test
Testy však také často odhalí i špatné výrobky tuzemských výrobců,
tedy vašich členů. Netlačí na vás,
abyste s tím přestali?
Netlačí, a já kritiku unesu. Nám jde
primárně o kvalitu potravin. Chceme prodávat kvalitní výrobky a nebudeme obhajovat ty nekvalitní.
Testy děláme proto, abychom mohli říct, co je dobré. Výrobcům by se
Ivana Kadlecová
technická manažerka
Tesco
Překvapilo mě, jak rozdílná je úroveň
vysočin. Od výrobků, které byly téměř
nevyhovující, až po salámy, které byly
chutné. Vysočinu je nejlepší vybírat
podle dodavatele. Vyzkoušet krájenou a později koupit celé balení.
Martin Klouda
prokurista
Steinhauser Tišnov
Byla tu celá škála vysočin tak, jak je nabízí trh – od dobrých až po špatné. Bohužel těch lepších bylo pomálu, většina vzorků si zasloužila trojku nebo i
horší známku. Najít si svého výrobce,
kterému důvěřuji, to je jediná rada.
zn
tu
1,3
á m ka tes
Překvapilo mě, že některé výrobky
byly skutečně hodně nevyhovující.
Ne všechny fabriky mají totiž to
správné technologické vybavení, které dokáže zajistit kvalitu a standardnost výroby. Hlavně je potřeba vybavení na sušení salámů, které z nich
stáhne vlhkost a zajistí jim správnou
trvanlivost. V klasickém vybavení
pro měkkou výrobu se salámy tak
dobře nevysuší.
159 Kč
Vyrobeno
Cena za 1 kg
vítěz testu
Nejkvalitnější vysočina. Má nejvyšší obsah
čistých svalových bílkovin, vysoký obsah
masa a i chuťově je dobrá, jen trochu
slanější.
tu
á m ka tes
Na trhu přibývají náhražkové potraviny. Zásluhu na tom prý mají
A zákazník navíc nízké ceny požaduje...
Problém je spíš v tom, že spotřebitel už dnes nemá reálnou představu o reálné ceně. Mnoho výrobků
se totiž prodává většinu roku v různých akcích. Zákazník si na to zvykl a vlastně nezná skutečnou cenu
potravin. Řetězce do nás dvacet
let hustí, že co je nejlevnější, je nejvýhodnější. Navíc všemu nahrává
současná špatná ekonomická situace. Chápu, že se lidé snaží šetřit,
ale je otázka, jestli se šetření za
každou cenu vyplácí.
Copak si nemůže potravinářská
komora na řetězce tak trochu
„dupnout“, že už to dál nejde? Že
párek už není možné vyrobit za
tak nízkou cenu, pokud to má být
stále ještě párek?
My máme jen dvě možnosti: buď
budeme do řetězců dodávat to, co
od nás žádají, nebo nebudeme, ale
nahradí nás někdo další. Buď zbožím z dovozu, nebo se v Česku najde jiný výrobce, který na podmínky přistoupí. Věřte mi, že pro nás by
bylo daleko příjemnější dělat výrobky, kde bude cena vyšší, ale bude
odpovídat kvalitě. Jinak řečeno: prodávat za ceny přiměřené, jenže na
ceny v obchodech nemáme vůbec
vliv.
» Pokračování na straně C 3
Makovec Vysočina
Maso uzeniny Makovec Prostějov
Vyrobeno
165 Kč
Cena za 1 kg
Vysočina Hodice 1967
1,6
zn
á m ka tes
Krahulík – Masozávod Krahulčí
Vyrobeno
261 Kč
Cena za 1 kg
1,7
zn
á m ka tes
Krásno Vysočina
MP Krásno
101 Kč
Vyrobeno
Cena za 1 kg
koupeno: Globus
cena za balení: 108 Kč/500 g
salám balený v perforované fólii
koupeno: Makro
cena za balení: 71,90 Kč/716 g
vakuové balení
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 125,2 %
obsah čistých svalových bílkovin: 15,1 %
obsah tuku: 36,6 %
Vysočina s Klasou je nedražší ze všech. Má
vysoký obsah masa a čistých svalových
bílkovin. Vzhledem i chutí patřila k nejlepším.
Hodnotitelé ocenili hlavně pěknou texturu
a vzhled na řezu.
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 130,5 %
obsah čistých svalových bílkovin: 14,3 %
obsah tuku: 37,7 %
2,4
zn
á m ka tes
Nejlevnější vysočina v testu má vysoký obsah
masa. V senzorickém hodnocení patřila k těm
lepším. Vzhled, vůně, konzistence i chuť
odpovídaly požadavkům vyhlášky.
Vysočina Ptáčník Vamil
Ptáčník Vamil
Vyrobeno
145 Kč
Cena za 1 kg
2,7
zn
á m ka tes
Bivoj Vysočina
Bivoj Opava
129 Kč
Vyrobeno
Cena za 1 kg
koupeno:
DUO Potraviny Tišnov
nebalený salám
koupeno:
Řeznictví a uzenářství Vamil Plzeň
nebalený salám
koupeno: Kaufland
cena za balení: 47,90 Kč/370 g
vakuové balení
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 118,5 %
obsah čistých svalových bílkovin: 13,2 %
obsah tuku: 39,2 %
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 120,4 %
obsah čistých svalových bílkovin: 14,6 %
obsah tuku: 36,8 %
CO ZJISTIL TEST
NEVYHOVUJE
obsah masa: 113,8 %
obsah čistých svalových bílkovin: 13,9 %
obsah tuku: 27,7 %
Vyhovuje požadavkům vyhlášky, má
dobrou aktivitu vody i obsah čistých
svalových bílkovin. V senzorickém
hodnocení patřila k nejchutnějším.
Hodnotitele tato vysočina malého výrobce
příliš nenadchla. V hodnocení vzhledu,
vůně a chuti skončila v druhé polovině
testovaných vzorků.
zn
tu
3,1
František Mikeš
výrobní ředitel KMOTR
– Masna Kroměříž
ZŘUD Písek
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 149 %
obsah čistých svalových bílkovin: 18,2 %
obsah tuku: 35,6 %
zn
Test moc nepřekvapil, ukázal, že
mezi výrobky jsou veliké rozdíly.
Přestože vyhláška vysočinu přesně
slovně definuje, ukazuje se, že to nestačí. Možná by stálo za úvahu doplnit definici ještě nějakým vizuálním
zobrazením, aby to bylo jasně dané.
Někteří výrobci se zřejmě snaží najít
nějaké cesty – často i pod tlakem
trhu a cen – jak požadavky obejít.
Třeba by to masným výrobkům a vysočině pomohlo.
Písecká vysočina
koupeno:
Řeznictví u Kvardů Plzeň
nebalený salám
2,4
Vojtěch Halamíček
ředitel marketingu
Beskydské uzeniny
Co si od testů slibujete?
Zaprvé, že ten, kdo bude vyrábět kvalitní produkty a někde se to zveřejní,
bude patřičně hrdý a spotřebitelé to
ocení. Zadruhé, že ten, kdo v testu
nevyjde úplně ideálně, se ponaučí a
zlepší se. Zatřetí: spotřebitel si bude
umět lépe vybrat mezi kvalitními a
nekvalitními výrobky. Pokud chceme spotřebitele vzdělávat, tak mu
nesmíme lhát, musíme mu dávat jen
pravdivé informace.
obchodní řetězce, protože chtějí
nabízet to nejlevnější. Jenže párky
bez masa nebo sýry z rostlinných
tuků vyrábějí potravináři a nezdá
se, že by se proti tomu příliš bránili...
Otázka je, jakou mají výrobci potravin možnost se bránit. Vypadá
to, že je to už takové zaklínadlo, kterým se snažíme hájit, ale ono to
jde opravdu na vrub řetězců a obchodníků, protože ti se snaží udržet co nejnižší ceny. Uvědomte si,
že stoupá DPH i ceny energií, surovin i lidské práce, takže je logické,
že nám někdy nezbývá nic jiného
než levnější výrobky dělat tak, abychom se vešli do ceny, kterou požadují řetězce.
Výsledky testu Některé vysočiny jsou málo vyzrálé, nejsou tedy trvanlivé.
Hana Sekerová
manažerka kvality
Makro
Zaujalo mě, že některé salámy byly
vzhledově i texturou velmi dobré, přesto po chuťové stránce nebyly nejlepší. A naopak jiné vysočiny se mi nelíbily, ale pak mě překvapily velmi dobrou chutí.
mělo říkat, když produkují nekvalitní zboží. Měli by se o tom přesvědčit sami, ne že jim to budou říkat
jen novináři. Proto zveme na senzorické hodnocení i zástupce výrobců. Pro ně je to zpětná vazba a myslím si, že i slušná výstraha „pozor,
tady je někde problém“. Sami si
musí uvědomit, že když překročí
hranici, tak to postihne nejen jejich
značku, ale vrhá to špatné světlo na
celý sektor.
tu
Když to srovnám s minulými testy, tak
musím říct, že zmizely – až na jednu výjimku – takové ty vyslovené podvody
typu měkkých salámů. Některé vzorky
bych hodnotil jako lepší průměr, ale
bylo tu i hodně špatných výrobků.
otravinářská komora České republiky, která hájí zájmy českých potravinářů,
se před časem rozhodla, že
bude testovat kvalitu potravin. Ke
konci minulého roku přizvala ke
spolupráci i redakci MF DNES, která se nezávislým testům potravin věnuje už řadu let.
Redakce si toho velmi váží, protože doposud jsme se setkávali spíš se
snahou všechny nešvary a „průšvihy“ zametat pod stůl. „Chceme,
aby zákazník rozeznal kvalitní potraviny od nekvalitních,“ říká prezident Potravinářské komory České
republiky Miroslav Toman.
»
tu
Jiří Drobný
Ústav pro vyšetřování
potravin
Ceny nejsou
měřítkem kvality.
Potraviny by bylo
ideální rozdělit
do tří kategorií,
aby zákazník
rozlišil špatné od
dobrých. Říká
Miroslav Toman.
Spotřebitel by si měl
uvědomit, že
nemůže koupit kilo
vysočiny za padesát
korun, protože jen
výrobní náklady
cenu převyšují. U
tak nízké ceny by se
měl podívat, z čeho
je salám
vyroben.
á m ka tes
Pejskar Vysočina
Made Group
Vyrobeno
157 Kč
Cena za 1 kg
3,1
zn
á m ka tes
Salám má vyšší aktivitu vody, než připouští
vyhláška, znamená to, že není dostatečně
vysušený. Chuťově průměrný.
Vysočina Krahulík
Krahulík – Masozávod Krahulčí
Vyrobeno
139 Kč
Cena za 1 kg
3,1
zn
tu
Asi dva vzorky se mi vůbec nelíbily, ale
jinak to bylo celkově standardní. Zaujalo mě, jak velké byly rozdíly mezi jednotlivými salámy na řezu. A ten nemá
spotřebitel bohužel možnost porovnat, pokud si kupuje vysočinu v celku.
Teprve srovnáním vzorků mezi sebou
vyniknou ty největší nedostatky.
tu
Zdeňka Panovská
VŠCHT
Praha
Chceme,
aby zákazník
uměl rozeznat
nekvalitní potraviny
P
tu
Porota
Co říkáte na
testované
vysočiny?
PÁTEK 11. LEDNA 2013
WWW.IDNES.CZ
tu
2 C
á m ka tes
Kostelecká Vysočina
Krahulík – Masozávod Krahulčí
Vyrobeno
koupeno: Interspar
cena za balení: 109,90 Kč/700 g
vakuové balení
koupeno:
M.U.S.P. Plzeň
nebalený salám
koupeno: Makro
cena za balení: 107,30 Kč/819 g
vakuové balení
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 110,3 %
obsah čistých svalových bílkovin: 12,1 %
obsah tuku: 29,7 %
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 112,4 %
obsah čistých svalových bílkovin: 12,8 %
obsah tuku: 39,6 %
Vzhled, konzistence ani chuť salámu příliš
neodpovídají požadavkům na trvanlivou
vysočinu. Aktivita vody vyhovuje, obsah
čistých svalových bílkovin se pohybuje
těsně na hraně legislativního limitu.
N
CO ZJISTIL TEST
obsah masa: 107,0 %
obsah čistých svalových bílkovin: 12,8 %
obsah tuku: 30,4 %
V senzorickém hodnocení získala vysočina nejvyšší
známky, chuťově byla nejlepší. Hůře dopadla
v analýzách: má vyšší aktivitu vody, než požaduje
vyhláška, a obsah čistých svalových bílkovin se
pohybuje na hraně legislativního požadavku.
Aktivita vody vyhovuje, obsah čistých svalových
bílkovin se pohybuje těsně na hraně legislativního
limitu. Chuťově vysočina příliš nepřesvědčila,
skončila mezi horšími výrobky.
139 Kč
Cena za 1 kg
EVYHOVUJE
Download

Chceme, aby zákazník uměl rozeznat nekvalitní potraviny