Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 14.11. 2014. godine
POZIV
Kompanija „Alumina“ d.o.o. Zvornik upućuje poziv za prikupljanje ponuda
za elektro materijal:
ID broj
30s17382
30s17448
30s17449
30s19267
30s22680
30s25486
30s25718
30s26423
30s26425
30s29724
30s41808
51s65040
51s65071
51s65041
51s14616
51s20479
47s20037
41s35300
51s17194
51s17195
51s24178
51s24179
51s17188
51s18725
30s27434
30s37109
30s20461
30s22683
30s22784
30s20405
30s31706
Naziv stavke
Grlo porcelansko E27 250V 4A
Flouroscentna cev 20W
Fluoroscentna cev 40W (36W)
Grejac za bojler 220V, 2000W 5/4"
Cev buzir silikon FI 0,5 180 C
Auto-stopica kablovska izolovana Cu2,5mm2
Grejac za fritezu 1800W; 220V; tip:40.11.724
Indikator FI30-led30A/40 crv (zam. SS-14;220V;5-7W
Indikator FI30-led30A/40 zel (zam. SS-14;220V;5-7W
Grejac za bojler 220V 3x2000W 5/4"
Kutija razvodna RKP-IV-2,5 OG
Baterija R 14 1,5V
Baterija R6 1,5V
Baterija 6F 22 9V
Baterija aku NiCd 0,5Ah 1.2V LR14
Guma sirova
Kalaj 60% PB 40%
Antirost -za skidanje korozije
Brusno platno 21x29 cm 150
Brusno platno 21x29 cm 180
Brusni papir vodo. br. 21x29 cm 220
Brusni papir vodo. br. 21x29 cm 280 AG.28415
Brusno platno 21x29 cm 60
Brusni papir vodo. br. 21x29 cm 600
Cev savitljiva metalna FI 16 plastif.rebras. Sapa
Cev savitljiva FI 13x Sapa
Cev savitljiva FI 23 Sapa plastificirana
Cev buzir silikon FI 2 do 180 C
Cev buzir silikon FI 6 do 120 C
Caura spojna Cu 120 mm
Caura spojna Cu 25mm
Kol.
80
120
160
5
50
200
2
40
50
3
15
24
45
30
4
7
1
5
20
40
30
40
20
30
40
40
40
50
30
10
20
Ukoliko primite nejasnu kopiju ili neke stranice nedostaju molimo pozovite nas na 056 260 435
jm.
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
kom
kom
Strana:1
November 17, 2014
30s14781
10n38171
30s25716
30s44922
30s17759
30s34537
30s32740
30s35589
30s36713
30s36714
30s36791
30s36792
30s20394
30s17799
30s38864
30s40241
30s19422
30s20003
30s10736
30s10652
30s26986
51s66128
51s13123
30s45529
30s49440
30s44328
30s28003
30s20936
30s20704
30s20933
30s39888
51s20039
30s19787
30s12043
30s17162
30s21260
30s17167
30s39209
30s17343
30s17345
30s17347
30s17346
30s24036
30s26987
30s24041
 Strana 2
Flouroscentna cev 65W
Grejac na sušari boksita - sklop br.crt.058.20.3.8600
Grejac za sporet kiper CG 1500W;220V; ravni "SREĆKO"
Grijac za bojler 3x2000W 6/4"
Grlo FPS 401 sa starter.za sve
Indikator FI22-LED AC 110V 22DS zeleni MINOR
Induktivna sonda XSA-V 12801
Izolovana hilzn.za licnas.provodn.DIN46228FZH-0,75
Izolovana hilzna 1,5 mm2
Izolovana hilzna 2,5 mm2
Izolovana hilzn.za licnas.provodn. 4mm2
Izolovana hilzn.za licnas.provodn. 6mm2
Provodnik GG/J 3x1,5mm2
Provodnik GG/J 3x2,5mm2 500V
Klebert PM 8/6
Klembert PM 6/6
Kontakt glavni nepokretni R250
Kontakt glavni pokretni R250
Kontakt pomocni G.370(KNL)
Kontakt pomocni G.350(KNL)
Kontakter KNL 400 (420A; 220/240V)
Lepak
601 50gr
Lepak za ucvršcenje 638 50ml
Mioflex N 2N80 0,25x910L
Osigurac FNV 00
25A
Osigurac nožasti NVO 1 63A
Osigurac automatski 2A
Osigurac prekidac AWL25/7 L20A
Osigurac prekidac AWL25/7 L25A
Osigurac-prekidac AWL25/7 6A
Papucica izolovana iglicasta 1,5mm2 FI4
Pasta tinol (u tubi) 75g
Prekidac KIP sa sijalicom beli
Prekidac naizmenicni u zid 10A 220V
Prekidac obicni OG SILUM.10A
Prekidac obicni PVC 6A; 250V U ZID
Prekidac OG obicni PVC 250V 10A
Prekidac serijski .OG SILUM.10A .
