CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
Fluo svetiljka T5 - 8 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica, integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782152
1.202,00
Fluo svetiljka T5 - 8 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica, integrisani
ELS1008-1 prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, bela, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782831
1.140,00
Fluo svetiljka T5 - 13 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782169
1.407,00
Fluo svetiljka T5 - 13 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica i integrisani
ELS1013-1 prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, bela, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782848
1.344,00
ELS1014
Fluo svetiljka T5 - 14 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, bela, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010784378
1.502,00
ELS1021
Fluo svetiljka T5 - 21 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, bela, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782176
1.565,00
ELS1028
Fluo svetiljka T5 - 28 W, kućište od polikarbonata, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, bela, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782183
1.974,00
ELS1508
Fluo svetiljka T5 - 8 W, kućište od ABS-a, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782190
1.286,00
ELS1513
Fluo svetiljka T5 - 13 W, kućište od ABS-a, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V
50Hz
kom
8606010782206
1.611,00
kom
8606010782213
1.417,00
kom
8606010782220
1.833,00
FLUO SVETILJKE IP20 2 godine garancije, GS standard
ELS1008
ELS1013
ELS2008
ELS2013
Fluo svetiljka T5 - 8 W, kućište od aluminujuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T5 - 13 W, kućište od aluminujuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
ELS2508
Fluo svetiljka T5 - 8 W, kućište od aluminujuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010782237
1.333,00
ELS2513
Fluo svetiljka T5 - 13 W, kućište od aluminujuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010782244
1.601,00
ELS2521
Fluo svetiljka T5 - 21 W, kućište od aluminujuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010786617
2.394,00
ELS3513
Fluo svetiljka T5 - 13 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, priključni kabl 180cm IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010782268
1.985,00
ELS1108
Fluo svetiljka T5 - 8W bez poklopca (otvorena), kućište od PVC-a, elektronska
prigušnica i integrisani prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm, IP20,
bela, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783326
994,00
ELS1113
Fluo svetiljka T5 - 13W bez poklopca (otvorena), kućište od PVC-a, elektronska
prigušnica i integrisani prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm, IP20,
bela, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783333
1.144,00
ELS1128
Fluo svetiljka T5 - 28W bez poklopca (otvorena), kućište od PVC-a, elektronska
prigušnica i integrisani prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm, IP20,
bela, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783340
1.733,00
ELS5108
Fluo svetiljka T5 - 8W bez poklopca (otvorena), kućište od aluminijuma, elektronska
prigušnica i integrisani prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm, IP20,
hromirana, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783371
1.333,00
Strana 1 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
ELS5113
Opis robe
FLUO SVETILJKE IP20 2 godine garancije, GS standard - nastavak
Fluo svetiljka T5 -13W bez poklopca (otvorena), kućište od aluminijuma, elektronska
prigušnica i integrisani prekidač, priključni kabl 180cm, nastavni kabl 15cm, IP20,
hromirana, grlo G5 220-240V 50Hz
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010783388
1.560,00
ELS3008
Fluo svetiljka za kuhinju T5 - 8 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i
integrisani prekidač, IP20, sa kukama, srebrna, grlo G5 220-240V
kom
8606010782251
2.394,00
ELS3108
Fluo svetiljka sa staklenom policom T5 - 8W , debljina stakla 8mm max. nosivosti do
3kg,kućište od aluminijuma,sa poklopcem od PMMA, elektronska prigušnica i
integ.prekidač, priključni kabl 180cm, IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783319
2.048,00
ELS3608
Fluo svetiljka za kupatila T5 - 8W sa 2 suko uticnice max. 10A 2300W, kućište od
aluminijuma, sa poklopcem od ABS-a, elektronska prigušnica i integrisani prekidač,
IP20, bela, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783357
1.586,00
ELS3613
Fluo svetiljka za kupatila T5 - 13W sa 2 suko uticnice max. 10A 2300W, kućište od
aluminijuma, sa poklopcem od ABS-a, elektronska prigušnica i integrisani prekidač,
IP20, bela, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010783364
1.985,00
Fluo svetiljka za kupatila T5 - 13W sa 2 suko uticnice max. 10A 2300W, kućište od
ELS3613 S aluminijuma, sa poklopcem od ABS-a, elektronska prigušnica i integrisani prekidač,
IP20, srebrna, grlo G5 220-240V 50Hz
kom
8606010788574
2.079,00
ELS5208
Fluo svetiljka za naglašeno osvetljenje slika T5 - 8 W, kućište od aluminijuma i
plasticni poklopac, elektronska prigušnica i integrisani prekidač, IP20, srebrna, grlo
G5 220-240V 50Hz
kom
8606010784385
1.900,00
ELS5213
Fluo svetiljka za naglašeno osvetljenje slika T5 - 13 W, kućište od aluminijuma i
plasticni poklopac, elektronska prigušnica i integrisani prekidač, IP20, srebrna, grlo
G5 220-240V 50Hz
kom
8606010784392
2.216,00
kom
8606010782275
1.092,00
kom
8606010782282
1.213,00
kom
8606010782299
1.617,00
kom
8606010782305
1.848,00
kom
8606010782312
1.428,00
kom
8606010782329
1.638,00
kom
8606010782336
1.376,00
kom
8606010782343
1.670,00
kom
8606010782879
1.502,00
kom
8606010782886
1.932,00
kom
8606010782893
2.121,00
kom
8606010782909
3.050,00
kom
8606010787744
2.888,00
ELS4015
ELS4018
ELS4030
ELS4036
ELS4515
ELS4518
ELS5015
ELS5018
ELS902
ELS903
ELS912
ELS913
ELS917
Fluo svetiljka T8 - 15 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, IP20, bela, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 18 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, IP20, bela, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 30 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integ.
prekidač, IP20, bela, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 36 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integ.
prekidač, IP20, bela, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 15 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, IP20, srebrna, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 18 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, IP20, srebrna, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 15 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, IP20, srebrna, grlo G13, 220-240V 50Hz
Fluo svetiljka T8 - 18 W, kućište od aluminijuma, elektronska prigušnica i integrisani
prekidač, IP20, srebrna, grlo G13, 220-240V 50Hz
FLUO SVETILJKE IP65
Fluo svetiljka 1x18W, za 1 fluo cev 18W, sa starterom, kućište od ABS plastike,
poklopci od polikarbonata, elektromagnetna prigušnica, zaštita IP65
Fluo svetiljka 2x18W, za 2 fluo cevi 18W, sa starterom, kućište od ABS plastike,
poklopci od polikarbonata, elektromagnetna prigušnica, zaštita IP65
Fluo svetiljka 1x36W, za 1 fluo cev 36W, sa starterom, kućište od ABS plastike,
poklopci od polikarbonata, elektromagnetna prigušnica, zaštita IP65
Fluo svetiljka 2x36W, za 2 fluo cevi 36W, sa starterom, kućište od ABS plastike,
poklopci od polikarbonata, elektromagnetna prigušnica, zaštita IP65
Fluo svetiljka T5 2x28W, za 2 fluo cevi 28W, sa starterom, kućište od ABS plastike,
poklopci od polikarbonata, el. prigušnica, zaštita IP65
Strana 2 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
ELS850
Opis robe
PANIK LAMPE
Panik lampa ELIT850 2x8W, AC 220V 50/60Hz, sa AC kablom za punjenje, sa
drškom, sa olovim gel akumulatorom 6V 4Ah, ON/OFF prekidač, autonomija 1x8W 6h, 2x8W - 3h oblik - ravna
Panik lampa ELIT850 2x8W, AC 220V 50/60Hz, sa AC kablom za punjenje, sa
ELS850-1 drškom, sa olovim gel akumulatorom 6V 4Ah, ON/OFF prekidač, autonomija 1x8W 6h, 2x8W - 3h oblik - obla
ELS860
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010784408
1.837,00
kom
8606010784408
1.932,00
8606010784842
2.700,00
Panik lampa ELIT860 40 LED, AC 220V 50/60Hz, sa AC kablom za punjenje, sa
drškom, sa olovim gel akumulatorom 6V 4Ah, ON/OFF prekidač, autonomija 20 LED - kom
30h, 40 LED 16h
PLAFONJERE NA GRLO 2xE27
ELS751
Plafonjera ELIT215B na grlo 2x E27, sa 2 štedne sijalice 15W E27 6500K, 220-240V
50-60Hz, IP20 zaštita, sa termootpornim staklom debljine 3mm, bela
kom
8606010784538
2.079,00
ELS752
Plafonjera ELIT215S na grlo 2x E27, sa 2 štedne sijalice 15W E27 6500K, 220-240V
50-60Hz, IP20 zaštita, sa termootpornim staklom od 3mm, hromirana
kom
8606010784545
2.342,00
ELS760
Plafonjera 16W 2D 2pin GR8, sa štednom sijalicom 16W GR8 2 pina, sa
kom
elektromagnetnom prigušnicom, IP54, zaštita od pregrevanja, dimenzije: 270x100mm
8606010787584
1.890,00
kom
8606010784903
426,00
ELS930
BRODSKE LAMPE
Brodska lampa aluminijumska, za 60W E27 220-240V 50Hz, zaštita IP54, sa
termootpornim mat staklom, sa zaštitnom mrežom, porcelansko sijalicno grlo, sa
setom za montažu, bela
ELS940
Brodska lampa aluminijumska, za 100W E27 220-240V 50Hz bela, zaštita IP54, sa
termootpornim mat staklom, sa zaštitnom mrežom, sa setom za montažu
kom
8606010785863
750,00
ELS950
Brodska lampa aluminijumska,za 60W E27,220-240V 50/60Hz,OVALNA,zaštita
IP54,sa termootpornim staklom,sa zaštitnom mrežom,sa setom za montažu
kom
8606010785856
420,00
kom
8606010785887
827,00
ELS600
FENJERI - BAŠTENSKE SVETILJKE
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, zaštita IP44, grlo: VDE porcelansko,
šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: na gore, liveno kućište od Aluminijuma
presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, crni
ELS600B
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, zaštita IP44, grlo: VDE porcelansko,
šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: na gore, liveno kućište od Aluminijuma
presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, BELI
kom
8606010787942
827,00
ELS610
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, zaštita IP44, grlo: VDE porcelansko,
šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: na dole, liveno kućište od Aluminijuma
presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, crni
kom
8606010785894
827,00
ELS610B
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, zaštita IP44, grlo: VDE porcelansko,
šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: na dole, liveno kućište od Aluminijuma
presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, BELI
kom
8606010787959
827,00
ELS620
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, sa lancem, zaštita IP44, grlo: VDE
porcelansko, šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: viseći, liveno kućište od
Aluminijuma presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, crni
kom
8606010785900
827,00
ELS6005
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, zaštita IP44, grlo: VDE porcelansko,
šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: na gore, liveno kućište od Aluminijuma
presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, oxid boje
kom
8606010787041
940,00
kom
8606010787058
940,00
ELS6105
Baštenski fenjer za 60W E27 220-240V, zaštita IP44, grlo: VDE porcelansko,
šestougaoni (šest providnih stakala), položaj: na dole, liveno kućište od Aluminijuma
presvučeno poliesterom, sa setom za montažu, oxid boje
NADGRADNE FLUO SVETILJKE
ELS0020
Nadgradna plafonska fluo svetiljka, za 4x14W T5, sa elektronskom prigusnicom
kom
8606010787607
4.357,00
ELS0030
Nadgradna fluo svetiljka, za 2x28W T5, sa elektronskom prigusnicom
kom
8606010787591
4.200,00
Strana 3 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010787805
893,00
kom
8606010787829
405,00
ELEKTRONSKI BALASTI
EL9937
Elektronski balast 2x28W 30.000h
UPALJACI ZA METALHALOGENE SIJALICE
EL9945
Upaljac 70W-400W
NOCNA SVETLA
EL7567
Nocno svetlo, euro utikac, 230V, 50Hz, 0.7W LED sa prekidacem
kom
8606010788307
240,00
EL7568
Nocno svetlo, euro utikac, 230V, 50Hz, 1.5W, sa prekidacem
kom
8606010788277
220,00
NOVO!
VISILICE ZA LUSTER
EL9711
Visilica za luster sa grlom E27, 250V, 50Hz, kabl 2x0.75/1m, bele boje
kom
8606010788314
240,00
EL9712
Visilica za luster sa grlom E14, 250V, 50Hz, kabl 2x0.75/1m, bele boje
kom
8606010788321
230,00
EL 235
LED SET - LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni
napon DC 12V, struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, 3500K (WW), svetlosni fluks: 4Lm/LED (1.200Lm), v ek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 30W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 2.5A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
kom
8606010785580
8.085,00
EL 233
LED SET - LED traka 150 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 12W (4.8W/m), radni
napon DC 12V, struja 1A (400mA/m), dužina trake 2.5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, 3500K (WW), svetlosni fluks: 4Lm/LED (600Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 15W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 1.25A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
kom
8606010785603
4.252,00
EL 239
LED SET - LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni
napon DC 12V, struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, 7000K (W), svetlosni fluks: 4.25Lm/LED (1.275Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 30W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 2.5A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
kom
8606010785597
8.085,00
EL 237
LED SET - LED traka 150 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 12W (4.8W/m), radni
napon DC 12V, struja 1A (400mA/m), dužina trake 2.5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, 7000K (W), svetlosni fluks: 4.25Lm/LED (637.5Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 15W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 1.25A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
kom
8606010785610
4.252,00
kom
86060787898
5.145,00
kom
86060787904
5.145,00
EL 2201
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, svetlosni
fluks: 0.8Lm/LED (240Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP20 zastita, ZUTE
BOJE
kom
8606010786853
5.292,00
EL 2211
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, svetlosni
fluks: 1.15Lm/LED (345Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP20 zastita,
CRVENE BOJE
kom
8606010786860
5.292,00
EL 2221
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, svetlosni
fluks: 0.8Lm/LED (240Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP20 zastita, ZELENE
BOJE
kom
8606010786877
5.292,00
LED STRIP LED DIODE 3528 - BELE - SETOVI
mogućnost
sečenja
trake!
LED TRAKE LED DIODE 3528 - BELE
EL 21285
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, sa lepljivom
3M trakom, 3500K, toplo bela boja, IP20 zastita
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
EL 21286 struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, sa lepljivom
3M trakom, 7000K, bela boja, IP20 zastita,
LED STRIP LED DIODE 3528 - U BOJI
Strana 4 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010786884
5.292,00
LED STRIP LED DIODE 3528 - U BOJI
EL 2231
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, svetlosni
fluks: 0.675Lm/LED (202.5Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP20 zastita,
PLAVE BOJE
EL 2100
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, 3500K (WW),
svetlosni fluks: 4Lm/LED (1.200Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP68 zastita,
VODOOTPORNA
kom
8606010786891
6.505,00
EL 2101
LED traka 300 SMD LED dioda 3528 (60 LED/m), snaga 24W (4.8W/m), radni napon DC 12V,
struja 2A (400mA/m), dužina trake 5m, širine 8mm, ugao rasipanja svetlosti: 120°, 7000K (W),
svetlosni fluks: 4.25Lm/LED (1.275Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP68
zastita, VODOOTPORNA
kom
8606010786907
6.505,00
LED SET - LED traka 120 SMD LED dioda 5050 (30 LED/m), snaga 28.8W (7.2W/m), radni
napon DC 12V, struja 2.4A (600mA/m), dužina trake 4m, širine 10mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, 3500K (WW), svetlosni fluks: 13Lm/LED (1.560Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M kom
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 30W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 2.5A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
8606010786914
9.030,00
EL 2401
LED SET - LED traka 120 SMD LED dioda 5050 (30 LED/m), snaga 28.8W (7.2W/m), radni
napon DC 12V, struja 2.4A (600mA/m), dužina trake 4m, širine 10mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, 7000K (W), svetlosni fluks: 13.5Lm/LED (1.620Lm), vek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 30W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 2.5A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
kom
8606010786921
9.030,00
EL 242
LED SET - LED traka 120 SMD LED dioda 5050 (30 LED/m), snaga 28.8W (7.2W/m), radni
napon DC 12V, struja 2.4A (600mA/m), dužina trake 4m, širine 10mm, ugao rasipanja svetlosti:
120°, RGB boje, svetlosni fluks: 5.5Lm/LED (660Lm), v ek trajanja: 50.000h, sa lepljivom 3M
trakom, IP20 zastita + LED ispravljač max. 30W, ulazni napon AC 110V-240V 50/60Hz, izlazni
napon 12V, izlazna struja: 2.5A, IP67 zastita, kabl duzine 1.2m sa prekidacem i Euro utikacem
kom
8606010786938
9.975,00
EL 2120
LED traka 150 SMD LED dioda 5050 (30 LED/m), snaga 36W (7.2W/m), radni
napon DC 12V, struja 3A (600mA/m), dužina trake 5m, širine 10mm, ugao rasipanja
svetlosti: 120°, 3500K (WW), svetlosni fluks: 13Lm/ LED (1.950Lm), vek trajanja:
50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP68 zastita, VODOOTPORNA
kom
8606010786945
9.812,00
EL 2121
LED traka 150 SMD LED dioda 5050 (30 LED/m), snaga 36W (7.2W/m), radni
napon DC 12V, struja 3A (600mA/m), dužina trake 5m, širine 10mm, ugao rasipanja
svetlosti: 120°, 7000K (W), svetlosni fluks: 13.5Lm /LED (2.025Lm), vek trajanja:
50.000h, sa lepljivom 3M trakom, IP68 zastita, VODOOTPORNA
kom
8606010786952
9.812,00
EL 2126
LED traka 150 SMD LED dioda 5050 (30 LED/m), snaga 36W (7.2W/m), radni
napon DC 12V, struja 3A (600mA/m), dužina trake 5m, širine 10mm, ugao rasipanja
svetlosti: 120°, RGB boje, svetlosni fluks: 2.5Lm/L ED (825Lm), vek trajanja: 50.000h,
sa lepljivom 3M trakom, IP68 zastita, VODOOTPORNA
kom
8606010786969
9.812,00
kom
8606010785641
785,00
kom
8606010786976
1.124,00
kom
8606010785634
1.720,00
kom
8606010786983
3.528,00
kom
8606010786990
4.242,00
kom
8606010787003
2.042,00
LED STRIP LED DIODE 3528 - VODOOTPORNE
LED STRIP LED DIODE 5050 - SETOVI
EL 240
LED STRIP LED DIODE 5050 - VODOOTPORNE
EL 261
EL 272
EL 265
EL 275
EL 281
EL 291
DODATNA OPREMA ZA LED RASVETU
Led ispravljač max. 6W, ulazni napon AC 90V-264V, izlazni napon 12V 0.5V, struja:
0.5A, radna temperatura: -10°C +50°C
LED ispravljac 15W, ulazni napon: AC 110-240V, izlazni napon: 12V, izlazna struja:
1.25A, zastita: IP67 (vodootporan)
LED ispravljac 30W, ulazni napon: AC 110-240V, izlazni napon: 12V, izlazna struja:
2.50A, zastita: IP67 (vodootporan)
LED ispravljac 60W, ulazni napon: AC 110-240V, izlazni napon: 12V, izlazna struja:
5.50A, zastita: IP67 (vodootporan)
LED kontroler sa daljinskim upravljacem, 6 programa, 3 kanala, ulazni napon: 12V,
jacina struje: max. 12A (4A po svakom kanalu), snaga: 144W
LED pojacivac signala za RGB, 3 kanala, ulazni napon: 12V, jacina struje: max. 12A
(4A po svakom kanalu), snaga: 144W
Strana 5 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Jm
Bar kod
RSD / kom
EL 283
DODATNA OPREMA ZA LED RASVETU
LED kontroler, 24 programa, 3 kanala, ulazni napon: 12V, jacina struje: max. 6A (2A
po svakom kanalu), snaga: 72W
LED SIJALICE
kom
8606010787010
1.712,00
EL 015
LED sijalica sa 18 LED dioda 12V 1W G4 6400K
kom
8606010787034
305,00
EL 1210
LED sijalica 48 LED SMD3528 3W G5.3 12V 7000K
kom
8606010788239
892,00
EL 12101 LED sijalica 48 LED SMD3528 3W G5.3 12V 2700K
kom
8606010788376
892,00
kom
8606010787485
819,00
kom
8606010787478
819,00
EL 12201
EL 1220
Opis robe
21.05.2012.
LED sijalica 32 LED SMD3528 2.5W GU10 2700K 230V/50Hz 30Y 180-200Lm 120°
Ø49.50mm x 58mm
LED sijalica 32 LED SMD3528 2.5W GU10 7000K 230V/50Hz 30Y 180-200Lm 120°
Ø49.50mm x 58mm
NOVO!
EL12211
LED sijalica 48 LED SMD3528 3W GU10 2700K 230V/50Hz
kom
8606010787973
892,00
EL1221
LED sijalica 48 LED SMD3528 3W GU10 7000K 230V/50Hz
kom
8606010787966
892,00
EL 1222
LED sijalica 60 LED SMD3528 3.5W GU10 230V/50HZ, 7000K
kom
8606010788352
960,00
EL 12221 LED sijalica 60 LED SMD3528 3.5W GU10 230V/50HZ, 2700K
kom
8606010788369
960,00
EL 13201 LED sijalica 12 LED SMD5050 2.5W GU10 2700K 230V/50Hz
EL 1320 LED sijalica 12 LED SMD5050 2.5W GU10 7000K 230V/50Hz
kom
kom
8606010787997
8606010787980
935,00
935,00
EL 1321
LED sijalica 24 LED SMD5050 3.5W GU10 230V/50HZ 7000K
kom
8606010788338
1.130,00
EL 13211 LED sijalica 24 LED SMD5050 3.5W GU10 230V/50HZ 2700K
kom
8606010788345
1.130,00
EL 080
LED sijalica 18 LED 1-2W GU5.3 12V 7000K, 20.000h, 30-35Lm Ø50mmx50mm
kom
8606010785559
387,00
EL 0801
EL 020
EL 0201
LED sijalica 18 LED 1-2W GU5.3 12V 2700K, 20.000h, Ø50mm x 55mm
LED sijalica JDR 18 LED 1-2W E14 230V 7000K, 20.000h, Ø50mm x 77mm
LED sijalica JDR 18 LED 1-2W E14 230V 2700K, 20.000h, Ø50mm x 77mm
kom
kom
kom
8606010786174
8606010785573
8606010786150
387,00
387,00
387,00
LED sijalica 18 LED 1-2W GU10 230V 7000K,20.000h,30-35Lm,50mmx56mm
kom
8606010785566
387,00
kom
8606010786167
387,00
kom
8606010785832
1.732,00
kom
8606010786105
1.732,00
kom
8606010785849
712,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010786129
8606010786112
8606010786273
8606010786679
8606010786686
8606010786723
8606010786716
8606010786266
8606010786259
712,00
712,00
712,00
712,00
712,00
712,00
712,00
777,00
777,00
kom
8606010784507
147,00
kom
8606010784514
305,00
kom
8606010784521
427,00
EL 060
EL 0601
EL 100
EL 1001
EL 090
EL 0901
EL 091
EL 0911
EL 093
EL 0931
EL 097
EL 0971
EL 095
EL 0952
ELF150
ELF180
ELF186
LED sijalica 18 LED 1-2W GU10 230V/60Hz 2700K, 20.000h, 10.000 mcd, 50mm x
60mm
LED sijalica 3 LED 3W GU10 7000K aluminijumsko kućište 230V/50Hz 20.000h
Ø50mm x 67mm
LED sijalica 3 LED 3W GU10 300K aluminijumsko kućište 230V/50Hz 20.000h
Ø50mmx67mm
LED sijalica 60 LED 3W GU10 7000K 230V/50Hz Ø4mm LED 20Y 115-125Lm
Ø50mm x 60mm
LED sijalica 60 LED 3W GU10 3000K 230V/50Hz 20Y Ø50mm x 50mm
LED sijalica 60 LED 3W G5.3 7000K 12V 20Y Ø50mm x 50mm
LED sijalica 60 LED 3W G5.3 3000K 12V 20Y Ø50mm x 50mm
LED sijalica 60 LED 3W E27 7000K 230V 20Y Ø50mm x 77mm
LED sijalica 60 LED 3W E27 3000K 230V 20Y Ø50mm x 77mm
LED sijalica 60 LED 3W E14 7000K 230V 20Y Ø50mm x 77mm
LED sijalica 60 LED 3W E14 3500K 230V 20Y Ø50mm x 77mm
LED sijalica 36 LED G603.5W E27 7000K 230V 20Y Ø60mm x 118mm
LED sijalica 36 LED G603.5W E27 4500K 230V 20Y Ø60mm x 118mm
KOMPAKT ŠTEDNE SIJALICE UBODNE
Štedna kompakt fluo sijalica 26W/865/2P G24d3 230V 8Y 4000K 1600Lm
Štedna kompakt fluo sijalica - oblik perece 16W/835/2P GR8 230V 8Y 3500K
1000Lm dim. 141 x 138 mm
Štedna kompakt fluo sijalica - oblik perece 28W/835/4P GR10Q 230V 8Y 3500K
1800Lm dim. 207 x 205 mm
KOMPAKT ŠTEDNE SIJALICE - ulosci za halogene reflektore
ELF190
Kompakt stedna sijalica 12W R7s 230V 50-60Hz (zamena hal.jodnu 150W)
kom
8606010788192
600,00
ELF192
Kompakt stedna sijalica 20W R7s 230V 50-60Hz (zamena za hal.jodnu 500W)
kom
8606010788208
800,00
Strana 6 od 21
NOVO!
CENOVNIK Elit +
Šifra
ELF4840
ELF4841
ELF4842
ELF4844
Opis robe
REFLEKTORSKE KOMPAKT ŠTEDNE SIJALICE
Štedna sijalica - reflektor (aluminijumski premaz), 7W/840 GU10 230V 50Hz 4000K
286Lm 10.000h
Štedna sijalica - reflektor (aluminijumski premaz), 9W/840 GU10 230V 50Hz 4000K
225Lm 8.000h
Štedna sijalica - reflektor (aluminijumski premaz), 11W/840 GU10 230V 50Hz 4000K
330Lm 8.000h
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010785344
540,00
kom
8606010785351
628,00
kom
8606010785825
651,00
Štedna sijalica - reflektor R50 9W E14 Ø7mm 230V/50Hz 6400K, 50mm x 88mm
kom
8606010788093
447,00
ELF48441 Štedna sijalica - reflektor R50 9W E14 Ø7mm 230V/50Hz 2700K, 50mm x 88mm
kom
8606010788109
447,00
kom
kom
8606010785368
8606010785375
14,70
14,70
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010785962
8606010785955
8606010785948
8606010782787
8606010782794
8606010787881
8606010782800
8606010782817
8606010782824
174,00
205,00
205,00
139,00
174,00
205,00
205,00
205,00
132,00
kom
kom
kom
8606010788024
8606010788031
8606010788048
200,00
221,00
347,00
kom
8606010785474
830,00
kom
kom
kom
kom
kom
8606010787522
8606010785306
8606010785313
8606010785320
8606010785337
71,50
71,50
71,50
71,50
71,50
kom
kom
kom
8606010785252
8606010784422
8606010785269
84,00
84,00
84,00
kom
kom
kom
8606010785795
8606010785801
8606010785818
44,00
44,00
44,00
kom
kom
8606010787515
8606010784439
121,00
121,00
kom
kom
kom
8606010785276
8606010785283
8606010785290
67,50
67,50
67,50
kom
8606010786228
143,00
kom
8606010788055
368,00
ELF511
ELF512
ELF0132
ELF0212
ELF0282
ELF008
ELF013
ELF014
ELF021
ELF028
ELF015
ELF052
ELF053
ELF054
ELH031
ELH602
ELH603
ELH604
ELH606
ELH607
ELH049
ELH050
ELH051
ELH6080
ELH6081
ELH6082
ELH069
ELH070
ELH6094
ELH6095
ELH6096
ELF498
ELF4835
STARTERI ZA FLUO CEVI
Starter S2 4W-22W 220V-240V 50/60Hz
Starter S10 4W-65W 220V-240V 50/60Hz
FLUO CEVI
Fluorescentna sijalica T5 13W 2700K
Fluorescentna sijalica T5 21W 2700K
Fluorescentna sijalica T5 28W 2700K
Fluorescentna sijalica T5 8W 4200K
Fluorescentna sijalica T5 13W 4200K
Fluorescentna sijalica T5 14W 4200K
Fluorescentna sijalica T5 21W 4200K
Fluorescentna sijalica T5 28W 4200K
Fluorescentna sijalica T8 15W 4200K
FLUO CEVI - OKRUGLE
Okrugla fluo cev T9 22W 6400K G10Q 220V
Okrugla fluo cev T9 32W 6400K G10Q 220V
Okrugla fluo cev T9 40W 6400K G10Q 220V
METALHALOGENE SIJALICE
Metalhalidna sijalica 150W/842 Rx7s 230V/50Hz 4200K 12.900Lm 8.000h CRI>80,
25mm x 135mm
HALOGENI ŠTAPIĆI 2.000h
Halogeni štapić 100W R7s 230V 50Hz R7s dužine 78mm 2800K
Halogeni štapić 150W R7s 230V 50Hz R7s dužine 78mm 2800K 1.650Lm
Halogeni štapić 150W R7s 230V 50Hz R7s dužine 118mm 2800K 1.600Lm
Halogeni štapić 300W R7s 230V 50Hz R7s dužine 118mm 2800K 3.300Lm
Halogeni štapić 500W R7s 230V 50Hz R7s dužine 118mm 2800K 5.500Lm
HALOGENE KAPSULE G9
Halogena kapsula 25W G9 230V 50Hz 2800K 2.000h FR
Halogena kapsula 40W G9 230V 50Hz 2800K 2.000h FR
Halogena kapsula 60W G9 230V 50Hz 2800K 2.000h FR
HALOGENE KAPSULE G4
Halogena kapsula 12V 5W G4 CL - bistra 2800K 60Lm 2y
Halogena kapsula 12V 10W G4 CL - bistra 2800K 130Lm 2y
Halogena kapsula 12V 20W G4 CL - bistra 2800K 320Lm 2y
HALOGENE SIJALICE 230V GU10
Halogena sijalica GU10 35W 230V 50° 2800K 50x 55mm
Halogena sijalica GU10 50W 230V 38° 2800K 50x 55mm
HALOGENE SIJALICE 12V GU5.3
Halogena sijalica 20W 12V 36dgr 50mm GU5,3 2800K 2.000h
Halogena sijalica 35W 12V 36dgr 50mm GU5,3 2800K 2.000h
Halogena sijalica 50W 12V 36dgr 50mm GU5,3 2800K 2.000h
BLACKLIGHT BLUE SIJALICE
Blacklight blue sijalica A60 60W E27 230V 5.000h 60mmx105mm
INFRACRVENE SIJALICE
Infracrvena industrijska sijalica R125 250W E27 230V
Strana 7 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL8120
EL8121
EL8125
EL8128
EL8115
EL8112
EL8110
EL81334
EL81331
EL81330
EL8135
EL8137
EL953
EL9530
EL954
EL9540
Opis robe
SIJALICE ZA RUČNE BATERIJSKE LAMPE I OSTALE NAMENE
Baterijska sijalica krypton KPR 102 2.4V 700mA P13,5S
Baterijska sijalica krypton KPR 103 3.6V 750mA P13,5S
Baterijska sijalica krypton KPR 113 4.8V 750mA P13,5S
Baterijska sijalica krypton PR12 6V 500mA P13.5s
Baterijska sijalica krypton E10 6V 0.80A
Baterijska sijalica standard 3646, 6891D 3.5V 200mA E10
Baterijska sijalica standard 222LE 2.2V 250mA E10
Halogena sijalica E10 6V 1A 6W
Halogena sijalica PX13.5S 6V 1Ah
Halogena sijalica P13.5S 6V 0.80A
Halogena sijalica H3 25W 6V
Halogena sijalica H3 55W 6V
GRLA
Keramičko grlo G4 - G6.35 250V sa silikonskom žicom 11cm (0.75mm²) za halogene
sijalice
Keramičko grlo G4-G6.35 / 250V sa sponom, sa silikonskom žicom 15cm (0.75mm²),
za halogene sijalice
Keramičko grlo GU10 250V sa silikonskom žicom 11cm (0.75mm²) za halogene
sijalice
Keramičko grlo GU10 250V sa sponom, sa silikonskom žicom 15cm (0.75mm²) za
halogene sijalice
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010785054
8606010785061
8606010785078
8606010785085
8606010786778
8606010785092
8606010785108
8606010786600
8606010786594
8606010786785
8606010785122
8606010785139
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
144,00
144,00
144,00
144,00
168,00
kom
8606010786082
38,00
kom
8606010786563
100,00
kom
8606010786099
49,50
kom
8606010786570
100,00
82,00
EL957
Keramičko grlo G9 250V, sa silikonskom žicom 11cm (0.75mm²) za hal. sijalice
kom
8606010786587
EL9500
Grlo za sijalicu E14, 2A 250V, sa prstenom za nošenje senila, materijal: bakelit
kom
8606010786372
66,50
EL9505
Grlo za sijalicu E27, oblik: koso, 4A 250V, materijal: bakelit
kom
8606010786396
66,50
EL9501
Grlo za sijalicu E27, 4A 250V, materijal: bakelit, sa prstenom za nošenje senila
kom
8606010786402
66,50
EL9705
EL9702
EL9701
Postolje svetiljke koso, sa porcelanskim grlom E27, 8A 250V, Materijal: PVC
Grlo za sijalicu E27, 4A 250V, porcelansko, viseće
Grlo za sijalicu E27, 10A 250V, materijal: porcelan, sa metalnim držacem
PORCELANSKE REDNE KLEME
Porcelanska redna klema 2x2.5mm2, pakovanje 3 komada
Porcelanska redna klema 3x2.5mm2, pakovanje 3 komada
Porcelanska redna klema 2x4mm2, pakovanje 3 komada
PVC REDNE KLEME
12-polna PVC redna klema 3A
12-polna PVC redna klema 5A
12-polna PVC redna klema 6A
12-polna PVC redna klema 10A
UMECI OSIGURACA - PATRONI
Umetak osiguraca - patron 6A 500V
Umetak osiguraca - patron 10A 500V, pakovanje 3 komada
Umetak osiguraca - patron 16A 500V, pakovanje 3 komada
Umetak osiguraca - patron 20A 500V, pakovanje 3 komada
Umetak osiguraca - patron 25A 500V, pakovanje 3 komada
LAMPE ZA UNIŠTAVANJE INSEKATA
kom
kom
kom
8606010786419
8606010786426
8606010786433
100,00
55,00
55,00
3 kom
3 kom
8606010786440
8606010786457
8606010786464
126,00
136,50
157,50
kom
kom
kom
kom
8606010786525
8606010786532
8606010786549
8606010786556
55,00
66,50
77,00
89,00
3 kom
3 kom
8606010786471
8606010786488
8606010786495
8606010786501
8606010786518
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
EL9921
EL9923
EL9925
EL9900
EL9901
EL9902
EL9903
EL920
EL921
EL922
EL923
EL924
3 kom
3 kom
3 kom
3 kom
EL7715
Lampa za uništavanje insekata sa UV-a sijalicom 4W G5, AC 220-240V 50Hz, sa
priključnim kablom 2x0.50 od 1.20m, sa kukom, područje delovanja 30m2
kom
8606010784743
1.100,00
EL7717
Lampa za uništavanje insekata sa UV-a sijalicom 4W G5, AC 220-240V 50Hz, sa
priključnim kablom 2x0.50 od 1.50m, sa kukom, sa ON/OFF prekidačem i lancem za
kačenje, područje delovanja 30m2
kom
8606010786389
1.313,00
EL7718
Lampa za uništavanje insekata sa UV-a sijalicom 4W G5, AC 220-240V 50Hz, sa
priključnim kablom 2x0.50 od 1.50m, sa kukom, sa ON/OFF prekidačem i lancem za
kačenje, područje delovanja 30m2
kom
8606010786365
1.313,00
Strana 8 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL7730
Opis robe
21.05.2012.
