r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
sortiment
Bukovi nepareni elementi
25*25*200/250/300
25*25*350/400
25*25*350/400/450
25*38*350
25*38*400
25*38*400/450
25*38*600
25*38*700<
38*38*200/250
38*38*250/300
38*38*300/350
38*38*350
38*38*400/450/500
38*38*400-600
38*38*600
38*38*700<
38*50*200/250
38*50*300/350
38*50*400
38*50*450/500
38*60*200/250
38*60*300/350
38*60*400
38*60*450/500
50*50*200/250
50*50*300/350
50*50*400
50*50*450/480
50*50*500-600
50*50*600-700
50*50*700-1000
50*50*1000<
60*60*200/250
60*60*300/350
60*60*400
60*60*460/480
60*60*600-700
60*60*700-1000
60*60*1000<
70*70*200/250
70*70*300/350
70*70*400
70*70*460/480/520
70*70*700-1000
70*70*1000<
80*80*200/250
80*80*300/350
80*80*400-600
80*80*700-1000
80*80*1000<
90*90*300/350
90*90*400-600
90*90*700-1000
90*90*1000<
100*100*300/350
jed.mere
cena/bod
cena
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
100
120
120
130
140
150
190
210
110
110
140
130
160
160
215
230
120
150
170
190
130
160
180
200
130
150
170
190
210
210
250
275
150
165
205
215
240
275
300
170
190
220
230
300
340
190
210
250
320
370
230
260
340
370
235
12.000,00
14.400,00
14.400,00
15.600,00
16.800,00
18.000,00
22.800,00
25.200,00
13.200,00
13.200,00
16.800,00
15.600,00
19.200,00
19.200,00
25.800,00
27.600,00
14.400,00
18.000,00
20.400,00
22.800,00
15.600,00
19.200,00
21.600,00
24.000,00
15.600,00
18.000,00
20.400,00
22.800,00
25.200,00
25.200,00
30.000,00
33.000,00
18.000,00
19.800,00
24.600,00
25.800,00
28.800,00
33.000,00
36.000,00
20.400,00
22.800,00
26.400,00
27.600,00
36.000,00
40.800,00
22.800,00
25.200,00
30.000,00
38.400,00
44.400,00
27.600,00
31.200,00
40.800,00
44.400,00
28.200,00
sa PDV
14.160,00
16.992,00
16.992,00
18.408,00
19.824,00
21.240,00
26.904,00
29.736,00
15.576,00
15.576,00
19.824,00
18.408,00
22.656,00
22.656,00
30.444,00
32.568,00
16.992,00
21.240,00
24.072,00
26.904,00
18.408,00
22.656,00
25.488,00
28.320,00
18.408,00
21.240,00
24.072,00
26.904,00
29.736,00
29.736,00
35.400,00
38.940,00
21.240,00
23.364,00
29.028,00
30.444,00
33.984,00
38.940,00
42.480,00
24.072,00
26.904,00
31.152,00
32.568,00
42.480,00
48.144,00
26.904,00
29.736,00
35.400,00
45.312,00
52.392,00
32.568,00
36.816,00
48.144,00
52.392,00
33.276,00
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
100*100*400-600
100*100*700-1000
100*100*1000<
Bukova neparena friza(izvozni kvalitet)
25*50*200
25*50*200/250
25*50*300/350
25*50*250,300,350
25*50*400
25*50*450
25*60*200
25*60*200/250
25*60*300/350
25*60*250,300,350
25*60*400
25*60*450
25*70*300/350
25*70*400
25*70*450
25*80*300/350
25*80*400
25*80*450
25*70/80*400
Bukova neparena frizaI/III klasa
25*50*200
25*50*250<
25*60*200
25*60*250<
Bukova neparena popruga (domaca
friza) I/III kl
m3
m3
m3
280
370
420
33.600,00
44.400,00
50.400,00
39.648,00
52.392,00
59.472,00
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
110
120
160
150
180
190
110
130
170
160
200
210
190
210
215
200
220
230
190
13.200,00
14.400,00
19.200,00
18.000,00
21.600,00
22.800,00
13.200,00
15.600,00
20.400,00
19.200,00
24.000,00
25.200,00
22.800,00
25.200,00
25.800,00
24.000,00
26.400,00
27.600,00
22.800,00
15.576,00
16.992,00
22.656,00
21.240,00
25.488,00
26.904,00
15.576,00
18.408,00
24.072,00
22.656,00
28.320,00
29.736,00
26.904,00
29.736,00
30.444,00
28.320,00
31.152,00
32.568,00
26.904,00
80
100
80
100
9.600,00
12.000,00
9.600,00
12.000,00
11.328,00
14.160,00
11.328,00
14.160,00
m3
110
13.200,00
15.576,00
m3
m3
105
80
12.600,00
9.600,00
14.868,00
11.328,00
m3
60
7.200,00
8.496,00
Bukova skart parena i neparena
gradja svih debljina
m3
100
12.000,00
14.160,00
Bukova parena samica 25/38/50/60
mm egipatski kvalitet I/III kl.
