TELEFONSKI IMENIK - SELO DUŠANOVAC
PRAVNA LICA:
019 560022 MESNA KANCELARIJA
019 560002 MESNA ZAJEDNICA
019 560030 ZEMLJORADNIČKA ZADR UGA DUŠANOVAC
019 560023 OSNOVNA ŠKOLA PAVLE ILIĆ VELJKO
019 560484 OSNOVNA ŠKOLA PAVLE ILIĆ VELJKO
019 560011 POŠTA 19335 DUŠANOVAC
019 560019 TELEKOM SRBIJA DUŠANOVAC
019 560106 DTP “INEX UZOR“
019 560086 SR “DIMIĆ“
019 560227 SR “BOBA“
019 560437 SR “BOBA“
92 POLICIJA
94 HITNA SLUŽBA
93 VATROGASNA SLUŽBA
95 TAČNO VREME
96 PRIJAVA TELEGRAMA TELEFONOM
901 PR IJAVA MEDJUNARODNIH RAZGO VORA – INTERNACIO NALNI BROJEVI
988 INFORMACIJE
985 CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE
987 AMSS – POMOĆ NA PUTU
977 PR IJAVA TEHNIČKIH SMETNJI NA UREDJAJIMA
9811 BUDJENJE
9822 CRKVENI KALENDAR
9823 METEOROLOŠKI PODACI
9844 LOTO I SPORTSKA PROGNOZA
9862 HUMANITARNI BROJ
9860 VOJNA POLICIJA
9814 SPORTSKA OBAVEŠTENJA
1 - 18
PRIVATNI BROJEVI:
A
ALOVLJANOVIĆ, RADMILA 019 560073
ALOVLJANOVIĆ, ZORICA 019 560358
B
BADIĆ, BOŽIDAR 019 560298
BADIĆ, VIOLETA 019 560462
BADIĆ V, JOVAN 019 560275
BADŽIKIĆ, DUŠAN 019 560138
BADŽIKIĆ, MIRJANA 019 560403
BALCOJIĆ, DUŠAN 019 560025
BALCOJKIĆ, BORIVOJE 019 560235
BALCOJKIĆ, DRAGIŠA 019 560395
BALCOJKIĆ, DUŠAN 019 560180
BALCOJKIĆ, DUŠAN 019 560231
BALCOJKIĆ, LJUBIŠA 019 560145
BALCOJKIĆ, MILAN 019 560051
BALCOJKIĆ, MIODRAG 019 560244
BALCOJKIĆ, PETAR 019 560459
BALCOJKIĆ, PETAR 019 560434
BALCOJKIĆ, VITOMIR 019 560104
BALCOJKIĆ P, ĐORĐE 019 560398
BALUCIĆ, ĐORĐE 019 560112
BARBULOVIĆ, BO ŽIDAR 019 560353
BARBULOVIĆ, DOBROMIR 019 560285
BARBULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560375
BARBULOVIĆ, DRAGOLJUB 019 560294
BARBULOVIĆ, DRAGUTIN 019 560178
BARBULOVIĆ, DUŠAN 019 560179
2 - 18
BARBULOVIĆ, JOVAN 019 560094
BARBULOVIĆ, LJUBINKA 019 560288
BARBULOVIĆ, LJUBIŠA 019 560158
BARBULOVIĆ, ĐORĐE 019 560257
BARBULOVIĆ, ĐORĐE 019 560283
BARBULOVIĆ D, LJUBIŠA 019 560348
BARBULOVIĆ D, MILAN 019 560223
BARBULOVIĆ Đ, DUŠAN 019 560409
BARONOVIĆ, BRANISLAV 019 560371
BLAGOJEVIĆ, LJUBIŠA 019 560271
BLAGOJEVIĆ, SEVERINKA 019 560236
BLENDIĆ, ĐORĐE 019 560399
BLENDIĆ, ĐORĐE 019 560267
BOGOSAVLJEVIĆ, DRAGOLJUB 019 560432
