(DVOUMĚSÍČNÍK)
Vzpomínka na Velikonoce – BÁSNIČKA od Evy Severové ze 7.A
Velikonoce
Velikonoce k nám přišly zas,
byl to krásný jarní čas,
kluci upletli pomlázky,
na oknech byly obrázky.
Upekli jsme beránka a zajíčky,
v troubě voněly perníčky,
obarvili jsme vajíčka,
co nám snesla slepička.
Kluci tu už zvonili,
za děvčaty se honili,
holky měly připravené košíčky
s překrásnými vajíčky.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
- také Filipojakubská noc, Valpružina noc nebo Beltine – jsou označení pro
noc z 30.dubna na 1.května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek.
Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na
některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1.května byla pokládána za magickou Svátek se
původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a
skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili
například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly
nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava
plodnosti.
(vyhledala Lucka Hlásecká, 9.A)
1
NOC S ANDERSENEM
„Bylo to super!“ Tak nějak bychom krátce popsali „Noc
s Andersenem“, která byla ta nejlepší akce na naší škole.
V podvečer 3. 4. jsme se sešli u školy. Bylo nás tam hodně. Téměř
všichni žáci z 1. až 5. třídy. Učit jsme se sem ale nepřišli. Čekala nás
tajuplná „Noc s Andersenem“. Podmínkou účasti byl vtipně namalovaný
obrázek. Bylo lákavé zažít školu trochu jinak, než ve dne a s učením. Vzít si
baterku, karimatku, spacák a ustlat si na místě, kde jindy stojí naše školní
lavice.
Byla to celorepubliková akce - velká noční hra se spoustou úkolů,
otázek, hádanek - a to o knížkách. Měli jsme nakreslit svůj vymyšlený
pohádkový strom a pro zpestření nám k tomu paní učitelka přečetla jednu
pohádku, které jsme měli domyslet konec. Pak jsme všechny třídy šly do
tělocvičny, kde jsme se rozdělili na 12 družstev, která mezi sebou soutěžila.
Všichni jsme se hodně snažili, nakonec byli vyhlášeni vítězové, kteří si
museli dojít pro poklad na půdu školy. V pokladu byly svítící náramky, tužky,
bločky a horalky. Moc se nám líbilo, když nám pan ředitel vyprávěl
popletené pohádky. Spát jsme šli až po půlnoci. Před spaním nám naše
paní učitelka přečetla pohádku na dobrou noc.
V sobotu ráno jsme si domů odnášeli krásné zážitky, pamětní list a
pohled. Myslíme si, že „Noc s Andersenem“ se nám všem velice líbila a
příští rok si ji moc rádi zopakujeme. Za kouzelnou noc plnou her, soutěží a
nočního překvapení děkujeme panu řediteli a našim paním učitelkám. Bylo
to super! Už se moc a moc těšíme na „Noc“ příští!!
(Ondra a Lukáš Starenkovi, Dan Havrda, Magda Langerová, Anička
Kratochvílová, Miloš Dusil, Matěj Ferkl – žáci třídy 5.A, ZŠ Žamberk,
Nádražní 743)
2
0 = BROWN, 1 = YELLOW, 2 = GREEN, 3 = RED, 4 = BLACK,
5 = DARK BLUE, 6 = LIGHT BLUE
(Jiří Severa, 6,A)
3
LÍVANCE S JABLKY
Budeme potřebovat: 3 vejce
3 lžíce mletého cukru
150g hrubé mouky
0,5 prášku do pečiva
250 ml mléka
2 –3 jablka nadrobno nakrájená
skořicový cukr
Jak budeme postupovat:
Umícháme mléko, žloutky, cukr,skořicový cukr, mouku a prášek do pečiva.
Opatrně vmícháme nadrobno nakrájená jablka a nakonec tuhý sníh z bílků.
Na rozpáleném oleji smažíme lívance pěkně dozlatova. Posypeme
skořicovým cukrem, mletým cukrem a podle chuti dozdobíme šlehačkou.
Dobrou chuť přeje gastronomický kroužek
1.
2.
3.
4.
5.
čarodějnice má na hlavě … ?
čarodějnice má velký … ?
čarodějnice má špinavé … ?
čarodějnice má děravé … ?¨
čarodějnice má na rameni malé … ?
Š
S
I
B
K
TAJENKA: ČARODĚJNICE POTŘEBUJE KE SVÉMU LETU …..
(Bára Vítková, 6.A)
ŘEŠENÍ: A
4
ANKETA (téma ČARODĚJNICE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kdy se slaví čarodějnice?
a) Co to je?
b) Z noci 30. 4. na 1. 5.
c) 21. 5.
d) Někdy jó…ale kdy, to nevím…
Jak slavíš čarodějnice?
a) u ohně
b) zapiju to pořádně =)
c) spálím nějakou tu čarodějnici
d) na karnevale
Bereš čarodějnice jako nějaký větší svátek?
a) Když ani nevím, co to je za svátek =)
b) Ne, to vůbec…možná někde posedím, jinak nic.
c) Jóó, to řádně oslavím, jsem jedna z čarodějek!
d) Doufám, že ho naši poslanci uzákoní.
Jsou čarodějky zlé?
a) jak které
b) čarodějnice neexistují
c) je to něco jako babka bylinářka
d) české nee
Věříš na kouzla?
a) To má jako nějakou souvislost =)??
b) Proč né… třeba joo.
c) Vždyť říkám, že sama kouzlím.
d) Jestli někdo umí čarovat, tak je dobrej =)
Kam se dostanou čarodějky, když je upálíme?
a) do nebe
b) do pekla
c) kdo by je pálil!
d) do naší 9.A
ŘEŠENÍ A BODY NAJDETE NA STRANĚ 7!
5
TAJENKA SE ZVÍŘATY
N
E
T
O
A
A
P
N
Ý
H
A
D
N
T
P
Á
K
P
O
N
D
P
I
C
E
L
E
O
L
V
S
F
L
S
O
R
Í
E
O
P
Č
N
N
R
A
E
A
O
Ž
E
C
K
(Jana Fajfrová, 7.A)
ŘEŠENÍ: B
HLEDEJ SLOVA:
uši, boty, lektvar, vlasy, vrána, pihy, čarodějnice, klobouk, kočka, oheň,
šátek, bradavice, kabát, koště, nos
č
k
o
č
k
a
c
d
f
a
l
o
k
i
r
l
s
h
r
o
h
š
á
t
e
k
c
o
b
e
m
t
t
k
t
b
d
o
ň
l
s
ě
t
y
o
ě
u
c
n
o
s
v
p
t
j
k
a
b
á
t
a
i
y
n
v
r
á
n
a
r
h
i
i
o
u
š
i
b
e
y
y
c
u
v
l
a
s
v
k
z
e
c
i
v
a
d
a
r
B
(Ludmila Zvercová, 6.A)
ŘEŠENÍ: C
6
3. - 4. 4. noc s Andersenem
16. 4. rodičovské schůzky(začíná poslední čtvrtletí)
21. – 23. 4. sběr papíru + Den Země 22. 4.
30. 4. čarodějnice
poslední volné pátky 1. a 8. 5. (prodloužené víkendy)
focení 13. a 14. 5.
školní výlety
HÁDANKY od Zuzky Frajvaldové z 5.A
Kdo má vředu dvě oči, a vzadu ještě spoustu dalších?
ŘEŠENÍ: D
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co je to?
ŘEŠENÍ: E
Mužské jméno
Ženské jméno
Exotický pták
Hudební značky
List – zdrobněle
Část týdne
Bodlinaté zvíře
Stříhá se tím papír
(Eliška Kučerová, 6.A)
ŘEŠENÍ: F
7
Máme mámu a ….
Co jíme v poledne?
Modrý pohádkový mužíček
Co padá na podzim ze stromů?
Kráva dává …..
Začíná svítit ……..
Domácí zvíře je…
Pyramidy jsou v ……
Ve škole máme ….
Po silnicích jezdí…….
Na obloze létají……
Když jsme nemocní, bereme…
Rýsujeme ……
Uprostřed moře je…..
(Sokolová, 7.A)
ŘEŠENÍ: G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANKETA - ŘEŠENÍ: - máš nejvíc odpovědí za a) 1 bod
b) 2 body
c) 3 body
d) 4 body
0-6: Nikdy by ses čarodějnicí (čarodějem) stát nemohl/a…bohužel…
7-12: Nemáš předpoklad na to, že by ses jí/m stal/a…ale třeba…
13-18: Jestli chceš být čarodějkou (čarodějem), musíš na sobě ještě trošku
zapracovat
19-24: V budoucnosti se určitě staneš čarodějkou (čarodějem) =)
(Moravcová, Zvercová – 9.A)
8
POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVÍ POMOCI:
1. okamžité zavolání telefonem 155
2. zastavení prudkého krvácení
3. zajištění dýchání
4. obnovení srdeční činnosti
5. obnovení vědomí
POSTUP PŘIVOLÁNÍ POMOCI:
Telefonem
155 nebo 112 (z pevné linky i z mobilu zdarma, v mobilu nemusí
být SIM karta, nemusíme znát PIN) – lepší volat nejdříve 155 (je to
rychlejší).
Operátorovi hlásím
v případě volání z mobilu, ve kterém okrese se nacházím
co se stalo
kde se to stalo (orientační body pro výjezdovou skupinu)
kdy se to stalo
počet postižených osob
jak vážná jsou zranění
v případě komunikace s operátorem se snažte co nejpřesněji
odpovídat
(Vo.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Turnaj ve vybíjené:
Družstva 4. a 5. ročníku vyhrála nad „dolní školou“ a postoupila na
turnaj do Ústí nad Orlicí (28. 4.).
DRŽÍME PALCE!
9
Statistika dopravních nehod zaviněných cyklisty:
Více než polovina dopravních nehod s účastí cyklistů je zaviněna právě
cyklistou, přičemž k více než třem čtvrtinám z nich dochází v obci. Na
následky zranění jich pak ročně více než 110 zemře.
Děti cyklisté: (informace BESIPu za rok 2007)
• Usmrceno: 4
• Těžce zraněno: 38
• Lehce zraněno: 324
• Nezraněno: 124
Obecná pravidla
• Cyklisté si musí uvědomit, že jsou účastníky silničního provozu
a proto i pro ně platí pravidla silničního provozu daná zákonem č.
361/2000 Sb.,
• to platí zejména pro dodržování nulové hladiny alkoholu v krvi,
respektování dopravního značení, udržování jízdního kola a jeho
vybavení zejména pro jízdu za snížené viditelnosti, v dobrém
stavu; doporučené je používání reflexních prvků na oblečení,
• cyklisté si musí uvědomit, že i pád s následky na zdraví
cyklisty nebo střet s chodcem s následným zraněním je podle
zákona 361/2000 Sb. dopravní nehodou a ta by měla být hlášena
a šetřena Policií ČR,
• jízda vedle sebe je proti pravidlům silničního provozu a
podstatně komplikuje předjíždění těchto cyklistů řidičům
motorových vozidel,
• i na cyklistických stezkách a trasách je nutné dodržovat
pravidla silničního provozu a chovat se při jízdě na kole
ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu,
• platí zákonná povinnost používání cyklistické přilby do věku
18 let.
(z internetu vyhledala L.Mikysková)
10
VYBARVI SI
11
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO:
Jedinou účastnicí a tím pádem i výherkyní se stává Nikola Goňová z 6.A.
BLAHOPŘEJEME – sladká odměna tě nemine!
(Fotografie jejích výrobků si můžete prohlédnout v internetové podobě
tohoto čísla časopisu.)
ŘEŠENÍ Z ČÍSLA 3 (2008/2009):
A: časopis
B: bruslení, lyžování, běžkař, hokej, bobování, led, sníh, vločka
C: Rádi stavíme sněhuláky. V zimě chodíme sáňkovat.
D: PUPÍK
E: např. LOS, LES, KOS, MOST, LÉK, ÚTES, ÚLEK, MOK, LET, LEM,
MOL, ÚLET, SEK, SOK, ÚL, LOM, …
F: Velikonoce
G: jaro
H: jarní prázdniny
I: uspávanka
J. prázdniny
K: jarní prázdniny
L: jaro
M: Rozkvetly bledule.
N: 1-b), 2-c), 3-a); zleva: DÁLNICE, ZÁKAZ VJEZDU VŠECH
MOTOROVÝCH VOZIDEL, SLEPÁ ULICE
O: přírodopis
P: 10 976
R: březen
Díky patří všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla časopisu. Pokud jste našli
své jméno, vyzvedněte si u paní učitelky Ivy Vokálové malou odměnu.
Jak sami vidíte, toto číslo je bohužel „tenké“, zato dobrůtka o to větší…
Vaše nápady od vás shromáždila paní učitelka Iva Vokálová, konečnou
podobu „PUPÍKU“ vytvořila paní učitelka Lenka Mikysková.
Časopis je určen pro vnitřní potřebu školy. Černobíle tištěná verze
s dárečkem uvnitř je prodejná za 10,- Kč.
12
Download

Uložit do počítače (PDF, 1.85MB)