Download

• Za nazivne struje do 1600 A • Razmak sabirnica 60 mm