20
Naše průmyslové rozvaděče se dostávají
do celého světa, říká Aleš Havránek
Nejen pouhá výroba průmyslových rozvaděčů, ale také vysoká přidaná hodnota. Tak vnímá působení firmy Bircher Process Control
BBC s.r.o. na trhu její jednatel Aleš Havránek. Přestože moderní
firemní hala stojí v Hranicích teprve od letošního března, společnost si ve městě vybudovala už jedenáctiletou tradici. Orientuje se
však nejen v regionálním prostředí, její zaměstnanci se do výroby
i služeb snaží aplikovat i poznatky z celosvětových trhů.
Významná švýcarská společnost BBC Group, která je mateřským podnikem firmy
Bircher Process Control BBC, má však vedle Olomoucka své zastoupení i ve Zlínském kraji. Také firma Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. ve Valašském Meziříčí je mladá a perspektivní skupina na evropském trhu a také u ní došlo v poslední
době k výrazným investicím. V době masivního propuštění sousedních společností
v jejím prostředí vznikají nová pracovní místa. Podnik ve Valašském Meziříčí dodává výrobky nejen do oblasti potravinářského průmyslu, ale například i do medicíny.
■ Jaké byly začátky vaší firmy
na Hranicku?
Společnost Bircher Process Control
BBC s.r.o., dříve Bircher CZ, s.r.o. byla
v České republice založená jako dceřiná společnost švýcarské společnosti
Bircher AG. Velice záhy po zahájení
činnosti v Hranicích se firmě podařilo navázat kontakt s několika novými
zákazníky právě na Hranicku. Mezi ně
patřila sousední společnost SSI Schäfer,
Snažíme se působit na celoevropských
trzích. Globálně sbírat zkušenosti, ale
zákazníka vždy podporovat lokálně,
abychom vycítili, kde zrovna zákazník
potřebuje podporu.
■ Dají se takto získané globální poznatky realizovat na regionální úrovni?
Jistě. Především tím, že se nám daří
držet krok s celosvětovými či minimálně evropskými trendy. Přestože je naše
firma regionálně úspěšná, čerpáním
v jejímž areálu jsme tehdy sídlili a pro
niž jsme zajišťovali především výrobu
průmyslových rozvaděčů. Tím bylo
i dáno zaměření, pro jaký sektor budeme rozvaděče vyrábět – tedy oblast
řídících systémů automatizovaného
skladování. Silný partner, který vám
kryje záda je velmi důležitý pro stabilizaci firmy a její následný rozvoj.
■ Jak spolupráce s vašimi zákazníky, kterými jsou hlavně jiné firmy,
přesně funguje?
Spolupráce je velice intenzivní a myslím, že úzký kontakt se zákazníkem
je zásadní pro pochopení skutečných
potřeb zákazníka. Zázemí a napojení
na mateřskou společnost ve Švýcarsku
nám zajišťuje i určitou transparentnost
podmínek, za kterých nakupujeme. Tím
se zvyšuje i naše konkurenceschopnost.
zkušeností z globálních trhů můžeme
našim zaměstnancům předávat takové
kompetence a zkušenosti, po kterých
je na globálních trzích poptávka. To
je příznivé pro konkurenceschopnost
nejen firmy, ale také pracovních sil.
Na pracovních trzích samozřejmě dochází k výměnám a zaměstnanci tak
mohou zkušenosti získané u jednoho
zaměstnavatele zúročit u zaměstnavatele jiného. My se snažíme však naše
zaměstnance stabilizovat a v podobě
různých seminářů jim nabídnout i perspektivu do budoucna. Zaměstnanci,
kteří se neženou jen za aktuálně nejlepším výdělkem, to ocení. A na ty se
zaměřujeme.
■ Jak se to konkrétně projevuje?
Jde například o předávání zkušeností způsobem výměny s naší mateř-
skou společností ve Švýcarsku. Naši
zaměstnanci tak určitou dobu pracují
u naší mateřské společnosti, podobně
ale působí i přímo u našeho zákazníka
v servisu či při uvádění do provozu.
■ Jaké jsou ohlasy firem, které už
s vámi mají vlastní zkušenost?
Musím neskromně říct, že službu v podobě našeho poradenství už
ve fázi samotné výroby i poradenství
při uvádění do provozu zákazníci
oceňují jako velmi kompetentní a obsáhlou. Samotná výroba a její dodržení kvality je samozřejmost, o které
nemusíme diskutovat. My se snažíme
zaměřovat především na prohlubování nabízených služeb, a to zejména
v podobě poradenství a optimalizace
nákladů. Společně se zákazníky přemýšlíme o tom, jak snižovat vynaložené náklady a odstraňovat chyby, které
se mohou vyskytnout už v projektové
dokumentaci.
■ Stává se často, že se na vás jedna
firma obrátí opětovně?
Pochopitelně. Zákazníci, kteří se
na nás obrátí poprvé, a to většinou
proto, že chtějí svůj výrobek prosadit
např. na americkém trhu. O spolupráci
s námi ale mají zájem opakovaně, i v
případě, že chtějí dodávat své produkty
i na trhy evropské, se na nás obracejí znovu. To jim sice může nabídnout
řada výrobců, ale málokteří z nich se
snaží dodržovat nejen kvalitu, ale i termíny.
■ Vaše firma v tomto směru má
konkurenční výhodu?
Ano. Naši zákazníci se na nás obrací opakovaně i z toho důvodu, že
máme dostatečné finanční zázemí
a umíme zakázky takříkajíc „profinancovat“. Snažíme se pochopit všechny
potřeby zákazníka a dle konkrétních
požadavků je naplnit. Pokud se objeví
takzvaná první vlaštovka, pak se k nám
zákazník vrací a rozvíjíme úspěšnou
spolupráci. Důkazem je i fakt, že
v době krize nám každým rokem stoupá obrat.
■ Jaká je vlastně konkurence
v tomto oboru?
Pokud chcete podle dokumentace pouze vydrátovat rozvaděč, pak je
konkurence v oblasti výroby průmyslových rozvaděčů poměrně velká. Avšak
ve chvíli, kdy hledáte partnera, který
nabízí komplexní služby, tedy včetně
popisu, vyzkoušení, propočtů nákladů
při nákupu materiálu a vše navíc dodá
v termínu, pak je konkurence čím dál
menší.
■ Spolupracujete také se středními
školami. Dá se říct, že si vychováváte
nové talenty?
Zjistili jsme, že pokud si chceme
zajistit perspektivní růst a udržitelnost,
pak je to nezbytné. Technických kádrů
na trhu práce je bohužel čím dál méně.
Pokud vezmeme do úvahy klesající populační křivku a srovnáme ji s rostoucím počtem škol, pak je jasné, že školy
musí z požadavků na své studenty slevit. Zájem o studium technických oborů je v současnosti velice malý.
■ Čím si to vysvětlujete?
Domníváme se, že školy nedokážou zajistit studentům perspektivu budoucího uplatnění. Studenti by si měli
už ve fázi vzdělání osvojit dovednosti,
které budou v praxi potřebovat. Proto
jsme se rozhodli úzce spolupracovat se
školami elektrotechnického zaměření
v Lipníku nad Bečvou a ve Valašském
Meziříčí, což jsou v okolí ty nejbližší.
Těmto studentům nabízíme program
praktické výuky, který se skládá z projektových a zážitkových dnů. V našem
stipendijním programu pak mohou
získat až devět set korun měsíčně.
Základem tohoto programu je vykonávání praxe a po úspěšném ukončení
studia k nám mohou nastoupit do zaměstnání. Pro studenty je to jistota
perspektivní firmy, pro nás zase jistota
zaměstnance, který dokáže dělat to, co
potřebujeme.
■ Kde tedy vidíte vaši firmu v horizontu příštích pěti či deseti let?
Jedna věc je vize, druhá věc jsou
reálné možnosti. Myslím, že bychom
motivovaným pracovníkům mohli nabídnout dalších sto pracovních míst.
Nebudu nyní předjímat, zda se jedná
jen o Hranice nebo i o Valašské Meziříčí, kde také máme své výrobní prostory. Nová pracovní místa jsme schopni
vybudovat především v oblastech, kde
se vytváří větší přidané hodnoty.
Download

Naše průmyslové rozvaděče se dostávají do celého světa