili tvůrci inscenace Zkrocení zlé ženy z Divadla Petra Bezruče (viz text Barbory Davidové v minulém čísle), kteří letos přivezou Pěnu dní.
Lákavá je cena vstupenek (100,-) a také možnost vyhrát
v tombole jednu z mnoha cen. Takže se přijďte pobavit a můžete
i něco vyhrát!
Pavlína Vočková
8
Jazyková infúze
For example, the deputy head put his face through a hole in a
big wooden board and you got three wet sponges for your
pound. And you could throw these sponges at the poor
teacher´s head :) You could test your speed in a sprint run with
the PE teacher. You could have a dance with the beautiful
French teacher. Another teacher baked amazing home-made
muffins that she was selling in this charity. And there were many
more... Again, the money collected from the whole day was
given to the local hospital or home for the elderly people. During
a charity day like this one, everyone at school could have fun!
Tom Hadrava
VOCABULARY:
scholarship – stipendium, peníze na studium
apart from – kromě, až na
casual clothes – oblečení pro volný čas, neformální
research of genetic diseases- výzkum genetických onemocnění
take part – zúčastnit se
deputy head – zástupce/zástupkyně ředitele
sponge – mycí houba
elderly – starší, postarší
Have Fun for the Charity
I was very lucky and won a scholarship to study and spend a
whole school year in Britain. The school that I went to was a
secondary school in a small seaside town in Wales. Apart from
studying all school subjects in English, wearing a school uniform,
learning to play rugby and riding a bike on the left, the activities
that were really interesting for me during the school year were
charities! They could be very different...
The Pencil That Helps
Our school, as one of many others, was attending a charity event
organized for the support of blind kids. A friend and I decided to
help with this idea by selling pencils in public places. We were
selling them in different places in the Prague centre all day. I was
surprised that a lot of people were very friendly and generous!
They wanted to buy and help, they smiled at us and has a little
chat with us. Among the buyers there were even tourists from
different countries. Many people actually went to us and really
wished to buy the pencil.
I was glad that I could participate in this charity by selling these
pencils.
Alex Kosoverov, 4. LA
VOCABULARY:
support – podpora
generous – štědrý
participate – zúčastnit se
Tom Hadrava in the middle of a group of English friends during
his study stay. Check out the school uniforms
Twice or three times a year there was the “GENES FOR JEANS“
(yes, it sounds funny because these two words have the same
pronunciation!). You could pay one pound and if you did so, you
didn´t have to wear the school uniform for one day, you could
take your casual clothes to school! The money collected from
this day was given to a charity for the research of genetic diseases.
The best charity was probably CRAZY DAY. For the whole afternoon, every teacher prepared a funny activity and the students
could pay some money (usually one pound) to take part. Does it
sound a bit boring to you? Well, these things were really funny.
Konverzační soutěž v německém jazyce
Competition for book!
Ve středu 20. listopadu od 14.00 se bude konat v místnosti
Do you want to improve your English and enjoy learning it at the
same time? If so, we offer you an English book. The only thing
you should do to win it is to decode the song. We have used the
Google Translator to translate the famous Czech song known by
nearly everybody.
A303a (tzv. zasedačce) další ročník konverzační soutěže
v německém jazyce.
Soutěž se skládá z těchto částí: představení se (cca 2 min), popis
“Dog jumping over oats
over green meadow
followed him hunter
dick in her hat.”
obrázku (cca 3 min), rozhovor na jedno z daných témat (cca
5 min). V pětiminutové části soutěže vám bude zadáno jedno
z těchto témat: rodina – přátelé, bydlení – můj pokoj, moje
Please, you can drop your answers (the name of the song) into
our DROP BOX placed near the classroom A210. Do not forget to
write your name, your class, your e-mail. The deadline is 30th
November 2013! The name of the winner will be on the notice
board near the room A210. In the last issue it was the Czech
anthem Kde domov můj.
město, jídlo a restaurace, volný čas a škola.
Zájemci se mohou hlásit u svého vyučujícího německého jazyka.
Těší se na vás Irena Benešová, Simona Horníková a Kateřina
Moudrá.
9
SZŠ má talent
Florbalová hvězda Jana Lacková
Málokdo asi tuší, že na naši školu chodí mistryně světa ve florbale. Janě je devatenáct let a letošní sezóna je její čtrnáctá.
K florbalu ji přivedla starší sestra, která ji brala na tréninky.
Tento sport se Janě natolik zalíbil, že ho začala také hrát a zůstala u něj dosud a vypadá to, že ji čeká slibná kariéra.
