Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 22. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Državljani Bosne i Hercegovine ~
Odsjek:
Automatika i elektronika
R.br.
Prezime i ime
1
Ramčilović Melisa
Zaključno sa rednim brojem: 1.
U Sarajevu, 21.09.2012. godine
Opći uspjeh
6.73
Dodatni bodovi
0.00
Ukupno bodova
6.73
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 22. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Državljani Bosne i Hercegovine ~
Odsjek:
Telekomunikacije
R.br.
Prezime i ime
1
Glavan Irina
2
Huseinspahić Jasmin
3
Ramljak Faruk
Zaključno sa rednim brojem: 3.
U Sarajevu, 21.09.2012. godine
Opći uspjeh
72.60
66.70
66.10
Dodatni bodovi
0.00
0.00
0.00
Ukupno bodova
72.60
66.70
66.10
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata prijavljenih za polaganje
prijemnog ispita 22. 09. 2012. godine za upis kandidata
na Drugi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
u akademskoj 2012/2013 godini
~ Strani državljani~
Odsjek:
Telekomunikacije
R.br.
Prezime i ime
1
Koca Džemil
Zaključno sa rednim brojem: 1.
U Sarajevu, 21.09.2012. godine
Opći uspjeh
64.20
Dodatni bodovi
0.00
Ukupno bodova
64.20
Predsjednik Komsije
Prof.dr. Narcis Behlilović, dipl.ing.el
Download

Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Spisak