Číslo 3/2010
Sportovní dění
Škola
str. 2,3
Senohrabský nezávislý občasník vydává Senohrabská beseda
VOLBY
str. 4
Názory
str. 4,5
Krátce,
pár otázek k
zamyšlení,
str. 4
Plovárna, str. 6
Historie, str. 7
Akce,
str. 7
Cena: 5 Kč
Pozvánka na
výstavu, str. 8
Nové zastupitelstvo se již šikuje
Jednoho nedávného rána jsem našel ve
schránce materiál jednotlivých senohrabských uskupení k letošním komunálním
volbám. Dva názvy skutečných politických
stran, dvě skupiny samostatně vytvořené
k předložení jmen jimi navržených senohrabských občanů, kteří by další čtyři roky
jako zvolení zastupitelé řídili život obce.
Z fotografií se na mne více či méně usmívají vysokoškolští učitelé, umělci, podnikatelé a další profese. Jsou mezi nimi
starousedlíci, kteří se do Senohrab narodili
a i řada těch, kteří si zvolili Senohraby jako
místo k životu teprve před několika lety.
Jsou mezi nimi vysloveně mladí, střední
a i poněkud starší.
A samozřejmě čekáte, že v článku, pod
kterým se krčí moje jméno, bude nějaké
kritické slovo. To víte, že ano, ale nejen
kritikou živ je člověk a já jsem také jen
jeden z vás, který chodí po vybudovaných
chodnících, kolem udržované plochy pod
bývalou samoobsluhou, kolem stavby kapličky a jezdí po dobré silnici (pokud si včas
všimnu při cestě z Prahy přímo vražedně
vystrčeného chodníku do profilu silnice
před pozemkem Dvořákových a neutrhnu
si něm kolo – podotýkám, že ovšem tímto
nediskutuji o zákonnosti tohoto provedení
komunikace).
Tak co teď dřív. Tak nejdřív opravdu upřímné poděkování těm třiceti šesti lidem, kteří
se uvolili v případě zvolení vzít na svá bedra starost o blaho Senohrab. Zkusil jsem to
pár období také a vím, o čem mluvím. Je
to ve výsledku bojová „hrstka devíti“ proti
stovce těch, kteří večer v hospodě spolehlivě vědí, jak se to dělá lépe.
Pročetl jsem programy jednotlivých stran
a seskupení. A s radostí konstatuji, že co
se týče úmyslů do budoucna, je program
ve většině bodů téměř totožný. Pokračovat
v kanalizaci, po všech stránkách pečovat
o školu, o vzhled Senohrab, o činnost spol-
ků, o kulturní život v obci, o zdraví občanů.
Člověk by si řekl, že ať se zvolí kdokoli,
bude to v podstatě stejně dobře. Inu, tady
bych už trošku svraštil obočí. Oni totiž
všichni stejně svorně vyhlašují, že veškeré
rozhodování se všemi podklady a veškeré
financování čehokoli bude veřejně přístupné a naprosto průhledné a přímo „křišťálově“ čisté, jak říkal náš bývalý mladičký
předseda vlády o svém financování. Pak
se tedy trochu divím, proč někteří, kteří
už v zastupitelstvu stále ještě sedí, to chtějí tak dělat až v budoucím zastupitelstvu,
když už měli možnost takhle pracovat celé
minulé období a přitom se občas nějaké
průhlednosti i na veřejném zasedání (což
bylo politické kamikadze) urputně bránili
a to i společenskou formou, o jejíž vytříbenosti by se dalo s úspěchem pochybovat.
K té společenské formě. Počítejte se mnou:
arogantní Paroubek zmizel v propadlišti
dějin, hrubián „chlap s gulama“, jak o sobě
veřejně prohlásil Topolánek, musel zmizet
z velké politiky, ironicky nezdvořilý, arogantní až neslušný (držím se, držím se…).
Rath dostal pár facek – Bože, to jsou nám
vzory pro výchovu mladé generace. A neříkejte, že ne, už v mém mládí se vyprávělo
o holčičce z první třídy, která se hořce rozplakala jen proto, že se dozvěděla, že její
paní učitelka taky chodí na záchod…
Tak zpět k volbám. Za pozornost stojí, že
v žádném ze zastupitelstev od sametové
revoluce nebyl tak velký „personální průvan“ jako v (stále ještě) současném zastupitelstvu. A „lítali“ z něj lidé, kteří to už
prostě nevydrželi. Mohly by pro to být dva
důvody. Ten první: byli to málo schopní
lidé, kteří to prostě neunesli. Ale abych
mluvil za sebe: téměř všechny ty „odešlé“
zastupitele osobně znám a jsou to slušní
a chytří lidé… Takže ten možný druhý
důvod:… - a vlastně co já vím, mám snad
taky nějaký pud sebezáchovy, ne?
Přál bych sobě i vám všem, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni lidé, kteří tu
práci stejně myslí, mají stejné cíle a stejné
názory na cestu k nim a budou pracovat
tak, aby zastupitelstvo pro potvrzení své
semknutosti a stability vydrželo bez personálních změn po celé čtyřleté volební
období. (Sakryš, tenhle poslední odstavec
není nejšťastněji formulován, ono by to šlo
taky… - radši to nepitvejme…).
Držím palce hlavně nám všem.
-DRK-
Sloupek
V tomto, vlastně předvolebním, čísle jsme
stáli před otázkou, co vlastně psát. Pro
mnoho lidí v obci není žádné tajemství, že
někteří zastupitelé nesouhlasí s mnohými
rozhodnutími pana starosty, ale v obecním časopise své názory zveřejnit nesmějí.
Z toho logicky vyplývá, že tím místem pro
zveřejnění by se mohla stát právě Samohláska. Máme ale opodstatněné obavy, že
i když jde o věci jasně prokazatelné, budeme obviněni z pomlouvání a házení špíny, případně i ze lží. Je velmi těžké něco
dokazovat, když na důkazech „sedí“ váš
protihráč, a prostě vám je nevydá (i přesto, že na ně, jako zastupitel máte zákonný
nárok). Přesto se vám pokusíme na dalších stránkách přiblížit alespoň několik
bodů, které nám připadají důležité a které
jsou, mírně řečeno, zvláštní nebo sporné.
S klasikem a „tetou Kateřinou“ budiž
řečeno, že nemusí být všechno zlato, co
se třpytí, jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá, na hrubý pytel hrubá záplata,
a každý národ má takovou vládu jakou si
zaslouží. Přijďte proto volit a volte prosím zodpovědně.
Zatím všem čtenářům děkujeme za zájem
a podporu a doufáme, že si ho udržíme
i do budoucna.
- red -
str. 2, SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
TJ Sokol Senohraby - rozvrh tělocvičny
Máte chuť si zacvičit? Chcete poznat nové přátele? Nebo nevíte co se svými dětmi? Zkuste si vybrat některý
z kroužků,
vámTJnabízí
Sokol Senohraby ve své tělocvičně. Kromě níže uvedených funguje při
ROZVRH
HODIN které
tělocvična
SOKOLTJ2010-2011
TJ ještě turistický oddíl, hokejový oddíl (pro dospělé) a oddíl běžeckého lyžování. Co pro to můžete udělat?
Stačí stát se členem Sokola
8.00 10.00 13.00 –
14.00 15.00 –
16.00 17.00 –
18.00 –
19.00 –
20.00 –
Den / čas
13.00
14. 00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
10.00
zaplatit členské příspěvky
Pondělí Cvičení
Škola
Cvičení
Cvičení
Tenis
300 Kč dospělý a 150 Kč
rodiče
1. třída
pro
pro
Aerobik
s dětmi
M.
předškolní
předškolní
V. Vojtík
M. Housková
za dítě a můžete přijít. JedPřibíková
děti
děti
Š.
Š. Kršková
Š. Kršková
notlivé oddíly pak mají ještě
Kršková
Úterý
Všeobecná
Všeobecná
své oddílové příspěvky a na
Škola
Fotbalová
gymnastika gymnastika
2. tř.
přípravka
Fotbal dospělí A Cvičení ženy
Š. Kršková,
J.Tichovská
Průša, Plášil, Kučaba
J. Růžička
cvičebních hodinách se plaKonvičková
10-12h
ORIGAMI
tí jednorázově. Máte-li další
M.Bláhová, klubovna
Středa
dotazy k přihláškám a jedŠkola,
Tenis
4. – 5. tř.
Mažoretky
Florbal
Fotbal dospělí B
Volejbal
notlivým oddílům, kontakŠ.Valášková
V. Vojtík
P. Vrbová
P. Kos
J. Růžička
D.Maršíková
11-13h
tujte Danu Maršíkovou na
Čtvrtek
Škola
Bed
tel.: 728 887 718. Připomín3. - 4. tř.
Fotbalová
Fotbal
Cvičení na mint
A.Jílková
přípravka
dorost
míčích
on
ky k rozvrhu a dotazy ke cvi10-12h
Průša, Plášil, Kučaba
J. Rudišar
Š. Kršková
čebním hodinám na Lenku
Pátek
Taneční
Sportovní
Tenis
klubFuego
hry
Nohejbal
Fotbal ženy
Průšovou, tel.: 603 852 078.
Říčany
A.Jílková
V. Vojtík
J.Mareš
Jednotlivé oddíly a kontakty
na cvičitele najdete v brzké době i na www.sweb.cz/
SokolSenohraby.
Těšíme se na vás
Š. Kršková,
Konvičková
Den / čas
Sobota
8.00 – 9.00
Nohejbal
Mirošovice
Neděle
Den / čas
Sobota
8.00 – 9.00
Neděle
Den / čas
Sobota
9.00– 10.00
Nohejbal
Mirošovice
10- 11.00
11-12.00
TENIS
12.-13.00
18– 19.00
VOLEJBAL
M. Hacmac
14-15.00
15-16.00
FOTBAL
J. Šmolík
V. Vojtík
Nohejbal
Mirošovice
17 – 18.00
13-14.00
TENIS
Z. Brunerová
19- 20.00
20-21.00
16-17.00
Den / čas
Sobota
9.00– 10.00
10- 11.00
11-12.00
TENIS
12.-13.00
18– 19.00
VOLEJBAL
M. Hacmac
14-15.00
15-16.00
FOTBAL
M.
Malý
16-17.00
J. Šmolík
V. Vojtík
Nohejbal
Mirošovice
17 – 18.00
13-14.00
TENIS
Z. Brunerová
19- 20.00
20-21.00
21-22.00
PING - PONG
D. Maršíková
Neděle
21-22.00
PING - PONG
D. Maršíková
ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ
Neděle
Závodu požárnické všestrannosti se v sobotu 2. 10. zúčastnil rekordní počet senohrabských účastníků. Do Tehova u Říčan dorazilo jedno družstvo starších (12 – 15let) a tři družstva mladších dětí (5 – 11 let). Tato družstva se
utkala na 2 km dlouhé trati a plnila úkoly jako je střelba ze vzduchovky, znalosti hasicích prostředků, topografie, zdravovědy a překonání příkopu po laně. Družstvo MH starších
obsadilo v konkurenci čtrnácti družstev výborné 2. místo! Družstvo
MH mladších A obsadilo ve své kategorii také 2. místo mezi deseti
družstvy. A jako úplní nováčci se na trať vydali MH mladší B. Pro
tyto začínající – pěti až šestileté – hasiče bylo 8. místo také velkým
úspěchem.
Pro všechny děti připravujeme odpovídající oslavu s dortem. Vedoucí se rozhodli oslavit úspěch osmikilometrovým
během a následným zahnáním žízně.
Za vedoucí MH
Luboš Vrba
ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA,
str. 3
ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011
Letos na začátku září měly děti opravdu
radost (narozdíl od pracujících rodičů),
protože se jim o 6 dní prodloužily prázdniny. Škola se začala rekonstruovat až ve
druhé polovině prázdnin a bude se pokra-
čovat za chodu školy až do března (čerpání dotace je možné během dvou let). Při
rekonstrukci vznikne hlavně další třída
v půdním prostoru, aby škola mohla být
už v příštím roce pětitřídní.
Na děti však čekaly i další novinky. Do
školy přišla nová paní učitelka Alena
Jílková, která učí 3. třídu a s ní přišlo
z Čerčan i několik nových dětí.
A tak se počet
dětí v naší škole rozrostl téměř
na 80. Do první
třídy nastoupilo
letos 23 dětí a učí
je paní učitelka
Monika
Přibíková. Druháky
má paní učitelka
Jitka Tichovská
a 4. a 5. třídu
učí paní učitelka
Šárka Valášková. Matematiku
učí i nadále paní
ředitelka Miluše Staňková a část výtvarné
výchovy paní učitelka Božena Nováčková. Posílila i výuka angličtiny, kterou se
děti učí již od první třídy. Družinu má na
starosti opět Lenka Čermáková a v dětském klubu se dětem věnuje Pavlína
Kočovská.
Kromě pestré výuky, různých akcí ve
škole i mimo školu mají děti velký výběr
i v mimoškolních činnostech. Letos se
podařilo sehnat lektory na 19 kroužků!
Děti jezdí plavat, mohou se věnovat orientačnímu běhu, počítačům, fotbalu, florbalu, cvičit gymnastiku, dále mají i hasičskou přípravku mažoretky a taneční
přípravku. Kromě toho se učí zpívat, hrát
na flétnu, fotit, vařit, mohou navštěvovat
dramatický a výtvarný kroužek, skládají
origami.
Prostě a jednoduše - našim dětem se
věnuje mnoho ochotných a šikovných lidí
a my věříme, že se děti nenaučí jen to, co
by se naučily v obyčejné škole, ale i něco
navíc o lidských hodnotách a o tom, co je
a není správné.
A především, že si kromě vědomostí
a dovedností odnesou i spoustu hezkých
vzpomínek a zůstane jim spousta kamarádů!
Lenka Průšová
Komunitní kruh
Již počtvrté jsme se Šárkou Valáškovou
odhodlaly natáčet s páťáky absolventský
film. Letos jsme vymyslely, že to vlastně
nebude opravdový film, ale časosběrný
dokument o všech sedmi dětech. Celý rok
je budeme natáčet při různých příležitostech (obyčejných i mimořádných), a pak
dlouhé hodiny sestřihávat jejich osobní
medailonky.
Jednou z akcí v září, na které jsem natáčela, byl i komunitní kruh. Ne že bych o něm
už neslyšela od své dcery, ale stejně jsem
byla překvapená. Představte si, že se
vám 46 dětí sejde na koberci v obýváku,
posedají na polštáře a pohovky, některé
si vezmou hrnek s čajem a začnou spolu
diskutovat. Protože přibylo hodně nových
dětí, každý z nich se ostatním představil
a řekl něco o sobě. Pak proběhla vzdělávací část. Vzhledem k tomu, že bylo před
28. zářím, tak nové děti z Čerčan připravily zajímavé povídání o svatém Václavovi. Ostatní děti ho doplňovaly svými znalostmi. Po krátké přestávce chtěly paní
učitelky vědět co se dětem ve škole líbí
a nelíbí. Budete se divit,
ale na učení si děti
nestěžovaly, trápily je
spíš vztahy s některými jinými dětmi či nová
úprava hřiště. Zajímavé
bylo i poslouchat, co se
dětem líbí – například
cesta do jídelny, nebo
že se jim podařilo spřátelit se s někým, s kým si
myslely, že už kamarádi
nebudou, a nebo naopak
říkaly, že se jim dětské
hřiště líbí.
Co se ale nejvíc líbilo mě? Zaprvé setkání
probíhalo v přátelském
duchu, nikdo se nehádal, i když projevil
jiný názor a nikdo nikoho za jeho názor
nekritizoval. Zadruhé jsem se divila jak se
děti umí krásně vyjadřovat, co všechno
je už v jejich věku zajímá a co vědí (35.třída). Za třetí jsem ocenila paní učitelky, které byly spravedlivé a daly každému
dostatečný prostor. Myslím, že z našich
dětí rostou děti s vlastním názorem, nebojí se ho říct nahlas před ostatními a zároveň dokážou respektovat názor druhých.
A to je jeden z největších darů do života,
který jim naše paní učitelky mohou dát.
-LP-
str. 4,
VOLBY VOLBY VOLBY VOLBY VOLBY VOLBY
Jak volit
Za pár dní se otevřou volební místnosti
a pak už bude jenom na vás, koho si zvolíte do našeho nového obecního zastupitelstva na další čtyři roky.
Volby do zastupitelstev mají určité odlišnosti od voleb parlamentních.
V podstatě si představte, že má každý volič
k dispozici takový počet hlasů, kolik je
členů do zastupitelstva. V našem případě
tedy 9. Tyto hlasy buď neudělíte nikomu,
nebo je udělíte všechny a nebo jen některé
(např.6). Jen pozor, nemůžete jich udělit
víc, pak by bylo vaše hlasování neplatné.
Tyto hlasy pak můžete rozdělit následujícími způsoby:
1/ označíte pouze jednu volební stranu.
Pak všech jejích 9 kandidátů získá po jednom hlasu
2/ vyberete napříč kandidátkami 9 kandidátů
3/ zkombinujete oba tyto způsoby – pozor,
započítají se jen hlasy do počtu kandidátů
9, tzn. když označíte jednu stranu a k tomu
několik kandidátů z jiných volebních stran,
započítají se nejprve hlasy pro jednotlivé
kandidáty a do počtu 9 se dopočítají hlasy
prvním kandidátům ze zaškrtnuté strany.
Označení kandidátů již označené volební
strany se nepočítá (tzn. že nemůžete ve
straně dát preferenční hlasy).
Váš volební lístek bude neplatný v případě, že:
- neoznačíte žádnou stranu ani kandidáta
- označíte více jak jednu volební stranu
- označíte více než 9 kandidátů.
Okrsková volební komise nejdříve zjistí
počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou (tím se přeházejí
pozice na kandidátkách volebních stran).
Až poté zjišťuje počty hlasů pro jednotlivé
strany jako součet hlasů pro její kandidáty,
což je potřeba ke zjištění, kolik křesel bude
mít která strana v zastupitelstvu.
Další informace, jak volit a jak se hlasy
sčítají, získáte na webových stránkách
ministerstva vnitra: www.mvcr.cz
GLOSA GLOSA GLOSA GLOSA
Pohádka o pyšné princezně
Oba malí kluci už leželi v postýlkách
a volali:
„Dědo, pojď nám na dobrou noc vyprávět
pohádku!“
Dědeček se usmál:
„Dobře, kluci, ale pak hned budete spát!“
„Budeme, budeme!“ volali dvojhlasně.
A tak se děda uvelebil a začal vyprávět.
„Byla jednou dvě veliká království. To
první bylo moc krásné. Rozkládalo se mezi
lesy porostlými kopci, po stráních zurčely
potůčky, sluníčko na lesy a stráně krásně
svítilo. Tomuto království vládl vzdělaný
král. Moc dbal na to, aby království bylo
stále krásnější a krásnější. Král byl pruďas.
Lidé se s ním báli promluvit, protože se
obávali jeho hrubiánství. Ten král nechal
pro potěšení poddaných a pro krásný
vzhled, lahodící oku, upravit náměstíčko
před velikánskou budovou, kam přijížděly
dostavníky a kde se i shromažďovali formani, kteří pak o králově velké péči o království vypravovali ve světě. Však také
velkorysost nakládání s královským měšcem byla hodna obdivu.
Jako všude, i v tomto království se scházela
královská rada. Rádci se však často museli obávat, že když s královou myšlénkou
nebudou souhlasit, bude rámus, rozlada
a spílání. Všichni obdivovali, jak krásně
a prozíravě nechal v hlavním městě království zřídit věc dosud nevídanou – chodníky.
Bylo to proto, aby se lidé nemotali mezi formanskými vozy a jezdci na koních. S králem hrubiánem nebylo radno nesouhlasit,
až urážlivě trestal každý odpor. Velmi
moudře a pěkně se zachoval při námluvách
princezny, kterou chtěl pojmout za manželku. Když ho nechtěla, nechal se u jejího
tatínka krále zaměstnat, dělal tam nějakého
pomocníka na zahradě či co, aby se mohli
s princeznou spřátelit. Divně prý a docela
sám rozhodoval v jednáních s řemeslníky
– jo a taky zase pěkná věc: podporoval
stavbu kapličky, aby se lidi měli kam chodit modlit. Rádce mu dělal Miloš Kopecký
a…“
„Dědo, dost, dost! Ty to nějak strašně
motáš! To už mluvíš o tom druhém království?“ začali volat kluci.
„Ale ne,“ povídá děda, „k tomu jsem se
přece ještě vůbec nedostal!“
„Tak to to teda strašně patláš! Chytrý král,
hrubián král, pečuje o království, nadává
rádcům, uráží poddané, staví jim kapličku
a teď do toho pleteš i nějakého herce! Copak to může tak v pohádce vypadat?“ Děda
mlčí. Hledí do dáli. Vzdychne. Po chvíli
povídá: „jo…to máte pravdu. V pohádce
asi ne…“
- DRK -
Krátce
Pár otázek k zamyšlení:
 Minulé zastupitelstvo (2002-2006)
ušetřilo cca 12 mil., hlavně na dostavbu
kanalizace (na spoluúčast předpokládané dotace) a opravu komunikací po stavebních pracích., Tyto peníze jsou téměř
všechny utraceny.
 Podařilo se sehnat cca 40mil. na dotacích, ale je to hodně nebo málo? Nedalo se jich sehnat víc? Nedaly se získané
finance investovat úsporněji a rozumněji?
 Proč nebyl dodržován schválený rozpočet? Proč se změny v rozpočtu schvalovaly až po jejich uskutečnění?
 Proč je financování kanalizace a všech
ostatních stavebních akcí neprůhledné?
Proč ani zastupitelé neznají přesné rozpočty? (Např. se nedá z veřejně přístupných listin zjistit kolik je poslední dotace na kanalizaci).
 Výstavba na senohrabské plovárně
mohla stát méně (viz. článek na str. 6),
nemohly i ostatní investiční akce stát
méně?
 Proč obec nemá na poměrně nákladné
stavební práce svůj nezávislý stavební
dozor?

Výběrová řízení nejsou běžným
občanům přístupná a jasná. Jak je možné, že téměř všechna výběrová řízení
vyhrává (kromě kanalizace) jedna stavební firma, která ani není místní?
 Proč prominutí místních poplatků za
připojení na vodu a kanalizaci nemá jasná pravidla?
 Proč nebyla veřejná zasedání avizována včas a byla dle potřeby vedení obce
libovolně přesouvána?
 Kontrola ministerstva vnitra zjistila
věcné nedostatky v cca dvaceti bodech,
zpráva o kontrole však nebyla obecním
úřadem zveřejněna. (Můžete si ji přečíst
na www.senohraby-deni.cz)
 Jak je možné, že v dlouhodobé koncepci obce na léta 2009-2013 (na webových stránkách obce) je uvedeno jaké
všechny místní akce obec podporuje
a pořádá (Senohrabské pohádkování,
jarmarky, karnevaly, vánoční koncerty, divadla atd.), když to u většiny není
pravda?
 Proč není možné vyjádřit na zastupitelstvu svůj názor bez strachu z možného postihu?
-LP-
NÁZORY SPOLUOBČANŮ NÁZORY SPOLUOBČANŮ str. 5
Pane starosto
a páni
zastupitelé,
dovolte, abych vám
mohla vyjádřit své
„poděkování“ za
několik akcí, které jste „úspěšně zvládli“
v době svého panování v naší obci.
Za 1./ likvidace některých pracovníků OÚ
po vašem nástupu do funkcí, kteří zřejmě
neodpovídali představám všech nových
představitelů obce.
Za 2./ likvidace veškeré zeleně nejen na
pozemcích obecních, která také neodpovídala vašim představám, čemu má být
dovoleno, aby rostlo na normální vesnici, zřejmě asi většina z vás žila ve městě,
kde je beton a okrasné keře (jako thuje,
která na vesnici likviduje stromy hrušní)
považováno za výdobytek moderní doby.
Za 3./ de facto likvidace našeho časopisu „Hláska“, kterou sice dále vydáváte
a dokonce zadarmo, ale kde se píše jen to,
co uznáte za vhodné. Zřejmě vám bývalá
redakce – její pracovníci – nebyli po vůli,
protože si dovolili psát i názory občanů,
kteří se kriticky vyjadřovali k některým
vašim skutkům a činům a vy si přece nenecháte od nikoho do ničeho mluvit.
Za 4./ svévolné pokácení zdravých lip
u silnice u domu pana majitele čistírny
(bývalý obchod a dům p. Mizery) – asi měl
nový pan majitel špatný výhled z oken?
Jedině to by mohl být důvod!
Za 5./ likvidace jediného veřejného zdroje vody, tj. studně, kterou jste zasypali
přesto, že v ní bylo několik metrů vody
a i v době sucha v ní voda stále byla.
Komunisté si dovolili různé věci, což jsem
poznala i na vlastní kůži ve zdejší obci,
ale zlikvidovat jediný veřejně dostupný
zdroj vody si nedovolili.
Za 6./ zlatý hřeb vašeho konání je stavba tzv. Kapličky na bývalé žumpě u bytovek, to je opravdu mistrovské dílo. Asi si
tímto chcete postavit památník na dobu
své vlády, dokud jste ještě u moci, proto
tolik pospícháte. Většina občanů toto dílo
– vlastně Monstrum odsuzuje a nesouhlasí se stavbou vůbec, ale to vám zřejmě naprosto nevadí, co si občané myslí.
Jestli je pár jedinců v Senohrabech tak
nábožensky založených, mohou svoji
křesťanskou lásku vyjádřit mnohem lepším způsobem – pomocí obětem záplav,
kteří přišli o všechno i o střechu nad hlavou, což by bylo pánu Bohu jistě milejší.
Jestli se chce někdo modlit, může přece
kdekoliv a nebo si to monstrum, které
se mu tolik líbí, nechat postavit na svém
pozemku a neobtěžovat s tím ty, kterých
je většina a kteří s tím nesouhlasí. Jak je
Slovo
zastupitele
Vážení čtenáři,
na dveře nám klepou komunální volby a my budeme
rozhodovat o tom, jaké si
představujeme zastupitelstvo
a budoucnost naší obce. Po
přečtení kandidátních listin
jsem udivena tím, že zde máme tak málo občanů, kteří by pro obec chtěli poctivě pracovat. Ale věřte, že skutečnost je trošku jiná, neboť zájem oslovit nové
kandidáty byl po zkušenostech z minulých voleb a minulých zastupitelů úplně
jiný. Raději se některým občanům bylo lépe „vyhnout“, než je oslovit, i když se
o nich vědělo, že o práci mají zájem. A tak máme na volebním lístku dokonce
pět párů rodinných příslušníků, což je 10 nových členů z celkového počtu 36
kandidátů. A to jistě o něčem svědčí, když kandidují manželé, otec a syn, přítel a přítelkyně. Věřím, že nechcete dopustit ještě větší neprůhlednost práce
nového zastupitelstva a dobře znáte nové kandidáty. Já osobně přeji novým
zastupitelům, aby se jim po jejich zvolení pracovalo a rozhodovalo snáz, než
tomu bylo v zastupitelstvu doposud. Dobrý kolektiv a slušné zacházení - jedině
tak se dá udělat pro obec mnoho práce, a to bude vizitkou naší obce a Vás
občanů.
L. Kubelová
V této rubrice byl v minulém čísle otištěn dopis paní Svobodové o stavbě kapličky
a opravě válečného hrobu na mirošovickém hřbitově.
Kvitujeme s povděkem, s jakým pochopením a laskavým porozuměním pana starosty (dle otištěných dopisů v „Hlásce“) byla záležitost dovedena ke zdárnému
konci. Jen musíme zdůraznit, že všechny články otiskujeme výhradě se souhlasem
autora a pochopitelně jsme tedy k zveřejnění měli i souhlas paní Svobodové.
ale vidět v našem státě i obci platí stále
přísloví, že komu dal pán Bůh moc, měl
mu dát i rozum.
Omlouvám se, že jsem si dovolila napsat
svůj názor na dění v naší obci, možná že si
řeknete „bláznivá stará bába“, ale já se
neurazím, protože stará jsem a dokonce
prabába. Za svých 77 let jsem měla možnost poznat různé věci – hrůzy války, pak
nástup socialismu, který postihl i moje
rodiče, a že jsme se po sametové revoluci
těšili na lepší život v demokracii je také
pravda. Bohužel, ale místo demokracie
jsme se dočkali nástupu „komunistického kapitalismu“, což my obyčejní lidé
pociťujeme čím dál víc na své kůži nejen
ve státě, ale i v obcích kde žijeme.
A nakonec ještě zvláště děkuji panu starostovi za jeho pochopení a pomoc při
úpravě parkování v naší ulici, byly jsme tu
2 postižené, ale paní Koubková už zemřela, takže je lepší se s takovým problémem
nezabývat, chápu, přednější byla úprava
ulice Hlavní u p. Havlíčka, že?
Děkuji, Marie Janovská
Zapomenuté
A
Jako člence Senohrabské besedy mi
nedá, abych se nevyjádřila k obsahu
Samohlásky. Tento občasník vznikl proto, aby informoval občany o kulturních
akcích pořádaných SB. Jak v úvodníku
prvního čísla napsal pan Dr. Krasnický – v Samohlásce se bude říkat „B“.
Hezký plán, ale je to fér, říkat trvale jen
„B“? Přitom toho „A“ také nebylo málo.
A proto děkuji, pane starosto a Vám
všem ostatním, kteří jste se podíleli na
rozvoji obce za poslední 4 roky, za to, že
jsme konečně připojeni ke kanalizaci, že
byla okamžitě instalována světla do ulice
podél trati, kde v důsledku vybudování
protihlukových bariér nastala ze dne na
den černočerná tma, za to, že se v obci
můžeme pohybovat po bezpečných
chodnících a samozřejmě za renovaci
školy, za to, že i v supersněhové zimě
můžeme vyjet s auty ze vrat, a v neposlední řadě za výstavbu kapličky, která
mnohým v obci chyběla.
Děkuji.
Anna Štůlová,
již 9 let občanka Senohrab
Názory přispěvovatelů se nemusí
shodovat s názory redakce.
str. 6,
PLOVÁRNA PLOVÁRNA PLOVÁRNA PLOVÁRNA
Sociální zařízení na senohrabské
plovárně „tak trochu jinak“
Několika občany a návštěvníky Senohrab jsem byl dotazován, zda jsem opravdu autorem Sociálního zařízení
na senohrabské plovárně. Tyto názory musím důrazně
dementovat.
V létě 2008 jsem byl požádán, abych zpracoval projektovou dokumentaci k vybudování tohoto zařízení pro senohrabskou plovárnu a občerstvení „Baštírna“ pod Hláskou
(viz Senohrabská hláska 10/2008, s. 3). Projekt jsem předal v září 2008 a na požadavek starosty jsem ve spolupráci
s dodavatelskou firmou zpracoval odbytový rozpočet stavebních nákladů na výše zmíněnou akci.
