Spisak imenovanih laboratorija u kojima se
obavlja verifikacija mjerila na dan 31.05.2012.
godine
Napomena: Lista imenovanih laboratorija se redovno ažurira u skladu sa eventualnim izmjenama.
Red.
br.
1.
2.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
•
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
•
Automatske vage i
•
Tegova klase tačnosti F1, F2, M2 i M3)
•
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
3.
Institut za mjeriteljstvo BiH - referentna
laboratorija za referentne materijale i
plemenite metale, Sarajevo
Datum
isteka
rješenja
1
06-46-6-438-1/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-3/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-4/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-2/12-HM
16.03.2013.
Neautomatske vage klase tačnosti III i
IIII
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila mase,
Sarajevo
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila
dužine, Sarajevo
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Br. lab
trgovačkih mjerila za dužinu i mjernih
letvi
Predmeta izrađenih od plemenitih
metala
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
4.
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila mase,
Tuzla
Adresa: Armije BiH, 75000 Tuzla
•
•
neautomatske vage klase tačnosti I,
II,III i IIII, i
tegova klase tačnosti M2 i M3)
1/9
Red.
br.
Tehnounion d.o.o. , Sarajevo
Adresa: Alipašina 8, 71000 Sarajevo
5.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
(verifikacija opreme na stanicama tehničkog
pregleda)
•
•
•
•
•
Remontni zavod d.d. Travnik
Laboratorija za verifikaciju mjerila
električnih veličina vremena i frekvencije
•
•
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
Analizator ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora,
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila –usporenje
01
06-46-6-NT-36-4/11
03.07.2012.
19
06-46-6-OŠ-21-2/11
04.06.2012.
20
06-46-6-NT-24-4/11
10.08.2012.
22
05-46-6-LJ-41-4/11
17.07.2012.
Mjerila zvuka/ buke,
Uređaja za podešavanje svjetlosnog
snopa i jačine inteziteta svjetlosti
Mjerila električnih veličina (napon,
struja, otpor )
Mjerila vremena i frekvencija
6.
Adresa: Aleja konzula 5, 72270 Travnik
7.
Riket d.o.o., Sarajevo
•
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
Adresa: Džamijska 6, 71000 Sarajevo
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
8.
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
kl. tačnosti 1 i 2
•
Indukcionih mjerila reaktivne el.
energije kl. tačnosti 3
2/9
Red.
br.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
•
Etalona mjerila el. Energije
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
kl. tačnosti 0,5 i 1
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
•
9.
•
UNIJAL AC d.o.o., Čapljina
(Verifikacija mjerila i opreme na stanicama
tehničkih pregleda vozila)
10.
Adresa: Braće Radića 1, 88300 Čapljina
12.
DELTA-PETROL d.o.o., Kakanj
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
•
Analizatora ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora
•
Manometara za mjerenje pritiska u
pneumaticima
Adresa: Humska 70, 71000 Sarajevo
Datum
isteka
rješenja
23
05-46-6-LJ-41-5/11
17.07.2012.
46
06-46-ČS-10-1/10
14.12.2013.
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila – usporenje
•
Mjerila zvuka/ buke
•
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
106
IP-0180/10-06-AA
16.03.2013.
Etilometara, mjerila za mjerenje
koncentracije alkohola u krvi preko
izdaha
115
06-46-6-IA-44-10/11
06.10.2012.
Adresa: Ćatići bb, 72240 Kakanj
INVESTICIONO TEHNIČKI CENTAR d.o.o.,
Sarajevo
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Statičkih (elektronskih) mjerila
reaktivne el. energije kl. tačnosti 2 i 3.
•
•
11.
Statičkih (elektronskih) mjerila
aktivne el. energije kl. tačnosti 0,2S i
0,5S i 1.
Br. lab
•
3/9
Red.
br.
13.
14.
15.
