Diş Hekimlerine Özel
Güçlü ve Etkili Bir Rahatlama için Soft Lazer
Hızlı ağrı kesici etki
ve hızlı iyileşme
Terapi alanı
www.laserdentalpro.com
Artırılmış
lazer emilimi
for good health
2
Diş Hekimlerine Özel
• Geliştirilmiş klinik etkinlik
• Ağrı yoğunluğunu ve ağrı süresini azaltır
• İyileşme ve rehabilitasyon sürecini kısaltır
• Sağlığına kavuşma sürecinde hastayı rahatlatır ve stresini azaltır
B-Cure Lazer Dental Pro, diş ve diş etleri ile ilgili girişimler
sonrası kullanım için geliştirilen, yenilikçi ve etkili bir
tedavi yöntemidir.
B-Cure Lazer Pro, diş hekimlerinin, hastalarına tedavi sonrası uygulayabilecekleri, toparlanma
döneminde ağrıları ve şişlikleri azaltarak hastaların normal hayatlarına daha hızlı bir biçimde
dönmelerini sağlayacak, basit, güvenli ve mobil bir cihaz aracılığıyla uygulanan yeni bir
çözümdür.
B-Cure Lazer Dental Pro, hastalara geliştirilmiş klinik etkinlik, önemli bir ölçüde azaltılmış
tedavi süreci, kısaltılmış iyileşme ve rehabilitasyon sürecinin yanı sıra, hastanın iyileşme
sürecinde kendisine gönül rahatlığıyla uygulayabileceği bir tedavi imkanı sunar.
Düşük Yoğunluklu Lazer Terapisi (LLLT) nedir?
Düşük yoğunluklu lazer terapisi (LLLT), eş fazlı kızıl ve yakın kızıl ötesi ışık enerjilerinin vücutta
40 mm’lik bir derinliğe ulaşması için gerekli dalga boyları aracılığıyla iletilmesini sağlar.
Bu terapiye “Düşük Yoğunluklu” denilmesinin nedenine gelince; bu tedavide kullanılan enerji
ya da güç yoğunluğunun, ablasyon, dokuyu kesme ve termal olarak pıhtılaştırma işlemlerinde
kullanılan lazer terapinin diğer formlarından daha düşük bir yoğunlukta kullanılmasıdır.
LLLT’nin kullandığı gücün ve enerjinin yoğunluğu, ısı üretmediğinden, bu terapiye aynı
zamanda “soft” ya da “soğuk” terapi de denir.
Soft lazer tedavisi, vücudun doğal iyileşme mekanizmasını hücresel ve sistemik bir seviyede
uyarır. Sonuç olarak hücreler vücuttaki optimal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için
ihtiyaç duydukları enerjiyi elde ederler. Böylelikle hücreler, kendi kendilerini iyileştirirler ve
spesifik problemlerin üstesinden doğal bir şekilde gelirler.
Hızlı ağrı kesici etki
ve hızlı iyileşme
Terapi alanı
Artırılmış
lazer emilimi
3
Etkili bir rahatlama için Soft Lazer
hafif, taşınabilir ve şarj edilebilir
B Cure Lazer Dental Pro, diğer taşınabilir cihazlarda kullanılmayan, tamamen eş fazlı 4.5 cm2’lik
ışın yayımına neden olan sıra dışı bir elektro-optik mekanizma kullanır. Bu patenti alınmış,
tescilli teknolojiyi B-Cure Lazer ile birleştirdiğimizde, aşağıdaki olağanüstü kombinasyonu
elde ettik:
• Yüksek derecede etkili 808 nm dalga boyuna sahip, 4.5 cm2 gibi geniş bir alana dakikada
5 julluk bir enerji yayabilen, güçlü ve tam uyumlu bir soft-lazer ünitesi.
• Taşınabilir, şarj edilebilir, güvenli ve kullanımı kolay bir cihaz.
250 mW güce ve tam uyumluluğa sahip 808 nm’lik B-Cure Lazer cihazı, önceleri yalnızca
pahalı, büyük hacimli soft lazer cihazlarında bulunan, “lazer ışınının insan vücudunda,
dokulara derinlemesine ulaşması ve etki etmesi” özelliğine sahiptir.
Dokuların derinine etki edilebilmesi, diş ile ilgili pek çok durumun dışarıdan tedavi edilmesine
olanak sağlayarak, hastalarda ağrılardan dolayı gözlemlenen rahatsızlıkların azalmasını ve
ruh sağlığının düzelmesini sağlar.
Bu etkili terapiyi öncelikle kliniklerde ve sonrasında evlerde, anında ve sürekli bir tedavi ile
kombine ettiğimizde ise, elde edilen, daha hızlı ve yüksek kaliteli bir iyileşme süreci olur.
Sonuç olarak, bu cihazın kullanımı neticesinde hastanın
iyileşme süreci, piyasada bulunan diğer bütün taşınabilir
soft-lazer cihazlarından daha kısadır.
4
B Cure Lazer Dental Pro:
Diş ve diş etleri problemlerinde kullanılmak
üzere Avrupa CE Medikal Ürün 0120
belgesiyle onaylıdır.
Terapi alanı
Diş Hekimliği alanında klinik uygulamalar ve sonuçları
Taç hazırlığı ve implantasyonlar
Açık flep cerrahisi gibi diş eti iltihabı
Operasyon sonrasında kaslardaki
tedavisi ve periyodontit tedavisi
rahatlama ve gevşeme seviyesinde artış,
Azaltılmış enflamasyon, ağrının minimize
eklem esnekliğinde artış, ağrıda azalma,
edilmesi, hızlandırılmış iyileşme
implantasyonun yapıldığı bölgede şişiklerin
ve enfeksiyonun minimal düzeye indirilmesi
Hiperemetrik pulpanın ayırıcı tanısı
Enflamasyonun azalması ağrıların minimize
Endodontik
Ağrı ve enflamasyonda azalma
edilmesi
Yüz Ağrısı
Kemik rejenerasyonu (GBR) tekniği
Yüzdeki ağrıların azalması, kasların
Enflamasyonun azalması, ağrının minimize
gevşemesi
edilmesi, hızlandırılmış iyileşme
Yumuşak doku lezyonları
Çene eklemi ağrısı
Nöral travma ve nöroljik ağrının azalması
Hızlandırılmış iyileşme, ağrının minimize
edilmesi
Derin diş temizliği
Operasyon sonrası azaltılmış ağrı ve
huzursuzluk
5
B-Cure Lazer Dental Pro’nun
Etki Şekli
LLLT, eş fazlı kızıl ve yakın kızıl ötesi ışık enerjilerinin vücutta 40 mm’lik bir derinliğe ulaşması
için gerekli dalga boyları aracılığıyla iletilmesini sağlar. Hatta lazerin, “çağlayan etkisi” (dalga
dalga sürekli) olarak bilinen özelliği sayesinde, daha da derinlerdeki dokular, lazerin etkisi
altında kalabilir.
Lazer, vücudun içinden geçtikçe, fizyolojik mekanizmalara ve süreçlere moleküler ve hücresel
düzeyde, geniş bir ölçüde etki eder.
ATP (Adenozin Trifosfat) seviyesini
yükselterek hedef hücrelerdeki çeşitli
enzimlerin salgılanması için ihtiyaç duyulan
uyarıyı sağlar.
Hücre zarlarının geçirgenliğine etki ederek
sinirsel faaliyetleri arttırır.
Ağrıyı azaltan
endorfin
hormonlarının
sentezini arttır.
Etki:
Ağrı seviyesinde
azalma
İltihaplara karşı
savaşan ve serbest
radikallerin verdiği
zararı azaltan S.O.D
lerin üretimini arttırır.
