36.
kak
So
C
Caddesi
Münif Paşa
Mahallesi
Eski Mehmet
Sok
a
Pol
atlı
Sok
ak
Fedai Mehmet
okak
20.So
kak
9 E ylül
Fedai Kalkmaz
k
Soka
Sokak
Karaboğa Sokak
25.Sokak
Su
adi
ye
Lefkoşe Caddesi
Dülük Mah.
Boyno Caddesi
Sokak
Cadd
esi
ı Sok
ak
Fedai Kalkmaz
S okak
Girne
k
an Soka
Kapl
Ser
apl
54.Sok
ak
pınar
Dumlu
Muhtarlığı
Lefkoşe Caddesi
9. Sokak
Çetin Sokak
Kırgın Sokak
Çetin Sokak
19.So
kak
Ca
dde
11. Sokak
ka
Kırgın Sokak
e
si
Kapla
Kargın Sokak
Çetin Sokak
çlü
Mesimi Cami
n
Sokak
Hasırcı Oğlu
lu
Ok
Münif Paşa Caddesi
Ceydeli Sokak
Ceydeci Sokak
15.Sokak
Derin Çıkmaz
Kadırg
a S okak
Ceydeci Sokak
Öçal
Çıkma
7.Sokak
zı
Fatih Kız Meslek Lisesi
Post acı
Sokak
Şof
35.Soka
k
ör A
Sokak
Okçu
Soka
6.Sokak
k
de
li Cad
Levent
Postacı Sokak
Altı
Postacı Sokak
Elmalı
Cami
ak
di
Reşadiye Caddesi
Fedai Mehmet
17.Sok
ak
Sok
Geçi
Caddesi
k
76.Sokak
ncı
Nişa
Soka
17.Sokak
14.Sok
ak
8.Sokak
Eski Dülük
k
ka
Se
yla
n
So
el Sokak
Çevik
p Sait
Kasa
Ceydeli
15.Sokak
k
n Soka
Eydi Baba
Mahallesi
si
Cadde
iye
Sok
ak
Gü
30.
k
md
desi
Ş.E
r gu
10.
Cad
Cad
So
ka
Ha
adiye
de
Reş
Sin
Caddesi
70.Sokak
So
Ser
aplı
Reşadiye
Eydi Baba
Cami
k
Sok
ak
Dülük Baba
Mahallesi
Sosyal Tesisleri
nta
ak
ş Sok
Postacı Sokak
Sokak
Postacı Sokak
Onbaşı
Sokak
13.Sokak
Hasırcıoğlu
Mahallesi
5.Sokak
p Sait
Kasa
12.Sokak
12.Sokak
Onbaşı Sokak
k
Soka
İbrahim
Da
rya
ka
Sok
ak
Karşıyaka
Mahallesi
11.Sokak
Şehit Pide Caddesi
Haleplio ğ
lu Sokak
4.S
oka
k
Halepli Oğlu Sokak
Haleplio ğlu Sokak
10.Sokak
9.So
ka k
kak
9.So
Ş.Yunus Emreçelik
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
4.Sokak
Sokak
Kasap Sait
10.Cad
de
si
lu Cadde
slanoğ
Karaa
Haleplioğlu Sokak
Ye şilova Cami
ın Soka
Ayd
Sokak
k
865
3.Sokak
8.S
k
oka
3.Sokak
Gap G örme Engelliler
8.Sokak
İlkögretim Okulu
Caddesi
Zeynel Abidin
Erkek Öğrenci
Yurdu
nu
ko
ğ lu
Bu
lva
Ş.
rı
Ga
Me
mi
k
ek
çiç
Ay
So
ka
Ş.Yunus Emre Çelik
Sokak
Korutürk Caddesi
2.Sokak
k
Korutürk Caddesi
860
Ko
zia
nte
p
Aşık Geçidi
Şehit Kamil İlçe
60
Os
ma
00
Sokak
Sandalcı
Eski Dülük Caddesi
Cami
ni
Fevzipaşa
Mahallesi
Katip Hoca
Suadiye Sokak
Zeynel
Abidin
Sa
Tekel Caddesi
k
oka
Fedai Mehmet Caddesi
7.S
Korutürk Caddesi
Ş.Halil İbrahim Yılmaz Sokak
Emniyet
TürkTelekom
Müdürlü ğü
Karşıyaka
Santrali
niy
e
Bademci Sokak
Korutürk
Cadde
Şahinbey
İlkögretim
Av. Cengiz Gökcek
Gaziantep Devlet
Hastanesi
Semt Polikliniği
Okulu
Bilgi Yılı Kütüphanesi
845
Karşıyaka
Öcükoğlu Sokak
Karşıyaka Merkez
Çar şısı
Camii
Sokak
Cemil Alevli
Bademci
İlkögretim Okulu
Dervişhacı Sokak
Mahremi Ali
Sokak
Bademci Sokak
845
Şelale Zabıta Karakolu
MİA
Kasap Ahmet
Sokak
Bademci Sokak
Karşıyaka Sokak
Hürriyet
Mahallesi
Özay Geçidi
Kasap Ahmet Sokak
Ş.Ahmetoğlu Sokak
İpe
k Yo
lu
Sokak
çit
Ge
Haytaoğlu Sokak
dd
esi
Kasap Ahmet Sokak
Çelik Sokak
mi
l Ca
Nefrotep
Topaç Sokak
Su Deposu
Şehit Mahmut Söylemez
İlkögretim Okulu
2.Sokak
4.Sokak
İpekyolu
Benzinlik
30 00
Tekel Caddesi
Şiman Payam Sokak
Çıkmaz Sokak
Ögretmen Sokak
1.So
kak
840
MİA
E: 2.00
h: Serbest
MÜZE
E: 2.00
h: Serbest
Öğ retmen Sokak
MİA
00
Topaç Sokak
Sahil Sokak
niye
Gazia
nt ep
20
Girne Caddesi
Eski Dülük Caddesi
Fedai Mehmet Caddesi
Osma
MİA
Hyundai
Aile
Planlaması
Merkezi
Şehit Mahmut Söylemez Parkı
Hösükoğlu Sokak
Dicle Renault
9.Ca
dde
Hasan Turan Sokak
Münif Paşa Caddesi
eçit
Şe
hit
Merkezi
15.G
11.Sokak
Ka
Hemodiyaliz
Kasap Ahmet Sokak
14
Küçük Kaplı
Katip Hoca Caddesi
Hacıbaba Sokak
Şehit Memik
Primer Hospital
4. Sokak
Gaziante
Melih Sözmen Parkı
p
Osmaniye
OP
Melih Sözmen Parkı
İpek Yolu
niye
Gaziantep
Şehir
Merk
Osma
MİA
ezi
Sani Konukoğ
Mücahitler
Mahallesi
25 00
Dülük
lu Bulvarı
Gaziantep
3.Sokak
Tuncer Halı Saha
Şehir Merkezi
Dülük
Şehir Merkezi
T.C.D.D.
Şube Şefliğ i
MİA
18. Sokak
Şehir Merkezi
OP
Kuyu
Gaziantep Garı
T.C.D.D.
Misafiranesi
Benzinlik
Çakmak Mahallesi
30 00
56.Sokak
Hatice
Mücahitler
Mahallesi
Bulvarı
Sokak
Yaprak
Mahallesi
Belediyesi
1.Sokak
Mücahitler
Mahallesi
Şehit Kamil
Şehit Kamil
Sa ğlık Ocağ ı
Zafer Caddesi
Cad
desi
Ali Fuat Cebesoy
59.Sok
30 00
Shell
Petrol
Saydam Sokak
Hastanesi
Ali Baba Sokak
Sani Konukoğ lu
Cami
Ferruh Arsunar Sokak
Hastanesi
Akif Baba
Abdullah Kepkep
A
LPG
Sani Konukoğ lu
T.C.D.D. Lojistik
Müdürlü ğü
Zafer Caddesi
ak
A
LPG
Hatun
Cami
İstas
yon
Gaziantep
Şehit Kamil
Belediye Ba şkanlı ğı
Ali Fuat
Sabaha
t G öğüş
Caddes
i
Kıbrıs Caddesi
MİA
MİA
Görenle
r Sokak
2.Sokak
Nizi
p Cad
desi
Fedai İsmail
Taksiciler Derne ği
00
Hamdiye Parkı
GTO
Hizmet Binası
E: 3.00
ia ntep
Mutlu Geçidi
Nizi
OTEL
E: 1.50
h: Serbest
Safa Dersanesi
p Cad
des
Mehmet Kurt Sokak
ve
25
22 00
22 00
Gaz
TZDK
Sokak
Luna Park
Gaziantep Şoförler
Hacı Hayri
Zengin Cami
Soka
k
oy Bulva
rı
GSO
Hizmet Binası
E: 3.00
İncilli Pınar
Mahallesi
10.Sok
ak
Göre
nler
Cebes
Oto İşletme Sokak
30 00
MİA
i
Nizip Caddesi
25 00
Serbest Muhasebe
Müşavirler Odası
Benzin
İstasyonu
A
1
Yeni Sokak
Gaziantep Gıda
Deposu
So
Ha
OP
8. Sokak
Şehit Kamil
Sahası
30
00
Eski Sokak
MİA
E: 1.50
h: Serbest
Bando Ş efliği
cı Sokak
Bostan
k So
şa
Ba
kak
M
ka
t So
me
Ah
k
Cıkcık Çıkmazı
Şehit Kamil
cı
Ha
Lojmanları
Kahramanmaraş Çıkmazı
Mashar Efendi Sokak
Sokak
Askeri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Çakmak
Hasan Ali
Yücel Lisesi
Tatar Sokak
Nüfus Müdürlüğü
Yimpa ş
00
25
kak
rap
Basketbol
8. Sokak
Halk E ğitim
esi
Merkezi
Göğ
üş Cadd
Mümih Paşa İlköğ retim Okulu
ka
k
il Ocak
So
Kam
Cad
desi
Metro Halı
Yaprak
Mahallesi
Saha
iante
p
an
ı Osm
Kad
ak
Sok
k
Soka
Gaz
ak
Çakm
Deriç
Çıkma
zı
Sokak
Gaziantep
Arkeoloji
2.Cadde
Müzesi
si
Arkeoloji
Kr
ş Ca
gü
Gö
at
k So
Merkezi
Kepk
ep S
Yaprak
Mahallesi
okak
Soka
k
arı
So
kak
So
ka
k
K K
ak
okak
11.S
Kale Hamamı
Restorasyonu
Bostancı Cami
Sıraçeşme Sokak
Özdemirbey İ lkö ğretim Okulu
Şıh Müslüm
Su
Kö
prü
şı
Ba
baş
ı So
kak
K.t.
Valiliği
ep
nt
zia
Ga
Emniyet
k
ka
de
Gaziantep
Dere
Kena
k
rı Soka
Ka
fad
ar
Kamil Ocak
So
ka
İnci Sokak
k
Tabak Halil
Cami
Bost
Ha
Şakir
mo
So
30
e
dd
Aksoy
k
Soka
Tinkönü Sokak
Bulva
rı
ğlu
eto
So
kak
Na
ani
ye
Defterdarlık
Gaziantep Valiliği
K
ku
rb
aş
ı So
ka
k
Osm
Çu
Şahinbey İlçesi
30 00
ak
Gaski
arba
ş ı Sok
30 00
Ka
Paz
3.Ca
dde
Şirvani Cami
urc
Çam
0.48
1.85
uham
mer
hm
Me
At
Prof.M
00
Keçehane Sokak
Ca
K
zı
zı
ma
3.
kak
Çık
p
So
ım
laz
A
Gaziantep Kalesi
nte
zia
Ga
er
Öm
Köp
rü Başı
ak
İstas
Sok
Seferpa şa
Mahallesi
ma
e Çık
e han
Keç
Mü
M
Fakıoğlu Sokak
cid
T
k
Bulva
rı
kak
yon
ı So
nar
Mes
Ke
ka
So
re
ci
De
vit
ne
si
dde
E: 2.45
k
p Soka
Soka
k
k.
Ke
Gaziantep Vergi
Ca
Mekte
e
Dairesi Ba şkanlığı
nel
n Kura
yma
Süle
ancı
za
r So
kak
az
ı
ma
niy
km
Os
Çı
Kur
ı
lvar
0.60
0.95
lar
an
eym
p Sokak
cı Mekte
Bostan
Abdullah Kepkep
İlkögretim Okulu
Sül
Sk
Spor Salonu
Müdürlü ğü
l Bu
ane
K
So
ad
4.C
Yalıcık
Mahallesi
cak
Bay Ahmet
rı
lva
Bu
17.So
kak
şa
r Pa
hta
ok
Ken
Atsız Kahramanlar Sokak
Na
Çıkmazı
Mu
57
.S
30 00
Tekorekoğ lu İş Hanı
okak
Şose
zi
Ga
30 00
ep S
25 00
Koca Mustafa Sokak
Su
Ali
Kepk
Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu
ıcı
ak
Gençlik Ve Spor
Keçehan
e Sokak
Sok
14.
Hacı Nazife Zilan Cami
Müdürlü ğü
Mezbahacı Ökkeş Sokak
Ali Nacar
K
İstas
rı
lva
Bu
yon
Cadd
şa
r Pa
hta
esi
Mu
Sokak
kak
zi
Ga
Yaprak Sokak
Sokak
Sa
bah
un Sokak
kma
17.Sokak
Delikoy
ak
Sok
azı
in Çıkm
Zeng
Fuar İş
Bostancı Cami
Halil Cami Sokak
yun
Yaprak Mahallesi
Ça
11.Sokak
Çakmak
Mahallesi
liko
Müzesi
14 Şehit Anıtı
De
e
dde
Gaziantep
desi
t Çıkmazı
il Oca
k Cad
Sokak
niy
ma
Os
Kam
Osm
aniye
Aksoy Bulvarı
ep
iant
Kadı Mehme
Koca Osman
Muhammer
Cabiali Sokak
Sinler Sokak
Karagöz Çıkmazı
30
e
Çalıkağlu
Sokak
Osmaniy
00
Ali Nacar
ntep
Gazia
Mü
Benzin
İstasyonu
Gaz
ü
pr
Saba
hat
r Sokak
Sinle
Kö
25 00
rah
ac
ı So
kak
SA
20 00
Download

TCDD Gaziantep İstasyon Alanı ilave revizyon nazım ve uygulama