JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
Broj 06-3984
Sarajevo, 27.06.2013.godine
RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA
RAZRED I1
PREDMET
FIZIKA
KOMISIJA
MATEMATIKA
K5
K3
18
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 10:00
26.08.2013. GOD U 9:00
UČIONICA
DATUM
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
PEDSJEDNIK
MARTINČEVIĆ EMILIJA
MARTINČEVIĆ EMILIJA
MARTINČEVIĆ EMILIJA
ISPITIVAČ
BUKALO ŠEMSO
KRETIJA BRANKA
VARATANOVIĆ JASMINA
ČLAN
BRADARIĆ DAMIR
BUKALO ŠEMSO
KRETIJA BRANKA
UČENICI
BEĆIROVIĆ ERMIN
BEĆIROVIĆ ERMIN
RAHMAN ANIS
ŠORO BELMIN
KOLUBARA MIRZA
ŠORO BELMON
RAZRED I1A
OSNOVE
PREDMET
MATEMATIKA
FIZIKA
ELEKTROTEH
NIKE
UČIONICA
DATUM
KOMISIJA
PEDSJEDNIK
ISPITIVAČ
ČLAN
UČENICI
TEHNIČKA
MEHANIKA
OSNOVE
DRUMSKOG
INFORMATIKA
SAOBRAĆAJA
28
K5
K3
K4
K5
K5
28.08.2013. GOD U
27.08.2013. GOD
26.08.2013. GOD
26.08.2013. GOD
27.08.2013. GOD
27.08.2013. GOD
9:00
U 9:00
U 9:00
U 9:00
U 9:00
U 9:00
BUKALO ŠEMSO
KRUNIĆ ZLATA
ZEKAN MIRSADA
MARTINČEVIĆ
BUKALO
BUKALO
BUKALO
JAGANJAC
EMILIJA
ŠEMSO
ŠEMSO
ŠEMSO
KEMAL
BUKALO
KRETIJA
JAGANJAC
BRADARIĆ
ŠEMSO
BRANKA
BRADARIĆ
DAMIR
ĆEBO ZIJADA
ĆEBO ZIJADA
KEMAL
DAMIR
KRETIJA
BRADARIĆ
MARTINČEVIĆ
BRANKA
DAMIR
EMILIJA
HALILOVIĆ
LONČARIĆ
LONČARIĆ
HAMZIĆ
HAMZIĆ
TRNKA
ADELISA
SULJO
SULJO
HAMZA
HAMZA
DŽENITA
LJATIFOVIĆ ELMA
LJATIFOVIĆ
TRNKA
ELMA
DŽENITA
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED I2
TEHNOLOGIJA
PREDMET
MATEMATIKA
TEHNIČKA MEHANIKA
MATERIJALA I ROBA
FIZIKA
U TRANSPORTU
18
UČIONICA
26.08.2013. GOD U 9:00
DATUM
KOMISIJA
PEDSJEDNIK
ISPITIVAČ
ČLAN
MARTINČEVIĆ EMILIJA
VARATANOVIĆ
JASMINA
BRADARIĆ DAMIR
K3
28
K5
26.08.2013. GOD U 9:00
28.08.2013. GOD U 9:00
27.08.2013. GOD U 9:00
VARATANOVIĆ
VARATANOVIĆ
JASMINA
JASMINA
ĆEBO ZIJADA
ZERKAN MIRSADA
BUKALO ŠEMSO
KRETIJA BRANKA
KRUNIĆ ZLATA
MARTINČEVIĆ EMILIJA
VARATANOVIĆ JASMINA
ĆATO MAHIR
BUIBLIN NERMIN
UČENICI
HANJALIĆ KENAN
VATREŠ ALEM
SMAJOVIĆ BELMIN
HANJALIĆ KENAN
BAJREKTAREVIĆ
JUSIĆ NAMIK
BELMIN
SMAJOVIĆ BELMIN
JUSIĆ NAMIK
HASANBEGOVIĆ
SAMINA
RAZRED I 3
PREDMET
HISTORIJA
11
TEHNIČKO CRTANJE
27
26.08.2013. GOD U 11:00
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 11:00
PEDSJEDNIK
BIHORAC JUSUF
BIHORAC JUSUF
BIHORAC JUSUF
ISPITIVAČ
MRNĐIĆ AZRA
DŽAKMIĆ VAHIDIN
HAMZABEGOVIĆ MIRZA
ČLAN
BEGIĆ SEJO
MRNĐIĆ AZRA
MRNĐIĆ AZRA
BEGOVIĆ AZUR
ČOPRA EDIS
IBRAHIMOVIĆ SAMIR
IBRAHIMOVIĆ SAMIR
KATANA AMIR
NUHIĆ OMAR
DATUM
KOMISIJA
MATEMATIKA
12
UČIONICA
UČENICI
KATANA AMIR
NUHIĆ OMAR
RAZRED I4
PREDMET
MATEMATIKA
11
UČIONICA
KOMISIJA
MATERIJALI
27
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 11:00
PEDSJEDNIK
MRNĐIĆ AZRA
MRNĐIĆ AZRA
ISPITIVAČ
DŽAKMIĆ VAHIDIN
BIHORAC JUSUF
ČLAN
BIHORAC JUSUF
BEGIĆ SEJO
DATUM
UČENICI
MAŠINSKI
DELALIĆ NEZIR
ŠUMAN IRHAD
ŠUMAN IRHAD
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED I5
PREDMET
SAOBRAĆAJA
12
UČIONICA
ENGLESKI JEZIK
17
26.08.2013. GOD U 11:00
27.08.2013. GOD U 10:00
27.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
MUZAFEROVIĆ SEDINA
MUZAFEROVIĆ SEDINA
MUZAFEROVIĆ SEDINA
ISPITIVAČ
MRNĐIĆ AZRA
JAGANJAC KEMAL
FILIPOVIĆ SELMA
ČLAN
BEGIĆ SEJO
KRUNIĆ ZLATA
MRNĐIĆ AZRA
DATUM
KOMISIJA
OSNOVE DRUMSKOG
HISTORIJA
CERO SEMIR
UČENICI
HADROVIĆ DŽENAN
KRŠO ADMIR
OMERBEGOVIĆ DŽENAN
OMERBEGOVIĆ DŽENAN
RAZRED I 6
PREDMET
MATEMATIKA
UČIONICA
SAOBRAĆAJA
17
FIZIKA
K5
28.08.2013. GOD U 9:00
27.08.2013. GOD U 10:00
27.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
BUKALO ŠEMSO
KRUNIĆ ZLATA
KRUNIĆ ZLATA
ISPITIVAČ
KRUNIĆ ZLATA
JAGANJAC KEMAL
BUKALO ŠEMSO
ČLAN
ZEKAN MIRSADA
MUZAFEROVIĆ SEDINA
MUZAFEROVIĆ SEDINA
DATUM
KOMISIJA
28
OSNOVE DRUMSKOG
BUBLIN ARMIN
DURAKOVIĆ MUHAMED
HODŽIĆ ALMIR
UČENICI
MAMIŠEVIĆ HARIS
MEMIŠEVIĆ EMIR
RADAČA ARMIN
BUBLIN ARMIN
HODŽIĆ ALMIR
MEMIŠEVIĆ EMIR
VIDRAK TARIK
RADAČA ARMIN
ŠEHIĆ SEMIR
VIDRAK TARIK
VRETO ERMIN
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED I 7
PREDMET
HISTORIJA
12
UČIONICA
18
18
26.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
ISPITIVAČ
MRNĐIĆ AZRA
ČLAN
DŽINOVIĆ MERSID
ASANI AMAR
UČENICI
VARATANOVIĆ
TEHNIČKA MEHANIKA
ELEKTROTEHNIKE
26.08.2013. GOD U 11:00
DATUM
KOMISIJA
OSNOVE
MATEMATIKA
12
26.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 11:00
VARATANOVIĆ
BEGIĆ SEJO
JASMINA
BEGIĆ SEJO
HAMZABEGOVIĆ MIRZA
KRETIJA BRANKA
KRETIJA BRANKA
MRNĐIĆ AZRA
ASANI AMAR
MILIĆ MAHIR
MILIĆ MAHIR
JASMINA
RAZRED II1
PREDMET
MATEMATIKA
18
UČIONICA
27.08.2013. GOD U 9:00
KOMISIJA
DATUM
PEDSJEDNIK
KRETIJA BRANKA
ISPITIVAČ
VARATANOVIĆ JASMINA
ČLAN
BEGIĆ SEJO
UČENICI
HODŽIĆ EDIB
LUŠIJA BELMIN
RAZRED II1A
TEHNOLOGIJA
PREDMET
MATEMATIKA
HISTORIJA
POŠTANSKOG
OSNOVE
BOSANSKI JEZIK
SAOBRAĆAJA
18
UČIONICA
DATUM
KOMISIJA
PEDSJEDNIK
ISPITIVAČ
ČLAN
27.08.2013. GOD U 9:00
DŽINOVIĆ MERSID
VARATANOVIĆ
JASMINA
KRETIJA BRANKA
POIŠTANSKOG
SAOBRAĆAJA
12
18
12
12
26.08.2013. GOD U
27.08.2013. GOD U
26.08.2013. GOD U
26.08.2013. GOD U
11:00
9:00
11:00
11:00
DŽINOVIĆ MERSID
MRNĐIĆ AZRA
MUZAFEROVIĆ
SEDINA
DŽINOVIĆ MERSID
MARTINČEVIĆ
EMILIJA
KRETIJA BRANKA
DŽINOVIĆ MERSID
ŠOŠE ALMA
MARTINČEVIĆ
EMILIJA
DŽINOVIĆ MERSID
MARTINČEVIĆ
EMILIJA
ŠOŠE ALMA
KURDIJA ADNA
UČENICI
MEHIĆ BAJRO
RAPKIĆ EMINA
SMAJIĆ HAMDIJA
KURTOVIĆ ELDAR
SMAJIĆ HAMDIJA
KURTOVIĆ ELDAR
MEHIĆ BAJRO
MEMIĆ MAGDALENA
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
RAPKIĆ EMINA
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED II2
TEHNIČKA MEHANIKA
PREDMET
12
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 11:00
PEDSJEDNIK
ŠOŠE ALMA
ŠOŠE ALMA
ISPITIVAČ
ĆEBO ZIJADA
HAMZABEGOVIĆ MIRZA
ČLAN
HAMZABEGOVIĆ MIRZA
BEGIĆ SEJO
AGIĆ AMAR
AGIĆ AMAR
HEROVIĆ NEJRA
HEROVIĆ NEJRA
DATUM
KOMISIJA
MAŠINSKI ELEMENTI
30
UČIONICA
UČENICI
RAZRED II3
EKONOMIKA I
PREDMET
MATEMATIKA
MOTORI SUS
ORGANIZACIJA
POSLOVANJA
11
UČIONICA
K6
27.08.2013. GOD U 9:00
27.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
MUJEZINOVIĆ NERMINA
MUJEZINOVIĆ NERMINA
MUJEZINOVIĆ NERMINA
ISPITIVAČ
DŽAKMIĆ VAHIDIN
STRIKA JASMINA
ZAMETICA MAIDA
ČLAN
HUKOVIĆ AMIR
ZAMETICA MAIDA
STRIKA JASMINA
DATUM
KOMISIJA
K6
26.08.2013. GOD U 9:00
ĐOZO EDIN
UČENICI
MUJAK MIRZA
MUJAK MIRZA
OMERAGIĆ SANIN
PEHRATOVIĆ IZET
OMERAGIĆ SANIN
PEHRATOVIĆ IZET
RAZRED II4
PREDMET
TEHNOLOGIJA
OBRADE
27
ZANIMANJA
ENGLESKI JEZIK
27
27
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 12:00
26.08.2013. GOD U 12:00
PEDSJEDNIK
DŽAKMIĆ VAHIDIN
NIKŠIĆ ŠUĆRO
DŽAKMIĆ VAHIDIN
DŽAKMIĆ VAHIDIN
ISPITIVAČ
BIHORAC JUSUF
DŽAKMIĆ VAHIDIN
BIHORAC JUSUF
AVDIĆ NEĐMA
ČLAN
AVDIĆ NEĐMA
HUKOVIĆ AMIR
FILIPOVIĆ SELMA
FILIPOVIĆ SELMA
DATUM
11
TEHNOLOGIJA
26.08.2013. GOD U 12:00
UČIONICA
KOMISIJA
MATEMATIKA
KURTIĆ SAMIR
PRAŠOVIĆ BELMIN
UČENICI
ČOKO VEJSIJA
ZIMIĆ ARMIN
ZIMIĆ ARMIN
DUGALIJA AMEL
KURTIĆ SAMIR
PRAŠOVIĆ BELMIN
MUHOVIĆ SEMIR
MUHOVIĆ SEMIR
SULJIĆ AMAR
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED II5
PREDMET
MAŠINSKI ELEMENTI
12
UČIONICA
DATUM
KOMISIJA
PEDSJEDNIK
ISPITIVAČ
ČLAN
UČENICI
METEMATIKA
19
BEZBJED.DRUM.