Začínala v přípravce v Tatranu Střešovicích, kde byla až po kategorii starších žákyň. „Poté jsem byla kvůli rozvoji nucena
přestoupit do Herbadentu, nově vzniklého ženského týmu,“
vysvětluje Jana a dodává, že od roku 2010 byla v týmu TJ JM
CHODOV, kde poprvé nastoupila v nejvyšší české lize. Minulý rok
dojížděla až do klubu FCB Crazy girls Liberec, kde prý hledala
novou motivaci, kterou se jí zde povedlo najít. Bohužel musela
ze studijních důvodů tento klub opustit. Nyní je zpět na Chodově. Tréninky zde probíhají třikrát či čtyřikrát v týdnu a každý
víkend Janu čeká jeden či dokonce dva zápasy.
Ačkoliv Jana působí velmi skromně, má být na co pyšná. Z celé
řady medailových úspěchů stojí za zmínku např. zlato z nejprestižnějšího florbalového turnaje na světě, známého pod
názvem Prague games (2011), či titul Mistři světa, který
v loňském roce obdržela se svým týmem v 1. lize juniorek.
K vrcholovému sportu patří i cestování. Jana se podívala do
Švýcarska, kam jezdí také za svou sestrou, která zde bydlí a hraje
florbal. „Díky ní jsem měla možnost být během tréninku součástí
jejího týmu,“ vzpomíná Jana na jednu ze svých návštěv.
Florbal určitě není úplně bezpečný sport, takže každý hráč musí
počítat s možným zraněním. Jana měla zatím to štěstí, že se jí
nehody na hřišti vyhýbaly. Ovšem jednou jí dost potrápil zánět
obou achillovek najednou. Příčinou bylo přetrénování, které se
určitě nevyplatilo, protože Jana kvůli němu měla na tři čtvrtě
roku stopku. Snad už žádné podobné zdravotní trable nenastanou a Janě se bude ve sportu i nadále dařit.
Libuše Kadlecová, 4. NA
Zlatá medaile za vítězství v 1. lize juniorek patří k tomu nejcennějšímu, co Jana se svým týmem vybojovala. A jak florbalový zápas vůbec
vypadá? Hraje se třikrát po patnácti minutách a na hřišti je pět hráčů
a jeden brankář. Tým má obvykle mezi 15 až 20 hráči, kteří se na
hřišti střídají. Podobně jako u jiných týmových sportů má každý z
nich svou pozici. Jana je na místě útočníka.
Celebrity ve škamnách
Ptáme se slavných osobností, jak vzpomínají na svá školní léta.
Milan Enčev, 33, herec
„Chodil jsem na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Kladně obor čalouník. Moje studium byla
katastrofa pro vyučující i pro mě. Co se týkalo učiva, byl jsem žák na tamní poměry výborný, ale když
přišla část manuelní, byla to katastrofa. Většina spolužáků použila na potáhnutí obyčejného křesla
maximálně metr látky a já alespoň tři. Neustále jsem byl pořezán od skalpelu a po čase mě nechali
dělat už jen štokrle. Škola nebyla prostě natolik bohatá, aby si mě mohla dovolit. Navíc jsem většinu
času utíkal k divadlu, a tudíž jsem nenávratně přišel o tak důležité vědomosti jako jak vyndat hřebík
kozí nohou, nebo jak vyhnat červotoče ze dřeva. Nakonec jsem maturitu dokončil, což bylo smilování
boží, protože více než ve škole jsem seděl v knihovně či v loži kladenského divadla.“
Milan Enčev
narodil se 4. 1. 1980 v Kladně
od roku 2002 měl angažmá v Divadle Rity Jasinské
dnes působí v Divadle různých jmen, kde je zároveň zástupcem ředitelky
kromě divadla účinkuje v seriálech (Zdivočelá země II., Dobrá Čtvrť II., Redakce, Ulice, Rodinná
pouta a další)
můžete ho vidět v inscenaci "Audience, Vernisáž... dvě aktovky od Havla" (viz pozvánka na str. 7)
10
Kdo si píše, nezlobí
V této rubrice je prostor pro všechny, kteří až do teď schovávali svou tvorbu jen doma v šuplíku. Není důležité, jestli si myslíte, že to, co
píšete, je dobré, nebo není. Tvorba totiž nejde rozdělit na profesionální a podprůměrnou, protože jak každý spisovatel, tak i každý čtenář je
specifický tím, že se každému líbí něco jiného. Takže se nebojte ukázat, co ve vás dřímá! Vaše příspěvky očekávám na e-mailové adrese:
[email protected] V tomto čísle vám přinášíme dvě básničky autorek ze 4. LB a dvě minutové rozhlasové hry, jejichž autora
můžete hledat mezi pedagogy.
