KANDIDATI ZA ODBORNIKE
U SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
IZBORNA LISTA broj 10
Grupa građana, građanska inicijativa “Ljudi ljudima”
R./
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ime i prezime
God.
rođ.
Jan Hansman
Rastislav Struhar
Milina Duga-Krnačova
Goran Zotović
Rasto Pucovski
Ana Huđanova
JaroslabPetkovski
Vladimir Rupar
Nataša Mučaji
Stanislav Srnka
Jaroslav Kriška
Kvetoslava Ivičiak
Zoran Lakić
Emil Čipkar
Ana Hlavačova
Mihal Čiliak
Jan Jakuš
Tatiana Boldocka
Pavel Fejdi
Branislav Mrkonjić
Milina Hrubikova
Predrag Stojanović
Igor Kanja
Iveta Dorča
Branislav Ušiak
Jan Paulini
Alena Halupkova
Vladimir Melih
Jan Gajdoš
Zdena Benkova
Jan Lačok
1971
1973
1967
1964
1976
1963
1967
1984
1986
1980
1971
1982
1960
1989
1973
1971
1966
1990
1977
1990
1985
1976
1990
1990
1977
1971
1986
1979
1984
1971
1983
Zanimanje
Profesor
Muzičar
Trgovac
Ekonomista
Poljoprivrednik
Profesor
Komercijalista
Trgovac
Master-Zaštita Životne sredine
Predizetnik
Koreograf
Radnik
Radnik
Muški frizer
Nastavnik
Koreograf
Radnik
Student
Radnik
Radnik
Medicinska sestra
Pedagoški asistent
Mehaničar
Student
Službenik na pošti
Preduzetnik
Radnik
Mašinski inžinjer
Frizer
Radnik
Trgovac
Prebivalište
Bački Petrovac
Gložan
Kulpin
Maglić
Bački Petrovac
Gložan
Kulpin
Maglić
Bački Petrovac
Gložan
Gložan
Bački Petrovac
Maglić
Gložan
Bački Petrovac
Kulpin
Bački Petrovac
Bački Petrovac
Bački Petrovac
Maglić
Gložan
Bački Petrovac
Bački Petrovac
Gložan
Bački Petrovac
Bački Petrovac
Kulpin
Bački Petrovac
Kulpin
Bački Petrovac
Bački Petrovac
Download

Kandidati za odbornike - Opština Bački Petrovac