VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ
Č. j. VPŠB-311-27/UV-2010
Brno 27. dubna 2011
Počet listů: 2
Přílohy: 2/6
Absolutorium a zkušební komise u absolutoria
studijních skupin 1/A1 a 2/A1
(68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost)
Termíny absolutoria studentů vyššího odborného vzdělávání oboru vzdělání 68-42-N/04
Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ MV v Brně jsou stanoveny na dny 1. – 3. 6. 2011 pro studijní
skupinu 2/A1 a 6. – 8. 6. 2011 pro studijní skupinu 1/A1.
Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných modulů
(Trestní právo a Správní právo) a ze zkoušky z jazyka.
Dne 1. 6. 2011 v 6:30 hod. se předseda a místopředseda zkušební komise studijní skupiny
2/A1 a dne 6. 6. 2011 předseda a místopředseda zkušební komise studijní skupiny 1/A1 dostaví
k zástupci ředitele pro vzdělávání. Následně místopředseda doprovodí předsedu do zkušební
místnosti. Absolutorium bude zahájeno každý den v 6:55 hod. v určené učebně. Místopředseda
představí předsedu a zkušební komisi studentům a v 7:00 hod. začnou jednotlivé zkoušky. Složení
zkušebních komisí, rámcový časový plán, učebny pro konání absolutoria a seznam studentů na
každý den jsou uvedeny pro studijní skupinu 2/A1 v příloze č. 1 a pro 1/A1 v příloze č. 2.
Po zahájení se postupuje podle časového harmonogramu. Jako první vykonají všichni v ten
den určení studenti obhajobu absolventské práce, poté proběhne krátká porada zkušební komise.
Jako druhá proběhne zkouška z odborných modulů (Trestní právo a Správní právo), porada
zkušební komise a následuje přestávka na oběd (kromě dne 3. 6. 2011, kdy je oběd z důvodu
nižšího počtu studentů naplánován až po ukončení zkoušky z jazyka). Jako poslední bude zkouška
z jazyka, poté porada zkušební komise a nakonec oznámí předseda zkušební komise každému
studentovi celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek.
Podrobnější informace o organizaci, zabezpečení a průběhu absolutoria jsou uvedeny
v pokynu ředitele VPŠ MV v Brně č. 82/2010 (Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ MV
v Brně).
Ústroj předsedů a členů zkušebních komisí: služební stejnokroj 92 (modrá/bílá košile,
tmavomodrá kravata, blůza, odznak s identifikačním číslem, tmavomodré kalhoty resp.
tmavomodrá sukně, čepice se štítkem resp. klobouček) pokud je v souladu s výstrojní normou jejich
zařazení, v ostatních případech společenský občanský oděv.
Ústroj studentů: společenský občanský oděv.
1
Slavnostní ukončení studia absolventů vyššího odborného vzdělávání
Slavnostní ukončení studia absolventů běhu A1 proběhne dne 1. 7. 2011 v 10:00 hod. ve
Sněmovním sále Nové radnice v Brně.
Slavnostního ukončení studia se zúčastní absolventi běhu A1, pozvaní hosté, vedení školy,
vedoucí učitelé studijních skupin, případně další vyučující a pracovníci školy. Zváni jsou i rodinní
příslušníci a přátelé absolventů.
Absolventům budou předána vysvědčení a diplomy absolventů vyšší odborné školy.
Ústroj absolventů na slavnostním ukončení: společenský občanský oděv.
Náhradní termín a termíny opravných zkoušek
Termín náhradní a opravný: 26. 9. 2011
Termín opravný: 31. 10. 2011
Příloha č. 1: Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 2/A1
Příloha č. 2: Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 1/A1
plk. Mgr. Martin Fryauf, v. r.
vedoucí OZV
Doporučuji
Schvaluji
plk. Mgr. Bc. Libor Gric, v. r.
zástupce ředitele školy
plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, v. r.
ředitel školy
2
Příloha č. 1 k č. j. VPŠB 311-27/UV-2010
Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 2/A1
Den: 1. 6. 2011
Předseda: JUDr. Dagmar Kopencová
Místopředseda: pplk. Mgr. Ing. Bc. Kateřina Šmejkalová
Vedoucí učitel studijní skupiny: Mgr. Jitka Jelínková
Zkušební místnost, místnost pro studenty a místnost pro členy komise: V4-246, V4-245, V4-144
Obhajoba absolventské práce
Čas
(hod.)
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
Jméno studenta
Vedoucí absolventské práce
Oponent absolventské práce
Blažková Helena
Nedvěd Václav
Ondráček Radek
Přívratský Petr
Sokol Pavel
Tošovský Matěj
kpt. Bc. Petr Kölbl
Mgr. Jana Jureková
kpt. Mgr. Kateřina Hřebačková
kpt. Mgr. Milan Přadka
plk. Mgr. Jiří Strnad
kpt. Ing. Vlastimil Vosinek
plk. Ing. Igor Růžička
Mgr. Lukáš Sedláček
kpt. JUDr. Tomáš Mráz
plk. Ing. Miroslav Borák
kpt. Mgr. Petr Florián
plk. Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
Porada komise
9:20-9:30
Zkouška z odborných modulů „Trestní právo“ a „Správní právo“
Čas
(hod.)
9:30
Blažková Helena
9:50
Nedvěd Václav
10:10
Ondráček Radek
10:30
Přívratský Petr
10:50
Sokol Pavel
11:10
Tošovský Matěj
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
11:50-12:00
Porada komise
12:00-12:30
Přestávka na oběd
Zkouška z jazyka německého
Čas
(hod.)
12:30
Blažková Helena
12:50
Nedvěd Václav
13:10
Ondráček Radek
13:30
Přívratský Petr
13:50
Sokol Pavel
14:10
Tošovský Matěj
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Jaroslava Frantálová
PhDr. Božena Vejrostová
14:50-15:00
Porada komise
15:00
Vyhodnocení absolutoria
3
Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 2/A1
Den: 2. 6. 2011
Předseda: JUDr. Dagmar Kopencová
Místopředseda: pplk. Mgr. Ing. Bc. Kateřina Šmejkalová
Vedoucí učitel studijní skupiny: Mgr. Jitka Jelínková
Zkušební místnost, místnost pro studenty a místnost pro členy komise: V4-246, V4-245, V4-144
Obhajoba absolventské práce
Čas
(hod.)
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
Jméno studenta
Vedoucí absolventské práce
Oponent absolventské práce
Flandera Marcel
Franková Helena
Marosz Richard
Sliš Vladimír
Truxa Petr
kpt. Ing. Karel Dvořák
plk. Ing. Miroslav Borák
Mgr. Jitka Jelínková
Mgr. Jitka Jelínková
kpt. Mgr. Jaroslav Šebesta
kpt. Ing. Jiří Možný
kpt. Mgr. Milan Přadka
plk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal
plk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal
pplk. Mgr. Vítězslav Nyč
Porada komise
9:00-9:10
Zkouška z odborných modulů „Trestní právo“ a „Správní právo“
Čas
(hod.)
9:10
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
Flandera Marcel
9:30
Franková Helena
9:50
Marosz Richard
10:10
Sliš Vladimír
10:30
Truxa Petr
11:10-11:20
Porada komise
11:20-11:50
Přestávka na oběd
Zkouška z jazyka ruského
Čas
(hod.)
11:50
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Jitka Balášová
Mgr. Jaroslava Frantálová
Flandera Marcel
12:10
Franková Helena
12:30
Marosz Richard
12:50
Sliš Vladimír
13:10
Truxa Petr
13:50-14:00
Porada komise
14:00
Vyhodnocení absolutoria
4
Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 2/A1
Den: 3. 6. 2011
Předseda: JUDr. Dagmar Kopencová
Místopředseda: pplk. Mgr. Ing. Bc. Kateřina Šmejkalová
Vedoucí učitel studijní skupiny: Mgr. Jitka Jelínková
Zkušební místnost, místnost pro studenty a místnost pro členy komise: V4-246, V4-245, V4-144
Obhajoba absolventské práce
Čas
(hod.)
