Download

člověk by si měl naplánovat život tak, aby se mu do něj vešla rodina