BOGOSAVLJEVIĆ, MARICA 019 560067
BOJAĐIJEVIĆ, JORDAN 019 560418
BOŽINOVIĆ, DUŠAN 019 560193
BOŽOROVIĆ, BOJAN 019 560187
BOŽOROVIĆ, SLOBODAN 019 560115
V
VARZANOVIĆ, DUŠAN 019 560466
VARZANOVIĆ, JOVICA 019 560169
VASILJEVIĆ, SMILJA 019 560335
VASILJKIĆ, DUŠAN 019 560215
VASILJKIĆ, ZLATKO 019 560386
VELJKOVIĆ, DIMITR IJE 019 560443
VELJKOVIĆ, LJUTICA 019 560381
VREMEŠEVIĆ, ĐORĐE 019 560354
VULPANOVIĆ, DRAGIŠA 019 560065
3 - 18
VULPANOVIĆ, DRAGUTIN 019 560310
G
GABAREVIĆ, PERIŠA 019 560262
GAVRILOVIĆ, BORIVOJE 019 560182
GAVRILOVIĆ, ŽIVORAD 019 560427
GAVRILOVIĆ J, MILAN 019 560400
GAVRILOVIĆ M, MILE 019 560481
GERGIĆ, DRAGIŠA 019 560134
GIČULOVIĆ, DRAGAN 019 560330
GIČULOVIĆ, DUŠAN 019 560446
GIČULOVIĆ, LJUBIŠA 019 560100
GIČULOVIĆ, MILE 019 560340
GIČULOVIĆ S, DRAGUTIN 019 560338
GIČULOVIĆ LJUBINKA/ŠTEFANČIK JOSEF, 019 560325
GOLIĆ, LJUBIŠA 019 560157
GRCINIĆ, PETAR 019 560299
GREKULOVIĆ, BORIVOJE 019 560210
GREKULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560384
GREKULOVIĆ, DUŠAN 019 560413
GREKULOVIĆ, DUŠICA 019 560322
GREKULOVIĆ M, NEVEN 019 560510
GRUJIĆ, DEJAN 019 560393
GUDŽIĆ, VIDOJKO 019 560036
D
DAJIĆ, VIDOSAV 019 560296
DAJIĆ, VLASTIMIR 019 560046
DAMFORS RISTIĆ, LJUBINKA 019 560238
DEDGAREVIĆ, DRAGUTIN 019 560146
DEOGAREVIĆ, DRAGINJA 019 560214
DEOGAREVIĆ, DRAGUTIN 019 560317
4 - 18
DEOGAREVIĆ, KOSTA 019 560125
DEOGAREVIĆ, LJUBIŠA 019 560458
DEOGAREVIĆ, PETAR 019 560128
DEOGAREVIĆ, R ADMILA 019 560206
DEOGAREVIĆ, VITOMIR 019 560455
DEOGAREVIĆ G, BORIVOJE 019 560342
DIDIĆ, MIRJANA 019 560166
DIDIĆ, MIRJANA 019 560405
DIDIĆ, ĐORĐE 019 560024
DIJANOVIĆ, BORIVOJE 019 560009
DIJANOVIĆ, DUŠAN 019 560461
DIJANOVIĆ, JOVAN 019 560047
DIJANOVIĆ, SLOBODAN 019 560308
DIJANOVIĆ, VIKTORIJA 019 560071
DIJANOVIĆ, ĐORĐE 019 560062
DIJANOVIĆ, ĐORĐE 019 560144
DIMIĆ, ANDREJA 019 560031
DIMIĆ, DUŠAN 019 560440
DINUCIĆ, DUŠAN 019 560261
DINUCIĆ, JOVAN 019 560018
DOBRIĆ, DUŠAN 019 560053
DOBRIĆ, DUŠANKA 019 560252
DOBRIĆ, LJUBIŠA 019 560425
DOBRIĆ, MARICA 019 560171
DOBRIĆ, MARIJA 019 560003
DOBRIĆ, SLAVICA 019 560007
DOBRIĆ, ĐORĐE 019 560263
DOBRIĆ, ĐORĐE 019 560126
