курс
САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ
курс
САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
Организатор:
Медицински факултет - Приштина
Центар за континуирану медицинску едукацију
организују
курс за стоматологе
Руководилац:
Проф. др Јасна Павловић
Организациони одбор:
Проф. др Јасна Павловић
Проф. др Славиша Станишић
Саша Стефановић
Датум, време и место одржавања:
11. децембар 2013. год. од 1000-1500
Медицински факултет
Косовска Митровица
Црвена сала North city III спрат
САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ
БРОЈ ПОЛАЗНИКА СИМПОЗИЈУМАЈЕ НЕОГРАНИЧЕН
Акредитован од Здравственог савета Србије
број акредитације В-478/13-II
Адреса за слање пријаве курса:
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИШТИНА
Анри Динана бб. 38220 Косовска Митровица
Контакт телефон: 064/ 841- 28- 77
Тел/факс: 028/ 498- 298
e-mail: [email protected]
Учесници симпозијума уз сертификат добијају 6 бодова.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
Косовска Митровица
11. децембар 2013. године
курс
курс
САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ
О курсу
У свакој специјалистичкој грани па и стоматологији, одређене
болести и поремећаји се могу у оквиру научних достигнућа спрчити
превентивним мерама или барем колико је то могуће, редуковати
у свом настајању.
Благовремено откривање фактора који могу довести до нарушавања
оралног здравља, омогућава примену ове најплеменитије гране
медицине-превентиве.
Зато је важно да се поред усавршавања методе лечења, више
пажње посвети раном откривању свих етиолошких чинилаца и примене
све расположиве мере које ће то спречити.
Организовано спровођење превентивних мера би због тога требало
да је саставни део активности не само диспанзерских служби и
школског програма у школским амбулантама већ и програм активности
сваког стоматолога.
ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА: Стоматолози.
САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ
ПРОГРАМ
1000 - 1030 ОТВАРАЊЕ КУРСА
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
00
1030 - 11 САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОРТОДОНСКИХ НЕПРАВИЛНОСТИ -предавањеПроф.др Јасна Павловић,
00
30
11 - 11
Пријављујем зе за учешће у раду курса
УПРИМЕНА МИОФУНКЦИОНАЛНИХ АПАРАТА -предавање-
Име:
Доц.др Амила Вујачић
1130 - 1200 ИНДИКАЦИЈЕ И КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНО ВАЂЕЊЕ РЕНДГЕНОЛОШКИ
Презиме:
И КЛИНИЧКИ МИРНИХ ИМПАКТИРАНИХ ЗУБА - предавање-
Проф.др Бранко Михаиловић,
1200 - 1230
Број лиценце:
МОГУЋНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХИПОМИНЕРЕАЛИЗОВАНИХ МОЛАРА И ИНЦИЗИВА -предавање Доц.др Бранкица Мартиновић,
Установа:
1230 - 1300 ПАУЗА
Адреса:
1300 - 1330 ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОТОКОЛ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕСОМ КОД ДЕЦЕ - предавањеДоц.др Андријана Цветковић,
Поштански број:
1330 - 1400 ПРОТОКОЛ О ПРИМЕНИ ФЛУОРИДА - предавањеДоц.др Зораида Милојковић,
1400 - 1430
Град:
Контакт телефон:
ФАКТОРИ РИЗИКА МАЛИГНИХ ТУМОРА -предавање-
е-mail:
1430 - 1500 ДИСКУСИЈА - сви предавачи-
ЕДУКАТИВНИ ЦИЉЕВИ
Датум:
Основни циљ ове едукације ја да учесници усаврше своја
постојећа знања и стекну нека нова о значају и примени превентивних
мера у стоматологији.
Потпис:
Предавачи су наставници Медицинског факултета
са великим искуством у теоријској и практичној едукацији
у поменутим областима стоматологије.
"
Котизација износи 1.000 динара и уплаћује се на
жиро - рачун Медицинског факултета Приштина:
840-1496666-66 позив на број 97-41-33
Пријаву и копију уплатнице послати на факс 028/498-298
или на маил: [email protected]
Оригинал доставити приликом регистрације
Download

Flajer Jasna PDF.pdf