ПОЧАСНИ ОДБОР KOНФЕРЕНЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Јасмин Комић
Недељко Чубриловић
Радислав Јовичић
Драган Богданић
Горан Мутабџија
Зоран Тегелтија
09.0010.00
10.0010.30
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР КОНФЕРЕНЦИЈЕ
1. Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја,
предсједник,
2. Наташа Костић, Мин. саобраћаја и веза,
3. Горан Шмитран, Мин. унутрашњих послова,
4. Зоран Средић, Мин. унутрашњих послова,
5. Мира Бера, Мин. просвјете и културе,
6. Ален Шеранић, Мин. здравља и социјалне заштите,
7. Данислав Драшковић, Републичка управа за
инспекцијске послове,
8. Саша Јаснић, ЈП „Путеви Републике Српске“,
9. Зоран Јерковић, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“,
10. Ранко Бабић, Ауто-мото савез Републике Српске,
11. Ацо Пантић, Савез општина и градова,
12. Драгана Шобот, Удружење осигуравајућих друштава
Републике Српске.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Б-4
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
OБРАЋАЊЕ ГОСТИЈУ
ЧЕТВРТАК- СЕСИЈА 1- 10.30-12.00 h
ЗНАЧАЈ CADaS ПРОТОКОЛА У ХАРМОНИЗАЦИЈИ
ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ
НЕЗГОДАМАДалибор Пешић, Милан Вујанић, Крсто Липовац и Борис
Антић
ВРЕДНОВАЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИЂорђе Врањеш, Бранимир Милетић и Иван Ракоњац
ИЗГРАДЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСШЋУ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈМилија Радовић, Милан Тешић, Миленко Џевер и Милка
Дубравац
СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ
СРСКОЈ У 2014. ГОДИНИГоран Шмитран и Зоран Средић
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛАГАЊА
ИСПИТА ЗА ВОЗАЧА М. ВОЗИЛА-ПРИМЈЕР БиХ И
КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕМирослав Ђерић, Милан Тешић и Бојан Марић
АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У
ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА–
Сања Деспотовић и Наташа Ускоковић
ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ НА БРЗИНУНенад Марковић, Емир Смаиловић и Душко Пешић
А-2
А-3
А-4
А-5
А-6
А-7
А-8
12.0012.30
12.3013.00
Б-2
Б-3
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
СПЕЦИФИЧНОСТИ СТРАДАЊА БИЦИКЛИСТА У
САОБРАЋАЈУБорис Антић, Далибор Пешић, Ненад Марковић и Мијат
Церовић
АНАЛИЗА ТРОКРАКИХ РАСКРСНИЦА РАЗЛИЧИТИХ
ГЕОМЕТРИЈСКИХ КАКАКТЕРИСТИКА, ПРИМЕНОМ
КОНФЛИКТНЕ ТЕХНИКЕДушко Пешић, Милан М. Вујанић и Ненад Марковић
ЗНАЧАЈ ЕДУКАЦИЈЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О БЕЗБЕДНОМ
УЧЕШЋУ У САОБРАЋАЈУ – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У
НОВОМ САДУНенад Станковић, Маријана Јовановић и Марина Спасић
Б-7
Б-8
Б-9
14.4515.45
РУЧАК
ЧЕТВРТАК- СЕСИЈА 3- 15.45-17.30 h
Ц-1
ПОВРЕЂИВАЊЕ ВОЗАЧА И ОСТАЛИХ ПУТНИКА У
МОТОРНОМ ВОЗИЛУ, НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕДалибор Недић, Крсто Липовац и Жељко Каран
Ц-2
ПРИМЕНА ТРОРЕПЕРНОГ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ
ОПАСНИХ МЕСТА НА ПРИМЕРУ РАСКРСНИЦЕ У БЕОГРАДУВања Вожни, Далибор Пешић и Филип Филиповић
Ц-3
ПОШТОВАЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА НА МАГИСТРАЛНИМ
ПУТЕВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈМићо Миљевић и Јелица Лубура
Ц-4
ИЗБОР НАЧИНА НАПЛАТЕ ПУТАРИНА У ЦИЉУ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ ТРАНСПОРТА У Р. СРПСКОЈЗоран Ињац, Драгана Мацура и Небојша Бојoвић
Ц-5
ИСТРАЖИВАЊЕ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА ПРИ НАИЛАСКУ НА
ЗНАК II -2 („ОБАВЕЗНО ЗАУСТАВЉАЊЕ“)Миленко Џевер, Љиљан Малеш и Дарко Дулић
Ц-6
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА НА НАСТАНАК
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА Марко Маџовски, Немања Дивац и Душан Милетић
КАФЕ ПАУЗА
MODERN TYPES OF ROUNDABOUTS – TRENDS AND FUTURE
EXPECTATIONS–
Tomaž Tollazzi
TRAFFIC CALMING MEASURES INSIDE SETTLEMENTS:
SLOVENIAN EXPERIENCESMarko Renčelj
БРИГА О ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ПРОПУСТИ СА СУДСКОГ АСПЕКТАВесна Стевановић
НЕКИ ПРИСТУПИ ОБЈЕКТИВИЗАЦИЈЕ РЕЗУЛТАТА
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛАДраго Талијан, Бранко Миладиновић и Милан Плавшић
Б-6
СПОНЗОРИ
ЧЕТВРТАК- СЕСИЈА 2- 13.00-14.45 h
Б-1
Б-5
МАПИРАЊЕ РИЗИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈБојан Марић, Милан Тешић и Горан Шмитран
А-1
ПРОГРАМСКИ ОДБОР КОНФЕРЕНЦИЈЕ
1. Проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет
Београд, предсједник,
2. Проф. др Милан Вујанић, Саобраћајни факултет
Београд,
3. Проф. др Перица Гојковић, Саобраћајни факултет
Добој,
4. Проф. др Драган Јовановић, Факултет техничких
наука, Нови Сад,
5. Проф. др Снежана Петковић, Машински факултет
Бања Лука,
6. Проф. др Драгољуб Шотра, Агенција „Експерт“
Београд,
7. Доц. др Нада Бањац, Служба хитне медицинске
помоћи.
СИСТЕМ КАЗНЕНИХ ПОЕНА СА ОСВРТОМ НА УПОРЕДНУ
АНАЛИЗУ СТАВОВА И ПОНАШАЊА ВОЗАЧА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПИРОТMилан М. Вујанић, Душко Пешић и Милош Миљковић
ОДНОС РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКАТА СА АСПЕКТА БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈМиленко Џевер, Милка Шкрбић, Милија Радовић и Милан
Тешић
ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Ц-7
Ц-8
Ц-9
КОМПАРАЦИЈА КОНЦЕНТРАЦИЈА АЛКОХОЛА
ИЗМЈЕРЕНИХ АЛКОТЕСТИРАЊЕМ ИЗДАХНУТОГ ВАЗДУХА
НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Весна Матић, Мирјана Драгољић и Веселка Бјелаковић
ПОНАШАЊЕ ПЈЕШАКА ПРИЈЕ И НАКОН ПОСТАВЉАЊА
БРОЈАЧКОГ ДИСПЛЕЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА У ЦЕНТРУ
ГРАДА БАЊАЛУКАБојан Марић, Славко Давидовић и Милан Тешић
УТИЦАЈ ПРАВИЛНОГ ДЕФИНИСАЊА ТЕСТОВНИХ ПИТАЊА
НА САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ ВОЗАЧАДражен Еркић, Жељко Бошњак, Бојан Стевановић и Горан
Милошевић
ПЕТАК- СЕСИЈА 5- 11.45-13.30 h
АНАЛИЗА БЕЗБЈЕДНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ ИЗ
СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ 65+НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ ЗА
ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2013. ГОДИНЕДарко Петровић, Драгослав Кукић и Јелена Милошевић
БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И УЛОГА РЕВИЗИЈЕ ЈАВНОГ
СЕКТОРАМилован Бојић, Бојан Драгишић и Далиборка Ковачевић
ЗНАЧАЈ ФОРМИРАЊА БАЗЕ ПОДАТАКА О ПРЕЛАСКУ ПУТА
ПРЕКО ПРУГЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈАДанислав Драшковић, Томислав Петровић и Тијана