Makrofajlajları
uyarır ve yaraların
iyileşmesine
yardımcı olan mast
hücrelerinin sayılarını
arttırır
Etki:
İltihap baskılayıcı anti
enflamatuar
Kollajen ve elastin
sentezini arttırır.
Yaraya doğru olan
kan akışını arttırarak
pıhtılaşma sürecini
hızlandırır.
Etki:
Yaraların daha hızlı iyileşmesi,
kanın daha hızlı pıhtılaşması ve yara
izlerinde azalma.
Referanslar
1. Walsh, L.J., et al. 2006. “Low Level Laser Therapy (LLLT).” Chap. 13 in Oral Laser Application.Berlin: Quintessence.
2. Chung, H., et al. 2012. The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy. Ann Biomed Eng, 40(2):516-33.
6
Lazer ışığı enerjisi
Mitokondri
Nükleus
Elektrik
Potansiyeli
Klinik etkiler:
etkiler:
Yaraların
iyileşmesine
yardımcıolur
olur • Enflamasyonu
azaltır
Ağrıları
azaltırazaltır
• Yaraların
iyileşmesine
yardımcı
Enflamasyonu
azaltır
• Ağrıları
7
Diş Hekimliği alanında LLLT’nin etkisini kanıtlayan
kuvvetli deliller
Yapılan literatür taramasına göre, diş ile ilgili çok çeşitli hastalıklarda
LLLT’nin oldukça etkili olduğunu gösteren güçlü kanıtlar bulunmaktadır.
Yayımlanmış araştırmaların büyük bir kısmı LLLT’nin bir monoterapi ve
yardımcı terapi olarak kullanılabilir olduğu sonucuna varan sistematik
değerlendirmelerden, meta analizlerden ve bireysel çalışmalardan
oluşmaktadır. Tedavi; ağrıları, yaralardaki iltihapları azaltmakta, çene
kilitlenmesinin çözülmesine yardımcı olmakta ve yaraların iyileşmesini
sağlamaktadır.
8
Aşırı dentin duyarlılığı
Yapılan iki değerlendirme LLLT’nin aşırı dentin duyarlılığını tedavi edip iyileştirmedeki
etkinliğini gösterdi.
• 2012’de yapılan sistematik bir değerlendirme ve 13 çalışmanın meta analizinin sonucunda
LLLT’nin bir monoterapi olarak uygulandığında ve plasebo ile karşılaştırıldığında ağrıları
daha fazla azalttığı ortaya kondu. (Ref 3)
• 8 adet çalışmanın 2011 yılında yapılan değerlendirmesi sonucunda LLLT, diğer lokal “hassaslığı
azaltıcı” ajanlarla karşılaştırıldığında “üstün” sonuçlar elde etti.
Gömülü mandibüler üçlü molarların cerrahi yöntemlerle alınması
2012’de gerçekleştirilen bir değerlendirme ve 10 adet çalışmanın meta analizi sonucunda şu
veriler elde edildi; LLLT yardımcı bir tedavi olarak uygulandığında, kontrol gruplarına kıyasla
çene kilitlenmesinin iyileşmesinde ortalama bir fayda sağladı. (Ameliyattan sonraki ikinci
günde ortalama 4.2 mm ve ameliyattan sonraki yedinci günde ortalama 5.2 mm olmak üzere)
(Ref 1)
Oral mukozit (kanser tedavisi ile uyarılmış)
Kanser tedavisi gören hastalarda LLLT’nin oral mukozit üzerindeki etkisini incelemek amacıyla
iki sistematik değerlendirme ve meta analiz yapıldı.