16.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
JKP Vodovod i kanalizacija, Tuzla
•
Vodomjera, DN (13-100) mm,
mjeriteljske, klase A i B
•
Uklopnih satova
Adresa: Kulina Bana 2, 75000 Tuzla
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
KJKP TRŽNICE-PIJACE (PJ Tržnica-pijaca
Hrasno), Sarajevo
•
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 4a, 71000
Sarajevo
•
BIB-BLAŽEVIĆ doo, Tuzla
•
Adresa: Maka Dizdara 5/4 (Stupine B8), 75000
Tuzla
•
ELEKTROKONTROL HZ-HB doo, Čapljina
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
klase tačnosti 1 i 2
•
Indukcionih mjerila reaktivne el.
energije klase tačnosti 2 i 3
•
Elektronskih mjerila aktivne el.
energije klase tačnosti 0.5, 1 i 2
•
Elektronskih mjerila reaktivne el.
energije klase tačnosti 2 i 3
•
Uklopnih satova
•
Mjerila brzine vozila u pokretu
Adresa: S.S.Kranjčevića bb, 88300 Čapljina
17.
18.
MIBO Komunikacije doo, Sarajevo
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
Neautomatskih vaga klase tačnosti III
i IIII
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
131
06-46-6-BR-23-1/11
01.06.2012.
133
05-46-6-LJ-41-6/11
17.07.2012.
135
06-46-6-AA-6-4/11
01.06.2012.
150
06-46-6-AA-11-6/11
02.06.2012.
155
06-46-6-TS-19-4/11
25.06.2012.
160
06-46-6-ŠO-37-4/11
17.07.2012.
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase tačnosti III
i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
4/9
Red.
br.
19.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
GeoWILD d.o.o, Sarajevo
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Adresa: Čarlija Čapljina 1, 78000 Banja Luka
ZOLETIĆ d.o.o., Živinice
06-46-6-BR-34-2/11
16.06.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG i horizontalnih rezervoara
214
06-46-6-AA-50-4/11
15.08.2012.
•
Mjerila protoka (volumena) naftnih
derivata
218
06-46-6-AA-26-4/11
29.05.2012.
•
Mjerila protoka (volumena) naftnih
derivata
221
06-46-6-AA-25-4/11
29.05.2012.
•
Etilometara, mjerila za mjerenje
koncentracije alkohola u krvi preko
izdaha
223
06-46-6-IA-18-4/11
02.06.2012.
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II, III i IIII
224
06-46-6-AA-40-4/11
03.07.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti
233
06-46-6-SJ-47-4/11
25.08.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a
234
06-46-6-AA-42-4/11
15.08.2012.
235
06-46-6-FD-28-5/11
17.11.2012.
•
Adresa: Biskupa Čule 10, 88000 Mostar
MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
ALBBA d.o.o., Bihać
•
Adresa: Jablanska 297, 77000 Bihać
GIA BH d.o.o., Sarajevo
Adresa: Trešnje 1, Ilidža, 71000 Sarajevo
TEHNOMONT d.o.o., Brčko Distrikt
•
•
Adresa: Banjalučka bb, 76100 Brčko
DVOKUT pro, Sarajevo
Adresa: Avde Hume 11, 71000 Sarajevo
Datum
isteka
rješenja
167
Adresa: Barice bb, 75270 Živinice
HERKON d.o.o., Mostar
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Geodedske mjerne opreme
•
EUROMONT d.o.o., Banja Luka
20.
Br. lab
•
•
Ispitivanje (mjerenje) nivoa buke /
zvuka, i
Verifikacija mjerila nivoa buke
5/9
Red.
br.
Check system d.o.o., Sarajevo
28.
29.
30.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
•
Adresa: Safeta Zajke 181, 71000 Sarajevo
PROMET MID d.o.o., Kiseljak
Adresa: Zenički put bb, 71250 Kiseljak
ROLVAGA d.o.o., Kiseljak
Adresa: fra. Bone Ostojića bb, 71250 Kiseljak
•
•
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
Mjerila dužine i vremena –
taksimetara
04
06-46-6-CS-13-5/12
30.04.2013.
