Original obrazac -3
TROŠKOVNIK I SPECIFIKACIJA ROBE
Ponuditelj: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Naručitelj: DOM ZDRAVLJA OSIJEK, Osijek, Park kralja P. Krešimira IV. 6
Predmet nabave: MEDICINSKI, DENTALNI, DIJAGNOSTIČKI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL - grupa 2. Zavojni materijal
Evidencijski broj nabave: EJN-VV-4/12
R.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Opis stavke
Flaster 2,5cmx10m (Vivafix ili jednakovrijedan)
Flaster 5cmx10 m (Vivafix ili jednakovrijedan)
Flaster 10cmx10 m (Vivafix ili jednakovrijedan)
Flaster 15cmx10 (Vivafix ili jednakovrijedan)
Flaster 25cmx10m (Vivafix ili jednakovrijedan)
Flaster 6cmx1m (Hansaplast ili jednakovrijedan)
Flaster za ranu 6mmx76mm6traka(Omnistrip ili jednakovrijedan
Flaster za ranu 6mmx101mm10traka(Omnistrip ili
jednakovrijedan)
Gaza 10x80 10/7
Gaza 10x80 12/8
Gaza sterilna 1m
Higijenski uložak
Kompresa 5x5 12 sl.
Kompresa 7,5x7,5 12 sl.
Kompresa 10x10 12 sl.
Kompresa sterilna 12 sl. 5x5
Kompresa sterilna 12 sl. 5x8
Kompresa sterilna 12 sl. 10x10
Mikropora 12,5mm
Mikropora 25mm
Mikropora 50mm
Sanitetska mrežica br.2 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Sanitetska mrežica br.3 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Sanitetska mrežica br.4 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Sanitetska mrežica br.5 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Sanitetska mrežica br.6 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Sanitetska mrežica br.7 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Sanitetska mrežica br.8 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Jedinica
mjere
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Predviñene
količine za
2 godine
100
30
80
10
15
20
3000
10
1350
40
9500
90
97500
4800
30000
9900
230
240
225
6250
4550
850
850
700
1700
1700
100
20
Zaštićeni naziv
Pakovanje
(kom, dužina,
zapremina)
Proizvoñač/zemlja porijekla
Jedinična cijena
(bez PDV-a)
Ukupna cijena
(bez PDV-a)
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Sanitetska mrežica br.9 25 m (Virfix ili jednakovrijedan)
Staničevina 5 kg
Vata higijenska 1 kg
Vata zavojna 1 kg
Vazelinska gaza 10x10
Vazelinska gaza 10x20
Zavoj elastični 10x5
Zavoj kaliko utkani 4x5
Zavoj kaliko utkani 5x5
Zavoj kaliko utkani 8x5
Zavoj kaliko utkani 10x5
Zavoj kaliko utkani 12x5
Zavoj kaliko utkani 15x5
Zavoj kaliko utkani 10x10
m
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20
1500
60
175
1050
10
10
15
7800
2000
6000
550
15
120
Ukupno (bez PDV-a):
Napomena: - u cijenu su uračunati troškovi dostave u mjesto isporuke prijevoznim sredstvom ponuditelja i popusti
- ponuñeni lijekovi/medicinski proizvodi imaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj
- pakovanja trebaju biti optimalna (npr. do 5 l, 100 kom, 25 m…)
Pečat:
U _________________________, datum ___________________________
Ime i prezime osobe
ovlaštene za zastupanje ponuditelja:
Potpis osobe ovlaštene
za zastupanje ponuditelja
Download

grupa-Zavojni-materijal.pdf