7:00
7:20
7:40
8:00
Jméno studenta
Vedoucí absolventské práce
Oponent absolventské práce
Bučková Lenka
Haramul Jaroslav
Jakubec Zdeněk
plk. Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
plk. Mgr. Jiří Strnad
Ing. Jaroslav Teplý
kpt. Mgr. Milan Přadka
kpt. Ing. Vlastimil Vosinek
kpt. Mgr. Petr Florián
Mgr. Marie Kunzová
plk. Ing. Miroslav Borák
Sýkorová Martina
Porada komise
8:40-8:50
Zkouška z odborných modulů „Trestní právo“ a „Správní právo“
Čas
(hod.)
8:50
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
Bučková Lenka
9:10
Haramul Jaroslav
9:30
Jakubec Zdeněk
9:50
Sýkorová Martina
Porada komise
10:30-10:40
Zkouška z jazyka anglického
Čas
(hod.)
10:40
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Mgr. Anna Jászayová
Mgr. Jiří Vidlák
Bučková Lenka
11:00
Haramul Jaroslav
11:20
Jakubec Zdeněk
11:40
Sýkorová Martina
12:20-12:30
Porada komise
12:30
Vyhodnocení absolutoria
12:40
Oběd
5
Příloha č. 2 k č. j. VPŠB 311-27/UV-2010
Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 1/A1
Den: 6. 6. 2011
Předseda: plk. Mgr. Ivan Fojtl
Místopředseda: pplk. Mgr. Ing. Bc. Kateřina Šmejkalová
Vedoucí učitel studijní skupiny: Mgr. Radmila Holubová
Zkušební místnost, místnost pro studenty a místnost pro členy komise: V4-246, V4-245, V4-144
Obhajoba absolventské práce
Čas
(hod.)
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00
Jméno studenta
Vedoucí absolventské práce
Oponent absolventské práce
Boček Jiří
Fila Radek
Kašpárek Petr
Liksomr Radek
Míglová Martina
Šlechta Jaroslav
Šváb Stanislav
kpt. JUDr. Tomáš Mráz
kpt. Mgr. Jaroslav Šebesta
pplk. Mgr. Vladimír Machát
Mgr. Rostislav Hrbek
plk. Ing. Miroslav Borák
Mgr. Radmila Holubová
kpt. Ing. Jiří Možný
pplk. Mgr. Vladimír Machát
pplk. Mgr. Darina Michalcio
kpt. JUDr. Tomáš Mráz
Mgr. Radmila Holubová
kpt. Mgr. Milan Přadka
Mgr. Rostislav Hrbek
kpt. Ing. Karel Dvořák
Porada komise
9:40-9:50
Zkouška z odborných modulů „Trestní právo“ a „Správní právo“
Čas
(hod.)
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Boček Jiří
Fila Radek
Kašpárek Petr
Liksomr Radek
Míglová Martina
Šlechta Jaroslav
Šváb Stanislav
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
12:30-12:40
Porada komise
12:40-13:10
Přestávka na oběd
Zkouška z jazyka německého
Čas
(hod.)
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Boček Jiří
Fila Radek
Kašpárek Petr
Liksomr Radek
Míglová Martina
Šlechta Jaroslav
Šváb Stanislav
PhDr. Božena Vejrostová
Mgr. Jaroslava Frantálová
15:50-16:00
Porada komise
16:00
Vyhodnocení absolutoria
6
Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 1/A1
Den: 7. 6. 2011
Předseda: plk. Mgr. Ivan Fojtl
Místopředseda: pplk. Mgr. Ing. Bc. Kateřina Šmejkalová
Vedoucí učitel studijní skupiny: Mgr. Radmila Holubová
Zkušební místnost, místnost pro studenty a pro členy komise: V4-246, V4-245, V4-144
Obhajoba absolventské práce
Čas
(hod.)