SAOBRAĆAJA
K2
26.08.2013. GOD U 11:00
26.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 13:00
HUKOVIĆ AMIR
HUKOVIĆ AMIR
HUKOVIĆ AMIR
DŽAKMIĆ MVAHIDIN
HODŽIĆ AMIR
ŠOŠE ALMA
HODŽIĆ AMIR
ZAMETICA MAIDA
AJKUNIĆ ARMIN
BIČO BELMIN
BIČO BELMIN
HAMZABEGOVIĆ
MIRZA
IBIŠEVIĆ MUHAMED
RAZRED II6
PREDMET
MATEMATIKA
11
UČIONICA
KOMISIJA
PRETOVARNE MAŠINE
K2
MAŠINSKI ELEMENTI
K6
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 13:00
27.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
NIKŠIĆ ŠUĆRO
NIKŠIĆ ŠUĆRO
NIKŠIĆ ŠUĆRO
ISPITIVAČ
DŽAKMIĆ VAHIDIN
HUKOVIĆ AMIR
MUJEZINOVIĆ NERMINA
ČLAN
HUKOVIĆ AMIR
HODŽIĆ AMIR
ZAMETICA MAIDA
BRONJA SAMIR
BRONJA SAMIR
FAKO MAHIR
BULBUL FIKRET
BULBUL FIKRET
GUJIĆ EMIR
ČEKRLIJA ADNAN
ĆERANIĆ DENIS
MUHOVIĆ ELDIN
KOKOROVIĆ MATEO
FAKO MAHIR
MUSLIĆ ADIS
GUJIĆ EMIR
SALIHOVIĆ NEZIR
KOKOROVIĆ MATEO
VASIĆ ROBERT
MAHOVIĆ ELDIN
DATUM
UČENICI
GRAĐEVINSKE I
SALIHOVIĆ NEZIR
VASIĆ ROBERT
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED II7
PREDMET
OSNOVI ELEKTROTEHNIKE
11
UČIONICA
11
28
26.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 9:00
28.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
ZEKAN MIRSADA
ZEKAN MIRSADA
ZEKAN MIRSADA
ISPITIVAČ
DULIĆ DELILA
DŽAKMIĆ VAHIDIN
BEGIĆ SEJO
ČLAN
DŽAKMIĆ VAHIDIN
HUKOVIĆ AMIR
VARATANOVIĆ JASMINA
BAŠIĆ HADIS
KERLA DAMIR
PIRIĆ AMAR
RAŠEVIĆ ZLATAN
BEŠIĆ SANEL
SAJNICA ADEMIR
RIZVANOVIĆ NEDŽAD
DATUM
KOMISIJA
ELEKTRIČNA MJERENJA
MATEMATIKA
UČENICI
RIZVANOVIĆ NEDŽAD
RAZRED II8
PREDMET
MATEMATIKA
11
UČIONICA
KOMISIJA
K6
MAŠINSKI ELEMENTI
K6
BOSANSKI JEZIK
11
26.08.2013. GOD U 9:00
28.08.2013. GOD U 9:00
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
LIVNJAK MURIS
LIVNJAK MURIS
LIVNJAK MURIS
LIVNJAK MURIS
ISPITIVAČ
DŽAKMIĆ VAHIDIN
STRIKA JASMINA
DATUM
UČENICI
MOTORI SUS
ČLAN
MUJEZINOVIĆ
MUJEZINOVIĆ
NERMINA
ŠOŠE ALMA
KARDOVIĆ FERID
STRIKA JASMINA
DŽAKMIĆ VAHIDIN
ASLANI ADMIR
ASLANI ADMIR
DŽAFEROVIĆ KERIM
MEDIĆ EMIN
REDŽEPI ADI
DŽAFEROVIĆ KERIM
MERĐANOVIĆ DINO
SUBAŠIĆ ENIS
MEDIĆ EMIN
NERMINA
MERĐANOVIĆ DINO
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED III1
PLANIRANJE
PREDMET
BOSANSKI JEZIK
TELEKOMUNIKACIJSKIH
TEHNIKA KOMUNIKACIJA
MREŽA
29
UČIONICA
10
27.08.2013. GOD U 9:00
27.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
BUČAN ELDIN
MAŠIĆ HANA
MAŠIĆ HANA
ISPITIVAČ
MAŠIĆ HANA
KRTIJA BRANKA
KRETIJA BRANKA
ČLAN
SMAILOVIĆ FADILA
DULIĆ DELILA
DULIĆ DELILA
AGANOVIĆ DŽENAN
AGANOVIĆ DŽENAN
MEHANOVIĆ ADNAN
DATUM
KOMISIJA
10
26.08.2013. GOD U 9:00
MEHANOVIĆ ADNAN
UČENICI
ZUKIĆ NIHAD
MILAVICA NUSMIR
VATREŠ ALMER
ZUKIĆ NIHAD
RAZRED III2
PREDMET
BEZBJEDNOST DRUMSKOG
SAOBRAĆAJA
28
UČIONICA
BOSANSKI JEZIK
K6
29
26.08.2013. GOD U 9:00
28.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
BUČAN ELDIN
BUČAN ELDIN
BUČAN ELDIN
ISPITIVAČ
HODŽIĆ AMIR
STRIKA JASMINA
MAŠIĆ HANA
HUKOVIĆ AMIR
SMAILOVIĆ FADILA
BEBA RIJAD
ĆATO FARUK
DATUM
KOMISIJA
MOTORI SUS
ČLAN
UČENICI
BEBA RIJAD
RAZRED IV1
PREDMET
UPRAVLJANJE KVALITETOM USLUGA
BOSANSKI JEZIK
27.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
SMAILOVIĆ FADILA
SMAILOVIĆ FADILA
ISPITIVAČ
MARTINČEVIĆ EMILIJA
MAŠIĆ HANA
ČLAN
DULIĆ DELILA
BUČAN ELDIN
NEVALJALOVIĆ NAMIK
NEVALJALOVIĆ NAMIK
29
UČIONICA
KOMISIJA
DATUM
UČENICI
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED IV2
PREDMET
AUTOBAZE I AUTOSTANICE
K6
UČIONICA
29
28.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
STRIKA JASMINA
STRIKA JASMINA
ISPITIVAČ
HUKOVIĆ AMIR
MAŠIĆ HANA
ČLAN
LIVNJAK MURIS
BUČAN ELDIN
AVDIĆ ARMIN
AVDIĆ ARMIN
DATUM
KOMISIJA
BOSANSKI JEZIK
UČENICI
RAZRED III1A
PREDMET
BOSANSKI JEZIK
28
UČIONICA
KOMISIJA
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
K6
29
27.08.2013. GOD U 9:00
28.08.2013. GOD U 9:00
26.08.2013. GOD U 11:00
PEDSJEDNIK
FILIPOVIĆ SELMA
FILIPOVIĆ SELMA
FILIPOVIĆ SELMA
ISPITIVAČ
MAŠIĆ HANA
DŽAKMIĆ VAHIDIN
KRETIJA BRANKA
ČLAN
TELALBAŠIĆ ALMA
TELALBAŠIĆ ALMA
TELALBAŠIĆ ALMA
ČAKAR ELDIN
ČAKAR ELDIN
HAJDARPAŠIĆ EMIR
HALILOVIĆ ĐEVADA
HAJDARPAŠIĆ EMIR
ŽUGA ARMIN
MUJEZINOVIĆ ANIDA
MUJEZINOVIĆ ANIDA
MUJIĆ ADIS
ORUČEVIĆ SANJIN
MUSIĆ NERMIN
ŠEČIĆ AJLA
ORUČEVIĆ SANJIN
TURKOVIĆ MELIDA
DATUM
UČENICI
MATEMATIKA
ŠEČIĆ AJLA
TURKOVIĆ MELIDA
ŽUGA ARMIN
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
RAZRED III2A
PREDMET
BOSANSKI JEZIK
28
UČIONICA
KOMISIJA
K6
27.08.2013. GOD U 9:00
28.08.2013. GOD U 9:00
PEDSJEDNIK
TELALBAŠIĆ ALMA
TELALBAŠIĆ ALMA
ISPITIVAČ
MAŠIĆ HANA
DŽAKMIĆ VAHIDIN
ČLAN
FILIPOVIĆ SELMA
FILIPOVIĆ SELMA
BALAŠ MUHIDIN
BALAŠ MUHIDIN
HASIĆ AMIR
KUSTURICA RIJAD
KUSTURICA RIJAD
MANDA SENAID
MANDA SENAID
TRUMIĆ NERMIN
TRUMIĆ NERMIN
TURKOVIĆ ILDERINA
DATUM
UČENICI
MATEMATIKA
Direktorica
Šahbegović Mirsada,dipl.ecc
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
Download

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Velešići 2 Sarajevo