leden - březen 2014
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
1
Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé a příznivci našeho Alzheimercentra,
letošní zima je za námi. Byla tak mírná, že možná sami musíte lovit
v paměti, zda a jak jste si jí vůbec užili. Pro nás v Alzheimercentru si však
každou roční dobu užíváme naplno a dbáme všech tradic a zvyků, na které
si společně zavzpomínáme. I letošní zimní měsíce jsme si užili jaksepatří. A
přesto, že v zimě člověk obvykle moc energie nenačerpá, spíš to nechává
na jaro, najde se pár příležitostí, které tuto domněnku vyvrací. Mně
samotnou snad nejvíce nabilo setkání s Davidem Drahonínským,
lukostřelcem a paralympionikem s nesmírnou životní sílou a také slušnou
sbírkou medailí. David má energie na rozdávání a dovede lidi kolem sebe
inspirovat a povzbudit. Každé podobné setkání mne osobně vždy přinutí
rekapitulovat vlastní stesky a smutky, řeknu si, že vlastně o nic nejde a že je
v životě vlastně spousta důvodů mít radost z každého dne.
Nyní se už všichni těšíme z krásných jarních dnů plných sluníčka a jeden by
řekl, že to samo o sobě stačí. Když je krásně, člověku je hned líp na těle i na
duši. Nic však nenecháme náhodě – připravujeme další řadu příjemných
akcí. V květnu se naši klienti budou moci setkat s Angelem Repilado,
vnukem legendy kubánské hudby, zakladatelem Buena Vista Social Club.
Angelo žije už 12 let v Praze a nebylo to pro něj vždy jednoduché. První, co
si na něm všimnete, je jeho úsměv. Na druhý pohled pak zachytíte tu
obrovskou energii, se kterou žije, tančí, povídá a má jí na rozdávání. Věřím,
že ani vy si nenecháte ujít toto setkání a těším se s vámi při této příležitosti
21.května u nás na viděnou.
Přeji vám krásné jarní dny a i když třeba zrovna nebude svítit sluníčko,
vzpomeňte si na nějaký svůj osobní důvod k radosti
Vaše Iva Jaklová
vrchní sestra
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
2
Lednová hudební
odpoledne
Stejně jako v loňském roce nás
i v tom letošním provází pan
Bezouška na své klávesy. Hraje
nám k tanci i k poslechu. A vždy napomáhá k navození dobré nálady a
příjemně strávených společných chvil, které jsou protkány písněmi z dob
mládí našich klientů i hity světově známými. Někdo si rád zazpívá, někdo
„protančí“ střevíce a jiní si při hudbě rádi popovídají a zavzpomínají na
doby dávno minulé.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
3
Beseda s paralympionikem,
lukostřelcem Davidem Drahonínským
V lednu k nám zavítal
paralympionik, lukostřelec
David Drahonínský, který je
po těžkém úrazu v roce
1999 na vozíku. Svůj boj o
aktivní život však nevzdal a
začal se od roku 2002
aktivně
věnovat
lukostřelbě. Jeho ctižádost
a pevná vůle mu pomohly
získat
několik
medailí
z mezinárodních soutěží
ME, MS a LPH.
O tom, jak je těžké trénovat, udržet nervy na uzdě při bojích o
medaile a o svých pocitech na stupních vítězů nám vyprávěl pln
nadšení a všichni přítomní ho poslouchali téměř se zatajeným
dechem. Na závěr besedy si posluchači mohli prohlédnout a
potěžkat olympijské medaile a zeptat se na vše co je zajímá.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
4
Výlet do cukrárny
Výlety jsou vždy velmi vítaným zpestřením všedních dnů v našem
zařízení. Plní funkci společenskou, sociální i psychickou. Návštěva
cukrárny je ovšem spojena ještě s příjemným polaskáním
chuťových buněk, a proto je o ni vždy obrovský zájem. Velký výběr
laskomin, dobrá kávička a příjemné prostředí navozují atmosféru
společenské události, která tak nabývá na větším významu.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
5
Únorová hudební odpoledne
V únoru jsme začali pěkně
zvesela.
Zima
stále
nepřicházela, tak jsme si
bujarým
tancem
krátili
pošmourná zimní odpoledne.
A protože by nikdo neměl
zůstat jen tak posedávat jen
proto, že mu zrovna nohy
neslouží, dostali se do kola
všichni, kteří měli chuť
nesedět jen tak stranou.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
6
6.2.2014 Duchovní setkání s páterem Karlem
Tématem únorového setkání
byla „Víra ve vědeckém světě“.
Na úvod našeho společného
rozjímání jsme se pomodlili a
pak už otec Karel vyprávěl o
slavných vědcích, kteří i přes své
značné znalosti a inteligenci
věřili, že jsme součástí přírody a
vesmíru a je proto nutné žít
v pokoře a v souladu s nimi. Měli
jsme možnost seznámit se
s některými citáty od pánů
Darwina, Pascala, Newtona,
Einsteina nebo Junga a mnoha
dalších. Připomněli jsme si, že
člověk má hodnotu bytí, že děti
a starci mají schopnost vidět
určitou realitu a že bychom si
v životě měli udělat čas,
abychom se na chvíli zastavili a
měli možnost meditovat a
„vyčistit“ si hlavu.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
7
Okénko do našich aktivit
Společenské hry
I když se to na první pohled nezdá, hra
má pro nás velký význam. Her
využíváme jako druhu odpočinku.
Společenské hry rozvíjí osobnost, učí nás
logicky a strategicky přemýšlet, nutí nás
soustředit se a pozorovat
dění, sledovat spoluhráče
a dosáhnout určitého cíle.
Práce s knihou, časopisem a předčítání
Biblioterapie využívá
léčebné a podpůrné
účinky četby. Při práci
s knihou pracujeme
s duševními a
emočními prožitky
klienta.
Klienti jsou
podporování ve čtení,
rozvoji fantazie,
tvořivosti, kritického
myšlení a
komunikačních
schopnostech.
Dále si při
listování trénují
i jemnou
motoriku.
Významnou
součástí této
terapie je také
předčítání
pohádek, které
je u klientů
velmi oblíbené.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
8
Cvičení
Pohybové aktivity pomáhají zvyšovat psychickou i fyzickou odolnost,
povzbuzují metabolismus, pomáhají udržet správnou tělesnou
hmotnost, snižují stres a udržují kardiovaskulární systém v kondici.
Pohyb také zlepšuje náladu a soustředění, a právě proto se snažíme o
pravidelné cvičení našich seniorů. Hrajeme fotbálek, kuželky,
trénujeme hod na cíl a vymýšlíme různé „spartakiádní“ sestavy při
cvičení se šátky a jinými pomůckami. A jak nám to jde, můžete
posoudit sami 
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
9
Výtvarná dílna a keramika
Výtvarné techniky patří mezi terapie, ve kterých trénujeme jemnou
motoriku, představivost, barevné cítění a můžeme vyjadřovat naše
nálady a pocity. Ve výtvarné dílně se snažíme o zapojení malých
svalových skupin rukou a jejich vzájemnou koordinaci. Snažíme se
procvičovat jednotlivé fáze úchopu – přiblížení, uchopení, držení,
uvolnění a oddálení.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
10
Zpívání
Význam zpěvu potvrzují i praktické zkušenosti lékařů. Má blahodárný
vliv na zdravotní stav jedince. Při zpěvu se nám rozšiřuje hrudník,
povzbuzuje krevní oběh, prohlubuje a stabilizuje dýchání a přímí páteř.
Má také značný vliv na psychický stav člověka. Má také relaxačně
ozdravnou funkci. V našem zařízení využíváme při zpívání Orffovy
nástroje, na které může hrát téměř každý. Každý má tak možnost
rytmicky, melodicky a harmonicky doprovázet jednotlivé písně. Zpívání
lidových písní je zároveň také tréninkem paměti.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
11
Zooterapie
terapie, která napomáhá rozvoji hrubé a jemné motoriky, orientaci
v prostoru a čase, sociálnímu cítění, poznávání a ovlivňuje naše pocity.
Podněcuje verbální i neverbální komunikaci, pomáhá při nácviku
koncentrace a paměti a v relaxaci. Psi mají velký vliv na psychiku a
přispívají k duševní rovnováze a motivaci klienta. Zjednodušeně terapii
dělíme podle zaměření na aktivity za pomoci zvířat, kdy se pomocí
přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřujeme na zlepšení kvality
života klienta a rozvoj jeho sociálních dovedností, na terapii, která
cíleným kontaktem člověka a zvířete zlepšuje psychický či fyzický stav
klienta, na vzdělávání za pomoci zvířat a na „krizovou intervence za
pomoci zvířat“, kde zvíře napomáhá při odbourání stresu a zlepšuje
celkový psychický a fyzický stav klienta.
Mnozí z našich klientů měli svého oblíbeného domácího mazlíčka v
dětství nebo pozdějším věku, ale ten s nimi již nemůže společně žít.
V našem domově se zaměřujeme na uspokojení potřeby kontaktu se
zvířaty, doteků, vyvolání vzpomínek, rozvoji jemné motoriky, nácviku
koncentrace a tréninku paměti a na zlepšení psychického stavu klienta.
setkání s pejskem Angelem
pozorujeme život na naší farmě
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
12
Setkání s černou fenkou Ájou, která mezi nás se svojí paničkou
Veronikou nepřišla poprvé, nás vždy potěší
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
13
Oslava narozenin
V měsících leden, únor a březen své
narozeniny oslavili:
Leden
• Blahoslava
Benedová,
Danuška
Krognerová, Marie Brixová, Věra
Smetanová,
Vilemína
Kovaříková,
Jarmila Březíková, Hana Báčová, Lidmila
Čížková, Jaroslava Češpivová, Božena
Kopecká, Marta Hendrychová, Hana
Černá, Dagmar Blumenthálová, Oldřiška
Černá, Jiřina Kocourová, Jarmila
Kotašková
Únor
• Jiřina Rosolová, Iva Dýcková, Ing. Vlasta
Jarošová, Rudolf Suchý, Josef Harcuba,
Eugenie Jesenská, Eva Rittichová, Zdena
Husníková
Březen
• Anna Čapková, Marie Dušková, Milida
Šandová, Danuše Šobrová, Emílie
Zdeňková,
Jaromíra
Urbancová,
Stanislav Šimek, Zdeňka Černá, Přemysl
Herych, Jiřina Slepičková, Zdeňka
Jarolímová, Marie Dvorská, Eva Fígrová
Všem oslavencům jsme přáli vše nejlepší,
veselou mysl a šťastné dny a tuto
slavnostní událost s nimi náležitě oslavili
Na fotkách: pan Herych s Markétou a Míšou, paní
Dvoraká a paní Skleničková s Míšou, paní Zdeňková.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
14
Na období příštích měsíců připravujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
Pravidelné návštěvy pátera
Oslavy narozenin
Canisterapie
Hudební odpoledne
Výstavy
Výlety
(Palác Kinských, Průhonický park,
Vojanovy sady, Skanzen Přerov nad Labem…)
Barevné dny
Dámský klub
Pánský klub – hospůdka
Petangue - turnaj
Čarodějnický rej
Posezení na statku
Filmový klub
Pravidelné pečení
(na fotce: jak se nám dařilo naposledy)
•
a mnoho dalších akcí…
• 21.května od 15:30 hod naším zařízením bude znít
temperamentní hudba a my se těšíme na povídání s vnukem
legendárního dědečka Francisca Repilado – Angelem Repilado!
(Pozvánku najdete na další straně i ve svém e-mailu.)
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
15
Host v Alzheimercentru
v Průhonicích dne 21. května 2014
od 15:30 do 16:30 hod
Srdečně vás zveme na setkání s Angelem
Repilado, potomkem velikána kubánské
hudby
Francisca Repilado (Compay
Segundo z Buena Vista Social Club).
Angelo vám, našim klientům a jejich
blízkým, bude vyprávět o svém životě
v České republice, kde žije (a tančíJ) už
12 let. Nebude samozřejmě chybět ani
ukázka toho, jak se tančí salsa na Kubě.
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
16
Alzheimercentrum Průhonice o.p.s.
Ředitel zařízení
+420 774 774 060
[email protected]
Vrchní sestra
+420 774 774 01
[email protected]
Staniční sestra (2.p)
+420 774 774 062
[email protected]
Staniční sestra (3.p)
+420 774 774 072
[email protected]
Staniční sestra (4.p)
+420 774 774 092
[email protected]
Sociální pracovnice
+420 774 774 065
[email protected]
Provozní pracovník
+420 774 774 064
[email protected]
Administrativní pracovnice
+420 774 774 066
[email protected]
Alzheimercentrum Průhonice
www.alzheimercentrum.cz  774 774 066  [email protected]
17
Download

NÁŠ MĚSÍČNÍK - Alzheimercentrum