Dom zdravlja “1. oktobar’’ Plandište
( naziv i sedište ponuñača )
OBRAZAC
Plan
Sanitetskog materijala za 2014 godinu
PONUDE
Sanitetski materijal
Partija 1
Redni
broj
Sanitetski materijal
1
Kaliko Zavoj 5x5
2
3
4
Jedinica
mere
Količina
600
Kaliko Zavoj 6x5
kom
kom
Kaliko Zavoj 8x5
kom
850
Kaliko Zavoj 10x5
kom
400
5
Kaliko Zavoj 12x5
kom
600
6
Kaliko Zavoj 15x5
kom
20
7
Sterilna Gaza 1/4m
kom
1200
8
Sterilna Gaza 1/2m
kom
2000
9
Sterilna Gaza 1m
kom
600
10
Nesterilna Gaza a/100m
kom
60
11
Komprese 5x5 sterilne
kom
100
12
Sanitetska vata 1kg
kom
100
13
Papirna vata 1kg
kom
110
14
Galoplast 5x5
kom
300
Papirni ubrusi
kom
400
15
Procenjena vrednost
SLOVIMA:
DINAMIKA ISPORUKE:
MESTO ISPORUKE:
ROK I NAČIN PLAĆANJA:
Cena po
jedinici
mere
Vrednost na
godišnjem
nivou
bez PDV
900
595.000,00
Vrednost na
godišnjem
nivou
sa PDV
OBR-100
IZNOS RABATA I USLOVI
Ponuñač:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
Dom zdravlja “1. oktobar’’ Plandište
( naziv i sedište ponuñača )
OBRAZAC
Plan medicinskog potrošnog materijala
za 2014 godinu
PONUDE
Medicinski potrošni materijal
OBR-100
Partija 2
Redni
broj
Medicinski potrošni materijal
Jedinica
mere
Količina
1
Pregledne rukavice (latex)
kom
7000
2
Infuzioni sistem
kom
2100
3
Bebi sistem (standardni)
kom
300
4
Foly Kateter
kom
10
5
Braunile-roze
kom
100
6
Braunile-plave
kom
500
7
Traka indikator za suvu sterilizaciju
kom
3
8
Medicinski benzin
l
1
9
Alkohol 96% 1l
l
160
10
Asepsol a / l
l
70
11
Špatule drvene
kom
4000
12
Poveska sa mehanizmom
kom
5
13
Hidrogen 30%
l
10
14
Sredstvo za dezinfekciju ruku
l
50
15
Gel za EKG
kg
5
16
Glicerin 1l
l
1
17
EKG trake za Nihon Kogden
pak
50
18
EKG trake Mac 500 90x90
pak
50
19
EKG trake za Cardipiu
pak
150
20
Skalper
kut
1
21
Konac za hirurško šivenje rana 3,0
kut
1
22
Konac za hirurško šivenje rana 2,0
kut
1
23
Igla za hirurško šivenje rana
kut
1
24
Kramerove šine 50x5
kom
2
25
Kramerove šine 100x10
kom
2
26
Sterilne rukavice
kom
100
Procenjena vrednost
Cena po
jedinici
mere
Vrednost na
godišnjem
nivou
bez PDV
250.000,00
Vrednost na
godišnjem
nivou
sa PDV
SLOVIMA:
DINAMIKA ISPORUKE:
MESTO ISPORUKE:
ROK I NAČIN PLAĆANJA:
IZNOS RABATA I USLOVI
Ponuñač:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
Dom zdravlja “1. oktobar’’ Plandište
( naziv i sedište ponuñača )
OBRAZAC
Plan špriceva i igala
za 2014 godinu
PONUDE
ŠPRICEVI I IGLE
Partija 3
Redni
broj
Špricevi i igle
Jedinica
mere
Količina
1
PVC Špric 2ccm
kom
15000
2
PVC Špric 5ccm
kom
20000
kom
3200
kom
600
kom
5000
kom
2000
kom
2000
kom
35000
kom
2000
3
4
5
6
7
8
9
PVC Špric 10ccm
PVC Špric 20ccm
Igle 0.45
Igle 0.60
Igle 0.70
Igle 0.80
Igle 0.90
Procenjena vrednost
SLOVIMA:
DINAMIKA ISPORUKE:
MESTO ISPORUKE:
ROK I NAČIN PLAĆANJA:
IZNOS RABATA I USLOVI
Ponuñač:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
Cena po
jedinici
mere
Vrednost
na
godišnjem
nivou
bez PDV
240.000,00
Vrednost na
godišnjem
nivou
sa PDV
OBR-100
Download

Obrazac ponude - Dom Zdravlja Plandište