DRAGIĆ, LJUBOMIR 019 560076
DRAGIĆ, ĐORĐE 019 560382
5 - 18
DRAGIĆ K, LJUBOMIR 019 560085
DRDAREVIĆ, DUŠAN 019 560286
DRNDAREVIĆ, VITOMIR 019 560092
DRULIĆ, DRAGOLJUB 019 560060
DRULIĆ, ŽIVKA 019 560312
DULIĆ, DRAGUTIN 019 560249
DJ
DJETIĆ, DJORDJE 019 560008
DJETIĆ, DJORDJE 019 560367
DJORDJEVIĆ, GORDANA 019 560295
DJORDJEVIĆ, DJORDJE 019 560185
DJORDJEVIĆ, LJUBIŠA 019 560174
DJORDJEVIĆ, SEVERINKA 019 560436
DJORMIĆ, ZORAN 019 560091
DJORMIĆ, RADISAV 019 560039
DJURIĆ, LJUBOMIR 019 560041
Ž
ŽIVKOVIĆ, ŽIVKO 019 560378
ŽIVKOVIĆ, ĐORĐE 019 560059
Z
ZDRAVKOVIĆ, LJUBINKA 019 560374
I
ILIĆ BLAGOJEVIĆ, ĐURĐICA 019 560109
ILIĆ BLAGOJEVIĆ, ĐURĐICA 019 560015
ISAKOVIĆ, DR AGAN 019 560463
ISAKOVIĆ, NIKOLA 019 560069
IVAZOVIĆ, DUŠAN 019 560309
J
JANKOVIĆ, BORIVOJE 019 560368
6 - 18
JANKOVIĆ, ZDENKO 019 560207
JANKUCIĆ, DIMITRIJE 019 560412
JANOŠEVIĆ, VERICA 019 560124
JEPUROVIĆ, LJUBINKA 019 560148
JERKONIĆ, ANDREJA 019 560284
JORDAČEVIĆ, DRAGIŠA 019 560021
JORDAČIJEVIĆ, JOVAN 019 560372
JORDAČIJEVIĆ, LJUBINKA 019 560287
JORDAČIJEVIĆ, ĐORĐE 019 560097
JORGIĆ, DRAGAN 019 560314
JORGOVIĆ, ALEKSANDAR 019 560297
JORGOVIĆ, JORGOVAN 019 560230
JORGOVIĆ, JOVAN 019 560123
JOVANOVIĆ, BORIVOJE 019 560337
JOVANOVIĆ, DRAGAN 019 560277
JOVANOVIĆ, DUŠAN 019 560151
JOVANOVIĆ, JOVAN 019 560454
JOVANOVIĆ, JOVAN 019 560162
JOVANOVIĆ, LJUBIŠA 019 560332
JOVANOVIĆ, NENAD 019 560396
JOVANOVIĆ, VIOLETA 019 560035
JOVANOVIĆ, ŽIVKA 019 560233
JOVANOVIĆ LJ, LJUBIŠA 019 560428
JOVANOVIĆ Đ, DUŠAN 019 560334
K
KALDARAREVIĆ, LJUBIŠA 019 560266
KALDARAREVIĆ, ZAVIŠA 019 560276
KALINUCIĆ, DRAGIŠA 019 560205
KALINUCIĆ, DRAGUTIN 019 560282
KALINUCIĆ, MIROSLAV 019 560319
7 - 18
KALINUCIĆ, SAVICA 019 560028
KALINUCIĆ, SAVICA 019 560034
KAPACINOVIĆ, DRAGICA 019 560359
KAPACINOVIĆ, DUŠAN 019 560209
KAPACINOVIĆ, DUŠAN 019 560431
KAPACINOVIĆ, ŽIVOJIN 019 560155
KIKIĆ, DRAGICA 019 560173
KIKIĆ, DRAGIŠA 019 560321
KIKIĆ, KOSTA 019 560133
KIKIĆ, MARICA 019 560087
KIKIĆ, RADMILA 019 560420
KIKIĆ, SLOBODAN 019 560487
KIKIĆ, ČEDA 019 560430
KIKIĆ, ČEDA 019 560291
KIKIĆ Đ, MILAN 019 560197
KOBANOVIĆ, BORA 019 560324
KOBANOVIĆ P, ĐORĐE 019 560103
