NICE – MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA
Cena /evro
Cena sa PDV-om
126,50 evra
151,80 evra
155,25 evra
186,30 evra
27.60 evra
33,12 evra
SHEL50KCE- plafonski motor za segmentna vrata sa 2.daljinska upravljača.
Motor za segmentna vrata do 2.4m visine i 8.4m2.1
SPIDOKCE – plafonski motor za segmentna vrata sa 1.daljinskim
upravljačem. Motor za segmentna vrata do 2.4m visine i 10.2m2.
SPA 21 – nastavna letva za motor SPIDOKCE, L=1000mm.
SO2000/A-SOON – bo;ni motor sa integrisanom elektronikom za
segmentna vrata do 20m2, sa enkoderom za krajnje tačke.Opis motora:
napajanje trafoa 230V, napajanje elektronike i motora 24Vdc,snaga 350W,
brzina 30rpm, sila 50Nm, radni ciklus 15 ciklusa(otv/zatv) na sat, IP 40, 372,60 evra
20do +50c.
SU2000-SUMO- bočni motor za segmentna vrata sa centralom A924,motor
sa enkoderom za krajnje tačke. Za segmentna vrata od 15m2 do 35m2.Opis
motora:Napajanje motora 24Vdc, snaga 500W, brzina 16rpm, snaga
120Nm, ciklus rada 50%, IP 44, -20c do +50c.
447,12 evra
494,50 evra
593,40 evra
FLOXIR- prijemnik za daljinske upravljače za motor SU2000
FLOX2R – univerzalni prijemnik ( za NICE)
SMIXI – prijemnik za SO2000, SPIDOKCE
FLO2R-S – dvokanalni daljinski upravljač
47,15 evra
51,75 evra
25,30 evra
20,70 evra
56,58evra
62,10 evra
30,36 evra
24,88 evra
FLO4R-S – četvoro kanalni daljinski upravljač
21,85 evra
26,22 evra
FLO2RE – dvokanalni daljinski upravljač
FLO4RE – četorokanalni daljinski upravljač
MOF – foto ćelije ( za SU2000,SPIDOKCE)
MOFB- foto ćelije ( za SO2000,SHEL50KCE)
ML – signalna blink lampa
ML 24 – signalna blink lampa
19,55 evra
20,70 evra
33,35 evra
40,25 evra
25,30 evra
28,75 evra
23,46 evra
24,84 evra
40,02 evra
48,30 evra
30,36 evra
34,50 evra
DODATNA OPREMA
Download

NICE – MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA Cena /evro Cena sa PDV