Mjerila dužine i vremena - taksimetara
188
06-46-6-CS-6-6/12
07.05.2013.
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II, III i IIII
169
06-46-6-AŠ-6-12-7/12
14.05.2013.
03
06-46-6-BR-6-3/12
09.05.2013.
05
06-46-6-ŠO-7-5/12
15.05.2013.
•
Tegova klase tačnosti M1, M2 i M3
•
Mjerila dužine, ugla i hrapavosti
•
Analizator ispušnih plinova benzinskih
motora
•
Manometara za mjerenje pritiska u
pneumaticima
Mašinski fakultet u Sarajevu
31.
Laboratorija za proizvodnu i mjernu tehniku
Adresa: Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevo
Tios d.o.o., Sarajevo
(verifikacija opreme na stanicama tehničkog
pregleda)
32.
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20,
71000 Sarajevo
•
Mjerila kočione sile po obodu kotača
motornih vozila
===========
6/9
Crvenim označene laboratorije su u postupku imenovanja / reimenovanja i nisu u mogućnosti da daju usluge
verifikacije mjerila dok se postupak ne okonča.
Red.
br.
33.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
JORDAN d.o.o. Zenica
•
Mjerila zapremine, vodomjeri DN
15 do DN 200
•
Neautomatskih vaga klase
tačnosti II, III i IIII
Adresa: Ćire Truhelke, Zenica
Nirma d.o.o., Tešanj
34.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
Adresa: Kraševo bb, 74260 Tešanj
•
35.
36.
37.
LIBELA ELSI BIH d.o.o., Sarajevo
•
Adresa: Brčanska 16, 71000 Sarajevo
•
ČALJKUŠIĆ doo, Busovača
•
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 111, 72260
Busovača
SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.
Sarajevo
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase
tačnosti II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Mjerila protoka (volumena)
tečnosti, horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
•
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
•
Etilometri
•
Neautomatske vage klase
tačnosti II, III i IIII
.
Adresa: Olimpijska 30, 71000 Sarajevo
38.
39.
MRG EKSPORT- IMPORT D.O.O Banja Luka
Adresa: Milana Radmana 23, BanjaLuka
AMM Elektronika d.o.o. Tuzla
Adresa: Tomislava Ravnjaka 2, 85000 Tuzla
7/9
Red.
br.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
OPTIMED doo, Vitez
40.
41.
42.
43.
44.
45.
PRVO IMENOVANJE
Adresa: Petra Svačića b.b., 72250 Vitez
MDS AUTOMATIKA d.o.o. Brod
PRVO IMENOVANJE
Adresa:Svetog Save 76, B. Brod
KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo
•
Vodomjera, DN (13-40) mm,
metrol., klase A, B, C
PRECIZ doo, Čapljina
•
Adresa: Zrinsko Frankopanska 27, 88360
Mostar
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
•
LOTRIČ CONTROL, Mostar
•
Adresa: Sv. Leopolda Mandića 9, 88000
Mostar
•
KJKP Sarajevogas, Sarajevo
•
Mjerila protoka gasa od 0,016
m3/h do 4000 m3/h
•
Elektronskih korektora volumena
gasa (-30oC do 165oC; 0 do 100
bar)
•
Transmitera temperature i pritiska
(-30oC do 165oC; 0 do 100 bar)
•
Manometara (0 do 100 bar)
Adresa: Jaroslava Černija 8, 71000 Sarajevo
Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju mjerila
protoka gasa
Adresa: Rajlovac bb, 71000 Sarajevo
46.
IVEX d.o.o. Usora
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
PRVO IMENOVANJE
8/9
Red.
br.
47.
48.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
ZIK d.o.o. Mostar
•
Protok i volumen
Remontni zavod d.o.o. Travnik
•
El. veličine, vrijeme i frekvencija
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
9/9
Download

Spisak imenovanih laboratorija u kojima se obavlja verifikacija