Akademske magistarske studije Ekonomije
Kurs: Makroekonomska analiza
Predavac: prof.dr Maja Bacovic
Rezultati
r.br
1
2
3
4
5
6
7
7
Prezimei i ime
Radović Goran
Jeremić Jelena
Jovović Ivana
Bojaj Martin
Vujović Maja
Mišović Sanja
Popović Dragan
Kazic Nadja
Index
112/14
16/14
15/14
61/13
57/14
101/14
I test (max
30)
30
23
15
29
25
25
25
21
II test (max
30)
30
24
Esej
40
40
30
18
22
24
40
35
40
35
ukupno
100
87
15
99
78
87
84
21
ocjena
A
B
A
C
B
B
Download

rezultat ispita