m3
125
15.000,00
17.700,00
Bukova parena samica 70/80 mm
egipatski kvalitet I/III kl.
m3
135
16.200,00
19.116,00
Bukova parena okrajčena gradja
kratka 1,00-1,70m, 8cm< I/III
kl.egipatski kvalitet 25/38/50/60 mm
m3
125
15.000,00
17.700,00
Bukova parena okrajčena gradja
kratka 1,00-1,70m, 8cm< I/III
kl.egipatski kvalitet 70/80 mm
m3
135
16.200,00
19.116,00
Bukova parena okrajčena gradja
1,80m<, 8cm< I/III kl.egipatski
kvalitet 25/38/50/60 mm
m3
150
18.000,00
21.240,00
Bukova parena okrajčena gradja
1,80m<, 8cm< I/III kl.egipatski
kvalitet 70/80 mm
m3
165
19.800,00
23.364,00
Bukova parena samica 2m<
25/38/50/60 mm III kl.
m3
180
21.600,00
25.488,00
Bukova parena popruga (domaca
friza) I/III kl
Bukovi skart nepareni elementi I kl.
Bukova skart parena i neparena friza
Bukova parena samica 2m<
70/80mm III kl.
Bukova parena samica 25/38 mm 2
m< I/III kl.
Bukova parena samica 50/60 mm 2
m< I/III kl.
Bukova parena samica 70/80 mm 2
m< I/III kl.
Bukova parena samica 25/38 mm 2
m< I/II/M kl.
Bukova parena samica 50/60 mm 2
m< I/II/M kl.
Bukova parena samica 70/80 mm 2
m< I/II/M kl.
Bukova parena okrajcena gradja
25/38mm, 12cm< kratka 1,00-2,00m
I/II/M kl.
60
61
62
63
64
65
28.320,00
m3
220
26.400,00
31.152,00
m3
250
30.000,00
35.400,00
m3
260
31.200,00
36.816,00
m3
240
28.800,00
33.984,00
m3
270
32.400,00
38.232,00
m3
280
33.600,00
39.648,00
200
24.000,00
28.320,00
m3
220
26.400,00
31.152,00
Bukova parena okrajcena gradja
70/80mm, 12cm< kratka 1,00-2,00m
I/II/M kl.
m3
240
28.800,00
33.984,00
m3
270
32.400,00
38.232,00
m3
300
36.000,00
42.480,00
m3
320
38.400,00
45.312,00
25/38/50/60mm, 12cm< III kl.kratka
1,00-2,00m
59
24.000,00
m3
70/80mm, 12cm< I/II/M kl.duga
2,10m<
Bukova parena okrajcena gradja
58
200
Bukova parena okrajcena gradja
50/60mm, 12cm< kratka 1,00-2,00m
I/II/M kl.
Bukova parena okrajcena gradja
25/38mm, 12cm< I/II/M kl.duga
2,10m<
Bukova parena okrajcena gradja
50/60mm, 12cm< I/II/M kl.duga
2,10m<
Bukova parena okrajcena gradja
57
m3
m3
180
21.600,00
25.488,00
Bukova parena okrajcena gradja
70/80mm, 12cm< III kl.kratka 1,002,00m
Bukova parena okrajcena gradja
m3
200
24.000,00
28.320,00
25/38/50/60mm, 12cm<,2,10<III kl.
m3
190
22.800,00
26.904,00
Bukova parena okrajcena gradja
70/80mm, 12cm<,2,10<III kl.
m3
220
26.400,00
31.152,00
m3
240
28.800,00
33.984,00
m3
250
30.000,00
35.400,00
m3
280
33.600,00
39.648,00
m3
295
35.400,00
41.772,00
m3
260
31.200,00
36.816,00
m3
260
31.200,00
36.816,00
m3
280
33.600,00
39.648,00
m3
315
37.800,00
44.604,00
m3
180
21.600,00
25.488,00
Bukova parena samica 25/32 mm 2
m< I/III kl.
