1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Aadrita Das ve Nikita Nagori
Abdülgani Bozkurt ve Eyüp Ersoy
Ahmet Vedat Koçal
Ali Çağlar Deniz
Ali Sarıhan
Amel Ouchenane ve Celal Khasib
Anne Hagood
Bouderdaben Mounira
Burak Özçetin ve Ömer Turan
Burcu Bulut Gurpınar
Cevher Şulul
Cihan Taşgın ve Abdullah El-Sarraj
Deniz Güvercin
Eduardo Abou Ltaif
Emrah Utku Gökçe
Fatih Yardımcıoğlu ve Furkan Başel
Federico Donelli ve Alessia Chiriatti
Ferda Fahrioğlu Akın
Göktürk Tüysüzoğlu
Gülçin Karabağ
Hakan Sezgin Erkan ve Şebnem Ece Egeli
Hasan Hüseyin Güneş
Hülya Örki
Josan Ioan
Lorenzo Kamel
Luis Melian Rodriguez
Marzieh Javadi Arjmand
Mehdi Zolfigari
Mehmet Ali Göngen
Meltem Çelik Dirsehan
Meltem Demircan Özütam
Meltem Kılıç
Metin Aksoy
Metin Duyar
Michelle Dromgold
Mohamed Hamchi ve Samia Rebiai
Muhammed Şaya
Nazife Selcen Pınar Akgül
Neggaz Nassima
Noureddine Dakhane
Nurullah Ardıç
Nurullah Çakmaktaş
Ömer Aslan
Önder Canveren - İsmail Dinçer Güneş
Özge Gökcen Terzi
Özkan Gökcan
Özüm Sezin Uzun
Rania Taher
Reem Kabbani
Sadık Şeyh Aid
Saleh Zamani
Salih Yasun
Samir Kim
Sika Sadoddin
Suzi Muhammad Rashad
Taleb Kihoul ve Fella Bendali
Taner Doğan
Umud Shukri
Veysel Kurt
Yasamin Rezaei and Sohrab Sadoddin
Yelda Elcandırlı
Zafer Akbaş
Zeinab Ghassemi Tari
Zeynep Sertepe
Zeynep Şahin Mencütek ve Ayşegül Durmuş
Ziya Abbas
Ziyad Abdulvahhab Naimi
Christ University Bangalore
Exploring Egypt’s Political Crises: From Mubarak To Sisi
Arş. Gör. - Doktora Adayı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Bilkent Üniversitesi
İslami Hareketlerin Siyasi Stratejileri: Ürdün Siyasetinde Müslüman Kardeşler
Arş. Gör.
Dicle Üniversitesi
Siyasal Değişmenin Toplumsal Temelleri Bağlamında Ortadoğu’da Değişim Sürecinin Türkiye’ye Yansımaları: Ulus Devletten Çoğulcu Sivil Topluma Geçişte Ortadoğu İlişkilerinin Rolü
Yrd. Doç.
Uşak Üniversitesi
Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayat Deneyimleri: Antep Şehri Örneği
Ph. D. Candidate
University of Nottingham
In Search of the Arab Uprisings: Social Movement, Revolution, or Democratization?
Phd. Candidate - Master University of Constantine
2011-2013 ‫أبعاد ومحددات السياستين الخارجية الروسية والصينية تجاه االزمة في سوريا‬
Ph. D. Candidate
Kings College London
An Independent Kurdistan: National Challenges and Regional Realities
Assoc. Prof.
University of Mentouri
‫الدبلوماسية العامة األمريكية و معايير الترتيبات األمنيىة تجاه منطقة الشرق األوسط‬
Yrd. Doç. - Yrd. Doç.
Bilgi Üniversitesi - Akdeniz Üniversitesi
Kahire’den İstanbul’a: Futbol, Siyaset ve Toplumsal Hareketler
Arş. Gör.
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Suriye İhvanı ve Türkiye
Doç. Dr.