KOKOŠILOVIĆ, BORIVOJE 019 560216
KOLIČIĆ, BORIVOJE 019 560017
KOLOVLJANOVIĆ, DUŠAN 019 560303
KOLOVLJANOVIĆ, JOVAN 019 560307
KOLOVLJANOVIĆ, ĐORĐE 019 560355
KOLČIĆ, BORIVOJE 019 560154
KOLČIĆ, JOVAN 019 560040
KOLČIĆ, JOVAN 019 560084
KOLČIĆ, MILAN 019 560316
KOLČIĆ, NINOSLAV 019 560127
KOLČIĆ, NINOSLAV 019 560327
KOLČIĆ, ČEDOMIR 019 560177
KORNAĆ, DIMITRIJE 019 560278
8 - 18
KOŽIKOVIĆ, DAMIR 019 560203
KRAČUNOVIĆ, PETAR 019 560290
KRSTIĆ, DIMITRIJE 019 560079
KRSTIĆ, DRAGAN 019 560201
KRSTIĆ, SAVINA 019 560224
KRSTIĆ D, DUŠAN 019 560228
KRČETIĆ, SINIŠA 019 560389
L
LAPADATOVIĆ, SVETOZAR 019 560072
LAUDANOVIĆ, LJUBINKA 019 560350
LAUDANOVIĆ, SINIŠA 019 560130
LAZAREVIĆ, ALEKSANDAR 019 560416
LIKERIĆ, SLAĐAN 019 560013
LULARE VIĆ, ĐO RĐE 019 560194
M
MAKRIŠEVIĆ, ĐORĐE 019 560070
MANDIĆ, JOVAN 019 560089
MAREČIĆ, BRANKO 019 560048
MARINOVIĆ, LJILJANA 019 560449
MARINOVIĆ, NOVICA 019 560388
MARINOVIĆ, VE LIKA 019 560186
MARKOVIĆ I, ZORAN 019 560204
MARTIĆ, ĐORĐE 019 560150
MATEJEVIĆ, ĐORĐE 019 560426
MIHAJLOVIĆ, DENIS 019 560397
MIHAJLOVIĆ, LJUBINKA 019 560305
MIHAJLOVIĆ, LJUBINKA 019 560424
MIHAJLOVIĆ, LJUBOMIR 019 560243
MIKULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560020
MIKULOVIĆ, LIDIJA 019 560220
9 - 18
MILJA, JOVAN 019 560068
MILOSAVLJEVIĆ, LJUBIŠA 019 560451
MILOSAVLJEVIĆ, MIKI 019 560313
MILOSAVLJEVIĆ, ŽIVOJIN 019 560392
MILOSAVLJEVIĆ, ĐORĐE 019 560315
MILOSAVLJEVIĆ Đ, ĐORĐE 019 560329
MITIĆ, SLOBODAN 019 560010
MITIĆ, SLOBODAN 019 560394
MITUCIĆ, MILE 019 560360
MLADENOVIĆ, LJUBIŠA 019 560343
MOKOFIĆ, ŽIVOJIN 019 560061
MOKRIŠEVIĆ, LJUBICA 019 560038
MONOVIĆ, DIMITRIJE 019 560366
MONOVIĆ, DRAGIŠA 019 560111
MONOVIĆ, GORAN 019 560269
MONOVIĆ, GORAN 019 560429
MONOVIĆ, SLOBODAN 019 560304
MONOVIĆ, ĐORĐE 019 560376
MUSKIĆ, MILENIJA 019 560435
N
NAJDIĆ, DRAGAN 019 560465
NAJDIĆ, DUŠAN 019 560346
NAJDIĆ I, MILAN 019 560247
NEGURIČIĆ, JOVAN 019 560281
NEKŠOJEVIĆ, DRAGOLJ UB 019 560239
NEKŠOJEVIĆ, DRAGUTIN 019 560383
NICULOVIĆ, MILORAD 019 560441
NIKOLIĆ, JANKO 019 560364
NIKOLIĆ, MALIŠA 019 560387
NIKOLIĆ, NENAD 019 560494
10 - 18
NIKOLIĆ, SIBIN 019 560181
NIKOLIĆ, ŽIVOJIN 019 560415