Bukova parena samica 38/50/60 mm
2 m< I/III kl.
Bukova parena samica 70/80/90 mm
2 m< I/III kl.
Bukova parena samica 100 mm 2 m<
I/III kl.
Bukova parena samica 25/32 mm 2
m< I/II/M kl.
Bukova parena samica 38/50/60 mm
2 m< I/II/M kl.
Bukova parena samica 70/80/90 mm
2 m< I/II/M kl.
Bukova parena samica 100 mm 2 m<
I/II/M kl.
Bukova parena samica
25/32/38/50/60 mm III kl.
66
67
68
69
70
71
72
Bukova parena samica 70/80/90/100
mm III kl.
Bukova parena okrajcena gradja
25/38 kratka 1,00-2,00m I/III kl.
Bukova parena okrajcena gradja
50/60 kratka 1,00-2,00m I/III kl.
Bukova parena okrajcena gradja
kratka 1,00-2,00m 70mm< I/III kl.
Bukova parena okrajcena gradja
25/38 kratka 2,10m< I/III kl.
Bukova parena okrajcena gradja
50/60 kratka 2,10m< I/III kl.
Bukova parena okrajcena gradja
duga 2,10m< 70mm< I/III kl.
m3
220
26.400,00
31.152,00
m3
250
30.000,00
35.400,00
m3
250
30.000,00
35.400,00
m3
270
32.400,00
38.232,00
m3
280
33.600,00
39.648,00
m3
310
37.200,00
43.896,00
m3
330
39.600,00
46.728,00
za stavke od 64-69 u klasi I/II cene su vece za 1700,00
Bukova skart parena i neparena
73
gradja (samica i okrajcena)
m3
za ostale dimenzije (debljine, duzine, klase) cene ce se utvrditi u zavisnosti od mogucnosti
proizvodnje i potraznje, odlukom direktora Javnog Preduzeca)
Kod neparene bukove gradje (stavke od 54-60) cene su za 850,00 dinara nize od navedenih
71
74
75
76
77
78
79
80
Red. broj
1
2
Bukova okrajcena gradja iz srcevine
kern elementi za ambalazu
kern daska I/III kl
kern daska-skart
Bukova rezana gradja (nedovrsena
proizvodnja) 50/60 mm
Bukova rezana gradja (nedovrsena
proizvodnja) 25/38 mm
Bukov odpad okrajak baliran
Bukov otpad piljevina
Bukov otpad kora
Bukovi nepareni elementi -sa
kernom
50*50*200/250
50*50*300/350
50*50*400-500
50*50*700<
60*60*200/250
60*60*300/350
60*60*400-500
60*60*700<
Bukov škart nepareni elementi
Bukov nepareni parket
"S" klasa
"R" klasa
"VS" klasa
Samice i polusamice ostalih liscara
(jasen, javor, bagrem, lipa, topola,
brest I dr.)
USLUGA
Parenje rezane gradje
Upotreba viljuskara "litostroj" i "celik"
m3
m3
m3
80
65
50
9.600,00
7.800,00
6.000,00
11.328,00
9.204,00
7.080,00
m3
100
12.000,00
14.160,00
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
90
20
8
8
10.800,00
2.400,00
960,00
960,00
12.744,00
2.592,00
1.036,80
1.036,80
100
110
130
200
110
120
145
220
80
12.000,00
13.200,00
15.600,00
24.000,00
13.200,00
14.400,00
17.400,00
26.400,00
14.160,00
15.576,00
18.408,00
28.320,00
15.576,00
16.992,00
20.532,00
31.152,00
5
4
3
600,00
480,00
360,00
65
7.800,00
9.204,00
20
10
10
2.400,00
1.200,00
1.200,00
2.832,00
1.416,00
1.416,00
m3
m3
m3
m3
jed. mere
m3
odlazak i pov.
h
708,00
566,40
424,80
3
9
varenje tracnih testera, sirine trake bez
merenja zuba
peglanje lista testere do 100 mm
peglanje lista testere do 100/160 mm
ostrenje tracnih testera do 50 mm
ostrenje tracnih testera do 50/100 mm
ostrenje tracnih testera do 100/160 mm
ostrenje kruznih test. do 300 mm i razmet.
ostrenje kruz.test.do 300/500 mm i razmet.
tlacenje zuba tracnih testera 80/120 mm
tlacenje zuba tracnih testera 120/160 mm
uslozno rezanje trupaca, talpanje
usluzno rezanje trupaca, po specifikaciji,
priprema gradje za otpremu
1
2
3
Cenovnik za upotrebljenu ambalazu
plasticna kanta 20l
metalno bure 200l
metalno bure / havarisano 200l
kom
kom
kom
0,6
4
1,5
72,00
480,00
180,00
84,96
566,40
212,40
1
2
3
Cenovnik za ostale usluge i proizvode
drzalice za poljoprivredni alat
daske za secenje namirnica manje
daske za secenje namirnica vece
kom
kom
kom
1,5
0,5
1
180,00
60,00
120,00
212,40
70,80
141,60
4
5
6
7
8
cm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m3
0,4
1,5
3
1,5
2
2,5
1
2
3,5
5,5
25
48,00
180,00
360,00
180,00
240,00
300,00
120,00
240,00
420,00
660,00
3.000,00
56,64
212,40
424,80
212,40
283,20
354,00
141,60
283,20
495,60
778,80
3.540,00
m3
40
4.800,00
5.664,00
Cenovnik prevoza drvnih sortimenata
obrac dis.km
tehnicka oblovina din/m3
prostorno drvo din/m3
6 do 20
260,00
350,00
21 do 35
435,00
522,00
36 do 50
565,00
610,00
51 do 65
696,00
748,00
66 do 80
870,00
870,00
Za obracunsku distancu vecu od 80 km cena se utvrdjuje ugovorom uz primenu cenovnika prema nosivosti vozila
Cenom prevoza nije obuhvacena cena utovara i istovara
Cenovnik mehanizovanog utovara i istovara drvnih sortimenata-tehnička oblovina
prosec.
zaprem.
Utovar u kamione din/m3
Istovar iz kamiona din/m3
kom/m3
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
226,00
174,00
157,00
139,00
131,00
122,00
115,00
113,00
100,00
131,00
100,00
83,00
73,00
67,00
64,00
59,00
57,00
51,00
CENOVNIK JELOVE REZANE GRADJE
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
sortiment
normalna gradja, okrajcena daska,rastuca
po 25 cm CPC 24,48 i 76 mm
Okrajcena daska, rastuca po 25 cm 24,48 i
76 mm, I/III klasa
Okrajcena daska kratka
rastuca po 25 cm, duzine 1/1,75, I/III klasa
u duzini 2/2,75, I/III klasa
Jelova letva 50*30 rastuca po 25 cm
duzine 1/1,75 m
duzine 2/2,75 m
duzine 3/6 m
Jelovi elementi 80*50 rastuca po 25 cm,
duzine
2m<
Jelovi elementi
100*80< rastuca po 25 cm
duzine 2,00-5,75m
duzine 6 m<
Jelova skart rezana gradja
(letva,daska,elementi)
Jelov proizvodni otpad okrajak-baliran
jed.mere
cena/bod
cena
sa PDV
m3
165
19.800,00
23.364,00
m3
135
16.200,00
m3
m3
70
80
8.400,00
9.600,00
m3
m3
m3
m3
55
100
120
120
6.600,00
12.000,00
14.400,00
14.400,00
m3
m3
m3
m3
140
150
45
16
16.800,00
18.000,00
5.400,00
1.920,00
19.116,00
0,00
9.912,00
11.328,00
0,00
7.788,00
14.160,00
16.992,00
16.992,00
0,00
19.824,00
21.240,00
6.372,00
2.073,60
Download

r.br. sortiment jed.mere cena/bod cena sa PDV Bukovi nepareni