Harran Üniversitesi
Arap Devrimlerinin Geleceği
Master
Marmara Üniversitesi
Suriye İç Savaşı Bağlamında Bölgesel Aktörler ve Arap Baharı
Ph. D. Candidate
Başkent University
Alternative Approach to Understand Persistence of Autocracies in the Middle East: Game Theoretic Approach
Ph. D. Candidate
University of Otago
The Evolution of Lebanese and Syrian State-to-State Relations
Arş. Gör.
Yıldız Tekni Üniversitesi
Suudi Arabistan’da Arap Baharı’nı Engelleyen Dinamikler ve Suudi Arabistan’ın Geleceği
Yrd. Doç. Dr. - Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi
Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
Res. Asst. - Res. Asst.
ICCT
Turkey’s 'Total Performance' in the Reshuffled Middle East
Arş. Gör.
Yıldız Tekni Üniversitesi
Kurşundan Daha Ucuz Yeni Savaş Silahı: Kadın Tecavüzleri, Suriye İçsavaşı Örneğinde
Yrd. Doç. Dr.
Giresun Üniversitesi
Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri’nde İşbirliğini Tetikleyen Unsurlar
Arş. Gör.
Yıldız Tekni Üniversitesi
Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan’ın Açlık Grevi’ni Sınır ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi Üzerinden Düşünmek
Master
Yeditepe Üniversitesi
İran Dış Politikasında Değişim ve Sebepleri
Arş. Gör.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sünni-Şii Ulema ve Aydınlarının Son Yüzyıldaki Mezhepleri Yakınaştırma Çabaları
Arş. Gör.
Anadolu Üniversitesi
Ban-Optik Bir Mekan Olarak Suriyeli Mülteci Kampları ve Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Mensubiyet Yitimi
Ph. D. Candidate
Babes-Bolyai University
Political Spirituality as a closure: the unavoidable “everydayness”, some thought on the Iranian Revolution
Dr.
Harvard University
In Search of the Arab Uprisings: Social Movement, Revolution, or Democratization?
Ph. D. Candidate
Salmanca University
Stability and change in the Hashemite Kingdom: an Analysis of the Arab Spring from the Jordanian Perspective
Ph. D. Candidate
University of Tehran
The Role of Congress in U.S. Foreign Policy toward Iran
Ph. D. Candidate
Allameh Tabatabai University
The Effect of The Soft Power of Iran’s Islamic Revolution on Arabian Revolutions
Doktora Adayı
Akdeniz Üniversitesi
Ortadoğu'da Mezhepsel Kırılma ve Kürtler
Arş. Gör.
Marmara Üniversitesi
Ortadoğu’da Soyal Hak Talebi Olarak Arap Baharı: Neo-Liberalizm ve Neo-Kolonyalizmin Toplumsal Yapı ve Kültürel Değişme Boyutu
Öğr. Gör.
Yeditepe Üniversitesi
The Impact of the Arab Spring on the Muslim Brotherhood-Regime Relations in Jordan
Doktora Adayı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ortadoğu’da İslam ve Kadın
Yrd. Doç. Dr.
Gümüşhane Üniversitesi
Ortadoğu ve Dışsal Demokrasi Teşvikleri
Yrd. Doç. Dr.
Nevşehir Üniversitesi
Israel’s Water Policy and Scenarios on the Future of This Policy
Master
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
The Geopolitics of Migration in the Hashemite Kingdom of Jordan: A regional buffer zone or a regional holding zone?
Asst. Prof. - Asst. Prof.
‫ الجزائر‬،‫جامعة أم البواقي‬
‫األزمة المصرية من منظور األمن القومي اإلسرائيلي‬
Assoc. Prof.
University of M'Sila
‫ نقاشات نظرية ومشاهد ممارساتية‬:‫األنظمة التسلطية والتوظيف السياسي للطائفية في دول الشرق األوسط‬
Doktora Adayı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İran’ın Bölgesel Aktörlerle İlişkisi ve Şii Kimliği
Dr.
National University of Singapore
Sunnis, Shi’a, and the State in Iraq since 2003: Inter-Communal Violence in a New Sectarian-Authoritarian State
Prof. Dr.
University of M'Sila
‫ نقاشات المراجعة‬: ‫البحث عن الديمقراطية وترشيد الحكم في الشرق األوسط‬
Doç. Dr.
İstanbul Şehir Üniversitesi
‘Arap Baharı’ ve Uluslararası İlişkiler: Soğuk Savaş’ın Sonu, 11 Eylül ve Dış Müdahalelerin Etkileri
Arş. Gör.
Marmara Üniversitesi
Mısır’da Apolitik Selefi Hareket: ed-Da’vetu’s-Selefiyye Örneği
Ph. D. Candidate
Bilkent University
Explaining Military Interventions in the Middle East: a Comparative Case Study
Arş. Gör. - Doç. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi - Polis Akademisi
Inside Story: Security and Foreign Policy in the Eyes of Egyptian University Students
Arş. Gör.
Uludağ Üniversitesi
Konstrüktivizmde Kimlik Vurgusu ve Mısır Dış Politikasına Yansımaları
Arş. Gör.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Suriye İç Savaşı’nda Kürtler
Yrd. Doç. Dr.
Istanbul Aydın Universitesi
Necessity for Iraq: State-Building for Peace
Asst. Prof.
Ain Shams University
Russian Role Toward Arab Spring
Researcher
Jindal Global University
Street Harassment and the Status of Women’s Rights in Egypt
Doktora Öğrencisi
Sakarya Üniversitesi
Mısır’da Hamas Hareketinin Gelişimi
Ph. D. Candidate
Free University of Brussels
A Structural Analysis of Preconditions of State Breakdown in Egypt 2011
Ph. D. Student
Cleveland University
Scenarios for Increased Role of Iran in the Middle East
Assoc. Prof.
Cezayir Tebaousse Üniversitesi
‫ رؤية مستقبمية‬:‫دور الحوكمة اإلنتخابية في مأسسة العممية الديمقراطية في الشرق األوسط‬
Dr.
University of Tehran
The Improvement of the Relations between Saudi Arabia and Iran and Its Impact on the Regional Position of Iran and on Resolving Regional Crises
Dr.
University of 6 October
‫أنماط وأدوار الفاعلين من غير الدول في اإلنتفاضات العربية‬
Ph. D. Candidate
University of Khamis Miliana
‫مشكلة الديمقراطية في الشرق األوسط‬
Ph. D. Candidate
City University London
The Impact Of The New Geo-Polıtıcal Dynamıcs On Socıety
Phd. Candidate
Yalova Universitesi
Iran Energy Policy under Ahmadinejad Era
Arş. Gör.
SETA
Arap Baharı’nın Evriminde Orduların Etkisi
Post-Graduate Alumni of Middle
University
Eastern
of Tehran
StudiesTwo Emperors in a Territory
Arş. Gör.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ortadoğu’da Demokratikleşme: Eleştirel Gerçekçi Bir Yanıt
Doç. Dr.
Düzce Üniversitesi
Irak Geleceğinin Muhtemel Durumu Bölünmüş Irak mı? Aktörler, Eylemler ve Sorun Alanları
Ph. D. Candidate
University of Tehran
Iran's Foreign Policy and the Relations between the Supreme Leader and the President
Arş. Gör.
Uludağ Üniversitesi
İran’da Entelektüel Hayat’ın Gelişimi: Reformist Düşünce ve Hatemi Dönemi Üzerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. - Arş. Gör. Gediz Üniversitesi
Arab Baharı' İsyanları ve Immanuel Wallerstein Dünya Sistemleri Teorisi
Yrd. Doç. Dr.
Aksaray Üniversitesi
Irak’ın Kronik Sorunu “Mezhepsel Bölünmeler”
Dr.
Musul Üniversitesi
‫موقف القانون الدولي من الثورات العربية‬
Download

1 Aadrita Das ve Nikita Nagori Christ University Bangalore Exploring