1
ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Δημήτριος Μάος
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σεράγεβο
ΠΙΝΑΚΕΣ 1 - 5
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι μεγαλύτερες αλυσίδες Σουπερμάρκετ (2014)
(Εισαγωγείς Τροφίμων, Ποτών, Φρούτων και Λαχανικών – Ιούλιος 2014)
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος
MERCATOR BH
d.o.o. Sarajevo
Δ/νση: Blažuj bb, 71000 Sarajevo
Τηλ:
+387 33 286 130 , +387 33 286 235
Fax:
+387 33 651 725
Web Site: www.mercator.ba
E-mail: [email protected]
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MercatorBH/122073287845724?fref=ts
Neven
Hadžisulejmanovi
ć, Direktor
KONZUM d.o.o.
Sarajevo
Δ/νση: Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo
Τηλ:
+387 33 754 000
Fax:
+387 33 754 051
Web Site: http://www.konzumshop.ba ,
http://www.konzum.co.ba/
E-mail:
[email protected]
Facebook:
https://www.facebook.com/KonzumBosnaiHercego
vina
David Dolinar,
direktor
INTEREX Sarajevo
Δ/νση: Stupska bb, 71000 Sarajevo
Τηλ:
+387 33 754 400
Fax:
+387 33 754 400
Web Site: www.interex.ba
E-mail: [email protected]
INTEREX –
Banja Luka
Δ/νση: Branka Popovića 41, 78000 Banja Luka
Τηλ:
00387 – 51 – 321 240
Fax:
00387 - 51 – 370 008
Web Site:
www.interex.ba
E-mail: [email protected]
Δ/νση: Rose Hadživuković bb, 75000 Tuzla
Τηλ:
+387 35 368 900
Fax:
+387 35 368 905
Web Site: www.bingotuzla.ba/index.html
E-mail:
[email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/bingotuzla
BINGO d.o.o.
Tuzla
ROBOT General
Trading Co
Δ/νση: Rajlovačka cesta 41, 71000 Sarajevo
Τηλ:
+387 33 771 460
Contact: Senad
Džambić
Contact: Gojak
Alma, direktorica
2
d.o.o. Sarajevo
MERKUR d.d.
Sarajevo
Fax:
+387 33 771 404
Web Site: http://www.robotsarajevo.com
E-mail:
[email protected]
Δ/νση: Semizovac bb, 71320 Vogošća
Τηλ:
+387 33 475 240
Fax:
+387 33 475 241
Web Site: http://www.merkurdd.ba
E-mail: [email protected]
Intermerkur
Nova d.o.o.
Sarajevo
Δ/νση: Stupska b.b., 71 000 Sarajevo
Τηλ:
+387 33 756 900 , +387 33 777 350
Fax:
+387 33 756 941
Web Site: http://www.merkur.eu/bih/
E-mail: [email protected]
Tuš d.o.o.
Bihać
Δ/νση: Plješevička bb, Kamenica, 77204 Bihać
Τηλ:
+387 37 318 620
Fax:
+387 37 318 620
Web Site:
http://www.trgovine.tus.ba/Default.aspx
E-mail:
[email protected]
Tuš
Marketi Sarajev
o
Διεύθυνση: Stupska bb,71000 Sarajevo
Τηλέφωνο: 00387 – 33 - 764 155
Web: www.tus.ba
TEMPO
Tempo Banja
Luka
Tempo
Sarajevo
Διεύθυνση: Ivana Gorana Kovacica bb
Τηλέφωνο: +387 – 51/312-500
Tempo Brod
Διεύθυνση: Krajiskih Brigada bb
Τηλέφωνο: +387 – 53/622-100
Διεύθυνση: Pljohare στο δρόμο από το Prijedor
προς Novi Grad
Τηλέφωνο: +387 – 52/212-911
Tempo Prijedor
Tempo Brčko
Tempo Bijeljina
Delhaize BH
d.o.o. Banja
Luka
Contact: Đogić
Senad, direktor
Contact: Cokan
Branko, direktor
Διεύθυνση: Vojvode Radomira Putnika kod broja 8
Τηλέφωνο: +387 – 57/325-000
Διεύθυνση: Petra Kočića 4
Τηλέφωνο: +387 – 49/215-118
Διεύθυνση: Pavlovića put bb
Τηλέφωνο: +387 – 55/233-205
Web: http://tempo.ba
Δ/νση: Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka
Τηλ:
+387 51 337 960, +387 51 331 333,
+387 51 337 945
Fax:
+387 51 379 610
Web Site: http://www.maxi.ba
E-mail:
[email protected] ,
[email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/Maxi.BiH
Contact: Vladimir
Đilas, direktor
3
PENNY PLUS
Δ/νση: Munira Gavrankapetanovića 1, Nedžarići,
d.o.o. Sarajevo
71210 Ilidža
Τηλ:
+387 33 467 918 , +387 33 467 809
Fax:
Web
Contact: Kadrić
Almedin, direktor
+387 33 467 820
http://pennyplus.com/index.php
E-mail: [email protected] ,
[email protected]
Drvopromet
d.o.o. Sarajevo
Δ/νση: Blažuj bb, 71210 Ilidža
Τηλ:
+387 33 753 410
Fax:
Web
+387 33 753 410
http://www.dpmarketi.com
Contact:
Baždarević
Fehim, direktor
E-mail: [email protected]
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εισαγωγείς – Διανομείς τροφίμων & λοιπών καταναλωτικών
προϊόντων (2014)
ΕΤΑΙΡΙΑ
Megamix d.o.o.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Headquarters
Rajlovačka bb
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 (33) 774 950
Fax: +387 (33) 774 951
E-mail: [email protected]
Web: www.megamix.ba
Υπεύθυνος
Senad Misimović,
Direktor
Megamix d.o.o.
Business Unit Tuzla
Ljubače bb
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (35) 808 015
Fax: +387 (35) 808 609
E-mail: [email protected]
Kolba d.o.o.
Bačići 25, Sarajevo 71000
Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 33 770 650
Fax: +387 33 770 654
Ε-mail: [email protected] ,
[email protected]
Web: http://www.kolba.ba/
Parić Mirela, V.D.
Direktor
P. Trade d.o.o.
Sjedište firme
Bačići 25, 71000 Sarajevo
T: +387 33 768 450
F: +387 33 768 451
Tomić Miroslav,
direktor
4
E-mail:[email protected]
Web: www.ptrade.ba
VENERA D.O.O.
SARAJEVO
Blagoja Parovića bb
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51/388-972
Fax: +387 51/388-973
E-mail: [email protected]
Web: http://www.venera.ba
Mihajlo Đurđević,
director
VENERA D.O.O.
SARAJEVO
Ive Andrića 3
71 123 Istočno Sarajevo
Tel: +387 57/340-188
Fax: +387 57/340-081
email: [email protected] , [email protected]
VENERA D.O.O.
SARAJEVO
Bosansko polje bb
75 000 Tuzla
Tel: +387 35/349-675
Fax: +387 35/349-676
Nelt d.o.o. Istočna
Ilidža (distribution
and wholesale of
tobacco products,
food and consumer
goods)
Address: Aerodromska bb, 71123 Istočna Ilidža
Tel: +387 57 318 958
Fax: +387 57 318 361
E-mail: [email protected]
Web: www.nelt.ba
Mladen Cerovina,
direktor
Orbico d.o.o.
Ilidža-Sarajevo
Address: Lužansko polje 7, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 756 000
Fax: +387 33 756 090
E-mail: [email protected]
Web: www.orbico.ba
Marina Nevrt,
Generalni direktor
Kolmix d.o.o.
(Condiments, Spices
and Seasonings)
Križ bb, 77230 Velika Kladuša
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 37 770 267
Phone: +387 37 713 418
Fax: +387 37 770 267
E-mail: [email protected]
Web: http://kolmix.ba/en/
Mezildžić Edina,
direktorica
Ledo d.d. (parent
company in Croatia)
LEDO BiH (Frozen
foods – mainly
frozen seafood and
ice cream)
Ledo d.o.o. Čitluk
Industrijska zona tromeđa bb, 88260 Čitluk, BiH
T: +387 36 653-120
F: +387 36 650 210
E-mail: [email protected]
Web: www.ledo.ba
Težulat Miro,
director
Franck d.o.o.
(mainly hot drinks
and snacks)
Franck d.o.o.
Dr. Feteha Bećirbegovića 45, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 653 965 , +387 33 718 125
Fax: +387 33 654 036
e-mail: [email protected]
www.franck.ba
Edin Škaljić,
country manager
5
Podravka d.o.o.
Sarajevo
Address: Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 475 760
Fax: +387 33 475 779
E-mail: [email protected]
Web: http://www.podravka.ba
Milan Šarlija,
Direktor društva
Investor d.o.o.
Sarajevo (coffee,
tea, cocoa, spices)
Donja Bioča bb, 71380 Ilijaš
Tel: +387 33 211 243, +387 62 177 457
Fax: +387 33 220 453
e-mail: [email protected]
Web: http://www.investor.ba/
Senad Blekić,
Direktor
Bili Brig d.o.o.