•2011 yılında 11 adet randomize edilmiş kontrollü denemenin (RCT) değerlendirmesi
sonucunda monoterapi olarak uygulanan LLLT’nin, oral mukozitin gelişmesini ve hastalığın
ilerlemesini durdurup engelleyebileceği ve ağrıyı, semptomların görülme süresini önemli
ölçüde azaltabileceği bulundu. (Ref 6)
• 2012 yılında 33 adet çalışmanın değerlendirmesiyle şu sonuca ulaşılmıştır; “LLLT lehine orta
ila yüksek seviyeler arasında değişen olumlu kanıtlara ulaşıldı. LLLT’nin getirdiği bu tedavi
yöntemi, iyi tolere edilen ve göreli bir biçimde pahalı olmayan bir müdahaledir.” (Ref 5)
Orofasiyel nöralji
2010 yılında dört çalışmanın değerlendirilmesi sonrasında, “düşük yoğunluklu lazerler (LLLT),
oral ve çene ile yüz ağrılarının, özellikle üçlü nöralji ve herpetik nöralji sonrası oluşan ağrıların
azaltılmasında etkili olmuştur.” sonucuna varılmıştır. (Ref 8)
Peri-implantitis
2012 tarihli ameliyat içermeyen terapilerin değerlendirilmesi sonucunda şu verilere ulaşılmıştır;
“Ek lokal teslimi ile gerçekleştirilmiş submukozal debridman lazer tedavisi, peri-implant mukozal
iltihaplanmalarının klinik belirtilerini, submukozal debridman ve küret kullanarak klorheksidin ile
sulama yaparak uygulanan ek tedaviden çok daha büyük çaplı ve etkili bir şekilde azalttı.” (Ref 7)
Ortodontik ağrılar
LLLT için spesifik olarak herhangi bir değerlendirme yapılmadığı halde, dört çalışma,
ortodontik uygulamalar gerçekleştirilirken uygulanan LLLT’nin ağrıları, plaseboya kıyasla
önemli ölçüde ve hızlı bir şekilde azalttığını buldu (Referanslar 8, 9, 10, 13). Bu çalışmalardan
biri de, LLLT kullanımı sonrası iltihaplanmalarda önemli bir rol oynayan prostaglandin-E2
(PGE2) seviyelerinde bir düşüş kaydetti. (Ref 13)
9
Diş eti ameliyatı (gingivektomi)
Değerlendirmeler spesifik olarak LLLT etkisini incelemek üzere yapılmamış olduğu halde,
iki çalışma, diş eti ameliyatı sonrasında, yaraların iyileşmesinde LLLT’nin önemli ölçüde bir
etkisi olduğu sonucuna ulaştı. (Referanslar 11 ve 12)
Çürükler
2011 tarihli randomize edilmiş kontrollü bir çalışma, çürük tedavisinden önce LLLT tedavisi
alan çocuklarda çürüğe bağlı ağrıların azaldığını tespit etti. (Ref 14)
Periyodontit
LLLT’nin diş taşı temizliği ve kök düzeltmesi işlemlerinde yardımcı bir tedavi olarak etkili olup
olmadığını inceleyen 2008 tarihli dört çalışmanın sistematik değerlendirmeleri sonucunda
LLLT’nin kronik periyodontit üzerinde bir etkisi görülmedi (Ref 15) ancak, 2008’den sonra
yapılan, biri 300 şeker hastasını kapsayan iki RCT sonucunda, LLLT’nin diş eti iltihaplarını
önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi. (Ref 16, 17)
Endodontik
2004 yılında gerçekleştirilen randomize edilmiş kontrollü bir çalışmaya göre, yardımcı/
ek tedavi olarak kullanılan LLLT terapisi, ağrıları ameliyattan bir gün sonra, önemli ölçüde
azalttı. (Ref 18)
Temporomandibular eklem (TMJ) ağrısı
Her ne kadar 2011’de 6 adet RCT’nin (randomize edilmiş, kontrollü çalışma) sistematik
değerlendirmesi ve meta analizi sonucunda LLLT’nin TMJ tedavisinde istatistiksel olarak
plasebodan kayda değer bir farkı bulunmadıysa da (Ref 19), yakın zamanda gerçekleştirilen iki
çalışma, LLLT kullanımı sonucunda ağrılarda azalma ve hareketlerde artış kaydetti. (Ref 20, 21)
10
Referanslar
1. Lin, P.Y., et al. 2013. In-office treatment for dentine hypersensitivity: a systematic review and network metaanalysis. J Clin Periodontol 40 (1):53-64.
2. He, S., et al. 2011. Effectiveness of laser therapy and topical desensitising agents in treating dentine
hypersensitivity: A systematic review. J Oral Rehabil 38 (5):348-58.
3. Brignardello-Petersen, R., et al. 2012. Is adjuvant laser therapy effective for preventing pain, swelling, and
trismus after surgical removal of impacted mandibular third molars? A systematic review and meta-analysis.
J Oral Maxillofac Surg 70 (8):1789-801.
4. Magnus, Bjordal J., et al. 2011. A systematic review with meta-analysis of the effect of low-level laser therapy
(LLLT) in cancer therapy-induced oral mucositis. Support Care Cancer 19:1069-1077.
5. Bensadoun, R. J. and R. G. Nair. 2012. Low-level laser therapy in the prevention and treatment of cancer
therapy-induced mucositis: 2012 state of the art based on literature review and meta-analysis. Curr Opin
Oncol 24 (4):363-70.
6. Khalighi, H. R., et al. 2010. Effect of low-power laser on treatment of orofacial pain. J Dent Res Dent Clin
Dent Prospect 4 (3):75-78.
7. Muthukuru, M., et al. 2012. Non-surgical therapy for the management of peri-implantitis: A systematic
review. Clin Oral Implants Res 23 (Suppl. 6):77-83.
8. Xiaoting, L., T. Yinb, and C. Yangxic. 2010. Interventions for pain during fixed orthodontic appliance therapy:
A systematic review. Angle Orthod 80:925-932.
9. Artés-Ribas, M., J. Arnabat-Dominguez, and A. Puigdollers. 2012. Analgesic effect of a low level laser
therapy (830 nm) in early orthodontic treatment. Lasers Med Sci (Jul 21). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22814893.
10. Bicakci A. A., et al. 2012. Efficiency of low-level laser therapy in reducing pain induced by orthodontic
forces. Photomed Laser Surg 2012 30 (8):460-5.
11. Ozcelik, O., et al. 2008. Improved wound healing by low-level laser irradiation after gingivectomy
operations: a controlled clinical pilot study. J Clin Periodontol 35 (3):250-4.
12. Amorim, J. C., et al. 2006. Clinical study of the gingiva healing after gingivectomy and low level laser
therapy. Photomed Laser Surg 24 (5):588-94.
13. Tanboga, I., et al. 2011. The effect of low level laser therapy on pain during dental tooth-cavity preparation
in children. Eur Arch Paediatr Dent 12 (2):93-5.
14. Obradović, R., et al. 2012. Low-level lasers as an adjunct in periodontal therapy in patients with diabetes
mellitus. Diabetes Technol Ther 14 (9):799-803.
15. Aykol, G., et al. 2011. The effect of low-level laser therapy as an adjunct to nonsurgical periodontal
treatment. J Periodontol 82 (3):481-8.
16. Kreisler, M. B., et al. 2004. Efficacy of low level laser therapy in reducing postoperative pain after endodontic
surgery--a randomized double blind clinical study. Int J Oral Maxillofac Surg 33 (1):38-41.
17. Wang, X., et al. 2011. Efficacy evaluation of low-level laser therapy on temporomandibular disorder. Hua Xi
Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 29 (4):393-5,399.
18. Dostalová, T., et al. 2012. Effectiveness of physiotherapy and GaAlAs laser in the management of
temporomandibular joint disorders. Photomed Laser Surg 30 (5):275-80.
11
Medikal Görüşler
İsrail Dental İmplantoloji Derneği üyesi ve Gelişmiş Dental Eğitimi Enstitüsü’nde akademik
personel olan Dr. Avi Reyhanian, Netanya, İsrail’de, genel diş hekimliği ve ağız cerrahisi
uzmanlığı yapmakta. Dr. Reyhanian aynı zamanda Lazer Diş hekimliği Akademisi’nin bir üyesi.
“Normalde, implantasyon, periimplantitis, epikoektomi, diş çekme, diş eti ameliyatı vb.
durumlardan sonra hastada ağrı ve şişlikler görülür. B-Cure Lazer Dental Pro’nun, ameliyattan
önce ve hemen sonra sekizer dakikalık bir süreyle uygulanmasının ve ameliyattan sonraki
birkaç gün boyunca aynı tedavinin evde de uygulanmaya devam edilmesinin ardından,
aşağıdaki durumları gözlemledim:
• Yalnızca orta seviyede bir şişkinlik
• Ağrılara hiç rastlanmadı ya da orta seviyelerde rastlandı. Öyle ki, pek çok durumda
1 tabletten fazla ağrı kesiciye gerek bile duyulmadı
• Yumuşak doku daha hızlı bir şekilde iyileşti
• Hiçbir yan etki görülmedi
3 yıl boyunca yüzlerce hastayı bu yöntemle tedavi ettikten sonra, diyebilirim ki hem yumuşak,
hem de sert dokuların iyileşme sürecinde, B-Cure Lazer’in pozitif bir etkisi oldu. Hastalarda
ağrılar, şişkinlikler ve morarmalar daha az görüldü. Aynı zamanda iyileşme süreci hızlandı.
Son olarak hastalarımın iyileşme sürecindeki bu hızlanma sonucunda bir gönül rahatlığına
kavuştuğumu söyleyebilirim.”
Hastalar için faydalar
• Ağrının yoğunluğunu ve hissedildiği periyodu önemli ölçüde azaltır
• Şişlikleri ve morarmaları azaltır
• İyileşme sürecini hızlandırır
• Ağrı kesici kullanımını azaltabilir
• Hastanın günlük hayatına daha hızlı bir şekilde dönmesini sağlar
12
Hızlı ağrı kesici etki
ve hızlı iyileşme
Terapi alanı
Artırılmış
lazer emilimi
Haifa, İsrail’de özel pratisyenlik yapan bir diş hekimi olan Dr Gil Munish, doğruluyor;
“48 yaşındaki erkek hastamın alt çenesine 1 günde ağzının iki tarafına dörder olmak üzere
toplamda 8 implant yerleştirdim. Hasta bir hafta boyunca antibiyotik ve ağrı kesici aldı.
Hasta, eve B-CURE LAZER ile gönderildi ve yalnızca ağzının sağ tarafına tedavi uygulaması
söylendi. Tedaviden sonraki ilk günden check up gününe kadar, hasta kendine saat başı 8
dakika olmak üzere, günde 6 kez tedavi uyguladı. Bir hafta sonra, hasta değerlendirme için
geri geldiğinde, sağ alt çenesindeki ağrının sol alt çenesine kıyasla çok daha az olduğunu
rapor etti.
Artık rutin bir şekilde hastalarıma B-CURE LAZER’i vererek onlara transplantasyondan sonra
kendilerine uygulamalarını tavsiye ediyorum.”
B-Cure Lazer Dental Pro, Kudüs’te bulunan Haddasah Medikal Merkezi’nin diş
departmanında oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır.
B-Cure Lazer Dental Pro Tedavi Şekli
Diş ile ilgili prosedürden önce ve hemen sonra klinikte 8 dakika sürecek bir tedavi.
Prosedür sonrası tedavi: Birkaç gün boyunca, evde, 8 dakikalık, günlük 4-5 kez uygulanacak.
Diş Hekimleri için faydaları
•Diş hekimliği uygulamalarında fark yaratır
•Doktorun, hastanın güvenini kazanmasını sağlar, hasta memnuniyetini arttırır
• Cihazın taşınabilir olması sonucunda tedaviye hastanın evinde devam edilebilir
• Klinik içerisindeki diğer cihazlarla karşılaştırıldığında maliyeti son derece uygundur
• Hastanın iyileşmesi açısından doktora rahatlık sağlar
• Aynı zamanda diş hekimlerinde görülen el ağrısını tedavisinde de etkilidir
13
Bir soft lazerin kalitesi ve etkinliği değerlendirilirken, lazerin tam uyumluluğa sahip olup
olmaması, tedavi bölgesinin büyüklüğü ve tedavi süresi, maksimum güç ve ortalama
enerji yoğunluğu kilit öneme sahip özelliklerdir.
14
Özellikler
B-Cure Laser Dental Pro
Tedavi bölgesi
Her uygulamada, tek eşfazlı ışınla, 4.5 cm2’lik oldukça
büyük bir alana tedavi uygulanır. Diğer cihazlar için tedavi
bölgesi ise yalnızca ortalama 1 cm2’dir.
Maksimum güç
Mikro dalgalarda maksimum 250 mW’lık (çeyrek vat) güce
ulaşarak maksimum nüfuzu ve etkinliği garanti eder. Diğer
cihazların maksimum güçleri ise ortalama 30 ila 50 mW
arasında değişmektedir.
Enerji yoğunluğu
Cm2 başına dakikada ortalama 1.2 jul.
Mikro dalgalar
Sürekli dalgaların aksine, mikro dalgalar, ışının gücünü ve
problemin köküne, derinlemesine nüfuz etme yeteneğini
arttırır. Bu da tedavinin etkinliğini arttırmak demektir.
Dalga boyu
808 nM: Lazerin probleme optimal düzeyde etki edebilmesi
için gereken dalga boyu aralığı 800 ila 830 nM’dir.
Uyumluluk/
eş evrelillik
Mükemmel uyumluluk. B-Cure Lazer Dental Pro, 4.5 cm2
kadar büyük bir yeri kaplayan yegane eş evreli lazerdir.
Ağırlık ve taşınabilirlik
173 gr, hafif, taşınabilir ve şarj edilebilir.
İki çalıştırma metodu
1. Deriyle temas kurmadan çalıştırmak için tedavi butonlarına
(cihazın yan tarafında) eş zamanlı/aynı anda basarak
2. Daha etkili ve derinlikli bir tedavi için cihazı direk deriye
ya da tedavi bölgesine bastırarak.
Koruyucu gözlükler
Gerekli değil; göz güvenliği onaylı.
Suyun, hemoglobinin ve melaninin düşük dalga boylarında
emilim seviyeleri
10600
800
YAG: Nd
1064
600
904
Diode
lasers
820
He-Ne
632
100
514
Absorption [%]
488
Argon
CO,
Water
Melanin
50
Haemoglobin
0
400
Ultraviolet
Terapi alanı
Visible
light
1000
1200
Infrared
1400
10600
Wavelength [nm]
Artırılmış
lazer emilimi
15
Version 3.14 TR
Teknik özellikler
GaAIAs katı diyod lazeri
Maksimum lazer gücü
250 mW
Lazer dalga boyu: (kızılötesi)
808 nM
Dalga Frekansı
15 kHz
Lazer diyodun ömrü
3000 saatin üzerinde
Belirtici yeşil led
520 nM
Lazer ışınının ebatları
10x45 mm
Piller
3 adet AAA
Operasyon süresi tamamen şarj edilmiş pillerle
2 saatin üzerinde
Şarj etme süresi
5 saat
Şarj aletinin giriş voltajı
115-230 V
Şarj aletinin çıkış voltajı
9V
Ağırlık
173 g
Onaylar ve güvenlik sertifikaları
• Avrupa ekonomi topluluğu tarafından CE 0120- Medikal
cihaz sertifikasıyla onaylanmıştır.
• Patenti alınmıştır.
Enteksis Teknoloji Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park
B3 Blok No:35 Yeşilköy İstanbul
Tel: +90 212 465 07 08 Faks: +90 212 465 07 09
www.laserdentalpro.com [email protected]
European
community
approval
Download

Diş Hekimlerine Özel - Lazer Dental Pro, Diş Hekimlere özel, Diş ağrısı