REZULTATI KOLOKVIJA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena njega
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PREZIME I IME
Barać Gorana
Bojanić Nedeljka
Bokić Vanja
Despotović Ivana
Đurić Kristina
Grujić Marijana
Janjanin Božana
Janjetović Nikolina
Jožić Marko
Lončina Danka
Miodragović Bojana
Mišić Jelena
Mišić Nataša
Pilipović Jelena
Radić Milena
Smiljanić Andrea
Stanković Marija
Teodorović Jasmina
Vujasinović Darinka
Vukšić Slobodanka
K I*
10
8
8
10
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
K II*
15
15
16
10
9
15
13
12
12
15
16
13
14
6
12
14
13
15
10
15
REZULTATI KOLOKVIJA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Fizioterapija
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
PREZIME I IME
Begović Mladen
Bokur Danica
Božić Milan
Delkić Ema
Hasanbegović Sabina
Jokanović Dragan
Josipović Jovana
Jurić Sanda
Karać Aleksandar
Malbašić Nikolina
Marković Bojana
Mastikosa Gordana
Mihaljčić Dajana
Mijatović Stefan
Ninković Dajana
Okanović Dino
Popović Bojan
Prodanović Nikolina
Radinković Jovana
Savičić Ivan
Stevandić Dušan
Špirić Slađana
Trebovac Slaven
Trubajić Vladana
K I*
8
11
13
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
K II*
13
12
16
13
14
6
15
14
13
14
12
10
10
14
13
13
12
9
10
14
12
11
17
16
REZULTATI KOLOKVIJA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Radna trapija
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
PREZIME I IME
Banjac Srđan
Damjanić Maja
Došenović Milana
Granatić Marina
Janjić Miloš
Jelisavac Biljana
Jovičić Dunja
Knežević Maja
Kukić Dajana
Lakić Stojanka
Makarić Borjana
Marjanović Nikolina
Novaković Dragana
Pušac Mirjana
Romanić Milenko
Smiljanić Branka
Škorić Jelena
Šudić Himzija
Todorinović Biljana
K I*
11
3
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
K II*
14
13
7
12
15
13
10
13
12
10
14
12
10
9
11
8
16
8
14
REZULTATI KOLOKVIJA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Sanitarno inženjerstvo
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PREZIME I IME
Antonić Sonja
Balaban Đurđa
Bilić Marina
Bojanić Bojana
Džaferović Snežana
Đukić Nikolina
Jungić Nikolina
Kličković Daniela
Kopanić Bojana
Kovačević Nataša
Maksimović Ivana
Mitrović Vladislav
Rakita Ivan
Suljić Edvin
Vranješ Srđan
K I*
11
2
3
-
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
K II*
10
11
11
12
12
6
12
8
12
7
11
4
10
6
8
REZULTATI KOLOKVIJA IZ FIZIOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
PREZIME I IME
Babić Bojan
Bojić Anis
Bojić Božana
Ćorić Maja
Đurić Marinko
Kovačević Neda
Pavlinović Branka
Radić Dragana
Stanković Jelena
Šikanjić Sunčica
Škulj Emira
Ukmar Milica
Višić Branko
Vranić Jelena
Vukalić Emina
Vukmanović Olivera
K I*
10
11
9
5
K II*
10
13
7
9
13
12
13
10
3
11
10
11
11
12
8
*Minimalan broj bodova za prolaz za I kolokvij (K I) je 10.
*Minimalan broj bodova za prolaz za II kolokvij (K II) je 12.
Prof. dr Tamara Popović
Download

Rezultati I i II kolokvija iz predmeta Fiziologija – vanredni studenti