NJAGOJEVIĆ, ZAVIŠA 019 560264
NJEGURCIĆ, SLOBODAN 019 560037
NOVAKOVIĆ, DRAGOSLAV 019 560273
NOVAKOVIĆ, LJILJANA 019 560114
O
OPRIĆ, LJUBOMIR 019 560026
OPRIĆ, PETAR 019 560457
OPRIĆ, RISTA 019 560096
OPRIĆ, SINIŠA 019 560189
P
PARASKEVIĆ, DUŠICA V 019 560456
PARASKIJEVIĆ, DRAGUTIN 019 560156
PAUNOVIĆ, DRAGAN 019 560357
PAUNOVIĆ, RADMILA 019 560012
PAVLOVIĆ, LJUBINKA 019 560320
PAVLOVIĆ, ZAVIŠA 019 560184
PAŠIĆ, ĐORĐE 019 560083
PETROVIĆ, LJUBIŠA 019 560356
PETROVIĆ, SLOBODANKA 019 560406
PIPELKIĆ, BORIVOJE 019 560044
PISTOLOVIĆ, ĐORĐE 019 560147
PISTOLOVIĆ, BORIS 019 560099
PISTOLOVIĆ, LJUBIŠA 019 560077
PISTOLOVIĆ, ZAVIŠA 019 560090
PISTRICIĆ, DUŠAN 019 560113
PISTRICIĆ, RADMILA 019 560370
PODRUMEĐIĆ, LJUBOMIR 019 560331
POPOVIĆ, DRAGA 019 560390
11 - 18
POPOVIĆ, DUŠAN 019 560027
POPOVIĆ, JOVAN 019 560229
POPOVIĆ, MARICA 019 560373
POPOVIĆ, MOMIR 019 560129
POPOVIĆ, SRETEN 019 560254
POPOVIĆ, VOJISLAV 019 560165
POPOVIĆ, ĐORĐE 019 560057
POPOVIĆ, ĐORĐE 019 560108
POPOVIĆ, ĐORĐE 019 560131
POPOVIĆ, ĐORĐE 019 560419
POPOVIĆ LJ, ĐORĐE 019 560014
PREDIĆ, DRAGUTIN 019 560241
PREDIĆ, DUŠKO 019 560170
PREDOJEVIĆ, SAVA 019 560301
PREDOJEVIĆ, ĐORĐE 019 560093
PRIKOLIĆ, ĐORĐE 019 560274
PRSTIĆ, BORISLAV 019 560341
PRSTIĆ, DUŠAN 019 560001
PRSTIĆ, DUŠANKA 019 560377
PRSTIĆ, KOSTA 019 560333
PRSTIĆ, LJUBISAV 019 560391
PRSTIĆ, MARIJA 019 560448
PRSTIĆ, RATOMIRKA 019 560470
PRSTIĆ, RATOMIRKA 019 560270
PRSTIĆ, ŽELJKO 019 560172
PRSTIĆ D, DRAGIŠA 019 560460
PRVULOVIĆ, ĐORĐE 019 560152
PSLANOVIĆ, ZVEZDANA 019 560064
R
RADOSAVLJEVIĆ M, PETAR 019 560237
12 - 18
RADUCIĆ, DORINE L 019 560385
RADUCIĆ, DRAGIŠA 019 560196
RADUCIĆ, JOVICA 019 560250
RADUCIĆ, KRSTA 019 560056
RADUCIĆ, LJUBISAV 019 560139
RADUCIĆ, LJUBIŠA 019 560075
RADUCIĆ, NENAD 019 560339
RADUCIĆ, RADMILA 019 560328
RADUKANOVIĆ, ĐORĐE 019 560417
RADULOVIĆ, BORIVOJE 019 560149
RADULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560006
RADULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560433
RAINOVIĆ, DRAGUTIN 019 560311
RAJKOVIĆ, BORIVOJE 019 560029
RATAREVIĆ, DUŠAN 019 560232
RAŠIĆ, JOVAN 019 560234
RISTIĆ, STOJAN 019 560016
RISTIĆ PERIĆ, RADMILA 019 560306
S
SAVULJESKOVIĆ, VESELIN 019 560445
SELINIKIĆ, DUŠAN 019 560221
SIMONOVIĆ, VOJA 019 560198
SIVULOVIĆ, BORIVOJE 019 560208
SIVULOVIĆ, TIHOMIR 019 560052
SIVULOVIĆ, VESELINKA 019 560452
SIVULOVIĆ, VIDOSAVA 019 560168
SIVULOVIĆ, ŽIVOJIN 019 560080
SOLOMIJEVIĆ, ANDRIJA 019 560213
SOLOMIJEVIĆ, BORIVOJE 019 560411
SOLOMIJEVIĆ, BORIVOJE 019 560260
13 - 18
SOLOMIJEVIĆ, BORIVOJE 019 560421
SOLOMIJEVIĆ, DRAGIŠA 019 560352
SOLOMIJEVIĆ, DRAGUTIN 019 560279
SOLOMIJEVIĆ, SEVERINKA 019 560192
SPAJMIĆ, DRAGUTIN 019 560302
SREZOJEVIĆ, MILOJE 019 560323
STANKOVIĆ, DIMITRIJE 019 560251
STANKOVIĆ, DRAGUTIN 019 560195
STANKOVIĆ, LJUBIŠA 019 560078
STANKOVIĆ, LJUBIŠA 019 560369
STANKOVIĆ, MILISAV 019 560289
STANKOVIĆ, NADA 019 560105
STANKOVIĆ, ROLAND 019 560414
STANKOVIĆ, SLAĐANA 019 560402
STANKOVIĆ, SLAĐANA 019 560217
STANKOVIĆ, ZAVIŠA 019 560119
STANKOVIĆ, ŽIVORAD 019 560240
STANOJEVIĆ, DRAGAN 019 560326
STANOJEVIĆ, LJUBIŠA 019 560211
STANOJEVIĆ, ĐORĐE 019 560280
STEPANOVIĆ, DRAGIŠA 019 560137
STEPANOVIĆ, DUŠAN 019 560050
STEPANOVIĆ, SLOBODAN 019 560293
STEPANOVIĆ S, DUŠAN 019 560175
STOJANOVIĆ, SLAVKO 019 560033
STOJKOVIĆ, DIMITRIJE 019 560379
STOJKOVIĆ, DUŠAN 019 560218
STOJKOVIĆ Đ, DRAGUTIN 019 560117
T
TODOROVIĆ, DRAGOLJUB 019 560258
14 - 18
TODOSIJEVIĆ, ĐORĐE 019 560219
TRAILOVIĆ, LJUBINKA 019 560347
TRAILOVIĆ, LJUBIŠA 019 560164
TRNKIĆ, TOMISLAV 019 560183
TRUJKIĆ, DEJAN 019 560410
TRUJKIĆ, VITOMIR 019 560318
TURČINOVIĆ, BORIVOJE 019 560345
TURČINOVIĆ, DUŠAN 019 560259
TURČINOVIĆ, LJUBICA 019 560055
TURČINOVIĆ, ĐORĐE 019 560256
TURČINOVIĆ, ĐORĐE 019 560423
U
URUKOVIĆ, DIMITRIJE 019 560336
URUKOVIĆ, LJUBOMIR 019 560122
URUKOVIĆ, MILAN 019 560222
F
FRANCULOVIĆ, LJUBIŠA 019 560500
FASULJEVIĆ, MILORAD 019 560088
FICULOVIĆ, ANDRIJA 019 560140
FICULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560167
FICULOVIĆ, MILAN 019 560141
FICULOVIĆ, ĐORĐE 019 560176
FICULOVIĆ, ĐORĐE 019 560226
FILIPOVIĆ, BORIVOJE 019 560136
FILIPOVIĆ, JOVANKA 019 560365
FIRULOVIĆ, ĐORĐE 019 560248
FLJANKOVIĆ, MILA N 019 560143
FLORIĆ, DRAGICA 019 560351
C
CAPULOVIĆ, DRAGUTIN 019 560081
15 - 18
CAPULOVIĆ, DUŠAN 019 560401
CAPULOVIĆ, SAVA 019 560408
COKIĆ, SAVA 019 560380
COKIĆ, SLOBODAN 019 560467
COLANOVIĆ, DUŠAN 019 560362
COLANOVIĆ, DUŠAN 019 560160
COLANOVIĆ A, DRAGUTIN 019 560058
CRNOGORAC, DIMITRIJE 019 560074
Č
ČEČULOVIĆ, DRAGAN 019 560422
ČEČULOVIĆ, DRAGIŠA 019 560225
ČEČULOVIĆ, DRAGOLJUB 019 560202
ČEČULOVIĆ, DRAGUTIN 019 560043
ČEČULOVIĆ, DUŠICA D 019 560447
ČEČULOVIĆ, JOVAN 019 560349
ČEČULOVIĆ, JOVICA 019 560045
ČEČULOVIĆ, LJUBIŠA 019 560292
ČEČULOVIĆ, LJUBOMIR 019 560132
ČEČULOVIĆ, LJUBOMIR 019 560480
ČEČULOVIĆ, MILAN 019 560200
ČEČULOVIĆ, VALENTINA 019 560363
ČEČULOVIĆ, ĐORĐE 019 560102
ČEČULOVIĆ, ĐORĐE 019 560110
ČEČULOVIĆ, ĐORĐE 019 560245
ČEČULOVIĆ LJ, LJUBIŠA 019 560142
ČEČULOVIĆ LJ, LJUBIŠA 019 560404
ČIRIŠANOVIĆ, DRAGAN 019 560407
ČIRIŠANOVIĆ, DRAGAN 019 560082
ČIRIŠANOVIĆ, DUŠAN 019 560107
ČIRIŠANOVIĆ, LJUBIŠA 019 560049
16 - 18
ČIRIŠANOVIĆ, LJUBIŠA 019 560118
ČIRIŠANOVIĆ, LJUBOMIR M. 019 560265
ČIRIŠANOVIĆ, SEVERINKA 019 560153
ČOBOTIĆ, DIMITRIJE 019 560005
ČOBOTIĆ, JOVAN 019 560042
ČUČULOVIĆ, DUŠA N 019 560135
ČUČULOVIĆ, IGOR 019 560268
ČUČULOVIĆ, MILAN 019 560493
ČUČULOVIĆ, MIROSLAV 019 560361
ČUČULOVIĆ, NADA 019 560246
ČUČULOVIĆ, NIKOLA 019 560032
ČUČULOVIĆ, PETAR 019 560253
DŽ
DŽAMBRIĆ, DUŠAN 019 560475
DŽETIĆ, JOVAN 019 560453
DŽETIĆ, MILE 019 560054
DŽETIĆ, VLASTIMIR 019 560098
DŽETIĆ J, DRAGIŠA 019 560004
DŽETIĆ, DRAGUTIN 019 560442
DŽONTIĆ, DUŠAN 019 560161
DŽONTIĆ, MARICA 019 560439
DŽONTIĆ, STANKO 019 560163
DŽONTIĆ, ĐORĐE 019 560159
Š
ŠĆOPULOVIĆ, BOŽIDAR 019 560199
17 - 18
PRIVATNI BROJEVI KUSJAK:
GREKULOVIĆ, LJUBIŠA 019 560438
JOVANOVIĆ, ZORAN 019 560255
LAZIĆ, VERA 019 560116
LAPADATOVIĆ, SVETOZAR 019 560272
MANKOVJANOVIĆ, GORAN 019 560066
MILOJIĆ, DOBRINKA 019 560095
MILOSAVLJEVIĆ, MIODRAG 019 560212
PAVLOVIĆ, LJUBIŠA 019 560101
PETROVIĆ, BOŽIDAR 019 560300
PJEVIĆ, DRAGICA 019 560191
PRSTIĆ, DUŠAN 019 560450
RADULOVIĆ, MIROSLAV 019 560121
RADUCIĆ, LJUBOMIR 019 560190
RAŠIĆ, RADOSLAV 019 560464
SIMIĆ, RADISAV 019 560242
SOLEŠA, ZORKA 019 560188
TRUJIĆ, SAŠA 019 560120
18 - 18
Download

Telefonski imenik sela Dusanovca