Vlada Republie Kosova
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Narodni Teatar
Sinematografski Centar
Galerija Umetnosti Kosova
Narodni Ansambl Igranke SHOTA
Filharmonija Kosove
Balet
Muzej Kosove
Institut Arheologije
Zavod za Zaštitu Spomenika
Regionalni Centar za Kulturno Nasleđe
Ministarstvo Javne Administracije
Agencija Statistike
Institut za Javnu Upravu
Ministarstvo Administracije Lokalne Uprave
Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
Institut Istorije
Pedagoški Institut
Institut Albanologije u Prištini
Universitet Prizrena
Narodna i Universitetska Biblioteka
Centar Inovacije i Prenosa Tehnologije
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Agencija Šumarstva
Institut Poljoprivrede
Ministarstvo Pravde
Agencija za Administraciju Zaplenjene ili Konfiskovane Imovine
Ministarstvo Diaspore
Ministarstvo Finansije (Ministarstvo Ekonomije i Finansije)
Poreska Uprava Kosove
Carina Kosove
Ministarstvo za Snagu Bezbednosti Kosova
Ministarstvo Integracije
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Institut za Meteorologiju
Ime
Prezime
e-mail
Gani
Zogaj
[email protected]
Nazmije
Aferdita
Mehedin
Fitore
Sylë
Rion
Krasniqi
Kryeziu
Krasniqi
Maliqi
Kasumaj
Kryeziu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Isah
Rudaku
[email protected]
Rahmil
Limani
[email protected]
Vigan
Agim
Merita
Driton
Violeta
Florentina
Berisha
Qela
Shoshi
Mustafa
Hamidi
Salihu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Institut Prostornog Planiranja
Agencija Čuvanja Sredine
Agencija Katastara
Agencija za Zaštitu od Zračenja i Nuklearne Bezbednosti
Ministarstvo Rada i Socialne Zaštite
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Agencija za Upravljanje Hitnih Slučajeva
Policijski Inspektorat
Policija Kosove
Agencija za Forenziku
Agencija Civilne Registracije
Akademija Javne Bezbednosti
Ministartsvo Inostranih Poslova
Ministarstvo Zdravlja
Bolnica Gjakovice
Bolnica Gnjilana
Bolnica Peći
Bolnica Prizrena
Bolnica Vučitrna
Bolnica Uroševca
Bolnica Mitrovice
Institut Radne Medicine - Gjakovica
Ministarstvo Infrastrukture
Ministarstvo Trgovine i Industrije
Agencija za Podršku Malih i Srednjih Preduzeća
Agencija za Standardiziranje
Agencija za Registraciju Preduzeća
Agenciju za Promociju Investicija
Direkcija za Akreditaciju
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
Premijer Republike Kosova
Nacionalna Agencija Arhive
Agencija za Veterinu i Hranu
Agencija za Polnu Ravnopravnost
Komisija za Istragu Vazduhoplovnih Incidenata i Nezgoda
Lirie
Artan
Hysen
Bujar
Sadik
Shemsi
Lulzim
Jeton
Ilir
Mavraj
Dreshaj
Halili
Mustafa
Shefqeti
Duriqi
Makolli
Koca
Gashi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mentor
Gllogjani
[email protected]
Mirdit
Nexhmije
Samire
Valon
Mehdi
Agnesa
Emini
Shala
Pireva
Berisha
Pllashniku
Kastrati
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nol
Hajdar
Mirlinda
Zekolli
Mehmeti
Lushtaku
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Task Forca Vode
Predsedništvo
Skupština Kosova
Imet
Skupština Kosove (Administracija)
Nexhat
Skupština Kosove (Članovi Parlamenta)
Shpresa
Nezavisne Institucije Republike Kosova
Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka
Agencija za Privatizaciju
Leonora
Agencija Protiv Korupcije
Afrim
Obaveštajna Agencija Kosove
Libona
Agencija za Javne Nabavke
Murtez
Regulatorni Organ Železnice
Regulatorno Telo za Telekomunikacije
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva
Diana
Visar
Centralna Banka Kosove
Ombudsman
Tafil
Sudski Institut Kosove
Bislim
Sudski Savet Kosove
Gjejrane
Nezavisni Savet Civilne Službe
Centralna Izborna Komisija
Besnik
Public Procurement Regulatory Authority
Pranvera
Independent Commission for Mines and Minerals
Competition Authority
Avni
Media Independent Commission
Fikrete
Legal Assistance Commission
Procurement Reviewing Body
Arta
Election Panel for Claims and Requisitions
Trepça (KPA Administered Enterprise)
Kosova Pension Savings Trust
General Audit Office
Energy Regulatory Office
Office of Water and Waste Regulatory
Sanita
Opštine Republike Kosova
Opština Dragaš
Muhidin
Opština Dečane
Opština Uroševac
Islam
Fejza
Jashari
Gosalci
[email protected]
[email protected]
Morina
Atashi
[email protected]
[email protected]
Thaqi
Zekolli
[email protected]
[email protected]
Pacolli
Jusufi
Rrahmani
[email protected]
[email protected]
Gashi
Gashi
Buzhala
Krasniqi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gjocaj
Çoçaj
[email protected]
Berisha
[email protected]
Jashari-Lokaj
[email protected]
Emini
[email protected]
Ademi
[email protected]
Opština Kosovo-Polje
Opština Đakovica
Opština Gnjilane
Opština Glogovac
Opština Gračanica
Opština Elez Han
Opština Istok
Opština Junik
Opština Kamenice
Opština Kačanik
Opština Kline
Opština Klokot
Opština Leposavić
Opština Ljipljan
Opština Mališevo
Opština Mamuše
Opština Mitrovice
Opština Novo Brdo
Opština Obilić
Opština Parteš
Opština Peć
Opština Podujevo
Opština Prištine
Opština Prizren
Opština Orahovac
Opština Raniluk
Opština Štrpce
Opština Štimlje
Opština Skenderaj
Opština Suvareka
Opština Vitine
Opština Vučitrn
Opština Zubin Potok
Pravosudni Sistem Republike Kosova
Specijalna Komora Vrhovnog Suda
Okružni Privredni Sud
Lindita
Dervisholli
[email protected]
Sherafedin
Latifi
[email protected]
Aleksandra
Djokic
Faton
Bytyqi
Laçi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sami
Morina
[email protected]
Dejan
Vlajkovic
Rizvan
Hoxha
Adem
Kujtim
Valon
Danijel
Kerleshi
Arifi
Berisha
Simic
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Premtime
Isa
ISAK
Preniqi
Gashi
HOTI
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Irena
Rrahman
Milenković
Jakupi
[email protected]
[email protected]
Rexhep
Bekim
Osmani
Selmani
[email protected]
[email protected]
Bajrush
Opštinski Sud Đakovice
Opštinski Sud Gnjilane
Opštinski Sud Istok
Opštinski Sud Kline
Opštinski Sud Mališevo
Opštinski Sud Mitrovice
Opštinski Sud Prizrena
Opštinski Sud Dečane
Opštinski Sud Dragaš
Opštinski Sud Uroševca
Opštinski Sud Glogovac
Opštinski Sud Kačanik
Opštinski Sud Kamenica
Opštinski Sud Ljeposavić
Opštinski Sud Ljipljan
Opštinski Sud Peći
Opštinski Sud Podujevo
Opštinski Sud Prištine
Opštinski Sud Prištine - Filijala u Gračanici
Opštinski Sud Orahovca
Opštinski Sud Skenderaja
Opštinski Sud Suvereke
Opštinski Sud Vitine
Opštinski Sud Vučitrne
Opštinski Sud za Prekršaje Dečane
Opštinski Sud za Prekršaje Dragaš
Opštinski Sud za Prekršaje Uroševac
Opštinski Sud za Prekršaje Đakovice
Opštinski Sud za Prekršaje Gnjilana
Opštinski Sud za Prekršaje Glogovca
Opštinski Sud za Prekršaje Istoka
Opštinski Sud za Prekršaje Kačanika
Opštinski Sud za Prekršaje Kamenice
Opštinski Sud za Prekršaje Kline
Opštinski Sud za Prekršaje Ljipljan
Opštinski Sud za Prekršaje Mališevo
Opštinski Sud za Prekršaje Mitrovice
Opštinski Sud za Prekršaje Peći
Opštinski Sud za Prekršaje Podujevo
Opštinski Sud za Prekršaje Prištine
Opštinski Sud za Prekršaje Prizrena
Opštinski Sud za Prekršaje Orahovac
Opštinski Sud za Prekršaje Štrpce
Opštinski Sud za Prekršaje Skenderaj
Opštinski Sud za Prekršaje Suvereke
Opštinski Sud za Prekršaje Vitine
Opštinski Sud za Prekršaje Vučitrne
Ustavni Sud
Tuzilacki Savet Kosova
Vrhovni Sud
Viši Sud za Prekršaje u Prištini
Okružni Sud Gjilana
Okružni Sud Mitrovice
Okružni Sud Peći
Okružni Sud Prištine
Okružni Sud Prizrena
Panel Žalbe Kosovske Agencije za Imovinu u Vrhovnom Sudu
Javna Preduzeća Republike Kosove
TRAINKOS Akcionarsko Društvo
ADEM JASHARI Međunarodni Aerodrom
Železnice Kosova
AMBIENTI Regionalno Produzeće za Otpad u Peći
ECO REGJIONI Regionalno Produzeće za Otpad u Prizren
HIGJIENA Regionalno Produzeće za Otpad u Gnjilane
PASTËRTIA Regionalno Produzeće za Otpad u Uroševcu
PASTRIMI Regionalno Produzeće za Otpad u Prištini
UNITETI Regionalno Produzeće za Otpad u Mitrovici
BIFURKACIONI Regionalni Vodovod u Uroševcu
HIDRODRINI Regionalni Vodovod u Peći
HIDROMORAVA Regionalni Vodovod u Gnjilane
HIDROREGJIONI JUGOR Regionalni Vodovod u Prizren
MITROVICA Regionalni Vodovod u Mitrovici
PRISHTINA Regionalni Vodovod u Prištini
RADONIQI Regionalni Vodovod u Đakovici
Nazim
Burim
Berbatovci
Sallova
[email protected]
[email protected]
Liridon
Arben
Vishi
Veseli
[email protected]
[email protected]
Kaplan
Parduzi
ÇABRATI Firma Otpada u Đakovici
DRINI I BARDHË Firma za Navodnjavanje
RADONIQI-DUKAGJINI Firma za Navodnjavanje
Društvo za Upravljanje Deponije
Energetska Korporacija Kosova
TREGU Preduzeće u Mitrovici
IBËR LEPENC Javno Preduzeće
INFRAKOS Javno Produzeće
Javno Stambeno Preduzeće u Prištini
HORTIKULTURA Opštinsko Javno Produzeće u Prištini
GJAKOVA Gradsko Centralno Grejanje u Đakovici
TERMOKOS Gradsko Centralno Grejanje u Prištini
Operator Sistema, Transmisije i Tržišta
Pošta i Telekomunikacija Kosova
Radio Televizija Kosova
Privatne Institucije
ProCredit Banka
Ekonomska Banka
Bizinis Banka
RBKO Kosova
Narodna Trgovinska Banka (Banka Kombëtare Tregtare)
NLB Priština
TEB-Kosovo
Osiguravajuca Kompanija ILLYRIA SH.A.
IPKO - Telecommunications LLC
KEP Trust Microfinance
Kosova Aid And Developement
Agjencioni për Financim në Kosovë
Mikrofinancialna Institucija BESËLIDHJA
Mikrofinancialna Institucija START
Kreditimi Rural i Kosovës
Mikrofinancialna Institucija Perspektiva 4
Atlantic Capital Partners
KosInvest
Nexhat
Podrimaj
[email protected]
Ekrem
Cërvadiku
[email protected]
Lirik
Rina
Naser
Bakalli
Gojani
Krasniqi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Arif
Xhanan
Bashkim
Yll
Arboneta
Editon
Besim
Arbnor
Ardi
Faruk
Agron
Nexhat
Azemi
Karaqa
Zeqiri
Musa
Thaçi
Osmani
Llalloshi
Brala
Shita
Binaku
Spahiu
Elezaj
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Njomeza
Tasha
Driton
Kiçmari
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Vlada Republie Kosova Ime Prezime e