Lucie Fendrychová, 4. LB
Jsme horký příliv vášně v peřinách.
Jsme hloubka v dalekých mělčinách,
co vymílá se v písčitých pěšinách.
Jsme tajemno ve zdejších krajinách…
Figurka z porcelánu rozbila se o tvá slova.
Pane bože. Co jsi jen za krutého tvora?!
Nenávist se v tobě pase. Nevidíš, jak skučí.
Jsme ostych, když držíš mě ve svém náručí.
Proč stále křičím, když ve snech tě vidím?
Vzrušeně hladíš mé tělo a já jen ležím.
Už nemám síly, už nepřemýšlím, jen věřím.
Vysál jsi ze mě všechen můj život, brečím.
Jsme krutost v mnoha podobách,
jsme krutost v mnoha proměnách.
Ten pocit méněcennosti v tvé přítomnosti,
děsíš mě svou tvrdou neustálou chtivostí,
jsme stálou svojí kořistí.
Bolest! Rve mě na střípky.
Přestaň! Už žádné další polibky.
Lucie Fendrychová, 4. LB
Láska je...
Kdo za to může?
Průzkum
OTEC: Pětka z májovců a druhá z diktátu? To je mi ale pěkná
SLEČNA: Dobrý den pane, máte minutku na krátkou anketu?
Aspoň vám to čekání uteče.
MUŽ: Nezlobte se, ale SLEČNA: Dostal byste propisku s logem naší agentury.
ŽENA: Tu čtyřbarevnou, jak s ní píšete? Já vám na ty otázky odpovím.
SLEČNA: Jé, to jste hodná.
ŽENA: Ale jen než přijdu na řadu, pak spěchám.
SLEČNA: Takže první otázka je, zda byste kvůli záchraně života
darovala neznámu člověku svou ledvinu.
ŽENA: Ovšem že ano.
SLEČNA: Přispíváte na charitu? Pokud ano, jak?
ŽENA: Třeba jsem si koupila tričko od Dary Rolins. Na dobročinným bazárku. Takový zlatý, co se leskne. Všichni mi ho chválej.
Měli tam fůru věcí, ale tohle tričko bylo ze všeho nejhezčí. Ježišmarjá, koukněte na to, ta ženská předbíhá!
MUŽ: Myslíte tu stařenku o holi?
ŽENA: To sou dneska lidi, to snad není možný. Já tady stepuju od
půl osmý a ona se drze cpe dopředu. Pohlídejte mi místo. Haló,
paní!
MUŽ: A co o humanitě říká průzkum, slečno? Kolika dalším respondentům bez ledviny je zatěžko pustit neznámého člověka ve
frontě?
Láska je láskou, když v srdci žár plane.
Láska je bezvětří, kde vítr vane.
Láska je jasná, jak zářící slunce
a v jedno spojí dvě bijící srdce.
Láska je jiskrou v každičkém oku.
Je každou kapkou v obrovském toku.
Láska je lehká, jak ptačí peří.
Láska je vzácná pro ty co věří.
Láska je křehká, tak jako střepy,
když se ti rozbije, těžko se lepí...
Kristýna Veinlichová, 4. LB
novina! Takže dáma asi nepochopila, co jsem jí naposledy říkal.
Zřejmě jsem jí to měl dát i písemně, když to z očí do očí nestačilo! No skutečně, je to tady černý na bílým: dvě pětky. Mě snad
šálí zrak!
OBVIŇOVANÁ: Já OTEC: Jak je tohle možný? Copak jiný rodiče dělají víc než my? Je
libo učebnice za tisíce? Máma skočí do Buxoru. Že pomůžou
kurzy, soustředění, doučka? Proč to nezkusit, co na tom, že táta
cáluje jako mourovatej. A jaké to všechno má výsledky? Žádné!
Opět žádné! Možná je načase se ptát, co druhá strana? Jestlipak
ta plní své povinnosti a funguje, jak má?
OBVIŇOVANÁ: A tím OTEC: Ale jak jsem řekl minulej pátek, počkám ještě, co čtvrtletní
písemky. Ovšem pak si mě, slečno učitelko, nepřejte!
11
Drb(k)y aneb Jak to vidí Mr T. Shirt
Záhada kolem americké vlajky
Pokud procházíte budovou B po schodišti z nejvýše položeného
šestého patra, cvičené oko lovce může zachytit na střeše třepotající se potrhanou vlajku USA. Několik studentů z našeho investigativního týmu se vydalo po stopách člověka, který vztyčil
vlajku Spojených států na vrcholu budovy v ulici U Gymnázia.
Nebyl to lehký proces a skrýval mnohá úskalí. Najít vchod do
domu, na jehož střeše vlajka vlaje, bylo velice těžké. Nebylo
nakonec jiné zbytí, než si vzít studentku vietnamské národnosti a
dorozumět se s majiteli obchodu, kde se během komunikace
musel v úzké uličce mezi regály tísnit celý tým žurnalistů. Poté,
co nás majitel obchodu provedl skladem napěchovaným minerálními vodami, dostali jsme se na dvorek plný vchodů a nastala
komplikace – který je ten pravý?
Když jsme se konečně ocitli v tom správném domě, obrátili jsme
se na správce domu. Ten ovšem o žádné vlajce vůbec nevěděl.
Zvonili jsme dál, otevřely se už pouze jedny dveře a před námi
stál malý, ohnutý stařec, který mluvil z cesty a o americké vlajce
nevěděl také nic.
Na dlouho dobu byla kauza tzv. u ledu, až včera touto dobou se
vše skoro vysvětlilo. Když prof. Prelátová při průchodu s třídnicí
náhle uviděla na střeše budovy vojáky americké armády „Stála
jsem jak opařená, zatímco oni vystřelili pár čestných salv. Bylo to
magické!“ svěřila se učitelka a oddala se návalu emocí. Slabost
pro západní uniformy se ukázala být silnější než tvrdé srdce
pedagožky. My jsme si naštěstí zachovali chladnou hlavu investigativních novinářů a snažili jsme se přijít záhadě na kloub. Napadlo nás jediné řešení, které se při pohledu do kalendáře potvrdilo: byl Den válečných veteránů. Kauza se posunula do světlejších kontur, tím ovšem nic nekončí, naopak pátrání pokračuje!
Cesta vede na ambasádu Spojených států: Who raised the flag
on the building in U Gymnazia street and why for God´s sake?
Strip
Anketa
Zeptali jsme se účastníků zájezdu do Londýna:
Co Vám nejvíce utkvělo v paměti?
Veronika, 4. LA: Byla to katedrála Sv. Pavla.
Eliška, 4. LA: Myslím, že asi spaní na trajektu.
Tereza, 4. LA: Cesta trajektem zpět.
Soutěž o lístky do kina!
Milada, B603: Nejvíc mně utkvěla ta dlouhá, dlouhá cesta autobusem, který byl strašně pohodlný, a pak cesta trajektem přes
kanál.
Přinášíme vám vítězný strip z minulého čísla, jehož autorkami
jsou Libuše Kadlecová a Martina Votroubková ze 4. NA. I tentokrát je vaším úkolem doplnit strip na téma Balíš, balím, balíme!,
jehož hlavním hrdinou je Cyril, který oslovuje slečny v ulicích.
Úkol: Doplňte Cyrilův další pokus o seznámení.
Simona, A607: Líbilo se mi vlastně vše a nejvíc se mi líbilo ubytování u paní Sandy.
Tomáš, B603: Tak byla to určitě spousta památek a vlastně mi
utkvělo to ráno, kdy jsme vystupovali z autobusu a vystupovali
jsme do vozovky.
Své návrhy vhazujte napsané na lístečcích do schránky umístěné
u naší nástěnky, tj. vedle učebny A210. Kromě odpovědi nezapomeňte napsat své jméno, třídu a e-mailovu adresu. Uzávěrka
je 30. listopadu a jména vítězů budou viset na nástěnce. O předání výhry budou vítězové informováni e-mailem.
Více se o zájezdu dozvíte v příštím čísle Drobků v rubrice Jazyková infúze. Určitě se můžete těšit i na zajímavé fotografie.
Patří nám nástěnka vedle učebny A210!
Máme zde i schránku, do které můžete vhazovat své odpovědi na soutěžní otázky, ohlasy na naše články i vlastní příspěvky. Komunikujeme také prostřednictvím e-mailu: [email protected] Zároveň se těšíme na všechny nové redaktory, takže neváhejte!
Drobky – školní časopis pro studenty, zaměstnance a příznivce SZŠ a VOŠZ 5. května 51 – vychází jednou za školní čtvrtletí – první číslo – listopad 2013 –
počet výtisků 80 – vydává SZŠ a VOŠZ 5. května 51, Praha 4. Redakce: Tereza Brychcínová, Tomáš Hadrava, Tomáš Niederhafner, Pavlína Vočková (senioři) a
Tereza Bartušková, Kateřina Domínková, Lucie Fendrychová, Libuše Kadlecová, Alex Kosoverov, Eva Roučková, Eliška Rybenská, Anna Rýdlová, Matěj Řehoř,
Kristýna Venlichová, Kristýna Vrbová (junioři). Grafická úprava: Tomáš Prückner.
12
Download

číslo 1 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola