Otevřený dopis adresovaný českému Ministerstvu zahraničních věcí, jehož autoři Petra
Šťastná, Jana Ridvanová, Petr Uhl, Jan Kavan a Vojtěch Srnka vyzývají ministra Lubomíra
Zaorálka k vyváženější reakci na události v pásmu Gazy, podepsalo na internetu během 72
hodin 371 lidí. Pod tímto dopisem je možné nalézt taková jména jako poslance Jaroslava
Foldynu, mluvčí Alternativy zdola doc. Ilonu Švihlíkovou, religionistu Ivana Štampacha,
místopředsedu Strany zelených Matěje Stropnického,filozofa Martina Škabrahu, Milana
Daniela z Iniciativy za společenskou změnu a mnoho dalších.
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás v záležitosti vztahující se k současné tragické situaci v pásmu Gazy, která
nastala v důsledku izraelské operace Obranné ostří. Veřejné vyjadřování české diplomacie k
dosavadnímu dění v rámci této eskalace lze označit za velmi omezené, a proto bychom Vás
prostřednictvím tohoto dopisu rádi vyzvali k obsáhlé reakci nejen na to, co se za poslední
necelé čtyři týdny v pásmu Gazy událo.
Určitě sám máte o tamním dění detailní informace, ale pro připomenutí bychom Vám ho rádi
stručně zopakovali. Od počátku izraelské operace Obranné ostří do soboty 2. srpna, kdy tuto
petici píšeme, zemřelov pásmu Gazypodle údajů místního ministerstva zdravotnictví již více
než 1650 Palestinců. Celkové množství zabitých Palestinců bohužel již nyní převyšuje
množství obětí operace Lité olovo z přelomu let 2008 a 2009. Mezi mrtvými je také více než
320 dětí. Podle zdrojů z Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném
palestinském území (OCHAOPT) na 70 procent mrtvých navíc představují civilisté.
Podle mezinárodní federace novinářů v Gaze zemřelo již osm žurnalistů, Agentura OSN pro
pomoc uprchlíkům (UNRWA) zase uvádí, že ztratila již osm svých zdejších pracovníků.
Podle jejího posledního vyjádření již více než 254 tisíc lidí uprchlo ze svých domovů do
jednoho z 90 úkrytů této organizace. OCHAOPT udává, že až 25 procent všech zdejších
obyvatel bylo nuceně vyhnáno ze svých domovů. Nemá bohužel cenu pochybovat, že, než se
k Vám tento dopis dostane, všechna zmíněná čísla budou ještě vyšší.
Od začátku eskalace došlo na obou stranách k mnoha činům, které je třeba bezpodmínečně
odsoudit. Avšak vzhledem k tomu, že místní mezinárodní organizace i západní novináři
připisují mnohem větší množství nepřijatelných krvavých činů Izraeli, dosavadní reakce
českého Ministerstva zahraničních věcí podle nás této skutečnosti vůbec neodpovídá. Pro
ilustraci si připomeňme ty nejzávažnější.
Dne 10. července jedna z izraelských raket dopadla na bar na pláži v Gaze a zabila zde
osmmladíků, kteří sledovali semifinále mistrovství světa ve fotbale. Dne 12. července
izraelská střela zasáhla dům, ve kterém se právě nacházelo pět postižených lidí, zabila dva
jeho obyvatele a tři vážně zranila. Dne 16. července se komentátor americké televize NBC
Ajmán Muhajdin stal svědkem toho, jak izraelské lodě zasáhly dělostřeleckými granáty čtyři
chlapce, kteří právě hráli fotbal na pláži, a na místě je usmrtily. Dne 21. července přišlo
během jediného izraelského útoku o život všech 26 členů rodiny Abu Džame. Podle informací
OCHAOPT celkem 76zdejších rodin ztratilo tři a více své členy.
Dne 24. července střely izraelských tanků zasáhly školu organizace UNRWA, která v tu chvíli
byla používána jako úkryt pro civilisty, zabily zde 16 lidí a 200 zranily. V pondělí 28.
července došlu k izraelskému útoku na zdejší nemocnici Shifa a sousedící park, který zabil 10
dětí a 46 lidí zranil. V noci na 29. červenec zasáhla izraelská raketa palivovou nádrž poslední
zdejší elektrárny, v důsledku čehož mají obyvatelé pásma Gazy funkční elektřinu nejvýše na
dvě hodiny denně. Přístroje v nemocnicích jsou odkázány na vlastní generátory, elektřina
z nich však v žádném případě neodpovídá jejich potřebám.
Dne 30. července došlo ke dvěma vážným incidentům. Nejdříve okolo půl páté ráno izraelský
útok zasáhl školu organizace UNRWA, ve které v tu chvíli spalo na 3300 lidí hledajících zde
úkryt. Při tomto útoku zemřelo nejméně 15 lidí a zraněno bylo 90. Tentýž den okolo 18:00
místního času během Izraelem vyhlášeného příměří dopadlo několik izraelských střel na
místní trh AlŠudžaíja. Tyto střely zabily 17 Palestinců a zranily jich na 160. V noci na 2.srpna
byla bombardována budova univerzity v západní části pásma Gazy.
Rádi bychom v rámci této petice také shrnuli aktuální reakce na události v pásmu Gazy ze
strany několika představitelů mezinárodních organizací působících při OSN. Ty totiž podle
nás jasně ukazují, jak neadekvátní dosavadní reakce českého Ministerstva zahraničních věcí
je.
Leila Zerrouguiová, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených
konfliktech prohlásila 30. července, že poté, co Izrael zaútočil na školu, o jejíž poloze, jak
Zerrouguiová uvedla, měl Izrael podrobné informace, které izraelské armádě byly sděleny
celkem sedmnáctkrát a naposledy jen několik hodin před jeho útokem, je zřejmé, že pro děti
už v pásmu Gazy neexistuje žádné bezpečné místo. Proto tento útok ostře odsoudila jako
vážné porušení mezinárodního práva.
Generální komisař organizace UNRWA Pierre Krähenbühl 30. července prohlásil, že v tento
den byl celý svět zneuctěn útokem izraelské armády, který zabil několik dětí spících vedle
svých rodičů. Co nejostřeji proto tento útok odsoudil jako velmi vážné porušení
mezinárodního práva izraelskými jednotkami. Útok na úkryt organizace UNRWA odsoudil
také generální tajemník OSN Pan Ki-mun a uvedl, že neexistuje nic více zahanbujícího než
útok na spící děti. Zároveň volal po vyvození důsledků z tohoto útoku.
Náměstek generálního tajemníka OSN Jan Eliasson v souvislosti se situací v Gaze prohlásil:
"Jak je možné provozovat nemocnice, když neteče čistá voda? Jak je možné uchovávat
potraviny v lednicích bez funkční elektřiny? Dostali jsme se do bodu, kdy je třeba říct co je
moc, to je moc."
Většina zde citovaných představitelů mezinárodního společenství se zároveň shoduje na tom,
že je třeba, aby svět zapojil všechny své dostupné politické síly a udělal vše, co je třeba, k
ukončení tohoto konfliktu. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navanethem Pillayová
navíc dodává, že je přesvědčena o úmyslném porušování mezinárodního práva ze strany
Izraele, a proto znovu vyzývá k tomu, aby si mezinárodní společenství vynutilo splnění
izraelské povinnosti zodpovídat se za své chování, a zároveň aby zabránilo jeho beztrestnosti.
Všeříkající je pak video, ve kterém Chris Gunness, tiskový mluvčí organizace UNRWA, při
rozhovoru pro stanici Al Džazíra marně zadržuje pláč, když se pokouší popsat události
předchozí noci, kdy Izrael zaútočil na úkryt organizace UNRWA. Chris Gunness, který ve své
funkci zažil obě předešlé vojenské operace v Gaze, později uvedl, že pokud jeho slzy dokážou
přitáhnout světovou pozornost k naprostému popření lidské důstojnosti, k němuž nyní dochází
v pásmu Gazy, nestydí se za ně.
Na základě všech těchto informací proto považujeme za nutnost, aby se této situaci postavilo
tváří v tvář i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a hrálo důležitou roli jak v
zajištění širší a důvěryhodné informovanosti české veřejnosti o tamním dění, tak v
mezinárodní snaze o zajištění dodržování mezinárodního práva, stejně jako lidských práv
palestinských obyvatel. Proto Vás my, níže podepsaní, vyzýváme:
1. K veřejnému vyjádření podpory české diplomacie rezoluci jednohlasně přijatou RB
OSN dne 27. července, která vyzývá obě strany k okamžitému příměří.
2. K tomu, abyste obě strany veřejně vyzval k plnému respektu mezinárodního práva a
k respektu rezolucí RB OSN týkajících se tohoto konfliktu, v čele s rezolucí č. 242, ve
které Rada vyzývá Izrael k tomu, aby se stáhl z jím okupovaných území z roku 1967.
3. K co nejdůraznějšímu odsouzení posledního izraelského útoku na úkryt OSN, jakožto i
všech ostatních izraelských útoků na budovy této organizace. Dále Vás vyzýváme k
důraznému odsouzení útoků na nevinné civilisty na obou stranách.
4. K podrobnému vysvětlení, proč zástupce České republiky v Radě OSN pro lidská práva
nepodpořil přijetí rezoluce, vyzývající k založení nezávislé komise, jejímž cílem bylo
vyšetření události, které se odehrály během současné vojenské operace. Dále Vás
vyzýváme k vysvětlení, proč Česká republika nemá zájem o vyšetření těchto událostí, a
proč ji nezajímá, zda byly v souladu s mezinárodním právem.
5. K distancování se a tvrdému odsouzení cesty čtyř poslanců českého Parlamentu do
Izraele s cílem jej podpořit v útoku proti Gaze, který vedl k výše uvedeným
nepřijatelným skutečnostem, vrcholícím raketovými útoky na úkryty OSN.
6. K výzvě obou stran ke spolupráci s mezinárodními orgány ve vzájemných jednáních o
déle trvajícím příměří, splňujícím požadavky obou stran v čele s demilitarizací pásma
Gazy a ukončení blokády tohoto území.
7. K tomu, abyste vzhledem k dlouhodobému porušování mezinárodního práva ze strany
Izraele stavbou osad, které jsou shledávány jako nelegální podle mezinárodního práva
RB OSN, VS OSN i EU, varovali české občany, aby neobchodovali s těmito
nelegálními osadami. Tento krok již učinilo dvanáct států EU v čele s Německem,
Velkou Británií, Francií, Itálií nebo Španělskem.
8. K poskytnutí odpovídajícího objemu humanitární pomoci mezinárodním organizacím v
čele s organizací UNRWA na pomoc v boji s velmi vážnou humanitární krizí, která
nastala v pásmuGazy. Vzhledem k její vážnosti Vás tímto navíc žádáme, abyste zvážili
všechny dostupné možnosti, jaká opatření přijmout pro pomocnevinným civilistům
postiženým touto katastrofou. Jedním možným druhem opatření jsou ta, která české
Ministerstvo zahraničních věcí podniklo ve prospěch zraněných civilistů v rámci
protestů na kyjevském Majdanu.
S úctou a očekáváním brzké odpovědi,
Vojtěch Srnka, student mezinárodních vztahů
Jan Kavan, bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý předseda VS OSN
Petr Uhl, novinář, bývalý poslanec Federálního shromáždění, bývalý zmocněnec vlády pro LP
Jana Ridvanová z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě
Petra Šťastná z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě
Další podpisy:
Adéla Žicháčková
Adriana Galová
Adriena Pavličková
Agata Hauserová
Agnieszka Mansfeld
Alena Holcová
Alena Krempaská
Alena Krupauerová
Alena Scheinostová
Alena Vošahlíková
Aleš Paroulek
Alexandra Lienau
Alexej Bílý
Alois Rafaj
Alžběta Vondrová
Anastasie Molozina
Andrea Buzková
Andrzej Sośnicki
Anna Demchuk
Anna Kotková
Anna Onofrejová
Anna Stanislavová
Anna Žďárská
Antonín Horčica
Aziza Kaliyeva
Bára Štěpánová
Barbora Hunčovská
Bernhard Kalný
Bohdana Marvalová
Bronislava Barošová
Carolina Abed
Dagmar Daňková
Dagmar Macourková
Dagmar Myšková
Dagmar Pecháčková
Dalibor Bartoš
Damián Holeček
Dan Nguyen
Daniel Veselý
Daniela Kantorová
Darina Alster
Darina Chvosteková
David Berdych
David Pavlorek
David Poživil
David Šír
Dušan Fiedler
Dušan Komanický
Dušan Krátký
Eduard Konieczny
Eliška Kubicová
Eman Ghaleb
Eva Klokanová
Eva Kyselová
Eva Novotná
Eva Stuchlíková
Evžen Zobač
Filip Keller
Filip Outrata
Filip Šumbera
František Hotový
František Mlejnek
František Zemek
Gabriela Hendrichová
Gabriela Marková
Hana Fojtová
Hana Kuncová
Hana Michnová
Hana Svačinková
Hana Žemličková
Hussein Al Said
Ilona Švihlíková
Iva Gondeková
Iva Keclíková
Iva Pivoňková
Ivan Štampach
Ivana Lhotská
Ivana Recmanová
Iveta Shorná
Ivo Příkryl
Ivo Vlasatý
Ivona Novomestská Remundová
Jakub Sedlák
Jakub Srnka
Jakub Strnad
Jakub Vaniček
Jakub Votruba
Jamal Fattah
Jan Badalec
Ján Beňák
Jan Brok
Jan Černý
Jan Červený
Jan Gruber
Jan Jiřík
Jan Kavřík
Jan Klíma
Jan Kořista
Jan Krajhanzl
Jan Macháček
Jan Molík
Jan Snopek
Jan Šenfeld
Jan Škrob
Jan Šlemenda
Jan Vaňo
Jan Vondráček
Jana Babincková
Jana Vaňková
Jarmila Malníková
Jaromíra Heráková
Jaromíř Mrňka
Jaroslav Bican
Jaroslav Foldyna
Jaroslav Mihal
Jaroslav Roman
Jaroslav Šimáček
Jaroslav Tauchman
Jaroslav Terkovič
Jaroslava Bělíková
Jaroslava Hoffmannová
Jaroslava Štěpánová
Jiří Barták
Jiří Dědic
Jiří Guth
Jiří Janiczak
Jiří Jareš
Jiří Krutina
Jiří Skála
Jiří Šíma
Jiří Vebr
Jiřina Ertlová
Jitka Adamčíková
Jitka Cikánová
Jitka Matoušková
Jitka Seidelová
Johana Nádvorníková
Josef Falta
Josef Holas
Josef Míkovec
Josef Votípka
Juraj Seman
Kamal Nejdi
Karel Dolejší
Karel Hanauer
Karel Chlouba
Karel Soukup
Karel Stebel
Karel Žďárský
Karolína Nedělová
Kateřina Kňapová
Kateřina Krejčová
Kateřina Vodáková
Kateřina Vološčuková Tylšarová
Klára Lamatová
Klára Onallah
Klára Poulová
Konstantions Tsivos
Květa Ševčíková - Kordová
Lada Kenza
Ladislav Kořínek
Ladislav Nešněra
Ladislav Venc
Ladislava Nechybová
Lenka Velíšková
Libor Havl
Libor Vodička
Lubomír Ledl
Luboš Majzlík
Luboš Pavlovič
Luboš Rypka
Lucie Al Said
Lucie Moučková
Lucie Schovánková
Lucie Solfronková
Lucie Svobodová
Lucie Tůmová
Ludmila Johnová
Ludvík Šulda
Lukáš Kraus
Lukáš Kubina
Lukáš Matoška
Lukáš Trzaskalík
Magdalena Rausová
Marek Haltuf
Mariana Otterová
Marie Francová
Marie Heřmanová
Marie Jelínková
Marie Lienaová
Marie Nejdi
Marie Zhorová
Markéta Bidlová - Hrbková
Markéta Dvořáková
Markéta Klucová
Markéta Němcová
Markéta Poláková
Markéta Sedláková
Markéta Suttnerová
Marta Drobnovlnná
Marta Ptáčková
Marta Svobodová
Martin Bernátek
Martin Čermák
Martin Dědek
Martin Kábele
Martin Lauer
Martin Limberák
Martin Linhart
Martin Mevald
Martin Škabraha
Martin Švadlenka
Martin Vrba
Martina Nováková
Martina Petrovičová
Matěj Stropnický
Matouš Hrdina
Matouš Jaluška
Matus Pollak
Michael Beníšek
Michael Hauser
Michael Kunert
Michaela Bártíková
Michaela Kuříková
Michaela Tůmová
Michal Pavlíček
Michal Plecitý
Michal Richtář
Michal Řeháček
Michal Říha
Michal Trčka
Milada Sigmundová
Milan Daniel
Milan Rokytka
Miloslava Bačová
Miloš Latislav
Miloš Mulisák
Miloš Šefránek
Miroslav Klimeš
Miroslav Maršálek
Miroslav Nováček
Miroslav Schleier
Miroslav Šťovíček
Natálie Maráková
Natálie Srnková
Nikol Nováková
Nikola Benčová
Nikola Knapová
Nikola Šimandlová
Olga Richterová
Olivie Brabcová
Olivie Doležalová
Ondřej Fudaly
Ondřej Meloun
Ondřej Mrázek
Ondřej Slačálek
Pavel Alexa
Pavel Baloun
Pavel Dostál
Pavel Holubec
Pavel Hošek
Pavel Siostrzonek
Pavel Zachoval
Pavla Dombrovská
Pavlína Perutková
Pavlína Reš
Peter Tkáč
Petr Břeň
Petr Bukal
Petr Černoch
Petr Dvořáček
Petr Dvořák
Petr Gajďáček
Petr Gočev
Petr Chalupecký
Petr Jestřábek
Petr Košek
Petr Procházka
Petr Šenfeld
Petr Štěpánek
Petr Tuček
Petr Urbanec
Petr Váně
Petra Dominiová
Petra Holubová
Petra Trachtmanová
Prokop Singer
Rad Hetmánková
Radek Batelka
Radek Svítil
Radim Gaj
Radka Kotoučková
Radka Lososová
Radovan Bartošek
Rana Al Jamal
Renata Hanušová
Robert Magni
Robert Smutný
Roman Hlaváček
Roman Rops - Tůma
Romana Ertrlová
Romana Kocourková
Rudolf Vévoda
Samuel Raus
Standa Čanik
Stanislav Křemen
Stanislav Rybár
Stanislav Říman
Stanislav Vaněk
Suzana Exnerová
Světlana Smutná
Sylvie Bláhová
Šárka Winter
Tatiana Konrádová
Tereza Čermáková
Tereza Česká
Tereza Freyová
Tereza Sobotková
Thomas Franke
Tina Vitásková
Tomáš Fiala
Tomáš Hudec
Tomáš Justa
Tomáš Ledl
Tomáš Mařík
Tomáš Pešl
Tomáš Rejzek
Tomáš Slobodník
Tomáš Tožička
Tomáš Tzurnas
Tomáš Ullmann
Tomáš Zich
Václav Beneš
Václav Exner
Václav Honzík
Václav Hrách
Václav Smeták
Valéria Hofmanová
Věra Nováková
Věra Vaňková
Veronika Sušová-Salminen
Veronika Tichá
Veronika Valachová
Viktor Béreš
Vít Hemr
Vít Lesák
Vít Souček
Vít Strobach
Vítězslav Kopřiva
Vladana Šrámková
Vladimír Koukal
Vladimír Nindel
Vladimír Trojan
Vladimír Tupáček
Vladimír Veleta
Vladimíra Rybáková
Vladislav Slaby
Vlasta Hábová
Vlasta Neklapilová
Vojtěch Landa
Yasar Abu Ghosh
Zahide Tugba Senterzi
Zbyněk Fiala
Zbyněk Vallo
Zdeněk Kořistka
Zdeněk Nováček
Zdeněk Rous
Zdeněk Žemlička
Zlata Potyková
Zuzana Hrdinová
Zuzana Kollárovitsová
Download

Otevřený dopis adresovaný českému Ministerstvu zahraničních věcí