PRELIMINARNA RANG LISTA - STIPENDIJE PROSJEK OCJENA
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IME I PREZIME
FAKULTET
VASIĆ (SRĐAN) JELENA
MATEMATIKA -NOVI SAD
RADIĆ (MILAN) DOSTANA
FAKULTET TEHNIČKIH
NAUKA- NOVI SAD
BOGIČEVIĆ (VASO) DRAGIŠA
BOGOSLOVSKI FAKULTET
STOJANOVIĆ (MIRKO) IVANA
MEDICINA- NOVI SAD
VITOR (VOJNO) ŽARKO
GRAĐEVINSKI FAK.-NOVI SAD
LONČAREVIĆ (MIODRAG)
DALIBORKA
FARMACIJA- NOVI SAD
PETROVIĆ (RADENKO)
BOŽANA
ARHITEKTURA- NOVI SAD
PLISNIĆ (BOGDAN) VESNA
MEDICINA-BANJA LUKA
OSTOJIĆ (RADISAV) MIRJANA
PEDAGOŠKI FAK.-BIJELJINA
ŽALICA (VASO) VERA
EKONOMSKI FAKULTET
BANJA LUKA
ERIĆ (SLAVIŠA )UGLJEŠA
FON- BEOGRAD
VASIĆ (JOKA) JOVANA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
GROZDANIĆ (DUŠAN) BOJANA
DIF- PALE
DAMJANOVIĆ(NENAD) MARKO
PEDAGOŠKI FAK.- BIJELJINA
GAJIĆ (CVIJETIN) SRĐAN
NOVINARSTVO- PALE
GODINA
STUDIJA
II
BODOVI
USPJEH
18,00
BROJ GOD.
ZAVRŠ.
0,5
DEFICITARNI
FAKULTET
2
UKUPNO
III
17,14
1
2
20,14
III
19,01
1
-
20,01
II
17,50
0,5
2
20,00
III
16,76
1
2
19,76
V
15,58
2
2
19,58
II
16,92
0,50
2
19,42
III
16,28
1
2
19,28
IV
17,50
1,5
-
19,00
IV
17,26
1,5
-
18,76
IV
17,16
1,5
-
18,66
II
18,00
0,5
-
18,50
III
17,16
1
-
18,16
II
17,34
0,5
-
17,84
IV
16,33
1,5
-
17,83
20,50
16.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.
28.
29.
30.
31.
MRKAJIĆ (RADENKO) MARINA
MEDICINA FOČA
CVIJETINOVIĆ (MARKO)
ALEKSANDRA
MUZIČKA AKADEMIJA- CETINJE
VASILJEVIĆ (RADOJE) SLAĐANA
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
NOVI SAD
VASIĆ (MILOMIR) MILOJKO
EKONOMSKI FAKULTET
I.SARAJEVO
PETROVIĆ (DEJAN) RANKO
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA
UŽICE
STEVANOVIĆ (ZORAN) SANJA
FILOLOŠKI FAKUL.-BEOGRAD
DAVIDOVIĆ (MARKO) DRAGAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA
UŽICE
ALEMPIĆ (ŽARKO) SLOBODAN
DIF - PALE
TOLJ (MLADEN) STEFAN
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
RADIĆ (OBREN) ANĐELIJA
FILOZOFSKI FAKULTET- PALE
ĐOKANOVIĆ (SLOBODAN)
BRANISLAV- BOGOSLOVIJA
FOČA
STANOJEVIĆ (DRAGOSLAV)
DALIBOR- DIF PALE
GAJIĆ (NIKO) DANIMIR
DIF- PALE
ERIĆ (RADOMIR) JOVANA
DIF- PALE
TADIĆ (MILOJKO) MARIJANA
POSL. EKONOMIJA-BIJELJINA
STUDIĆ (NENAD) NIKOLINA
ENGLESKI JEZIK - PALE
II
15,00
0,5
2
17,50
III
16,50
1
-
17,50
IV
15,71
1,5
-
17,21
III
16,12
1
-
17,12
III
15,82
1
-
16,82
III
15,75
1
-
16,75
III
15,64
1
-
16,64
III
15,58
1
-
16,58
II
13,67
0,5
2
16,17
III
15,04
1
-
16,04
III
15,04
1
-
16,04
II
15,08
0,5
-
15,58
IV
13,95
1,5
-
15,45
III
14,41
1
-
15,41
II
14,75
0,5
-
15,25
IV
13,72
1,5
-
15,22
32.
33.
34.
34.
36.
37.
38.
39.
40.
VUČETIĆ (STOJAN) SRĐAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA
UŽICE
RANKOVIĆ (RANKO) PREDRAG
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA
UŽICE
MLAĐENOVIĆ (MILENKO)
MILENKA- FILOLOŠKI FAK.
BEOGRAD
PUŠARA (NEBOJŠA) NEVEN
VISOKA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA- BANJA LUKA
JOVANOVIĆ (SLAVKO) JOVANA
PEDAGOŠKI FAK. - BIJELJINA
MOMČILOVIĆ (BOŽO) BILJANA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
BEOGRAD
ĐOKIĆ (SLOBODAN) ZORAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA
UŽICA
KRSMANOVIĆ (MILENA) MILAN
DIF- PALE
POLETAN (ZDRAVKO) VALERIJA
TEHNOLOŠKI FAK.-ZVORNIK
II
14,66
0,5
-
15,16
III
14,10
1
-
15,10
III
14,10
1
-
15,10
IV
13,32
1,5
-
14,82
III
13,75
1
-
14,75
II
14,00
0,5
-
14,50
II
13,64
0,5
-
14,14
II
13,06
0,5
-
13,56
II
13,00
0,5
-
13,50
STUDENT TADIĆ (MARIJAN) KRISTINA NIJE BODOVANA ZBOG OBNOVLJENE GODINE U TOKU STUDIRANJA.
STUDENT MALEŠEVIĆ MILKA SE NALAZI NA SPISKU DOBITNIKA REPUBLIČKE STIPENDIJE.
PRVIH 15 (PETNAEST) STUDENATA SA PRELIMINARNE RANG LISTE-STIPENDIJE PROSJEK OCJENA JE DOBILO STIPENDIJU U
IZNOSU OD 100 KM ZA PERIOD OD 10 (DESET) MJESECI.
UKOLIKO SE U MEĐUVREMENU UTVRDI DA JE NEKI OD STUDENATA KORISNIK REPUBLIČKE ILI DRUGE STIPENDIJE BIĆE
SKINUT SA LISTE.
PRAVO PRIGOVORA NA PRELIMINARNU RANG LISTU NAČELNIKU OPŠTINE BRATUNAC IMAJU SVI PODNOSIOCI PRIJAVA U
ROKU OD 8 (OSAM) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA REZULTATA KONKURSA NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE BRATUNAC.
U BRATUNCU 30.01.2012.GODINE
NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović, dipl.ing.maš. s.r.
Download

Прелиминарна ранг листа за студенте на основу просјека оцјена