Иванишевић
ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА И ПОНАШАЊА ПЕШАКА У
КОНКРЕТНОЈ ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ – ПРИМЕР ГРАДА
БЕОГРАДАМарко Маслаћ, Ненад Милутиновић и Марина
Миленковић
ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ
АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉАМаријана Јовановић, Ивана Михајловић, Ana Daff и
Марина Спасић
АНАЛИЗА ОКОЛНОСТИ НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ БИЦИКЛИСТАТијана Иванишевић и Ведран Вукшић
ОСНОВНА НАЧЕЛА ДЕФАНЗИВНЕ ВОЖЊЕ И ЗНАЧАЈ
ПРИМЈЕНЕ ИСТИХ С ЦИЉЕМ БЕЗБЈЕДНОГ ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ ПРЕТИЦАЊАВалентина Мандић и Срђан Нишић
Е-1
Е-2
Е-3
ПЕТАК- СЕСИЈА 4- 09.30-11.15 h
Д-1
Д-2
Д-3
Д-4
Д-5
Д-6
Д-7
Д-8
Д-9
11.1511.45
АНАЛИЗА СУДСКИХ ОДЛУКА ЗА КРИВИЧНО ДЈЕЛО
УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА- Младен Марић и
Милан Самаладија
ОБАВЕЗЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОГЛЕДУ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕДраган Обрадовић
САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ
КОВАЧИЦАСнежана Милић, Мирослав Росић, Миладин Нешић и
Александар Трифуновић
Е-4
Е-5
Е-6
АКОХОЛ И САОБРАЋАЈАБјелаковић Веселка
УПОТРЕБА СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈЈелица Лубура и Мићо Миљевић
АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈКП ГСП
БЕОГРАДМирјана Јовановић, Ведран Вукшић и Тијана Иванишевић
ИСПИТИВАЊЕ ЗНАЊА ВОЗАЧА О ПРАВИЛИМА
БЕЗБЕДНОГ ПОНАШАЊА НА КРУЖНИМ РАСКРСНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕДалибор Пешић, Светлана Чичевић, Вања Вожни и
Александар Трифуновић
НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА НАМЕРУ
ВОЗАЧА ДА БРЗО ВОЗЕМладен Матовић, Горан Глигоревић, Миомир Кокотовић,
Спасоје Мићић и Бошко Матовић
УТИЦАЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА У
САОБРАЋАЈУТијана Иванишевић и Будиша Костић
КАФЕ ПАУЗА
Е-7
Е-8
МЈЕСТО И УЛОГА ВОЗАЧА ПОЧЕТНИКА У САОБРАЋАЈУЈелица Растока
Е-9
ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУБОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА У
САОБРАЋАЈУЛејла Шећировић
13.3014.00
14.0014.30
ДИСКУСИЈА- ЗАВРШНА РИЈЕЧ
ДОДЈЕЛА СЕРТИФИКАТА
КОНТАКТ:
Агенција за безбједност саобраћаја,
Змај Ј. Јовановића 18, 78000 Бања Лука
Тел. +387 51 220 330; Факс +387 51 220 333,
Е-мejл: [email protected] , [email protected]
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ НИСУ
СЛУЧАЈНОСТ! ОНЕ СУ РЕЗУЛТАТ
СИСТЕМСКИХ ГРЕШАКА!
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
III Meђународна конференција
Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године
ПОКРОВИТЕЉ:
Савјет за безбједност саобраћаја Републике
Српске
ОРГАНИЗАТОРИ:
Министарство саобраћаја и веза Републике
Српске
Агенција за безбједност саобраћаја
МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА
Бања Лука
Трг Републике Српске 1
Конференцијска сала Владе Републике Српске
КООРДИНАЦИЈА СВИХ КЉУЧНИХ
СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЈЕ ОСНОВ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА!
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Download

Програм