Grude (import,
distribution and sale
of consumer goods)
Address: Gojka Šuška 9, 88340 Grude
Tel: +387 39 661 660
Fax: +387 39 661 659
E-mail: [email protected]
Web: http://www.bilibrig.com
Rosan Šimić,
direktor
Džajić - Commerce
d.o.o. Ljubuški
M.E.S.A.
INTERNACIONAL
d.o.o. Sarajevo
Spanish Market
d.o.o. Sarajevo
Ducla d.o.o.
Modriča
Mepas d.o.o. Široki
Brijeg
MEGA TRADE
d.o.o. Banja Luka
Mališić exportimport d.o.o.
Čitluk
Address: Međugorska bb 88320 Ljubuški
Tel: +387 39 831 883, +387 39 831 846
Fax: +387 39 831 884
E-mail: [email protected]
Web: http://www.dzajic-commerce.com
Goran Džajić,
direktor
Address: Bojnička 44, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 471 330
E-mail: [email protected]
Web: http://www.spanishmarket.ba
Filipović
direktor
Address: Bojnička 44, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 471 330, +387 33 471 361
Fax: +387 33 760 911
E-mail: [email protected]
Web: http://www.spanishmarket.ba
Address: Šamački put b.b., 74480 Modriča
Tel: +387 53 810 327, +387 53 812 603
Fax: +387 53 812 800
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ducla.net
Address: Varaždinska 1, 88220 Široki Brijeg
Tel: +387 39 700 800
Fax: +387 39 700 808
E-mail: [email protected]
Web: http://www.mepas.net
Filipović Miro,
direktor
Address: Dunavska 1 C, 78000 Banja Luka
Tel: + 387 51 307 209
Fax: + 387 51 314 651
E-mail: [email protected]
Snježana
Direktorica
Address: Biletić polje bb, 88260 Čitluk
Tel: +387 36 651 446
Fax: +387 36 651 062
E-mail: [email protected]
Mirjana,
Stiven Damičić,
direktor
Grbešić Mirko,
direktor
Balać,
Milićević Josip,
direktor
6
Web: http://www.malisic.ba
Bare Commerce
d.o.o. Čitluk
Address: Bare bb, 88260 Čitluk
Tel: +387 36 643 779, +387 36 643 781
Fax: +387 036 644 094
E-mail: [email protected]
Web: http://www.barecommerce.ba
Stanko Šimović,
direktor
Vegafruit d.o.o.
Gradačac
(Processing and
preserving of fruit
and vegetables)
Address: Sarajevska bb, 76250 Gradačac
Tel: +387 35 822 600, +387 35 722 811
Fax: +387 35 822 602
E-mail: [email protected]
Mešanović Adisa,
generalni direktor
Bakalar komerc
d.o.o. Čapljina
Address: Trebižat b.b., 88300 Čapljina
Tel: +387 36 810 150, +387 36 807 065
Fax: +387 36 806 212
E-mail: [email protected]
Web:http://www.bakalar.com
Branislav Bakalar,
direktor
In Time d.o.o.
Sarajevo (Υπηρεσία
Ταχυμεταφορών στη
ΒκΕ - τοπικός
συνεργάτης της TNT
Global Express,
Logistic & Mail)
Address: Bosne Srebrene 127, 71210 Ilidža Sarajevo
Tel: +387 33 460 204, +387 33 779 220
Fax: +387 33 460 204
E-mail: [email protected]
Web: http://www.in-time.ba
Ramović Almir,
direktor
Carat Plus d.o.o.
Sarajevo
(confectionery
products)
Address: Rajlovačka bb, 71000 Novi Grad Sarajevo
Tel: +387 33 782 740
Fax: +387 33 782 741
E-mail: [email protected]
Web:http://www.caratplus.ba
Kojić Goran,
direktor
Violeta d.o.o.
Tomislavgrad
Address: Kolo bb, 80240 Tomislavgrad
Tel: +387 39 660 400
Fax: +387 39 661 456
E-mail: [email protected]
Web: http://www.violeta.com
Miloš
direktor
RIPPING d.o.o.
Sarajevo
Address: Kurta Schorka 8, 71000 Ilidža
Tel: +387 33 461 941
Fax: +387 33 461 941
E-mail: [email protected]
Saračević Amela,
direktor
MCI d.o.o. Široki
Brijeg
Address: Varaždinska 5, 88220 Široki Brijeg
Tel: +387 39 704 004, +387 39 705 511
Fax: +387 39 705 611
E-mail: [email protected]
Web: http://www.mci.ba
Musa Žarko,
direktor
Sjemenarna d.o.o.
Široki Brijeg
(leading distributor
of seed, pesticides,
food and equipment
Address: Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg
Tel: +387 39 700 000
Fax: +387 39 706 572
E-mail: [email protected]
Web: http://www.sjemenarna.com
Bošnjak Drago,
direktor
Ante,
7
for pets)
MAX COMPANY
d.o.o. Modriča
(food: mainly fish,
crustaceans and
molluscs)
Address: Svetosavska bb, 74480 Modriča
Tel: +387 53 813 520
Fax: +387 53 813 520
MIK-COMPANY
d.o.o. Mostar (Nonspecialized wholesale
of food, beverages
and tobacco)
Address: Bišće polje bb, 88000 Mostar
Tel: +387 36 350 024
Fax: +387 36 350 024
E-mail: [email protected]
Bošković Mirko,
direktor
Ataco d.o.o.
Mostar (Wholesale
and retail food
products and
consumer goods)
Address: Kralja Tomislava L 4, 88000 Mostar
Tel: +387 39 702 333
Fax: +387 39 706 441
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ataco-bih.com
Miro
direktor
Ataco
Sarajevo
Address: Put života 12 , 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 712 500
Fax: +387 33 712 501
E-mail: [email protected] , [email protected]
Nijaz Skenderagić,
direktor
Ataco d.o.o. Banja
Luka – Laktaši
Address: Svetosavska, 7778250 Laktaši
Tel: +387 51 785 720
Fax: +387 51 785 750
E-mail: [email protected] , [email protected]
Slobodan Marić,
direktor
Kreis BH d.o.o.
Sarajevo* (Nonspecialized wholesale
of food, beverages
and tobacco)
Address: Tvornička 3, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 773 010
Fax: +387 33 773 019
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web: http://www.kreis.ba
*: θυγατρικής της Ελβετικής Kreis Suisse S.A.
(http://www.kreis-suisse.ch/)
Dževad Šipka,
direktor
Address: Željeznička bb, 76250 Gradačac
Tel: +387 35 822 055
Fax: +387 35 821 171
E-mail: [email protected]
Web: http://www.dukat.ba
Žnidarič Tomaž,
direktor
Dara d.o.o.
Posušje (Wholesale
consumer goods)
Address: Kneza Višeslava 4, 88240 Posušje
Tel: +387 39 685 050 , +387 39 685 051
Fax: +387 39 685 052
Petrović Slaven,
direktor
Amko Komerc
d.o.o. Sarajevo
(wholesale and retail
trade)
Address: Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 660 624, +387 61 133 915
Fax: +387 33 660 592
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web: http://www.amko.ba
Muamer Aleta,
direktor
d.o.o.
Lactalis BH d.o.o.
Gradačac (import
and distribution of
milk and dairy
products)
Musa,
8
Profile:http://amko.ba/en/onama.php
MARKOVIĆ
EXPORT IMPORT
d.o.o. Kiseljak
(Wholesale and retail
of consumer goods)
Address: Zenički put 4, 71250 Kiseljak
Tel: +387 30 879 006, +387 30 877 001
Fax: +387 30 879 006
E-mail: [email protected] , [email protected]
Marković Josip,
direktor
SWISSLIONTAKOVO d.o.o.
Sarajevo (Trade
and distribution:
sugar, chocolate,
confectionery)
Address: Safeta Zajke 81, 71000 Novi Grad
Sarajevo
Tel: +387 674 494
Fax: +387 674 495
E-mail: [email protected]
TP DRINOVCI
d.o.o. Grude
Address: Krštelica bb, 88340 Grude
Tel: +387 39 662 918, +387 63 327 710
Fax: +387 39 661 651
E-mail: [email protected]
Web: http://www.tpdrinovci.com
Manager Boro
Leventić
Bernina d.o.o.
Široki Brijeg (fruits
and vegetables, esp.
dried fruit)
Address: Visoka Glavica bb, 88220 Široki Brijeg
Tel: +387 39 703 907, +387 39 705 033
Fax: +387 39 703 908
E-mail: [email protected]
Web: http://www.berny-brand.com
Hrkać Blago,
direktor
EUROCOMPANY 99
d.o.o. Ljubuški
(wholesale nuts,
seeds, legumes,
grains, dried fruits
and dried exotic
fruit)
Address: Put za Međugorje bb, 88320 Ljubuški
Tel: +387 39 849 700-3
Fax: +387 39 849 704
E-mail: [email protected] ,
[email protected]
Web: http://www.eurocompany99.com
Lubina Marijo,
director
PIP-BH d.o.o.
(Croatia) (Honey)
1) Address: BiH Velika Kladuša, Z. Žalića bb
Tel: +387 37 77 33 45
Fax: +387 37 77 33 45
E-mail: [email protected]
PIP-BH d.o.o.
(Croatia) (Honey)
2) SARAJEVO BRANCH OFFICE
Address: Ul. Pijačna do 78
BA-71 000 Sarajevo-Stup
Tel: +387 33 636 211
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pip.hr/index_e.asp
Gen d.o.o.
Sarajevo
(Distribution of
consumer goods)
Address: Ismeta Alajbegovića Šerbe 3, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 943 900 / lok.104
Fax: +387 33 635 014
E-mail: [email protected]
Web: http://www.distribucija.ba
Hasečić Nezim,
direktor
Union Foods d.o.o.
Čitluk (Distribution
of chilled and non-
Address: Gospodarsaka zona bb, 88260 Čitluk
Tel: +387 36 650 980, +387 36 650 990
Fax: +387 36 650 920
Damir Juka,
Direktor
9
chilled products)
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web: http://www.union-foods.com
Antonio Trade
d.o.o. Grude
(Wholesale, retail,
distribution food and
beverages)
Address: Hrvatskih branitelja 22, 88340 Grude
Tel: +387 39 662 197, +387 39 661 873
Fax: +387 39 661 873
E-mail: [email protected] ,
[email protected]
Web: http://www.antoniotrade.com
"BEST" d.o.o.
Travnik (distributer
and importer
consumer products)
Address: Donje Putićevo b.b., 72270 Travnik
Tel: + 387 30 707 435
Fax: + 387 30 540 496
E-mail: [email protected]
Web: http://best-bih.com/index.php
Address: Sarajevska 263 A, 72000 Zenica
Tel: +387 32 422 600
Fax: +387 32 422 700
E-mail: [email protected]
Web: http://www.deltatrade.ba
Delta Trade d.o.o.
Zenica
Miroslav Kolobarić,
direktor
Manager: Gordana
Marković
Fratello trade a.d.
Banja Luka
Address: Ramići bb, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 394 180
Fax: +387 51 394 111
E-mail: [email protected]
Web: http://www.fratello-trade.com
Mario
direktor
Derajić,
NLD TRADE d.o.o.
Sarajevo
Address: Saliha Udžvarlića 10, 71000 Novo
Sarajevo
Tel: +387 33 277 260, +387 33 661 950
Fax: +387 33 277 261
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nld.ba
Mirza Sabljica,
direktor
STUDEN & CO
Holding (Vienna,
Austria
Headquarters)
Address: Industrijska 3, 76100 Brčko Distrikt, BiH
Tel: +387 49 513 545
Fax: +387 49 216 089
Web: http://www.sco-group.com/index.php
Meggle d.o.o.
Posušje
Address: Osrdak bb, 88240 Posušje
Tel: +387 39 682 212
Fax: +387 39 682 213
E-mail: [email protected]
Web: http://www.meggle.ba
Penava Jadranka,
direktor
INTERCAMP d.o.o.
Sarajevo (Dairy
Products, Meat
Products)
Address: Rajlovačka cesta bb, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 808 200, + 387 33 808 201
Fax: +387 33 808 208
E-mail: [email protected]
Web: http://www.gastromerak.com
Kalamujić Nedim,
direktor
Planet d.o.o.
Posušje
(Representation of
consumer goods &
Address: Bage bb, 88240 Posušje
Tel: +387 39 685 518, +387 39 685 101
Fax: +387 39 685 103
E-mail: [email protected]
Krasnodar
Petrović, direktor
10
distribution)
Web: http://www.redbull.ba
GAMBA d.o.o.
Sarajevo (Nonspecialized wholesale
of food, beverages
and tobacco)
Address: Grbavička 2C/7, 71000 Novo Sarajevo
Tel /Fax: +387 33 650 687
Manager: SENIDA
ZAHIRAGIĆ
Hoše Komerc
d.o.o. Sarajevo
(Wholesale and retail
of consumer goods)
Address: Butmirska cesta 47, 71210 Ilidža Sarajevo
Tel: +387 33 638 274 , +387 33 638 278 , +387 33
625 160
Fax: +387 33 625 160
E-mail: [email protected]
Izet Bozalija,
direktor
Gadžo-Comerc
d.o.o. Ilidža
(Wholesale and retail
of consumer goods)
Address: Ismeta Alajbegovića Šerbe 7, 71210 Ilidža
- Sarajevo
Tel: +387 33 943 900
Fax: +387 33 635 014
E-mail: [email protected]
Web: http://gadzo.ba/st/
Mustafa Gadžo,
direktor
BUTIK BADEM
s.z.t.r. vl. Miftari
Adem Sarajevo
(tea, cocoa, spices,
nuts, seeds, grains
etc. – imports from
Egypt, Iran, FYROM
and Turkey)
Address: Abadžiluk 12, 71000 Stari Grad Sarajevo
Tel: +387 33 533 135 , +387 61 537 353
Fax: +387 33 533 135
E-mail: [email protected]
Web: http://www.gameha.ba/
Facebook:
https://www.facebook.com/badem.butik.5
Manager: Adem
Miftari (owner)
GA-ME-HA d.o.o.
Sarajevo
Address: Lapišnica do br.1,71000 Sarajevo
Tel: +387 33 573 330
Fax: +387 33 573 331
E-mail: [email protected]
Web: http://www.gameha.ba
Faredin Miftari,
direktor
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εισαγωγείς – Διανομείς Οίνων & Αλκοολούχων Ποτών (2014)
ΕΤΑΙΡΙΑ
FRUTELA d.o.o.
(wines and spirits)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Branka Popovića 41 b
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 378 080, +387 51 378 090
Fax: +387 51 378 096
e-mail: [email protected] , [email protected]
Web: http://www.frutela.net
Υπεύθυνος
Nenad Malešević,
director
FRUTELA d.o.o.
(wines and spirits)
HoReCa sector
Phone: +387 51 378 085
Mob.: +387 65 888 643
e-mail: [email protected]
http://www.frutela.net/english/aboutus.html
Contact Person:
Ms. Svjetlana
Štrbac
11
Pernod Ricard
Bosnia d.o.o.
Sarajevo (Import
and distribution of
spirits and wines)
Address: Pijačna 6, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 775 520, +387 33 765 035
Fax: +387 33 635 050
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pernod-ricard.com
Zubetljak Muamer,
direktor
Bud-Import d.o.o.
Sarajevo (beer,
wines and spirits)
Address: Husrefa Redžića 3, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 262 360
Fax: +387 33 262 361
E-mail: [email protected]
Web: http://www.budimport.ba
Galičić Orhan,
direktor
Complex d.o.o.
Sarajevo (Coffee,
hot beverages)
Address: Muhameda Ef. Pandže bb, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 273 800
Fax: +387 33 273 801
E-mail: [email protected]
Web: http://complex.co.ba/
BADEL 1862 vina i
alkoholna pića d.d.
Sarajevo
(distribution of wine
and spirits)
Address: Dr. Fetaha Bećirbegovića 45, 71000 Novo
Sarajevo
Tel: +387 33 712 470 , +387 33 712 471
Fax: +387 33 712 472
E-mail: [email protected]
Web: http://www.badel1862.hr
VIVAT &
PARTNERI d.o.o.
(distribution of wine
and spirits)
Address: Sarajevska 24, 77101 Bihać
Tel: +387 37 220 247
Zvečevo commerce
d.o.o. Sarajevo
(Wholesale of
alcoholic and other
beverages)
Address: Olimpijska bb, 71000 Novi Grad Sarajevo
Tel: +387 33 276 250
Fax: +387 33 276 260
Vino župa d.o.o.
Istočno Sarajevo
(Wholesale of
alcoholic and other
beverages)
Address: Vuka Karadžića 28 , 71123 Istočno Novo
Sarajevo
Tel: + 387 57 321 300
Fax: + 387 57 321 300
E-mail: [email protected]
Web: http://www.vinozupa.com
Branislav Popović,
direktor
G3 Spirits d.o.o.
Široki
Brijeg
(Wholesale
of
alcoholic and other
beverages)
Address: Trnska cesta 169 , 88220 Široki Brijeg
Tel: +387 39 704 416
Fax: +387 39 704 417
E-mail: [email protected]
Web: http://www.g3spirits.ba
Lovrić Galić
Marijana, direktor
MABAT BH d.o.o.
Banja Luka
(Wholesale of
alcoholic and other
beverages)
Address: Rade Vranješevića br.141 , 78000 Banja
Luka
Tel: +387 51 309 325 , +387 65 768 222
Fax: +387 51 309 325
Adnan Kosović,
direktor
12
OBALA GRUPA
d.o.o. Čitluk
(Wholesale of
alcoholic and other
beverages)
Address: Blizanci bb, 88260 Čitluk
Tel: +387 36 659 000
E-mail: [email protected]
Web: http://www.obalagrupa.com
Lovrić Vujičić
Vesna, direktor
Bili Brig d.o.o.
Grude (Wholesale of
alcoholic and other
beverages)
Address: Gojka Šuška 9, 88340 Grude
Tel: +387 39 661 660
Fax: +387 39 661 659
E-mail: [email protected]
Web: http://www.bilibrig.com
Rosan Šimić,
direktor
ACT Trade d.o.o.
Tuzla (Wholesale of
alcoholic and other
beverages)
Address: ul. Bulevar 15. Maja bb (R.K. Sjenjak,
poslovni prostor br. 26), 75000 Tuzla
Tel: +387 61 152 075
E-mail: [email protected]
Manager: Almir
Đapo
BIOKOMERC d.o.o.
Mostar
Address: Rudarska 101/a, 88000 Mostar
Tel: +387 36 347 086, +387 36 348 885
Fax: +387 36 330 831
E-mail: [email protected]
Pušić Vitoslav,
Direktor
BOM - IMPEKS
d.o.o. Banja Luka
(Processor and
distributor of coffee)
Address: Vojvode Pere Krece bb, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 434 130
Fax: +387 51 434 140
E-mail: [email protected]
Web: http://www.omcafe.net
Mitar Samardžija,
Direktor
DIVICO d.o.o.
Sarajevo
(Wholesale of
beverages)
Address: Dr. Silve Rizvanbegović do br.32 (Lamela
B2), 71210 Ilidža
Tel: +387 33 782 995
Fax: +387 33 782 996
E-mail: [email protected]
Web: http://www.omcafe.net
VITLAR
MUHAMED,
direktor
FAM 3 d.o.o. Tuzla
(Wholesale of
alcoholic and other
beverages – beer)
Address: Šićki Brod, Vjekoslava Tunjića bb, 75000
Tuzla
Tel: +387 35 216 153, +387 62 993 972
Fax: +387 35 216 151
Osmanagić
Midhat, direktor
Fina Vina d.o.o.
Sarajevo
(Wholesale of wines
– distributor and
caterer of fine wines
to hotels,
restaurants, cafes
and wine shops)
Address: Trešnje 1, 71000 Ilidža
Tel: +387 33 775 450, +387 62 062 062
Fax: +387 33 775 471
E-mail: [email protected]
Web: http://www.finavina.ba
Beširević Amir,
direktor
FRANCUSKI
PODRUM d.o.o.
Sarajevo
(representation,
distribution and sale
of wine and
wholesale - catering
and restaurant
Address: Kolodvorska br. 11a (TPC ŠENTADA),
71000 Centar Sarajevo
Tel: + 387 33 211 213
Fax: + 387 33 211 213
E-mail: [email protected]
Emir Terzić,
Direktor
13
services)
HMD-ALDI d.o.o.
(Wholesale alcoholic
and other drinks)
Address: Amalije Lebeničnik 38, 75000 Tuzla
Manager: Denis Hadžimustafić
Tel: +387 61 315 688
REDBIH d.o.o.
Sarajevo
(Wholesale alcoholic
and other drinks)
Address: Antuna Hangija 100, 71000 Centar
Sarajevo
Tel: +387 61 319 329
SH-2000 d.o.o.
društvo za
trgovinu i usluge
(Wholesale alcoholic
and other drinks)
Address: Vrapčići bb, 88104 Mostar
Tel: +387 36 557 030, +387 61 169 370
STOCK BH d.o.o.
Sarajevo (spirits principal geographic
markets: Poland, the
Czech Republic and
Italy)
Address: Džemala Bijedića 185, 71210 Ilidža
Tel: +387 33 774 480
Fax: +387 33 774 481
Web: http://www.stock.ba
Čović Dario,
direktor
VIS LEGIS d.o.o.
Address: Kulina Bana br.6, 75000 Tuzla
Tel: + 387 35 258 200
Fax: + 387 35 258 300
Manager:
MUHAMED
ŠEHOVIĆ
Boreas d.o.o.
Kreševo (Importerdistributor of
alcoholic and other
drinks- exclusive
distributor of
Address: Ulica Polje bb, 71260 Kreševo
Tel: +387 30 800 700
Fax: +387 30 806 490
E-mail: [email protected]
Web: http://www.boreas.ba
Gavran Igor,
direktor
CO Trnik d.o.o.
Posušje (Wholesale
of alcoholic and nonalcoholic beverages)
Address: Ante Starčevića bb, 88240 Posušje
Tel: +387 63 327 220, +387 39 682 220, +387 39
682 221
Fax: +387 39 682 166
E-mail: cotrink@cotrink.com
Web: http://www.cotrink.com
Žarko Romić,
direktor
DGR d.o.o. Banja
Luka (wholesale
liquor)
Address: Dunavska b.b., 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 324 920, +387 51 301 291
Fax: +387 51 301 291
E-mail: grdoo@gmail.com ,
duvanpromet@hotmail.com
Snježana Subotić,
direktor
Formula d.o.o.
Vitez (Catering and
trading company -
Address: Kralja Tvrtka bb, 72250 Vitez
Tel: +387 30 712 145
Fax: +387 30 712 145
Manager: FRANJO
PAVLOVIĆ
Manager: SAMIRA
HAMZIĆ
Heineken, Johnnie Walker,
Smirnoff, Baileys,
Gordon's, Captain Morgan
and other famous brands
in BiH)
14
Wholesale alcohol
and other drinks)
Krušik d.o.o.
Bijeljina (wholesale
and retail of alcoholic
and non-alcoholic
beverages)
Address: Agrotržni centar bb, 76300 Bijeljina
Tel: +387 55 228 228, +387 65 927 837
Fax: +387 55 228 228
E-mail: krusikvp-atc@teol.net
Web: http://www.krusik.net
Molson Coors
d.o.o. Banja Luka
(Wholesale of
beverages)
Address: Braće Potkonjaka 10, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 460 400
Fax: +387 51 460 400
STUDIO PLUS
d.o.o. (Distributor
coffee, tea, alcoholic
beverages)
Address: Put srpskih branilaca 193, 78000 Banja
Luka
Tel: +387 51 385 189, +387 65 882 652
Fax: +387 51 385 189
E-mail: studioplusdoo@blic.net
LOMBARDIJA
d.o.o. Brčko
Distrikt BiH
(Wholesale and retail
– wines)
Address: Brka bb, 76206 Brčko Distrikt BiH
Tel: +387 49 500 369, +387 49 507-035, +387 49
507-036, +387 61 132-892
Fax: +387 49 507-035
E-mail: lombard@bih.net.ba
Diana JovićCvetinović,
direktor
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εισαγωγές Οίνου ΒκΕ, Kg και EUR, 2003-2010
Έτος
Εισ. Ποσότητα (Kg)
Αξία (ευρώ*)
μέση τιμή μονάδας
εισαγωγής ανά λίτρο
οίνου
2003
7,839,025
10,582,300
1.34 € / lt
2004
8,738,421
12,991,048
1.48 € / lt
2005
8,515,205
12,765,512
1.49 € / lt
2006
9,511,060
16,585,143
1.74 € / lt
2007
10,277,297
16,674,683
1.62 € / lt
2008
9,360,793
16,401,036
1.75 € / lt
2009
9,657,568
15,383,582
1.59 € / lt
2010
8,715,465
14,430,847
1.60 € / lt
* τρέχουσα ισοτιμία: 1 BAM (Konvertibilna Marka) = 1.95583 EUR , Στοιχεία: Indirect
Taxation Authority-ITA Banja Luka – FAO, Πίνακας: Δ.Μάος
15
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Εισαγωγές Οίνου ΒκΕ ανά χώρα προέλευσης – Στοιχεία 2008
Χώρα Προέλευσης
Εισ. Ποσότητα
(Kg)
Αξία (ευρώ*)
μέση τιμή ανά
λίτρο οίνου
Σερβία
4,582,285
5,013,915
1.09 € / lt
Μαυροβούνιο
1,913,906
4,862,585
2.54 € / lt
Κροατία
1,186,944
3,850,283
3.24 € / lt
Σλοβενία
936,760
1,304,219
1.39 € / lt
ΠΓΔΜ
404,172
624,644
1.54 € / lt
Άλλες χώρες
230,192
342,073
1.48 € / lt
Γαλλία
56,156
251,997
4.48 € / lt
Ιταλία
50,375
151,316
3.00 € / lt
Σύνολο
9,360,793
16,401,036
1.75 € / lt
* τρέχουσα ισοτιμία: 1 BAM (Konvertibilna Marka) = 1.95583 EUR,Στοιχεία: Indirect
Taxation Authority -ITA Banja Luka – FAO. Πίνακας: Δ.Μάος
Download

ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