Projekt byl několikrát projednán s povodím Vltavy a řešení bylo odsouhlaseno. Především bylo hodnoceno zaústění
odpadu z čističky do potoka Mnichovky (viz. situace), protože hodnoty v těchto místech byly nejideálnější pro výpočet recipientů znečištění
vodního toku. Toto řešení prakticky vylučovalo důkladný archeologický průzkum
(který se nakonec musel při vedení kanalizace přes plovárnu nákladně uskutečnit).
Celý projekt jsem vypracoval bez nároku na finanční odměnu.
V podobných projektech, týkajících se rekreačních plaveckých zařízení, mám již
dlouhodobé zkušenosti, neboť jsme před několika lety byli pověřeni vedením ČSTV
modernizací letních šaten plaveckého stadionu v Podolí, což je jedno z největších
zařízení tohoto typu v republice.
Vedení obce však zadalo jiný projekt,
aniž by mi to dalo na vědomí. Tento projekt byl letos realizován. Sociální zařízení bylo vybaveno zařizovacími předměty, které jsou pro podobnou funkci
zcela nevhodné a nevydrží dlouhodobou
zátěž. Ještě problematičtější je architektonický výraz, který je zcela cizorodým
prvkem v areálu historické plovárny,
což není jen mým názorem.
Pro ilustraci předkládám svůj návrh,
který předpokládal užití dřevěného obložení exteriéru (viz. obr.). Také
výsledná cena několikanásobně překročila rozpočet našeho řešení.
Martin Líbal
Pozn.: Nynější sociální zařízení vyšlo
téměř na 3mil. Kč, řešení pana Líbala by
se nedostalo přes 1mil. Kč.
Pozn.2: Je lepší, když průzkum probíhá
bez časové tísně a s předem stanovenými
náklady.
HISTORIE HISTORIE HISTORIE HISTORIE HISTORIE,
str. 7
Chátrající skvost - Vila Emila Votočka
Profesor Emil Votoček (1872 – 1950)
byl významný český chemik a o jeho
pobytu v Senohrabech je toho poměrně velmi mnoho známo. Méně známým
– 1959) se narodil v Benešově a i díky
této skutečnosti se v architektově rodišti
a v Posázaví nachází několik jeho realizací. Senohrabská vila, jejíž plány jsou
faktem je, že si zde nechal postavit vilu,
navrženou Otakarem Novotným, jedním z nejvýznamnějších českých architektů 20. století. Otakar Novotný (1880
podepsané k červnu roku 1907, patří
k nejranějším Novotného dílům. Stylově
odpovídá dobovému ovlivnění lidovou
architekturou, jež se vyznačuje značným
AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE,
užitím dřeva, podobně jako u děl Dušana Jurkoviče. Dřevěné jsou konstrukční
i fasádní a další ozdobné prvky. V interiéru nalezneme schodišťovou halu, která naopak vychází z anglického
rodinného domu. Do údolí se
vila otevírá dřevěnou prosklenou lodžií. Celý dům, který má
s podkrovím tři podlaží, završuje věž s vyhlídkou, tedy jakousi
rozhlednou. Dobově a stylově
je domu blízké další Novotného
rané dílo, Riemerova vila v St.
Gilgenu v Rakousku.
Později, po návštěvě Nizozemí, se
u Novotného silně projevil vliv
holandské architektury, vyznačující se užitím pohledové cihly. Příkladem tohoto tvarosloví
je v regionu např. Váňova vila
v Benešově z let 1911 až 1912.
Bohužel je senohrabský dům
v posledních letech de facto
opuštěn a postupně chátrá, což si architektura takové úrovně rozhodně nezaslouží.
Patrik Líbal
str. 7
Kulturní a sportovní přehled
ŘÍJEN:
 9. 10. Za historií pánů z Říčan,
turistická vycházka, KČT Říčany, odjezd ze
Senohrab 8.22h (8km)
 15. – 16. 10. Volby do obecních zastupitelstev, v Senohrabech na OÚ
 15. - 17. 10. 1. ROČNÍK ČERČANSKÉHO BEERFESTU (ochutnávka až 10
druhů piv, pochutiny, klobásky, bramboráčky
a jiné vybrané pivní dobrůtky), U Modrého
Beránka, Hospic Čerčany
 16. 10. Projekt 76, U Andělů, Senohraby
 18. 10. Dny zdraví 2010 v Říčanech
od 9 do 17 hod si budou moci občané
města nechat bezplatně zjistit zdravotní stav
v MěKS U Labutě v rámci Veletrhu neziskových organizací. Na hlavní Masarykovo
náměstí přijede pojízdné Centrum ústní
hygieny
 22. - 24. 10. ZABIJAČKOVÉ HODY,
(i předem k objednání jitrnice, jelita, tlačenky...), U Modrého Beránka, Hospic Čerčany
 24. 10. 9:00 hod FUEGO CUP,
taneční soutěž v latinsko amerických tancích,
Říčany, U labutě
 29. 10. Někdo to rád v kině, od 20 h,
účinkují: Vlastimil Harapes, Uršula Kluková,
Daniel Zídek, Klára Jandová, a další.....
 8. 11. František a Honza NEDVĚDI
koncert, 20h, Říčany, U Labutě
 23. 10. Oslavy 60.výročí gymnázia
v Říčanech, od 9 do 14 hodin bude škola
otevřena všem zájemcům o prohlídku, v 10
hodin bude zahájena studentská akademie
v aule. Od 11 hodin proběhne setkání současných učitelů s bývalými členy pedagogického
sboru a zaměstnanci školy.
KINO Benešov
 13. až 15. 10. Čarodějův učeň od 18.30
hodin. Rodinný i romantický film a skvělé
triky.
 16.10. Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty, 17.30 hodin, rodinný DĚTSKÝ
film. Připravte se, budou chlupy lítat.
 17. a 18. 10. 22 výstřelů, 19.30h, akční
film, hl. role Jean Reno
Obecní úřad Čerčany vyhlašuje charitativní
sbírku „Brýle pro Nepál“. Jedná se o sbírku
odložených brýlí - především dioptrických
brýlí pro dospělé, ale i pro děti, které by
posloužily zrakově postiženým obyvatelům
v Nepálu. Do sbírky můžete odložit i sluneč-
ní brýle. Kontaktní místa v Čerčanech: OÚ,
Knihovna + IC, škola, Hospic.
LISTOPAD
 14.11. Velká Kunratická, přespolní běh
www.velkakunraticka.cz
 28.11. Podzimní běh lyžařů, Senohraby
Vávrův palouk, starty průběžně dopoledne
Prosinec v Senohrabech
 4.12. Mikulášská zábava Okrsku č.2,
pořádají hasiči, U Andělů,
 Vánoční koncert,
 26.12. Turnaj v ping-pongu, sokolovna
 29.12. Vánoční vycházka, KČT
 Vánoční divadelní představení
P O Z V Á N K A
Vyjeďte si na výstavu!
Zahájení výstavy provázela dobová hudba
Výstavní projekt, který probíhá ve dvou
sálech hlavní budovy Muzea hlavního
města Prahy, chce všestranně přiblížit
návštěvníkům pražské výletní restaurace
s jejich proměnami v prostoru i čase – od
míst za pražskými hradbami v 19. století, přes „zelené útulky“ na periferii, až
k vyhlášeným trampským a turistickým
hospůdkám v okolí Prahy ve století dvacátém.
Výstava zve návštěvníka na několik výletů, na nichž se prostřednictvím fotografií,
pohlednic, filmů a dochovaných předmětů
z restaurací seznámí s výletními cíli Pražanů v různých dobách: na vltavské ostrovy, za hradby do Kravína, elektrikou do
Stromovky do „Šlechtovky“, parníkem do
Štěchovic a dále pěšky k restauraci Radio
a odtud Svatojánskými proudy na obří
pramici zpět k parníku, vlakem – Posázavským pacifikem s pinglíčkem a benžem do Pikovic ke Starcům, automobilem
či vlakem za exotikou dálek do Roztok do
restaurace Sakura v japonském stylu…
a ještě do mnoha dalších míst s četnými
možnostmi osvěžení.
S autorem výstavy
spolupracovala
i paní Marta Přibíková,
která mu poskytla cenné
informace a podklady
z historie Senohrab.
jitelů Šlechtovy restaurace ve Stromovce,
Zámečku na Letné, tradiční a dosud
fungující slapské restaurace U Neužilů
- jídelních a nápojových lístků, oblečení
a vystrojení na výlety. Hojně se uplatňují
mapy a plány z každého časového období.
Pro oživení slouží úryvky z filmů prvorepublikových i mladších.
Expozice nabízí možnost „aktivního“ prohlížení díky několika „hravým“ (interaktivním) prvkům.
Součástí výstavy je i fungující dobová
restaurace. Návštěvníkům – výletníkům
se zde dostane občerstvení typického pro
dobu, kdy se Pražané kupříkladu vydávali
do vyhlídkové restaurace Terasy Barrandov za hudbou R. A. Dvorského a jeho
orchestru.
V rámci výstavní projektu vznikla i doprovodná publikace od Tomáše Dvořáka
se stejnojmenným názvem, v níž se čtenář
seznamuje s více než stovkou vyobrazení výletních restaurací doprovozených
informacemi o jich vzniku a fungování,
vzpomínkami pamětníků, potomků provozovatelů, stálých návštěvníků slavných
i obyčejných.
Návštěvník v expozici „jde na výlet“ časem i prostorem - od druhé poloviny 19.
století přes první republiku až do současnosti, od zahradních šenků v centu města
až do středočeských lesů a říčních břehů.
Cesta vede kolem velkorozměrových fotografií, dochovaného vybavení ze soukromých sbírek – zapůjčili je potomci ma-
Výstava je otevřena do 30. března 2011, denně kromě pondělí od 9.00 do 18.00 hodin v hlavní budově muzea Na Poříčí 52, Praha 8.
Občasník Samohláska vydává Senohrabská beseda, Redakce: Dr Karel Krasnický, Alexandra Kloužková, Jana Vrbová, Lenka Průšová. IČO:
43751547, Školní 378, 251 66 Senohraby. Příspěvky na e-mail: [email protected], [email protected], tel.: 603 852 078. Povolení MK ČR E
18908. Vychází 8.10.2010. Cena 5 Kč. Názory přispěvovatelů se nemusí shodovat s názory redakce.
Download

Samohláska říjen_2010.indd