KARATE SAVEZ
KARATE KLUB „NOVI GRAD“
KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO
SPORTSKA DVORANA V GIMNAZIJE, DOBRINJA
SARAJEVO, 14 oktobar 2012
ORGANIZATOR:
KARATE SAVEZ KANTONA SARAJEVO
TEHNIČKI ORGANIZATOR:
KARATE KLUB NOVI GRAD, SARAJEVO
Poštovani sportski prijatelji, pozivamo Vas da uzmete učešće na 2. Kantonalnom
prvenstvu Kantona Sarajevo za djecu, kadete i juniore u katama i borbama.
Mjesto održavanja:
Sarajevo, Sportska dvorana V gimnazije, Dobrinja
Datum:
14 oktobar 2012 /nedjelja/
Organizator:
Karate savez Kantona Sarajevo
Tehnički organizator:
Karate klub Novi grad Sarajevo
Satnica:
08.00 – 09.15
- prijava, uplata kotizacija, vaganja
09.30 – 12.00
- kate pojedinačno i ekipno
12.00 – 12.30
- svečano otvaranje Prvenstva
12.30 -
- borbe pojedinačno
Općenito:
Pravo nastupa na Prvenstvu imaju svi klubovi uredno registrirani
u Karate savezu Kantona Sarajevo, sa uredno registriranim
takmičarima u KSKS ili KS BiH, sa važećim ljekarskim pregledom.
Pravila:
Takmičenje će se za kategorije djece odvijati po pravilima KSKS i
KSBiH, a za kategorije kadeta i juniora po pravilima WKF-a.
Trajanje borbe: dječaci i djevojčice 9-13 god
Kate:
1 minuta
kadeti i kadetkinje
2 minute
juniori i juniorke
2 minute
kategorije 7 i 8 godina, A01, A03, B01 i B03 rade
učeničke kate i mogu ih ponavljati.
Kategorije 7 i 8 godina A02, A04, B02 i B04 rade
učeničke kate i mogu ih ponavljati, ali ne za redom.
Kategorije djevojčice i dječaci 9 i 10 godina rade
učeničke kate, samo majstorske kate za medalje.
Kategorije djevojčice i dječaci 11 i 12 godina mogu
birati između učeničkih i majstorskih kata, u borbi za
medalje mogu samo majstorske.
Kategorije djevojčice i dječaci 13 godina rade samo
majstorske kate.
1
Kategorije kate ekipno A8 i B8, rade samo majstorske
kate.
Za treća mjesta u svim kategorijama će se organizirati skraćeni
repasaž.
Kotizacija:
15 KM individualni nastup kate
15 KM individualni nastup borbe
25 KM individualni nastup dvije discipline (kate i borbe)
35 KM ekipni nastup (kate/borbe)
Organizator zadržava pravo spajanja kategorija usljed malog
broja takmičara.
Sudije:
Sudije delegira Sudijska komisija KSKS, uz prethodnu saglasnost
Sudijske komisije KS BiH.
Predprijave:
Predprijave se dostavljaju na faks broj 033 780 095 ili e-mail
adresu [email protected] najkasnije do petka 12
oktobra 2012. godine.
Kontakt:
Jasmin Gogić, 062 722 916
Miralem Penava, 061 263253
2
DISCIPLINE I KATEGORIJE
KATE
DJEČACI
DJEVOJČICE
A01 Poletarci do 7 god – I nivo Ž-O
A02 Poletarci do 7 god – II nivo Z-P
B01
B02
Poletarke do 7 god – I nivo Ž-O
Poletarke do 7 god – II nivo Z-P
A03 Pioniri 8 god – I nivo Ž-O
A04 Pioniri 8 god – II nivo Z-P-S
B03
B04
Pionirke 8 god – I nivo Ž-O
Pionirke 8 god – II nivo Z-P-S
A1
A2
A3
A4
A5
Dječaci 9 god
Dječaci 10 god
Dječaci 11 god
Dječaci 12 god
Dječaci 13 god
B1
B2
B3
B4
B5
Djevojčice 9 god
Djevojčice 10 god
Djevojčice 11 god
Djevojčice 12 god
Djevojčice 13 god
A6
A7
Kadeti
Juniori
B6
B7
Kadeti
Juniori
B8
DJEVOJČICE
Djevojčice 11, 12, 13 god
KATE EKIPNO
A8
DJEČACI
Dječaci 11, 12, 13 god
3
BORBE
DJEČACI
DJEVOJČICE
A9 Stariji pioniri 9 god -35 kg
A10 Stariji pioniri 9 god -40 kg
A11 Stariji pioniri 9 god +40 kg
B9
B10
B11
Starije pionirke 9 god -30 kg
Starije pionirke 9 god -35 kg
Starije pionirke 9 god +35 kg
A12 Nade 10 god -35 kg
A13 Nade 10 god -40 kg
A14 Nade 10 god -45 kg
B12
B13
B14
Nade 10 god -35 kg
Nade 10 god -40 kg
Nade 10 god +40 kg
A15 Nade 10 god +45 kg
B16
Djevojčice 11 god -35 kg
A16 Dječaci 11 god -30 kg
A17 Dječaci 11 god -35 kg
B17
B18
Djevojčice 11 god -40 kg
Djevojčice 11 god +40 kg
A18 Dječaci 11 god -40 kg
A19 Dječaci 11 god -45 kg
A20 Dječaci 11 god +45 kg
B19
B20
B21
Djevojčice 12 god -37 kg
Djevojčice 12 god -42 kg
Djevojčice 12 god +42 kg
A21 Dječaci 12 god -35 kg
A22 Dječaci 12 god -40 kg
A23 Dječaci 12 god -45 kg
B22
B23
B24
Djevojčice 13 god -42 kg
Djevojčice 13 god -47 kg
Djevojčice 13 god +47 kg
A24 Dječaci 12 god -50 kg
A25 Dječaci 12 god +50 kg
B28
B29
Kadetkinje -47 kg
Kadetkinje -54 kg
A26 Dječaci 13 god -40 kg
B30
Kadetkinje +54 kg
A27
A28
A29
A30
Dječaci 13 god -45 kg
Dječaci 13 god -50 kg
Dječaci 13 god -55 kg
Dječaci 13 god +55 kg
B31
B32
B33
B34
Juniorke -48 kg
Juniorke -53 kg
Juniorke -59 kg
Juniorke +59 kg
A36
A37
A38
A39
A40
Kadeti -52 kg
Kadeti -57 kg
Kadeti -63 kg
Kadeti -70 kg
Kadeti +70 kg
A41
A42
A43
A44
A45
Juniori -55 kg
Juniori -61 kg
Juniori -68 kg
Juniori -76 kg
Juniori +76 kg
4
PRIJAVNI OBRAZAC
KLUB
KONTAKT OSOBA
TELEFON/FAX
E-MAIL
IME I PREZIME
POJAS
M/Ž
BROJ
GODINA
SLUŽBENA
KATEGORIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rok za dostavu predprijava 12 oktobar 2012. g. na faks broj: 033 780 095 ili na email adresu: [email protected]
5
Download

Preuzmi! - karate savez kantona sarajevo