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00
Jméno studenta
Vedoucí absolventské práce
Oponent absolventské práce
Bachman Martin
Bujok Jaroslav
Najman Pavel
Rajdl Roman
Tomeš Martin
Rylich Václav
Mleziva Josef
kpt. Ing. Jiří Možný
kpt. Ing. Jiří Možný
Mgr. Marie Kunzová
Mgr. Jana Jureková
Mgr. Jana Jureková
PhDr. Miroslava Křápková
PhDr. Miroslava Křápková
kpt. Ing. Karel Dvořák
kpt. Ing. Karel Dvořák
Mgr. Olga Babincová
PhDr. Vladimír Novák
Mgr. Jan Glückselig
Mgr. Jan Glückselig
PhDr. Vladimír Novák
Porada komise
9:40-9:50
Zkouška z odborných modulů „Trestní právo“ a „Správní právo“
Čas
(hod.)
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Bachman Martin
Bujok Jaroslav
Najman Pavel
Rajdl Roman
Tomeš Martin
Rylich Václav
Mleziva Josef
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
12:30-12:40
Porada komise
12:40-13:10
Přestávka na oběd
Zkouška z jazyka německého a ruského
Čas
(hod.)
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Bachman Martin
Bujok Jaroslav
Najman Pavel
Rajdl Roman
Tomeš Martin
Rylich Václav
Mleziva Josef
PhDr. Božena Vejrostová
Mgr. Jaroslava Frantálová
Mgr. Jitka Balášová
Mgr. Jaroslava Frantálová
15:50-16:00
Porada komise
16:00
Vyhodnocení absolutoria
7
Rámcový časový plán absolutoria pro studijní skupinu 1/A1
Den: 8. 6. 2011
Předseda: plk. Mgr. Ivan Fojtl
Místopředseda: pplk. Mgr. Ing. Bc. Kateřina Šmejkalová
Vedoucí učitel studijní skupiny: Mgr. Radmila Holubová
Zkušební místnost, místnost pro studenty a pro členy komise: V4-246, V4-245, V4-144
Obhajoba absolventské práce
Čas
(hod.)
Jméno studenta
Vedoucí absolventské práce
7:00
Věrný Vilém
kpt. Mgr. Kateřina Hřebačková
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00
Bilko Zdeněk
Blažková Jitka
Horák Pavel
Mazůrek Roman
Šebelík Jindřich
Vrána František
PhDr. Miroslava Křápková
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
kpt. Mgr. Jaroslav Šebesta
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
pplk. Ing. Květoslav Šedivý
Mgr. Hana Krejčí
Oponent absolventské práce
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav
Man
Mgr. Lukáš Sedláček
kpt. Mgr. Kateřina Hřebačková
pplk. Mgr. Vítězslav Nyč
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
kpt. Ing. Petr Valášek
Mgr. Rostislav Hrbek
Porada komise
9:40-9:50
Zkouška z odborných modulů „Trestní právo“ a „Správní právo“
Čas
(hod.)
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Věrný Vilém
Bilko Zdeněk
Blažková Jitka
Horák Pavel
Mazůrek Roman
Šebelík Jindřich
Vrána František
kpt. Mgr. Bc. Ondřej Rudolf
plk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man
12:30-12:40
Porada komise
12:40-13:10
Přestávka na oběd
Zkouška z jazyka německého a anglického
Čas
(hod.)
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
Jméno studenta
Zkoušející
Přísedící
Věrný Vilém
Bilko Zdeněk
Blažková Jitka
Horák Pavel
Mazůrek Roman
Šebelík Jindřich
Vrána František
PhDr. Božena Vejrostová
PhDr. Milan Masařík
Mgr. Jiří Vidlák
Mgr. Anna Jászayová
15:50-16:00
Porada komise
16:00
Vyhodnocení absolutoria
8
9
Download

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria