KARNE GÖSTERGELERİ VE
HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
MALİ KRİTERLER
Derya TUNÇ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı
Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
2
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde sunulan sağlık
hizmetleri karşılığında elde edilen
gelirlerin, hizmet sunumu için katlanılan
toplam
giderlerin
asgari
oranda
karşılanması.
Hesaplama İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen
Tahakkuk Geliri Tutarı (A)
Toplam Gider Tutarı (B)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
3
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
TOPLAM
TAHAKKUK
GELİRİ
60 ALACAK BAKİYESİ-61
BORÇ BAKİYESİ-602
ALACAK BAKİYESİ
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TOPLAM GİDER
(150, 253, 254, 255, 256, 260, TÜM ÖDEME EMRİ
267, 681, 689, 740, 750, 770 FİŞLERİ DAHİL
BORÇ ) - (740.09, 770.11,
770.99.07.01 BORÇ)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
KED = 1,2
(Hastaneler için)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
KED = 1,5
(ADSM ve ADSH’ ler için)
4
Gösterge Puanı (GP)
150 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Hastaneler İçin
5
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ KED
GP
KED x 0,98 ≤ STD < KED
0,9 x k x GP
KED x 0,96 ≤ STD < KED x 0,98
0,8 x k x GP
KED x 0,94 ≤ STD < KED x 0,96
0,7 x k x GP
KED x 0,92 ≤ STD < KED x 0,94
0,6 x k x GP
KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,92
0,5 x k x GP
KED x 0,88 ≤ STD < KED x 0,90
0,4 x k x GP
STD < KED x 0,88
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
ADSM ve ADSH’ler için
6
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ KED
GP
KED x 0,95 ≤ STD < KED
0,9 x k x GP
KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,95
0,8 x k x GP
KED x 0,80 ≤ STD < KED x 0,90
0,7 x k x GP
KED x 0,70 ≤ STD < KED x 0,80
0,6 x k x GP
STD < KED x 0,70
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
7
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde sunulan sağlık
hizmetleri karşılığında elde edilen net
hizmet tahakkuk tutarı ile kurum
borçlarının
ödenebilme
gücünün
değerlendirilmesi.
Hesaplama İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Banka Mevcudu (A)
Toplam Borçlar (B)
Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
NET BORÇ
ORTALAMA
HIZMET
TAHAKKUK
GELIRI
8
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
(-1) * [102 BORÇ BAKİYESİ- KESİN MİZAN VE
(32,36,103,336 ALACAK
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
BAKİYESİTÜM FİŞLER DAHİL
336.04,336.05,336.17 ALACAK
BAKİYESİ)]
(60 ALACAK BAKİYESİ-61
BORÇ BAKİYESİ-602
ALACAK BAKİYESİ)/AY
SAYISI
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
9
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
( (A-B) *(-1) ) / C
Gösterge Puanı (GP)
0,5 ve altı
Puan Katsayısı (k)
200 puan
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
10
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≥ 2,5
0
2 ≤ STD < 2,5
0,3 x k x GP
1,5 ≤ STD < 2
0,5 x k x GP
1 ≤ STD < 1,5
0,7 x k x GP
0,5 ≤ STD < 1
0,9 x k x GP
STD < 0,5
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter Mali
Sağlık tesislerinde yılı onaylı bütçe
Amaç
gerçekleşme oranını ölçmek.
Hesaplamaya konu olan dönemde;
TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak
Hesaplama olan veriler
İçin Gerekli İlgili Dönem Geliri (A)
Veriler
İlgili Dönem Gelir Bütçesi (B)
·(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir
11
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
12
HESAP KODU
DÖNEM
GELİRİ
60,64,67 ALACAK
BAKİYESİ - 61 BORÇ
BAKİYESİ
DÖNEM
GELİR
BÜTÇESİ
(GELİR BÜTÇESİ / 12)
* İLGİLİ DÖNEM AY
SAYISI
FİŞ TÜRÜ
KESİN MİZAN VE
KAPANIŞ FİŞİ
HARİÇ
TÜM FİŞLER DAHİL
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
13
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme
Oranı = A / B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi
Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir
Değer: %100
Gösterge Puanı (GP)
70 puan
Puan Katsayısı (k)
k = STD / KED
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
14
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD < %85
0*
%85 ≤ STD < %90
GP x 0,5 x k
%90 ≤ STD < %95
GP x 0,7 x k
%95 ≤ STD < %100
GP x 0,9 x k
STD ≥ %100
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde gider gerçekleşmesi yılı onaylı
bütçesi çerçevesinde kalmak.
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
Hesaplamaya konu olan dönemde;
TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler
İlgili Dönem Gideri (A)
İlgili Dönem Gider Bütçesi (B)
(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir.
15
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
16
HESAP KODU
DÖNEM
GİDERİ
İLGİLİ DÖNEM İÇİN M1
RAPORUNDAKİ GİDER
GERÇEKLEŞMESİDİR
DÖNEM
GİDER
BÜTÇESİ
(GİDER BÜTÇESİ / 12) *
İLGİLİ DÖNEM AY
SAYISI
FİŞ TÜRÜ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
17
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme
Oranı= (A / B) x 100 / 85
(Hastane)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul
Edilebilir Değer: ADSM için %70,
diğer sağlık tesisleri için: %85’ dir
Gösterge Puanı (GP)
80 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
18
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ %100
GP
%100 < STD ≤ %102
GP x 0,80 x k
%102 < STD ≤ %104
GP x 0,60 x k
%104 < STD ≤ %106
GP x 0,40 x k
%106 < STD ≤ %108
GP x 0,20 x k
STD > %108
0*
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-05 Borçluluk Süresi
Ana Kriter Mali
Amaç
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
19
Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin
artırılması ve borç ödeme süresinin asgari
seviyede tutulması.
Hesaplamaya konu olan dönemde;
Dönem sonu tarihi (A)
Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul
tarihi (B)
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
20
HESAP KODU
DÖNEM SONU
TARİHİ
320.11, 320.12
ÖDENMEYEN EN
ESKİ BORCUN
MUAYENE KABUL
TARİHİ
320.11, 320.12
FİŞ TÜRÜ
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-05 Borçluluk Süresi
21
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A-B (gün)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
120 gün ve altı
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
22
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD > 150 gün
0
140 < STD ≤ 150 gün
(50 x GP x k) /100
130 < STD ≤ 140 gün
(70 x GP x k) /100
120 < STD ≤ 130 gün
(90 x GP x k) /100
STD ≤ 120gün
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü
hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe
kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme
emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü
içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak.
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
23
TDMS ve MKYS programından 3'er aylık
dönemlerde alınan mali veriler.
· (KVG) Kritik verimlilik göstergesi
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
Fiş tarihi
HESAP KODU
320.11, 320.12
FİŞ TÜRÜ
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM
FİŞİ
320.11, 320.12
Ödenmeyen en eski
borcun muayene kabul
tarihi
24
ÖDEME EMRİ,
MUHASEBE İŞLEM
FİŞİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
STD (iş günü)
Kabul Edilebilir Değer (KED)
10 iş günü
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
25
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MKYS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ 10 iş günü
GP
10 < STD ≤12 iş günü
GP x k x 0,6
12 < STD ≤15 iş günü
GP x k x 0,3
STD > 15 iş günü
0*
Muayene kabulü yapılmış mal ve hizmet alımlarına ait ödeme
emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilerek
kayıtlara alınma süresi
26
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-07 Mevcut Stok Tutarı /
Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
27
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden
kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak
üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla
çalışılmasını sağlamak
Hesaplama
İçin Gerekli
Veriler
TDMS ve MKYS programından 3'er aylık
dönemlerde alınan mali veriler.
Bu işlem ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için
uygulanır.
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-07 Mevcut Stok Tutarı /
Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
28
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
STD
Kabul Edilebilir Değer (KED)
60 gün
Gösterge Puanı (GP)
100 puan
Puan Katsayısı (k)
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MKYS
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
Sağlık Tesisi Puanı
STD ≤ 60 gün
GP
60 < STD ≤ 70 gün
(0,8 x k ) x GP
70 < STD ≤ 80 gün
(0,6x k) x GP
80 < STD ≤ 90 gün
(0,4 x k) x GP
• Sağlık Tesisinde azami stok miktarlarını aşmayacak
şekilde stok bulundurma süresine verilen puan.
29
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet
Ana Kriter Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde
oluşturmak.
maliyet
farkındalığı
İlgili dönem içerisinde;
Hesaplama Toplam sağlık hizmeti gideri (A)
İçin Gerekli Yatan hasta sayısı (B)
Veriler
· Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için
hesaplanmaz.
30
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
150, 253, 254, 255, 256, 260, 267,
681, 689, 740, 750, 770 BORÇ 740.09, 770.11,770.99.07.01 BORÇ
ÖDEME EMRİ
LABORATUVAR
MALİYET
150.03.04,740.06.11 BORÇ
ÖDEME EMRİ
TIBBİ MALZEME
GİDERİ
150.03.02,150.03.03 BORÇ
ÖDEME EMRİ
İLAÇ MALİYET
150.03.01 BORÇ
ÖDEME EMRİ
TOPLAM SAĞLIK
HİZMETİ GİDERİ
YATAN HASTA
SAYISI
31
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet
rolünün yatan hasta başı maliyet
ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
Puan Katsayısı (k)
32
20 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / TSİM / Hastane Bilgi
Sistemleri ve Kurum İstatistik
programları
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
33
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 1,1
(GP) / 3
0,9 < k ≤ 1,1
(2 x GP) / 3
k ≤ 0,9
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde maliyet farkındalığı
oluşturmak.
İlgili dönem içerisinde;
Hesaplama İçin
Toplam sağlık hizmeti gideri (A)
Gerekli Veriler
Ayaktan hasta sayısı (B)
34
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
Toplam sağlık
hizmeti gideri
HESAP KODU
150, 253, 254, 255, 256,
260, 267, 681, 689, 740,
750, 770 BORÇ-740.09,
770.11, 770.99.07.01
BORÇ
FİŞ TÜRÜ
ÖDEME EMRİ
Yatan hasta sayısı
35
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet
rolünün
ayaktan
hasta
başı
maliyet ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
Puan Katsayısı (k)
36
20 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / TSİM / Hastane Bilgi
Sistemleri ve Kurum İstatistik
programları
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
37
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 1,1
(GP) / 4
0,9 < k ≤ 1,1
(3 x GP) / 4
k ≤ 0,9
GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde ilaç giderlerinin yatan
hasta
maliyeti
üzerine
değerlendirilmesi.
İlgili dönem içerisinde;
Toplam ilaç gideri (A)
Hesaplama İçin Yatan hasta sayısı (B)
Gerekli Veriler
· Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için
hesaplanmaz.
38
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
Yatan Hasta
Sayısı
İlaçMaliyet
39
150.03.01 BORÇ
ÖDEME EMRİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet
rolünün yatan hasta başına ilaç
maliyeti ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
Puan Katsayısı (k)
40
20 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / TSİM / Hastane Bilgi
Sistemleri ve Kurum İstatistik
programları
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
41
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 1,1
0
1< k ≤ 1,1
(GP) / 4
0,9 < k ≤1
(3 x GP) / 4
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme Maliyeti
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde ilaç giderlerinin yatan
hasta
maliyeti
üzerine
değerlendirilmesi.
İlgili dönem içerisinde;
Kullanılan Tıbbi Malzeme gideri (A)
Hesaplama İçin Yatan hasta sayısı (B)
Gerekli Veriler
· Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için
hesaplanmaz.
42
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
Yatan Hasta
Sayısı
Tıbbi Malzeme
Gideri
43
150.03.02, 150.03.03
BORÇ
ÖDEME EMRİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme Maliyeti
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet
rolünün yatan hasta başına tıbbi
malzeme maliyeti ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
Puan Katsayısı (k)
44
20 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / TSİM / Hastane Bilgi
Sistemleri ve Kurum İstatistik
programları
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
45
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 1,1
0
1< k ≤ 1,1
(GP) / 4
0,9 < k ≤1
(3 x GP) / 4
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti
Ana Kriter
Mali
Amaç
Sağlık tesislerinde ayaktan hastalara
kullanılan laboratuvar hizmet ve malzeme
maliyetlerinin değerlendirilmesi.
İlgili dönem içerisinde;
Toplam laboratuvar gideri (A)
Hesaplama İçin Toplam ayaktan hasta sayısı (B)
Gerekli Veriler
Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için
hesaplanmaz.
46
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
Ayaktan
hasta sayısı
Laboratuvar
Maliyet
47
150.03.04, 740.06.11 BORÇ
ÖDEME EMRİ
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet
rolünün ayaktan hasta başına
laboratuvar maliyeti ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
Puan Katsayısı (k)
48
20 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / TSİM / Hastane Bilgi
Sistemleri ve Kurum İstatistik
programları
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
49
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 1,1
0
1< k ≤ 1,1
(GP) / 4
0,9 < k ≤ 1
(3 x GP) / 4
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı
Diğer Tahakkuk
Ana Kriter
Amaç
Mali
Global Bütçe (SGK) Dışı Diğer
Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm,
Gerçek Kişi Vb.) artırılmasını ve
tahsilatının takibini teşvik etmek.
İlgili dönemde;
Hesaplama İçin
Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat (A)
Gerekli Veriler
Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (B)
50
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
TDMS VERİLER
KRİTER ADI
Global Bütçe Dışı
Diğer Tahsilat
Global Bütçe Dışı
Diğer Tahakkuk
51
HESAP KODU
FİŞ TÜRÜ
120 ALACAK(659.04,659.05,659.06)BORÇ120.05 ALACAK
Muhasebe işlem fişi
120 BORÇ(659.04,659.05,659.06)ALACAK120.05BORÇ
Muhasebe işlem fişi
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı
Diğer Tahakkuk
Sağlık Tesisi Değeri (STD)
A/B
Kabul Edilebilir Değer (KED)
Sağlık tesisinin bulunduğu rolün
ortalaması
Gösterge Puanı (GP)
52
Puan Katsayısı (k)
100 puan
k = KED/STD
Veri Kaynağı
TDMS / MEDULA
Verinin Ait Olduğu Dönem
Üçer aylık dönemlerde izlenir
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
PUAN HESAPLAMA
53
Puan Katsayısı (k)
Sağlık Tesisi Puanı
k > 0,85
GP
0,60 ≤ k ≤ 0,85
(GP) / 2
0,40 ≤ k < 0,60
(GP) / 4
k < 0,40
0
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global
Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk
• AÇIKLAMA: Mali kriterlerde hastaneler 900, ADSM’ler 820
puan üzerinden 1000 puana tamamlanarak hesaplamalar
yapılacak olup M-09 puanı varsa kurum puanına eklenecek ve
toplam puan 1000 puanı geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır.
• EK PUAN: Değer Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan
kurumun mali kriterlerden aldığı toplam puana (tavan puanı
aşmamak kaydı ile) eklenir. Bu kriter 100 puan üzerinden
değerlendirilmekle beraber mali kriterlerin bütününe
doğrudan etki etmeden ek puan katsayısı olarak
kullanılacaktır.
54
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu