Cena /evro
Cena sa PDV-om
WINGO 2024KCE- motor za krilnu kapiju širina krila do 2m. Sa dva daljinska
upravljača.
WINGO 3524KCE- motor za krilnu kapiju širina krila do 3,5m sa dva
daljinska upravljača.
330,05 evra
396,06 evra
385,25 evra
462,30 evra
RO500KCE- motor za kliznu kapiju težine do 500kg, sa 2.daljinska
upravljača.
217,35 evra
260,82 evra
THORKIT – motor za kliznu kapiju težine do 1500kg, sa dva daljinska
upravljača,
ZUPČASTA LETVA ROA6 – dužine 1000mm.
348,45evra
418,14 evra
10,35 evra
12,42 evra
FLOXIR- prijemnik za daljinske upravljače za motor SU2000
FLOX2R – univerzalni prijemnik ( za NICE)
SMIXI – prijemnik za SO2000, SPIDOKCE
FLO2R-S – dvokanalni daljinski upravljač
47,15 evra
51,75 evra
25,30 evra
20,70 evra
56,58evra
62,10 evra
30,36 evra
24,88 evra
FLO4R-S – četvoro kanalni daljinski upravljač
21,85 evra
26,22 evra
FLO2RE – dvokanalni daljinski upravljač
FLO4RE – četorokanalni daljinski upravljač
MOF – foto ćelije
MOFB- foto ćelije
ML – signalna blink lampa
ML 24 – signalna blink lampa
19,55 evra
20,70 evra
33,35 evra
40,25 evra
25,30 evra
28,75 evra
23,46 evra
24,84 evra
40,02 evra
48,30 evra
30,36 evra
34,50 evra
NICE – MOTORI ZA KAPIJE
DODATNA OPREMA
Download

NICE – MOTORI ZA KAPIJE DODATNA OPREMA