Jm
LAMPE ZA UNIŠTAVANJE INSEKATA
Lampa za uništavanje insekata sa 2 UV-a fluo cevi 4W G5 (8W), AC 220-240V 50Hz,
sa ventilatorom jačine 2W, sa priključnim kablom 2x0.50 od 1.20m, sa ON/OFF
kom
prekidačem, područje delovanja 40m2
Bar kod
RSD / kom
8606010784736
1.854,00
EL7720
Lampa za uništavanje insekata sa UV-a sijalicom 11W G23, AC 220-240V 50Hz, sa
priključnim kablom 2x0.50/1.20m, sa ON/OFF prekidačem, plastičnom drškom za
prenošenje i lancem za kačenje, područje delovanja 50-80m2
kom
8606010784767
2.350,00
EL7725
Lampa za uništavanje insekata sa 2 UV-a fluo cevi 8W G5 (16W), AC 220-240V
50Hz, sa elektromagnetnom prigušnicom koja produžava vek trajanja fluo cevi, sa
priključnim kablom 3x0.75/1.20m, sa ON/OFF prekidačem i lancem za kačenje,
područje delovanja 80m2
kom
8606010784750
3.020,00
EL7727
Lampa za uništavanje insekata sa 2 UV-a fluo cevi 15W G5 (30W), AC 220-240V
50Hz, sa elektromagnetnom prigušnicom koja produžava vek trajanja fluo cevi, sa
priključnim kablom 3x0.75/1.20m, sa ON/OFF prekidačem i lancem za kačenje,
područje delovanja 130m2
kom
8606010786358
4.050,00
kom
kom
kom
kom
8606010786754
8606010786747
8606010786730
8606010786761
120,00
145,00
225,00
220,00
kom
8606010782404
363,00
kom
8606010782411
363,00
kom
8606010782428
500,00
kom
8606010782435
500,00
kom
8606010782442
397,00
kom
8606010782459
397,00
kom
8606010782466
567,00
kom
8606010782480
1.003,00
kom
8606010782497
1.003,00
EL77007
EL77008
EL7701
EL77009
ELR105
ELR106
ELR110
ELR111
ELR115
ELR116
ELR120
ELR155
ELR156
REZERVNE SIJALICE ZA LAMPE ZA UNIŠTAVANJE INSEKATA
UV-A 4W G5 rez. sijalica za lampu za uništavanje insekata
UV-A 8W G5 rez. sijalica za lampu za uništavanje insekata
UV-A 15W G5 rezervna sijalica za lampu za uništavanje insekata
UV-A 11W G23 rezervna sijalica za lampu za uništavanje insekata
HALOGENI REFLEKTORI
Halogeni reflektor sa hal. sijalicom 150W/R7S 78mm, 220-240V 50Hz, zaštita IP44,
termootporno staklo, sa pokretnom drškom, crni
Halogeni reflektor sa hal. sijalicom 150W/R7S 78mm, 220-240V 50Hz, zaštita IP44,
termootporno staklo, sa pokretnom drškom, beli
Halogeni reflektor sa hal. sijalicom 500W/R7S 118mm, 220-240V 50Hz, zaštita IP44,
termootporno staklo, sa pokretnom drškom, crni
Halogeni reflektor sa hal. sijalicom 500W/R7S 118mm, 220-240V 50Hz, zaštita IP44,
termootporno staklo, sa pokretnom drškom, beli
Halogeni reflektor obli sa hal. sijalicom 150W/R7S 78mm, 220-240V 50Hz, zaštita
IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, crni
Halogeni reflektor obli sa hal. sijalicom 150W/R7S 78mm, 220-240V 50Hz, zaštita
IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, beli
Halogeni reflektor obli sa hal. sijalicom 500W/R7S 118mm, 220-240V 50Hz, zaštita
IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, crni
Halogeni reflektor sa senzorom 180˚, sa hal. sijalicom 150W/R7S 78mm, 220-240V
50Hz, zaštita IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, crni
Halogeni reflektor sa senzorom 180˚, sa hal. sijalicom 150W/R7S 78mm, 220-240V
50Hz, zaštita IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, beli
ELR160
Halogeni reflektor sa senzorom 180˚, sa hal. sijalicom 500W/R7S 118mm, 220-240V
50Hz, zaštita IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, crni
kom
8606010782503
1.260,00
ELR161
Halogeni reflektor sa senzorom 180˚, sa hal. sijalicom 500W/R7S 118mm, 220-240V
50Hz, zaštita IP44, termootporno staklo, sa pokretnom drškom, beli
kom
8606010782510
1.260,00
kom
8606010782725
1.187,00
kom
8606010784460
2.888,00
kom
8606010784477
3.255,00
ELR170
ELR188
ELR189
Halogeni prenosivi reflektor na postolju sa sijalicom 500W/R7s 118mm, 220V 50Hz,
sa kablom 1.50m,sa drškom i postoljem, a žičanom zaštitom stakla, IP54
Halogeni reflektor na stalku, sa halogenom sijalicom 500W R7s 118mm, 220-240V
50Hz, sa priklj. kablom 2.5m, zaštita IP44, podesive visine do 1.50m
Halogeni reflektor na stalku, sa 2 halogene sijalice 500W R7s 118mm, 220-240V
50Hz, sa priključnim kablom 2.5m,zaštita IP44, podesive visine do 1.50m
Strana 9 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
METALHALOGENI REFLEKTORI SA GRLOM Rx7S
Metalhalogeni reflektor za sijalicu 150W Rx7S, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, prazan
ELR500
(bez predspojnih ureñaja), crni
Metalhalogeni reflektor za sijalicu 150W Rx7S, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, sa Accu
ELRKC150
predspojnim ureñajima (prigušnica, upaljač i kondenzator), crni
Metalhalogeni reflektor za sijalicu 150W Rx7S, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, sa Accu
ELRKS150
predspojnim ureñajima (prigušnica, upaljač i kondenzator), sivi
Metalhalogeni reflektor za sijalicu 150W Rx7S, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, sa
ELR200L
predspojnim ureñajima (prigušnica, upaljač i kondenzator), crni
METALHALOGENI REFLEKTORI SA GRLOM E40
Metalhalogeni reflektor za sijalice 250/400W E40, 220-240V 50Hz, zaštita IP65,
ELR520
prazan (bez predspojnih ureñaja), crni
ELRK250
Metalhalogeni reflektor za sijalice 250W E40, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, sa
Vossloh Schwabe predspojnim ureñajima (prigušnica, upaljač i kondenzator)
Metalhalogeni reflektor za sijalice 400W E40, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, sa
predspojnim ureñajima (prigušnica, upaljač i kondenzator)
Metalhalogeni reflektor za sijalice 400W E40, 220-240V 50Hz, zaštita IP65, sa
ELRK4005
predspojnim ureñajima (prigušnica, upaljač i kondenzator)
RADIONIČKE LAMPE
Radionička lampa 8W 12V-24V, sa DC punjačem za kola, zaštita IP20, sa postoljem i
EL8020
kukom, kabl za akumulator 2x0.25/ 3m
Radionička lampa 8W 12V-24V, sa DC punjačem za kola, zaštita IP20, sa postoljem i
EL8021
kukom, kabl za akumulator 2x0.25/5m
ELRKC400
EL8023
Radionička lampa 8W 220V, zaštita IP20, sa postoljem i kukom, kabl 2x0.50/5m
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010782855
2.095,00
kom
8606010784347
4.358,00
kom
8606010784354
4.358,00
kom
8606010784446
4.358,00
kom
8606010782862
4.058,00
kom
8606010783463
7.277,00
kom
8606010784361
7.917,00
kom
8606010788215
6.500,00
kom
8606010780110
452,00
kom
8606010782749
646,00
kom
8606010782756
688,00
kom
8606010782763
651,00
Radionička lampa za 60W E27, sa zaštitnom korpom, 220V-240V 50Hz, ON/OFF
prekidač, sa metalnom kukom, prikljucni kabl H05VV-F 2x0.75/5m
Radionička lampa za 60W E27, sa zaštitnom korpom, 220V-240V 50Hz, ON/OFF
prekidač, sa metalnom kukom, prikljucni kabl H05VV-F 2x0.75/5m
Radionička lampa za 60W E27, sa zaštitnom korpom, 220V-240V 50Hz, ON/OFF
prekidač, sa metalnom kukom, prikljucni kabl H05VV-F 2x0.75/10m
RADIONIČKE LAMPE - nastavak
Radionička punjiva lampa sa 20 LED dioda, 220-240V 50Hz, sa 3 baterije Ni-Mh
600mAh, zaštita IP20, sa AC/DC punjačem 9V 300mAh i punjačem za kola DC 12V,
sa ON/OFF prekidačem i kukom, autonomija: 3h
kom
8606010784002
796,00
kom
8606010782770
1.087,00
kom
8606010784019
1.390,00
EL80153
Radionička punjiva lampa sa 35 (26+9) LED dioda, 220-240V 50Hz,sa 3 baterije NiMh 3.6V 1.2A, zaštita IP20, AC/DC punjač 12V 500mAh+punjač za kola DC
12V,ON/OFF prekidač i kuka, autonomija: 9LED-7.5h, 26LED-3h
kom
8606010784835
2.205,00
EL8015
Rucna radionicka lampa sa 48 LED dioda 230V sa kablom 2 x 0.75mm2/ duzine
5m
kom
8606010788253
1.260,00
m'
8606010784040
33,60
m'
8606010785443
40,00
m'
8606010785450
40,00
EL8025
EL80255
EL8026
EL80151
EL0002
EL0001
EL00015
KOAKSIJALNI KABL RG59 75Ω
Koaksijalni kabl RG59 0.65mm Cu, 3.66 FPE, AL FOIL + 48/0.12 Cu, 5.8mm PVC,
crni, pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG59 0.65mm Cu, 3.66 FPE, AL FOIL + 80/0.12 Cu, 5.8mm PVC,
crni, pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG59 0.65mm Cu, 3.66 FPE, AL FOIL + 80/0.12 Cu, 5.8mm PVC,
crni, pakovanje 500m rolna
KOAKSIJALNI KABL RG6U 75Ω
Strana 10 od 21
NOVO!
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 32/0.12 Ccs, 6.8mm PVC,
beli pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 32/0.12 Ccs, 6.8mm PVC,
EL00055C
crni, pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 32/0.12 Ccs, 6.8mm PVC,
EL00057
beli pakovanje 500m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 48/0.12 Ccs, 6.8mm PVC,
EL0005
beli pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 48/0.12 Ccs, 6.8mm PVC,
EL00052
beli pakovanje 500m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 32/0.12 AL, 6.8mm PVC,
EL001
beli pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 32/0.12 AL, 6.8mm PVC,
EL001C
crni pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 48/0.12 AL, 6.8mm PVC,
EL0009
beli pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 48/0.12 AL, 6.8mm PVC,
EL00091
beli pakovanje 10m blister
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 48/0.12 AL, 6.8mm PVC,
EL00092
beli pakovanje 20m blister
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs, 4.7 FPE, AL FOIL + 32/0.12 Cu, 6.8mm PVC,
EL0004
beli pakovanje 100m rolna
Koaksijalni kabl RG6U 1.02mm Ccs,4.7 FPE,AL FOIL+48/0.12 Cu,6.8mm PVC, beli
EL0003
pakovanje 100m rolna
KABL ZA ZVUČNIKE CRVENO/CRNI LICNA
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x0.50mm2 (28x0.15mm Cca) pakovanje 100m
EL0060
rolna
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x0.50mm2 (28x0.15mm Cca) pakovanje 10m
EL00601
blister
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x0.50mm2 (28x0.15mm Cca) pakovanje 20m
EL00602
blister
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x0.75mm2 (42x0.15mm Cca) pakovanje 100m
EL0061
rolna
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x0.75mm2 (42x0.15mm Cca) pakovanje 10m
EL00611
blister
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x0.75mm2 (42x0.15mm Cca) pakovanje 20m
EL00612
blister
Kabl za zvučnike crveno/crni, licna, 2x1.50mm2 (85x0.15mm Cca) pakovanje 100m
EL00615
rolna
KABL ZA ZVUČNIKE TRANSPARENTNI
EL00055
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
m'
8606010782916
15,80
m'
8606010787935
15,80
m'
8606010785757
15,80
m'
8606010782381
16,20
m'
8606010785764
16,20
m'
8606010780363
14,50
m'
8606010787928
14,50
m'
8606010781742
15,50
kom
8606010783401
190,00
kom
8606010783418
350,00
m'
8606010781926
26,30
m'
8606010781933
31,50
m'
8606010781612
21,00
10m
8606010783678
221,00
20m
8606010783685
431,00
m'
8606010782374
28,50
10m
8606010783692
300,00
20m
8606010783708
584,00
m'
8606010785726
63,00
EL00619
Kabl za zvučnike transparentni, 2x0.50mm2 (28x0.15mm Cca) pakovanje 100m rolna
m'
8606010784415
21,00
EL0062
Kabl za zvučnike transparentni, 2x0.75mm2 (42x0.15mm Cca) pakovanje 100m rolna
m'
8606010781629
28,50
EL00621
Kabl za zvučnike transparentni, 2x0.75mm2 (42x0.15mm Cca) pakovanje 10m blister
10m
8606010783715
300,00
EL00622
Kabl za zvučnike transparentni, 2x0.75mm2 (42x0.15mm Cca) pakovanje 20m blister
20m
8606010783722
584,00
EL0064
Kabl za zvučnike transparentni, 2x1.5mm2 (85x0.15mm Cca) pakovanje 100m rolna
m'
8606010781636
63,00
EL00641
Kabl za zvučnike transparentni, 2x1.5mm2 (85x0.15mm Cca) pakovanje 10m blister
10m
8606010783739
646,00
EL00642
Kabl za zvučnike transparentni, 2x1.5mm2 (85x0.15mm Cca) pakovanje 20m blister
20m
8606010783746
1.292,00
KABL ZA ZVUČNIKE TRANSPARENTNI - nastavak
Strana 11 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
EL0066
Kabl za zvučnike transparentni, 2x2.5mm2 (98x0.18mm Cca) pakovanje 100m rolna
m'
8606010783753
88,50
EL00661
Kabl za zvučnike transparentni, 2x2.5mm2 (98x0.18mm Cca) pakovanje 10m blister
10m
8606010783760
903,00
EL00662
Kabl za zvučnike transparentni, 2x2.5mm2 (98x0.18mm Cca) pakovanje 20m blister
20m
8606010783777
1.785,00
EL0047
EL00472
EL0048
EL0049
EL0051
EL005
TELEFONSKI KABL
Telefonski kabl 4Cx5x0.10mm Ccs 1.0mm PVC, beli, pakovanje 100m rolna
Telefonski kabl 4Cx5x0.10mm Ccs 1.0mm PVC, crni, pakovanje 100m rolna
Telefonski kabl 4Cx6x0.10mm Ccs, 1.0mm PVC, beli, pakovanje 100m rolna
Telefonski kabl 4Cx6x0.10mm Ccs, 1.0mm PVC, crni, pakovanje 100m rolna
Telefonski kabl 4Cx6x0.10mm Cu, 1.0mm PVC, beli, pakovanje 100m rolna
Telefonski kabl 4Cx7x0.10mm Cu, 1.0mm PVC, beli, pakovanje 100m rolna
KABL ZA ALARMNE SISTEME
m'
m'
m'
m'
m'
m'
8606010786709
8606010787027
8606010781643
8606010782527
8606010781759
8606010781766
8,60
8,60
9,40
9,40
11,60
12,60
Kabl za alarm AL FOIL+ 6x0.22 6x7x0.18mm 1.0mm PVC, beli pak. 100m rolna
m'
8606010781902
35,50
EL003
KABL ZA RAČUNARSKE MREŽE
EL0021
Kabl za računar UTP CAT5E 4P 0.5mm Cca, Ø 5.10mm pakovanje 305m rolna
m'
8606010782923
40,00
EL00210
Kabl za računar UTP CAT6 4P 0.574mm Cca, Ø 6mm, pakovanje 305m rolna
IZOLIR TRAKE - pakovanje 10 kom u foliji
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx10m crna
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m bela
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m plava
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m žuto-zelena
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m crna
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m crvena
IZOLIR TRAKE - blister pakovanje
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m bela, blister pakovanje
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m crvena, blister pakovanje
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m plava, blister pakovanje
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m crna, blister pakovanje
PVC izolir traka 0.13mmx19mmx20m žuto-zelena, blister
PRIKLJUČNI KABLOVI EURO UTIKAČ
Priključni kabl euro utikač 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/2m crni
Priključni kabl euro utikač 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/3m crni
Priključni kabl euro utikač 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/5m crni
PRIKLJUČNI KABLOVI ŠUKO UTIKAČ
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x1.5 /2m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x1.5 /2m crni
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x1.5 /3m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x1.5 /3m crni
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x1.5/5m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x1.5/5m crni
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x0.75/2m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x0.75/2m crni
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x0.75/3m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x0.75/3m crni
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x2.50/2m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x2.50/3m beli
Priključni kabl šuko utikač H05VV-F 3x2.50/3m crni
m'
8606010785467
57,50
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010784651
8606010784668
8606010784675
8606010784682
8606010784699
8606010785382
29,50
52,50
52,50
62,00
52,50
52,50
kom
kom
kom
kom
kom
8606010785399
8606010785405
8606010785412
8606010785429
8606010785436
65,00
65,00
65,00
65,00
74,00
kom
kom
kom
8606010781544
8606010781551
8606010781568
147,00
189,00
289,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010784088
8606010784095
8606010784101
8606010784118
8606010784125
8606010784132
8606010784149
8606010784156
8606010784163
8606010784170
8606010784187
8606010787911
8606010784194
357,00
357,00
452,00
452,00
651,00
651,00
216,00
216,00
281,00
281,00
499,00
698,00
698,00
EL8151
EL8160
EL8163
EL8164
EL8161
EL8162
EL8160BL
EL8162BL
EL8163BL
EL8161BL
EL8164BL
EL7520
EL7521
EL7522
EL75260
EL75261
EL75262
EL75263
EL75264
EL75265
EL75270
EL75271
EL75272
EL75273
EL75250
EL75252
EL75253
Strana 12 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL75290
EL75291
EL75292
EL75293
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
8606010784200
238,00
8606010784217
238,00
8606010784224
290,00
8606010784231
290,00
kom
kom
kom
kom
kom
8606010784866
8606010784873
8606010784897
8606010782145
8606010784859
216,00
205,00
310,00
300,00
1.208,00
kom
kom
kom
8606010783258
8606010781575
8606010781582
279,00
585,00
845,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010781599
8606010781605
8606010782718
8606010783616
8606010783623
8606010782589
8606010782596
8606010782602
1.485,00
2.783,00
3.350,00
384,00
498,00
1.140,00
1.970,00
2.550,00
kom
8606010780868
252,00
kom
kom
8606010783087
8606010780899
326,00
347,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010782534
8606010780387
8606010780394
8606010780400
8606010782930
8606010780417
8606010780424
310,00
363,00
532,00
762,00
402,00
458,00
603,00
PRIKLJUČNI KABLOVI EURO UTIKAČ SA MEĐUPREKIDAČEM - ZA STONE LAMPE
Priključni kabl euro utikač sa meñuprekidačem, 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/2m
kom
beli
Priključni kabl euro utikač sa meñuprekidačem, 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/2m
kom
crni
Priključni kabl euro utikač sa meñuprekidačem, 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/3m
kom
beli
Priključni kabl euro utikač sa meñuprekidačem, 2.5A 250V H03VVH2-F 2G0.75/3m
kom
crni
EL1015
EL2015
EL2030
EL2050
EL1415
EL2415
EL2430
PRIKLJUČNI KABLOVI RAZNIH NAMENA
Priključni kabl za brijaći aparat, 0.2A 250V, H03VVH2-F 2x0.50/1.5m
Priključni kabl za kasetofon 2.5A 250V H03VVH2-F 2x0.75/1.75m
Priključni kabl za kompjuter, 10A 250V H05VV-F 3x0.75/1.5m
Priključni kabl za peglu, 10A 250V H03RT-F 3x0.75/2m
Priklj. kabl za šporet, trofazni, 10-16A 400V H05RR-F 5x2.5/2m
PRODUŽNI KABLOVI UTIKAČ / NATIKAČ
Produžni kabl Euro utikač i natikač, beli 2.5A 250V H03VV-F 2G0.75/3m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.5/3m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.5/5m
PRODUŽNI KABLOVI UTIKAČ / NATIKAČ - nastavak
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.5/10m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.5/20m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.5/25m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.0/3m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.0/5m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.0/10m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.0/20m
Produžni kabl šuko utikač i natikač, oranž 16A 250V H05VV-F 3G1.0/25m
PODSKLOPOVI
Trostruka prenosiva utičnica - podsklop, beli 3500W 16A 250V sa zaštitom od dodira
dece
Petostruka prenosiva utičnica-podsklop, beli 3500W 16A 250V
Šestostruka prenosiva utičnica-podsklop, beli 3500W 16A 250V
PRENOSIVE UTIČNICE BEZ PREKIDAČA
Trostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/3m
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/5m
Petostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/3m
EL1615
Šestostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.0/1.5m
kom
8606010782565
513,00
EL2615
Šestostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/1.5m
kom
8606010780431
541,00
EL75305
EL75307
EL75308
EL7530
EL7535
EL7480
EL7500
EL7501
EL7502
EL7503
EL7504
EL7510
EL7511
EL7512
EL7513
EL7514
EL013
EL015
EL016
EL2630
Šestostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/3m
kom
8606010780448
689,00
EL2650
Šestostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/5m
kom
8606010780455
913,00
kom
8606010782541
384,00
kom
8606010780462
436,00
EL1115
EL2115
PRENOSIVE UTIČNICE SA PREKIDAČEM
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.5/1.5m
EL2130
Trostruka prenosiva utičnica+prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/3m
kom
8606010780479
615,00
EL2150
Trostruka prenosiva utičnica+prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F 3G1.5/5m
kom
8606010780486
835,00
Strana 13 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL1515
EL2515
EL2530
EL1715
EL2715
EL2730
EL2750
EL1750
EL1800
EL3030
Opis robe
PRENOSIVE UTIČNICE SA PREKIDAČEM
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.5/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.5/3m
Šestostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.0/1.5m
PRENOSIVE UTIČNICE SA PREKIDAČEM
Šestostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.5/1.5m
Šestostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.5/3m
Šestostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, bela H05VV-F
3G1.5/5m
Osmostruka kombinovana prenosiva utičnica + prekidač (4 šuko + 4 Euro) 3000W
16A 250V, bela H05VV-F 3G1.0/1.5m
PRENOSIVE UTIČNICE U BOJI BEZ PREKIDAČA
Trostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, plava H05VV-F 3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, plava H05VV-F 3G1.5/3m
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010782558
462,00
kom
8606010780493
552,00
kom
8606010780509
689,00
kom
8606010782572
520,00
kom
8606010780516
594,00
kom
8606010780523
714,00
kom
8606010780530
934,00
kom
8606010783029
546,00
kom
kom
8606010782947
8606010780554
313,00
542,00
EL1810
Trostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, crvena H05VV-F 3G1.0/1.5m
kom
8606010782954
313,00
EL4030
EL1820
EL5030
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, crvena H05VV-F 3G1.5/3m
Trostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, žuta H05VV-F 3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, žuta H05VV-F 3G1.5/3m
kom
kom
kom
8606010780578
8606010782961
8606010780592
542,00
313,00
542,00
EL1830
Trostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, zelena H05VV-F 3G1.0/1.5m
kom
8606010782978
313,00
EL6030
Trostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, zelena H05VV-F 3G1.5/3m
kom
8606010780615
542,00
EL1804
Petostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, plava H05VV-F 3G1.0/1.5m
kom
8606010782985
409,00
EL3430
EL1814
Petostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, plava H05VV-F 3G1.5/3m
Petostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V,crvena H05VV-F 3G1/1.5m
PRENOSIVE UTIČNICE U BOJI BEZ PREKIDAČA
kom
kom
8606010780639
8606010782992
615,00
409,00
EL4430
Petostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, crvena H05VV-F 3G1.5/3m
kom
8606010780653
615,00
EL1824
EL5430
Petostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V, žuta H05VV-F 3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, žuta H05VV-F 3G1.5/3m
kom
kom
8606010783005
8606010780677
409,00
615,00
EL1834
Petostruka prenosiva utičnica 3000W 16A 250V,zelena H05VV-F 3G1.0/1.5m
kom
8606010783012
409,00
EL6430
Petostruka prenosiva utičnica 3500W 16A 250V, zelena H05VV-F 3G1.5/3m
PRENOSIVE UTICNICE U BOJI SA PREKIDAČEM
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, plava H05VV-F
3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, plava H05VV-F
3G1.5/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, plava H05VV-F
3G1.5/3m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, crvena H05VV-F
3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, crvena H05VV-F
3G1.5/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, crvena H05VV-F
3G1.5/3m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, žuta H05VV-F
3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, žuta H05VV-F
3G1.5/1.5m
kom
8606010780691
615,00
kom
8606010783173
397,00
kom
8606010780707
447,00
kom
8606010780714
628,00
kom
8606010783180
397,00
kom
8606010780721
447,00
kom
8606010780738
628,00
kom
8606010783197
397,00
kom
8606010780745
447,00
kom
8606010780752
628,00
EL1801
EL3115
EL3130
EL1811
EL4115
EL4130
EL1821
EL5115
EL5130
Trostruka prenosiva utičnica+prekidač 3500W 16A 250V, žuta H05VV-F 3G1.5/3m
Strana 14 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL1831
EL6115
EL6130
EL1805
EL3515
EL3530
EL1815
EL4515
EL4530
EL1825
EL5515
EL5530
EL1835
EL6515
EL6530
EL2945
EL2946
EL2950
Opis robe
PRENOSIVE UTICNICE U BOJI SA PREKIDAČEM
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, zelena H05VV-F
3G1.0/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, zelena H05VV-F
3G1.5/1.5m
Trostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, zelena H05VV-F
3G1.5/3m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, plava H05VV-F
3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, plava H05VV-F
3G1.5/1.5m
PRENOSIVE UTICNICE U BOJI SA PREKIDAČEM
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, plava H05VV-F
3G1.5/3m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, crvena H05VV-F
3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, crvena H05VV-F
3G1.5/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, crvena H05VV-F
3G1.5/3m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, žuta H05VV-F
3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, žuta H05VV-F
3G1.5/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, žuta H05VV-F
3G1.5/3m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3000W 16A 250V, zelena H05VV-F
3G1.0/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica + prekidač 3500W 16A 250V, zelena H05VV-F
3G1.5/1.5m
Petostruka prenosiva utičnica+prekidač 3500W 16A 250V, zelena H05VV-F
3G1.5/3m
PRENOSIVE UTIČNICE SA PRENAPONSKOM ZAŠTITOM
Petostostruka prenosna utičnica sa zaštitom od preopterećenja, sa prekidačem,
zaštitom od dodira dece, 3500W 16A 250V H05VV-F 3G1.5/2m
Petostostruka prenosna utičnica sa zaštitom od preopterećenja, sa prekidačem,
zaštitom od dodira dece, 3500W 16A 250V H05VV-F 3G1.5/5m
Petostostruka utičnica sa zaštitom od prenapona i preopterecenja,sa prekidačem,
zaštitom od dodira dece, 3500W 16A 250V H05VV-F 3G1.5/2m
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
8606010783203
397,00
kom
8606010780769
447,00
kom
8606010780776
628,00
kom
8606010783210
471,00
kom
8606010780783
563,00
kom
8606010780790
703,00
kom
8606010783227
471,00
kom
8606010780806
563,00
kom
8606010780813
703,00
kom
8606010783234
471,00
kom
8606010780820
563,00
kom
8606010780837
703,00
kom
8606010783241
471,00
kom
8606010780844
563,00
kom
8606010780851
703,00
kom
8606010784248
792,00
kom
8606010784569
1.134,00
kom
8606010783296
1.308,00
EL2955
Šestostruka prenosna utičnica sa zaštitom od prenapona, prekidačem, zaštitom od
dodira dece, temperaturnom zaštitom, 3500W 16A 250V H05VV-F 3G1.5/3m
kom
8606010783302
1.029,00
EL2965
Sedmostruka prenosna utičnica sa sa zaštitom od prenapona i preopterecenja,
zaštitom od dodira dece, sa prekidačem, 3500W 16A 250V H05VV-F 3G1.5/3m
kom
8606010784255
1.418,00
EL2960
Šestostruka utičnica (1 glavna + 5 pomoćnih utičnica), sa zaštitom od prenapona,
preopterecenja, tel. linije i dodira dece, sa osiguračem i priklj. IN-OUT za tel/fax,
glavna utičnica 15W-500W 2A 230V, pomoćne 1500W 6A 230V H05VV-F
3G1.5/1.5m
kom
8606010783630
2.069,00
Strana 15 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
PRENOSIVE UTIČNICE SA PRENAPONSKOM ZAŠTITOM - nastavak
EL2961
Sedmostruka prenosna utičnica (5 šuko + 2 Euro), 1 glavna + 6 pomoćnih, sa
zaštitom od prenapona, preopterećenja, tel. linije i dodira dece, sa osiguračem i
priključkom IN-OUT za tel/fax, glavna utičnica 40W-500W 2.5A 230V, pomoćne šuko
1700W 10A 230V, pomoćne euro 1700W 2.5A 230V H05VV-F 3G1.5/2m
kom
8606010784262
1.943,00
EL2971
Osmostruka utičnica (6 šuko + 2 Euro), 1 glavna + 7 pomoćnih, sa zaštitom od
prenapona, preopterećenja, tel. linije, mreže i dodira dece, prekidač za
Master/Slave/Normal, 2 priklj. IN-OUT za tel/fax, glavna 8W-500W 2.5A 230V,
pomoćne šuko 3500W 16A 230V, pomoćne euro 3500W 2.5A 230V H05VV-F
3G1.5/3m
kom
8606010784934
2.132,00
EL2975
Devetostruka utičnica (7 šuko+2 Euro), 1 glavna+8 pomoćnih, sa zaštitom od
prenapona,preopterećenja, tel. linije, mreže, televizora i dodira dece, prekidač za
Master/Slave/Normal, 2 priključka IN-OUT za tel/fax, 2 TV utičnice, glavna utičnica
8W-80W 2.5A 230V, pomoćne šuko utičnice 3500W 16A 230V, pomoćne euro
utičnice 3500W 2.5A 230V H05VV-F 3G1.5/2m
kom
8606010784941
2.184,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010784064
8606010782619
8606010784071
8606010782626
8606010787492
8606010784910
68,50
79,00
90,00
132,00
179,00
221,00
kom
8606010786655
221,00
EL7579
EL7582
EL7583
EL7584
EL75904
EL75905
EL75906
RAZVODNICI
Dvostruki euro razvodnik sa zaštitom od dodira dece, 16A 250V, beli
Trostruki euro razvodnik, 16A 250V, beli
Četvorostruki euro razvodnik, 16A 250V, beli
Trostruki kombinovani razvodnik (2 euro + 1 šuko), 16A 250V, beli
Razvodnik 1 suko uticnica+ prekidac+zast.od dodira, 16A 250V, beli
Dvostruki šuko razvodnik sa prekidačem, sa zaštitom od dodira dece
Kombinovani razvodnik, 1 suko + 2 Euro uticnice, ON/OFF prekidac, sa zastitom od
dodira dece, 16A 250V 3500W
EL75865
Dvostruki T razvodnik (2 šuko utičnice) sa zaštitom od dodira dece 16A 250V, CRNI
kom
8606010788130
145,00
EL75885
Trostruki T razvodnik (3 šuko utičnice) sa zaštitom od dodira dece 16A 250V, CRNI
kom
8606010788147
189,00
EL7586
Dvostruki T razvodnik (2 šuko utičnice) sa zaštitom od dodira dece 16A 250V
kom
8606010782633
145,00
EL7588
kom
8606010782640
189,00
EL7570
EL7571
EL75705
EL75715
EL7578
EL7572
EL7573
EL7574
Trostruki T razvodnik (3 šuko utičnice) sa zaštitom od dodira dece 16A 250V
UTIKAČI / NATIKAČI
PVC šuko natikač ravni, 16A 250V, beli
PVC šuko utikač ravni, 16A 250V, beli
PVC šuko natikač ravni, 16A 250V, CRNI
PVC šuko utikač ravni, 16A 250V, CRNI
PVC šuko utikač pod uglom, 16A 250V, beli
PVC šuko utikač pod uglom, 16A 250V, beli
PVC šuko utikač sa rukohvatom, 16A 250V, beli
Gumeni šuko natikač, zaštita IP44, 16A 250V, crni
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010782657
8606010782664
8606010788116
8606010788123
8606010782695
8606010786624
8606010786631
8606010782671
89,50
76,00
89,50
76,00
82,00
82,00
82,00
209,00
EL7575
Gumeni šuko utikač, zaštita IP44, 16A 250V, crni
kom
8606010782688
145,00
EL7569
Blokada utičnog mesta, pakovanje 5 komada
5 kom 8606010786648
72,00
EL76951
EL76952
ADAPTERI
Adapter euro utikač - euro utičnica, 250V AC, crni
Adapter suko utikač - suko utičnica, 16A 250V, beli
kom
kom
8606010780981
8606010780998
50,50
82,00
EL76950
Univerzalni adapter sa zaštitom od preopterećenja,4 radna položaja,7A 250V,sivi
kom
8606010783647
678,00
EL769501
Univerzalni adapter, sa zaštitom od preopterećenja, 4 radna položaja, 3 zasebna
adaptera, 7A 250V, plavi
kom
8606010784729
523,00
Strana 16 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
Univerzalni strujni ispravljač 600mA, sa regulisanom naponom, ulazni napon: 100240V 50Hz, Izlazni napon: 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V DC, jacina izlazne
EL769701
struje: 600mA, snaga (prim/sek): 10W max. /7.2VA max., LED indikator, sa zaštitom
od preopterecenja i zaštitom od kratkog spoja
kom
8606010786792
1.019,00
Univerzalni strujni ispravljač 1500mA, sa regulisanom naponom, ulazni napon: 100240V 50Hz, Izlazni napon: 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V DC, jacina izlazne
EL769702
struje: 1500mA, snaga (prim/sek): 23.7W max. /18VA max., LED indikator, sa
zaštitom od preopterecenja i zaštitom od kratkog spoja
kom
8606010786808
1.596,00
Strujni ispravljač AC-AC 230V/110V, snaga: max. 45W, ulazni napon: 220-240V,
EL769703 izlazni: 100-120V, koristi za prilagoñavanje napona aparata koji rade na 100-120V
(npr. aparati sa američkog tržišta) na napon od 220V (evropsko tržište)
kom
8606010785702
830,00
kom
8606010786815
1.428,00
kom
8606010785696
4.332,00
SET
kom
kom
kom
8606010787751
8606010783265
8606010783272
8606010783289
116,00
83,50
83,50
83,50
kom
kom
kom
kom
kom
8606010781124
8606010781131
8606010781148
8606010781155
8606010781162
1,07
1,20
1,34
1,61
1,74
kom
8606010785979
1,07
kom
8606010785986
1,20
kom
8606010785993
1,34
kom
8606010786006
1,61
kom
8606010786013
1,74
kom
8606010786020
1,97
kom
8606010786037
2,21
kom
8606010786044
2,56
kom
kom
kom
kom
8606010786051
8606010788086
8606010786068
8606010786075
2,32
2,26
2,92
5,24
STRUJNI ISPRAVLJAČI
EL76955
Strujni ispravljac sa 2 USB uticnice, AC i DC utikacem, ulazni napon: 100-240V AC~60/50Hz
(AC napajanje), 12-13.8V (DC napajanje), izlazni napon: 5V DC x 2.5A (max.), jacina izlazne
struje 1000mA max. (u slucaju istovremenog koriscenja oba izlaza), LED indikator, sa zaštitom
od preopterecenja i zaštitom od kratkog spoja
Strujni ispravljač 3 u 1 - sa utičnicom za USB, za kola (DC 12V) i AC 220-240V, snaga: max.
150W, ulazni napon: DC 12V - 13.8V, izlazni napon: AC 220-240V 50Hz max. 150W (AC
EL769708 utičnica), DC 12V/1000mA (DC utičnica), DC 5V/1000mA (USB utičnica), Osigurač: 20A,
upozorenje o niskom naponu, sa zaštitom od: - prenapona, - ulaza niskog napona, pregrejavanja, - preopterećenja, - kratkog spoja
EL7559
EL7560
EL7565
EL7566
EL0090
EL0091
EL0092
EL0093
EL0094
EL0080
EL0081
EL0082
EL0083
EL0084
EL0085
EL0086
EL0087
EL0071
EL00715
EL0072
EL0073
PREKIDAČI
Prekidac ugradni 16A 250V sa 3 kontakta, set 2 komada
Prekidač ugradni (za podsklopove), ON/OFF (0-1), sa 4 kontakta, 16A 250V
Prekidač kablovski (za lampe), 4A 250V, crni
Prekidač kablovski (za lampe), 4A 250V, beli
OBUJMICE ZA RAVNE KABLOVE
Obujmice za ravne kablove PVC sa ekserom 5.2 x 3.1 x 4mm, pak. 100 kom
Obujmice za ravne kablove PVC sa ekserom 5.5 x 3.6 x 5mm, pak. 100 kom
Obujmice za ravne kablove PVC sa ekserom 6.2 x 4.1 x 6mm, pak. 100 kom
Obujmice za ravne kablove PVC sa ekserom 6.5 x 4.5 x 7mm, pak. 100 kom
Obujmice za ravne kablove PVC sa ekserom 7.5 x 5.0 x 8mm, pak. 100 kom
OBUJMICE ZA OKRUGLE KABLOVE
Obujmice za okrugle kablove 5.3 x 4 x 4mm, ekser velicine 1.7 x 15mm, pakovanje
100 komada
Obujmice za okrugle kablove 6.5 x 5 x 5mm, ekser velicine 1.7 x 15mm, pakovanje
100 komada
Obujmice za okrugle kablove 8.1 x 6 x 6mm, ekser velicine 1.7 x 17mm, pakovanje
100 komada
Obujmice za okrugle kablove 8.7 x 7 x 7mm, ekser velicine 1.9 x 19mm, pakovanje
100 komada
Obujmice za okrugle kablove 9.6 x 8 x 8mm, ekser velicine 2.05 x 21mm, pakovanje
100 komada
Obujmice za okrugle kablove 10.7 x 9 x 9mm, ekser velicine 2.05 x 22mm, pakovanje
100 komada
Obujmice za okrugle kablove 11.7 x 10 x 10mm,ekser velicine 2.05x25mm,
pakovanje 100 komada
Obujmice za okrugle kablove 12.8 x 12 x 12mm,ekser velicine 2.05x27mm,
pakovanje 100 komada
KABLOVSKE VEZICE
Vezice kablovske, dužine 150mm, širine 3.5mm, pak. 100 kom
Vezice kablovske, dužine 200mm, širine 2.6mm, pak. 100 kom
Vezice kablovske, dužine 200mm, širine 3.5mm, pak. 100 kom
Vezice kablovske, dužine 300mm, širine 4.8mm, pak. 100 kom
Strana 17 od 21
cena po
komadu
cena po
komadu
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL7680
EL76801
EL76802
EL010
EL011
EL0105
EL0115
EL6890
EL6895
EL6913
EL6900
EL6901
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
8606010785917
73,50
8606010785924
90,00
8606010785931
147,00
kom
8606010782121
840,00
kom
8606010782138
378,00
kom
8606010788062
1.470,00
kom
8606010788079
1.029,00
kom
8606010783661
1.533,00
kom
8606010783654
1.607,00
kom
8606010784033
3.413,00
kom
8606010782107
5.408,00
kom
8606010782114
9.250,00
kom
8606010782084
5.229,00
kom
8606010782091
9.408,00
kom
8606010782060
3.938,00
kom
8606010782077
7.140,00
ISPITIVAČI NAPONA - GLINERICE
Ispitivač napona - glinerica Ø3 x140mm, 200-250VAC Tolerance AC/DC: acc DIN
kom
VDE 0680
Ispitivač napona - glinerica Ø3.5 x190mm, 200-250VAC Tolerance AC/DC: acc DIN
kom
VDE 0680
Ispitivač napona - glinerica, set 2 u 1, glinerica Ø3 x140mm + glinerica Ø3.5
kom
x190mm, 200-250VAC Tolerance AC/DC: acc DIN VDE 0680
VREMENSKI PROGRAMATORI
Digitalni programator vremena, nedeljno i dnevno programiranje (7dana / 24h), 8
tastera, LCD ekran+zaštita od dodira dece, 3000W 16A 220-240V 50Hz
Mehanicki programator vremena, dnevno programiranje, 1 podeok - 15 min, 48
ON/OFF programa, zaštita od dodira dece, 3000W 16A 220-240V
Industrijski digitalni tajmer za ugradnju na sinu, nedeljno i dnevno programiranje
(7dana / 24h), 7 tastera, LCD ekran, 8 ON/OFF programa, 16A 220-240V 50Hz
Industrijski programator vremena, mehanicki za ugradnju na sinu, dnevno
programiranje, 48 ON/OFF programa, 16A 220-240V
MOTALICE SA PVC I GUMENIM KABLOM
Motalica PVC bubanj, sa 4 šuko utičnice, termostatičkim prekidačem, drškom,
zaštitom od dodire dece, 2300W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G1.0/10m
Motalica PVC bubanj, sa 4 šuko utičnice, termostatičkim prekidačem, drškom,
zaštitom od dodire dece, 3000W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G1.5/7.5m
Motalica PVC bubanj, sa 4 šuko utičnice, termostatičkim prekidačem, drškom,
zaštitom od dodire dece, 3000W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G1.5/20m
MOTALICE SA PVC I GUMENIM KABLOM
Motalica sa 4 šuko utičnice sa poklopcima, IP44 zaštita, sa termostatičkim
prekidačem, drškom, zaštitom od dodire dece, 3000W 16A 230V 50Hz H05RR-F
3G1.5/25m
Motalica sa 4 šuko utičnice sa poklopcima, IP44 zaštita, sa termostatičkim
prekidačem, drškom, zaštitom od dodire dece, 3000W 16A 230V 50Hz H05RR-F
3G1.5/50m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010787508
8606010781506
8606010781513
8606010781520
8606010781537
8606010783869
174,00
227,00
309,00
227,00
242,00
404,00
EL76740
Motalica PVC bubanj, sa 4 suko uticnice, termostatickim prekidacem, drskom,
3500W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G2.5/20m
Motalica PVC bubanj, sa 4 šuko utičnice, sa termostatičkim prekidačem, sa drškom,
3500W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G2.5/40m
Motalica PVC bubanj, sa 4 šuko utičnice, termostatičkim prekidačem, drškom,
zaštitom od dodire dece, 3000W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G1.5/25m
Motalica PVC bubanj, sa 4 šuko utičnice, termostatičkim prekidačem, drškom,
zaštitom od dodire dece, 3000W 16A 230V 50Hz H05VV-F 3G1.5/50m
SCART KABLOVI
Scart utikač 21 pin - Scart utikač 21 pin 1m
Scart utikač 21 pin - Scart utikač 21 pin 1.5m
Scart utikač 21 pin - Scart utikač 21 pin 3m
Scart utikač 21 pin - 3 RCA utikač 1.5m
Scart utikač 21 pin - 4 RCA utikač 2m
Scart utikač 21 pin - 2 Scart utikača 21 pin + 3 RCA utikača, 1.5m
SCART ADAPTERI
Konektor Scart utikač 21 pin, 3 RCA utičnice, S-VHS utičnica, prekidač, crni
kom
8606010781469
202,00
EL76741
Konektor Scart utikač 21 pin, 3 RCA utičnice, S-VHS utičnica, prekidač, srebrni
kom
8606010783845
268,00
kom
8606010781476
242,00
kom
8606010783852
436,00
kom
8606010781483
353,00
kom
8606010781490
469,00
EL6910
EL6911
EL6920
EL6921
EL76749
EL76750
EL76751
EL76755
EL76758
EL76765
EL76742
EL76744
EL76745
EL76746
Konektor Scart utikač 21 pin, Scart utičnica 21 pin, 3 RCA utičnice, S-VHS utičnica,
prekidač
Konektorska kutija Scart utikač 21 pin, 2 Scart utičnice, 3 RCA utičnice, S-VHS
utičnica, prekidač, srebrne boje
Konektorska kutija Scart utikač 21 pin, 2 Scart utičnice, 3 RCA utičnice, S-VHS
utičnica, prekidač
Konektorska kutija Scart utikač 21 pin, 3 Scart utičnice, 3 RCA utičnice, S-VHS
utičnica, prekidač
Strana 18 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
HDMI KABLOVI
HDMI kabl HDMI 19 Pina utikač - 19 Pina utikač 1,8m
HDMI utičnica - HDMI utičnica, metalni 19 Pina, okrugli kabl 3m 30AWG, beli
HDMI kabl HDMI utikač - HDMI utikač metalni pozlaceni priključci, kabl 3m
HDMI kabl HDMI utikač - HDMI utikač metalni pozlaceni priključci, kabl 5m
HDMI kabl HDMI utikač - HDMI utikač metalni 19 Pina, pljosnatii kabl 3m 30AWG,
EL909040
crne boje
EL9090
EL90903
EL909013
EL909014
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
kom
kom
kom
8606010785740
8606010787096
8606010787201
8606010787218
468,00
1.313,00
998,00
1.386,00
kom
8606010787225
1.418,00
HDMI kabl HDMI utikač - HDMI utikač metalni 19 Pina, pljosnati kabl 5m 30AWG, crne
EL909041
boje
kom
8606010787232
1.733,00
EL90909
Dvostrani nastavak za HDMI kabl - pozlaceni
STEREO 3.5mm
EL76724 Audio kabl 3.5 stereo utikač - 3.5 stereo utičnica, spiralni 3m
EL76720 Audio kabl 3.5 stereo utikač - 2 RCA utikač 1.5m
EL76721 Audio kabl 3.5 stereo utikač - 2 RCA utikač 3m
EL76722 Audio kabl 3.5 stereo utikač - 2 RCA utikač 5m
EL76723 Audio kabl 3.5 stereo utikač - 2 RCA utikač 10m
Audio kabl 3.5stereo utikač-3.5stereo utikač,pozlaceni metalni prikljucci,mrezasti
EL767241
omotac,3m
Audio kabl 3.5stereo utikač - 3.5stereo utikač, pozlaceni metalni prikljucci, mrezasti
EL767242
omotac, 5m
RCA KABLOVI
EL76705 2 RCA utikač - 2 RCA utičnica 5m
EL76700 2 RCA utikač - 2 RCA utikač 1.5m
EL76701 2 RCA utikač - 2 RCA utikač 3m
EL76702 2 RCA utikač - 2 RCA utikač 5m
EL76703 2 RCA utikač - 2 RCA utikač 10m
EL76710 3 RCA utikač - 3 RCA utikač 1.5m
EL76711 3 RCA utikač - 3 RCA utikač 3m
EL76715 4 RCA utikač - 4 RCA utikač 1.5m
S-VHS
EL76725 S-VHS 4 pina utikač - 2 RCA utikač 1.5m
EL76730 S-VHS 4 pina utikač - S-VHS 4 pina utičnica 5m
AUDIO KONEKTORI
EL76780 Audio konektor 3.5 stereo utikač - 2 RCA utičnice, pak.50 kom
EL76781 Audio konektor 3.5 stereo utikač - 2 RCA utikača, pak. 50 kom
EL76782 Audio konektor RCA utikač - 2 RCA utičnice, pak. 50 komada
EL76783 Audio konektor RCA utikač - 2 RCA utikača, pak. 50 komada
EL76784 Audio konektor RCA utičnica - 2 RCA utičnice, pak. 50 komada
EL76785 Audio konektor RCA utičnica - 2 RCA utikača, pa. 50 kom
EL76786 Audio konektor 2 RCA utičnice - 2 RCA utičnice, pak.50 komada
Audio konektor 2 RCA utičnica + SVHS utičnica - 2 RCA utičnica + SVHS utičnica,
EL76787
pakovanje 50 komada
ANTENSKI KABLOVI
kom
8606010787126
378,00
kom
kom
kom
kom
kom
8606010783913
8606010781407
8606010781414
8606010781421
8606010781438
268,00
107,00
135,00
162,00
202,00
kom
8606010787065
576,00
kom
8606010787072
872,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010781360
8606010781322
8606010781339
8606010781346
8606010781353
8606010781377
8606010781384
8606010781391
162,00
107,00
135,00
161,00
202,00
135,00
161,00
161,00
kom
kom
8606010781445
8606010781452
135,00
187,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010780905
8606010780912
8606010780929
8606010780936
8606010780943
8606010780950
8606010780967
20,00
30,50
20,00
30,50
22,00
30,50
20,00
kom
8606010780974
88,50
EL00131
Antenski koaksijalni kabl 3C2V, utikač antenski ravni 9.5mm-RCA utikač, 1.5m
kom
8606010783876
68,50
EL00111
Antenski koaksijalni kabl 3C2V, antenski utikač ravni 9.5mm - antenski utikač ravni
9.5mm, sa antenskim produzetkom utičnica 9.5mm- utičnica 9.5mm, 1.5m
kom
8606010783883
107,00
kom
8606010783890
161,00
kom
8606010783906
216,00
kom
kom
kom
8606010781063
8606010781070
8606010781087
248,00
322,00
363,00
kom
kom
8606010783784
8606010783791
22,00
22,00
EL00113
EL00115
EL7620
EL7622
EL7624
EL76095
EL76096
Antenski koaksijalni kabl 3C2V, antenski utikač ravni 9.5mm - antenski utikač ravni
9.5mm, sa antenskim produzetkom utičnica 9.5mm - utičnica 9.5mm, 3m
Antenski koaksijalni kabl 3C2V, antenski utikač ravni 9.5mm - antenski utikač ravni
9.5mm, sa antenskim produzetkom utičnica 9.5mm - utičnica 9.5mm, 5m
SPLITERI
Dvostruki spliter EU2242, 1 ulaz 2 izlaza, 5-1000MHz 75Ω
Trostruki spliter EU2243, 1 ulaz 3 izlaza, 5-1000MHz 75Ω
Cetvorostruki spliter EU2244, 1 ulaz 4 izlaza, 5-1000MHz 75Ω
ANTENSKI NASTAVCI
Antenski nastavak 9.5mm utikač - 9.5mm utikač, pakovanje 50 komada
Antenski nastavak 9.5mm utičnica - 9.5mm utičnica, pakovanje 50 komada
Strana 19 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
EL7600
EL7601
EL7604
ANTENSKI KONEKTORI
Antenski konektor ravni, antenski utikač 9.5mm, pakovanje 100 komada
Antenski konektor ravni, antenska utičnica 9.5mm, pakovanje 100 komada
Antenski konektor pod uglom,rasklopiv, antenski utikač 9.5mm, pak. 100 kom
kom
kom
kom
8606010781001
8606010781018
8606010781025
16,80
16,80
16,80
EL7605
Antenski konektor pod uglom, rasklopiv,antenska utičnica 9.5mm,pak. 100 kom
kom
8606010781032
16,80
kom
8606010781049
37,00
kom
8606010781056
31,50
kom
8606010783838
22,00
kom
kom
kom
kom
8606010781094
8606010781117
8606010783814
8606010783821
10,00
15,80
39,00
44,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010781179
8606010785238
8606010781186
8606010785245
8606010781193
8606010781209
8606010781216
8606010781223
8606010781230
8606010781247
8606010781254
8606010781261
8606010783920
8606010785207
8606010782350
8606010781278
8606010781285
8606010781292
8606010785214
8606010785221
8606010784279
8606010784286
8606010781308
8606010782398
8606010781315
8606010784880
6,30
6,30
6,30
6,30
93,00
59,00
72,00
72,00
107,00
155,00
63,00
82,00
90,00
90,00
200,00
61,00
78,00
122,00
175,00
227,00
107,00
107,00
150,00
150,00
519,00
861,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010784323
8606010784293
8606010784309
8606010784330
8606010787263
8606010787249
8606010787256
8606010785733
8606010786693
8606010787157
8606010785146
8606010785153
8606010785160
12,60
78,00
93,00
100,00
126,00
683,00
263,00
357,00
496,00
819,00
105,00
147,00
207,00
Antenski konektor trougaoni, antenski utikač 9.5mm - 2 antenske utičnice 9.5mm,
EL7606
pakovanje 40 komada
Antenski konektor T oblik, antenski utikač 9.5mm - 2 antenske utičnice 9.5mm,
EL7609
pakovanje 50 komada
Antenski konektor ravni, antenski metalni utikač 9.5mm za F prikljucak, pakovanje
EL7615
100 komada
F KONEKTORI
EL7610 F konektor ravni, 6.80mm-za koaks.kabl RG6U, dužina 20mm, pak. 100 kom
EL7611 F konektor ravni, 2 F utičnice za spajanje koaksijalnog kabla, pak. 100 kom
EL75900 F konektor T oblik, 3 F utičnice za spajanje koaksijalnog kabla, pak. 100 kom
EL75901 F konektor krstasti oblik, 4 F utičnice za spajanje koaks.kabla, pak. 100 kom
TELEFONSKI PRIBOR
EL9000 Telefonski mikroutikač 4P/4C
EL90009 Telefonski mikroutikač 6P/2C
EL9001 Telefonski mikroutikač 6P/4C
EL90011 Telefonski mikroutikač 6P/6C
EL9010 Anti-uvrtač kabla telefonske slušalice, utikač 4P/4C-utikač 4P/4C
EL9012 Telefonski nastavak, utičnica 6P/4C - utičnica 6P/4C
EL9013 Telefonski nastavak, utičnica 6P/4C - 2 utičnice 6P/4C
EL9015 Telefonski razvodnik, utikač 6P/4C - 2 utičnice 6P/4C
EL9020 Telefonski razvodnik, utikač 6P/4C - 3 utičnice 6P/4C
EL9022 Telefonski razvodnik, utikač 6P/4C na kablu - 5 utičnica 6P/4C
EL9024 Telefonska nazidna razvodna kutija, utičnica 6P/4C, samolepiva
EL9026 Telefonska nazidna razvodna kutija, 2 utičnice 6P/4C
EL9023 Telefonski utikač starog tipa - 2 utičnice 6P/4C, beli
EL90231 Telefonski utikač starog tipa - 2 utičnice 6P/4C, crni
EL9049 Telefonski produžni kabl 2.5m, utikač 6P/4C - utikač 6P/4C
EL9040 Telefonski kabl ravni sa mikroutikačima 6P/4C, 3m beli
EL9041 Telefonski kabl ravni sa mikroutikačima 6P/4C, 5m beli
EL9042 Telefonski kabl ravni sa mikroutikačima 6P/4C, 10m beli
EL90422 Telefonski kabl ravni sa mikroutikačima 6P/4C, 15m beli
EL90423 Telefonski kabl ravni sa mikroutikačima 6P/4C, 20m beli
EL90435 Telefonski kabl spiralni sa mikroutikačima 4P/4C, 3m beli
EL90436 Telefonski kabl spiralni sa mikroutikačima 4P/4C, 3m crni
EL9044 Telefonski kabl spiralni sa mikroutikačima 4P/4C, 5m beli
EL9045 Telefonski kabl spiralni sa mikroutikačima 4P/4C, 5m crni
EL9050 Krimp klešta plastična za telefonske mikroutikače 4C, 6C
EL90987 Krimp klešta plastična za telefonske i mrežne mikroutikače 4C, 6C i 8C
KOMPJUTERSKI PRIBOR
EL90961 Mrežni mikroutikač 8P/8C
EL90965 Mrežni nastavak, 1 utičnica 8P/8C - 1 utičnica 8P/8C
EL90972 Mrežni nastavak, 1 utičnica 8P/8C - 2 utičnice 8P/8C
EL90984 Mrezna nazidna razvodna kutija, 1 utičnica 8P/8C, samolepiva
EL909305 Kompjuterski nastavak USB AF-PS/2 M
EL90927 Paralelna veza USB prikljucak - utikac DB 25 pin za STAMPAC + kabl 1m
EL90926 Komp. kabl tip 3C "Detelina"-utikac sa uzemljenjem 3x0.75/1.5m Cu, crne boje
EL9095 Mrežni produzni kabl, utikač 8P/8C - utikač 8P/8C 2.4m
EL90925 Kompjuterski VGA kabl, VGA utikač 15 pin - VGA utikač 15 pin, 1.5m
EL909252 Kompjuterski VGA kabl, HDD 15 pina utikac - HDD 15 pina uticnica, crni, 3m
EL00212 UTP patch kabl kat. 5E sa montiranim konektorima i kapicama 1.5m, sivi
EL00214 UTP patch kabl kat. 5E sa montiranim konektorima i kapicama 3m, sivi
EL00215 UTP patch kabl kat. 5E sa montiranim konektorima i kapicama 5m, sivi
Strana 20 od 21
CENOVNIK Elit +
Šifra
EL00216
EL00217
EL00218
EL0025
EL90921
EL90922
EL90910
EL90911
EL90912
EL90913
EL90920
EL90930
EL8098
EL8029
EL80353
Opis robe
21.05.2012.
Jm
Bar kod
RSD / kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010785177
8606010785184
8606010785788
8606010787089
8606010787133
372,00
519,00
640,00
966,00
294,00
USB priključni kabl, USB-A utikač - USB-B utikač, 2m, USB 2.1
USB priključni kabl, USB-A utikač - mini USB 4P utikač, 2m, USB 2.0, Ø 3.5mm
USB priključni kabl, USB-A utikač - mini USB 5P utikač, 2m, USB 2.0, Ø 3.5mm
USB priključni kabl, mini USB 4P utikač - mini USB 4P utikač, 2m, USB 2.0
USB priključni kabl, mini USB 5P utikač - mini USB 5P utikač, 2m, USB 2.0
USB produzni kabl, utikac USB-A - uticnica USB-A, 2m, USB 2.0, Ø 3.5mm
USB HUB sa 4 USB ulaza, 2.0 verzija
LAMPE SA MINI ALATOM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8606010787140
8606010783937
8606010783944
8606010783951
8606010783968
8606010783975
8606010785191
294,00
100,00
168,00
100,00
100,00
147,00
530,00
Mini alat sa 1 LED diodom i 4 vrste alata, sa 3xAG13 baterije
kom
8606010783074
389,00
kom
8606010783395
4.055,00
kom
8606010788185
2.750,00
KOMPJUTERSKI PRIBOR
UTP patch kabl kat. 5E sa montiranim konektorima i kapicama 10m, sivi
UTP patch kabl kat. 5E sa montiranim konektorima i kapicama 15m, sivi
UTP patch kabl kat. 5E sa montiranim konektorima i kapicama 20m, sivi
OPTICKI kabl 3m OD 5.0mm, metalni utikaci , srebrne boje
USB priključni kabl, USB-A utikač - USB-A utikač, 2m, USB 2.0
PUNJIVE RUCNE LAMPE
Punjiva ručna lampa 3810, 230V 50Hz, sa AC/DC adapterom 9V 300mAh i
adapterom za auto 12V, sa halogenom sijalicom PX13.5S 6V 1A, sa olovnim gel
akumulatorom 6V 4Ah, autonomija: 3h
Rucna punjiva lampa sa halogenom sijalicom H3 6V 25W, 230V 50Hz, sa AC/DC
adapterom 9V 300mAh i adapterom za auto 12V, sa olovnim gel akumulatorom 6V
4Ah, zaštita IP44, autonomija sa halogenom sijalicom:30 min
Strana 21 od 21
Download

CENOVNIK Elit +