Prigušnica fluo cevi DC524 40W
Prigušnica VI.TL.Ž.SI.VTF 125W
Prigušnica VI.TL.Ž.SI.VTF 250W
Prigušnica VI.TL.Ž.SI.VTF 400 W
Propeler VE. 112 FI 30 / 200
Propeler DM.90 FI 24/167
Propeler VE. 100 FI 28 / 168
40
2
12
3
10
20
2
200
200
200
100
100
50
50
2
2
3
3
4
4
1
2
2
10
10
10
5
5
5
3
100
3
2
3
4
2
20
2
10
7
3
4
5
5
5
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
km
kom
kom
kom
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
November 17, 2014
30s24032
30s27893
30s17533
30s17530
51s25104
30s17367
30s28318
30s24994
30s21806
30s18953
30s17368
30s17444
30s17445
30s17446
30s17457
30s17458
30s17459
24s65218
51s65389
30s38660
30s17462
30s17449
30s17464
30s15875
30s43811
30s48102
30s21400
30s48103
30s48104
30s46740
30s17053
30s17054
30s17049
30s17050
30s20366
30s17051
30s17052
30s17525
30s31726
30s31727
30s15353
30s21934
30s35393
30s29735
30s44938
 Strana 3
Propeler VE.71 FI 15 / 131
Provodnik Si /F 1mm2
Provodnik SI/F 16 mm2
Provodnik SI/F 2,5mm2
Pucval
Sijalica sa žarenom niti E27 220V 100W
Sijalica SIG.E14 C16 110V 5W (16x54mm)
Sijalica SIG. E-14 C16 220V 5-7W (16x54mm)
Sijalica sa ŽARNOM NITI E27
24V 60W
Sijalica sa žarnom niti E27 24V 100W
Sijalica sa žarnom niti E 27 220 V 150 W
Sijalica ŽAR.NIT E27 220V 200W
Sijalica sa žarenom niti E-40 220V 300W
Sijalica ŽAR.NIT E40 220V 500W
Sijalica živina VTFE 220V 125W
Sijalica živina VTFE 220 V 250 W
Sijalica živina VTFE 220V 400W
Sprej kontakt
Sprej odvijac WD 40
Staklo zaštitno svetiljke OGŽK
Starter za fluo cev 20W
Fluoroscentna cev 40W (36W)
Starter za fluo cev 65W
Starter za fluo cevi IS 2-3 4-22W
Luster klema 2.5mm porcelanska
Luster klema 1.5mm (PVC)
Stezaljka 2,5mm2 (lust.klema PVC)
Stezaljka 4mm2 (lust.klema PVC)
Stezaljka PVC (luster klema) 6mm2
Stezaljka RNSS 1P 25-35 mm² 500V, 110ºC
Stopica CU KRD 120mm2
Stopica CU KRD150mm2
Stopica CU KRD 25mm2 /8/10/12
Stopica CU KRD 35mm2 /8/10/12
Stopica CU 50mm2 8/10/12/16
Stopica CU KRD 70mm2 /10/12
Stopica CU KRD 95mm2 /10/12
Taster UT 1A - crni
Taster UT 1B - crveni
Taster UT 1C -zeleni
Taster UTK2 1
Termostat regulacioni za bojler "MEBOS"0-85C
Termostat T 150 621-052 (jednop)
Termostat T-150., 50-320 oC
Termostat tropolni T-621 0-300stepeni (sa dodatk.)
10
50
20
50
80
400
50
200
50
100
50
20
60
5
120
30
40
4
15
30
120
160
60
20
10
20
30
20
10
20
10
10
60
60
60
30
30
2
2
2
2
2
1
3
2
kom
m
m
m
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
November 17, 2014
30s44937
30s50586
30s19268
33s24211
33s24213
51s24212
30s15368
30s15370
30s15369
30s18987
30s18988
30s18989
30s18990
30s18983
51s17480
30s25981
30s20284
51s21110
30s35474
30s21065
30s18124
30s35285
30s15372
30s41807
30s15373
30s17315
14s50634
30s16164
30s17587
30s17586
30s17390
30s17142
30s43235
30s37951
30s24757
30s41005
30s43435
30s35590
24s47223
47s26672
47s36179
47s20038
24s50244
24s50241
 Strana 4
Termostat tropolni T-621 0-320stepeni
Termostat TSO 10 SIGUR.85-115C
Termostat za bojler TIP TDS - 2
Tipl plasticni FI 10 sa vijkom
Tipl plasticni FI 6 sa vijkom
Tipl plasticni FI 8 sa vijkom
Osigurac EZ 25/10 A (umetak tromi)
Osigurac EZ 25/16 A (umetak tromi)
Topljivi umetak EZ 25/20 A 500 V
Osigurac DT II 25 A (umetak topljivi 25 A)
Osigurac DT III
35A (umetak topljivi 35A)
Topljivi umetak DT III 50A
Topljivi umetak DT III 63A
Osigurac DT II 6 A umetak topljivi 6 A
Traka PVC izolir
Traka keper 10mm
Traka keper 30 mm
Traka teflon PTFE L-13
Uticnica prop - IV - 63A;380 /415V montaža na kabal
Uticnica prop - IV - 16A 380V/415
Prikljucnica UPROP-IV-63
Uticnica OG III POL.PLAST 16A
Uticnica og. sil. III POL. 380V
Uticnica IIPOL.OG PLAST.10/16A
Uticnica monofazna .P/Ž plast.250 (šuho)
Uticnica OG SILUM.MONOF.10/16A 250V
Uticnica monofazna šuko gumena
Uticnica PVC 06 dvostr.10/16A 10/16A 250V
Utikac UTO IV.32
380/415V
Utikac UTO IV.63
380/415V
Utikac III P šuko PVC 380 V 16 A
Utikac II pol. plast. 10A 250V
Utikac monofazni šuko-gumeni 10/16
Vezica za vezivanje kabla L-250
Vezica za vezivanje L-120
Vezice za vezivanje L-150
Vezice za vezivanje L-200
Viljuškaste izplovane kablovske papucice FVP1,5/4
Žica Tinol FI 0,5
Žica tinol za lemljenje FI 1,0
Žica tinol FI 2,0
Žica tinol za lemljenje FI 3,0
Mikroutikac 6/4
Mikroutikac 4/4 2CA 050
1
1
5
100
100
100
50
50
25
25
25
15
15
25
150
200
100
30
1
1
2
6
6
20
3
7
10
5
2
2
15
20
15
200
200
200
200
100
0,5
1
1
2
50
50
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kom
kom
November 17, 2014
Ponude dostaviti isključivo na E-mail adresu: [email protected]
Obavezno dostaviti tehničku dokumentaciju za ponuđenu robu .
Rok za dostavljanje ponuda je 20.11.2014.godine do 23:30 h.
 Strana 5
Download

Professional Fax - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika