UČENICI KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA UPIS NA IB DIPLOMA PROGRAM 2013-2015:
1. Lejla Dedović
2. Hena Dţemić
3. Alem Bekan
4. Mirza Hodović
5. Sara Ristić
6. Damir Polić
7. Lejla Pešto
8. Esma Kurbegović
9. Faris Šahić
10. Medina Hadţić
11. Adna Šuvalija
12. Zerina Alispahić
13. Sarah Sofić
14. Arabela Šarkić
15. Hana Hadţibajrić
16. Valery Scheuerpflug
17. Amar Muhić
18. Lejla-Nur Smajović
19. Ines Softić
20. Sema Čorbo
21. Jelena Petrović
22. Ena Beširević
23. Anes Torlaković
24. Vanja Piljak
25. Belma Muftić
26. Nataša Lovrinović
27. Andrej Grupkovic
28. Adni Challenger
29. Din Hodţić
30. Leyla Hasanbegović
31. Ena Smajić
32. Selma Halilbegović
33. Demir Hodţić
34. Hana Kulenović
35. Sara Ibrović
36. Sabina Salihović
37. Una Omeragić
38. Una Kaljić
39. Ema Stanić
40. Hilma MeĎedović
41. Ena Salman
42. Adi Korić
43. Sarah Šerbić
44. Din Ašimi
45. Hafiz Onn
46. Tiffany Očko
47. Nihad Ţunić
48. Irhad Fejzić
49. Denis Badurina
UČENICI KOJI NISU ISPUNILI USLOVE ZA UPIS NA IB DIPLOMA PROGRAM:
1. Tarik Terzić, nije ispunio minimum kriterija iz bosanskog, engleskog i matematike
2. Haris Pašić, nije ispunio minimum kriterija iz engleskog, matematike i intervjua
3. Haris Čaušević, nije ispunio minimum kriterija iz engleskog, matematike i intervjua
4. Faris Hačimić, nije ispunio minimum kriterija iz engleskog i matematike.
5. Ammar Đugum, nije ispunio minimum kriterija iz matematike (učenik odustao od Diploma
Programa i prije prijemnih ispita i odlučio da nastavi obrazovanje na nacionalnom programu)
Note: Učenici koji nisu ispunili uslove da se upišu na IB DP, imaju pravo na uvid u svoje radove iz
prijemnih ispita tako što će se obratiti IB DP Koordinatoru.
Ukoliko niste našli svoje ni na jednom spisku, molimo vas da hitno kontaktirate IB DP
Koordinatora.
Download

spisak ucenika koji su zadovoljili uslove za prijem u IB DP.pdf