AVRUPALI SEÇKİN
DESTİNASYONLAR
European Destinations Of
Excellence (EDEN)
“KORUMANIN
BAŞKENTİ”
Safranbolu Eski Çarşı ve
Kıranköy
Dünya miras kenti
Safranbolu,
Karabük iline bağlı
bir ilçedir. Karabük
İl merkezine 8 km
mesafede bulunan
İlçeye
ulaşım,
karayolu
ile
sağlanmaktadır.
Destinasyon olarak tanımlanan Safranbolu
Çarşı ve Kıranköy bölgelerinin temel ortak
noktası,
geleneksel
konut
dokusudur.
Safranbolu Evleri 18. ve 19. yy. Türk
Toplumunun geçmişini, kültürünü, ekonomisini,
teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtan bir
mimarlık tarzı ile yapılmışlardır.
• Kente olan ilgi, 1975 yılında, Anıtlar Yüksek Kurulunun
Safranbolu'yu kentsel sit ilan etmesi ile birlikte artmıştır.
• Tüm ülkede bulunan yaklaşık 50 bin kadar korunması
gerekli Kültür ve Tabiat varlığının 1131’i Safranbolu’dadır ve
1.007'si tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
• Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde
korumadaki başarısı Safranbolu’yu “Dünya Kenti”
ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafından 1994
yılında “Dünya Miras Listesi”ne alınmıştır.
Safranbolu, mahalleler halinde bir bütün
olarak günümüze kadar korunabilmiştir. Bu
sebeple diğer kentlerden farklı olarak
"Müzekent" ve “Korumanın Başkenti”
olarak da anılmaktadır.
• Kentin turistik ve tarihi değerlerinin yoğunlaştığı
bölge daha çok "çarşı" kesimidir.
• Kentin kuzeyinde yer alan kale ve güneyinde yer
alan Hıdırlık tepesi tüm kenti izlemek için uygun
seyir teraslarıdır. Kentin içerisinde de görülmesi
gereken pek çok tarihi yapı bulunmaktadır.
HÜKÜMET KONAĞI
KAYMAKAMLAR EVİ
CİNCİ HAN
• Lonca
kültürü
kentin
kültürel
yapılanmasına ve turistik zenginliklerine
değer katan bir diğer unsurdur.
• Bugün halen üretimin sürdürüldüğü
demirciler, bakırcılar, kalaycılar ve
semerciler çarşıları kentteki el ustalığı ile
üretimin devamını sağlamakta ve kentin
yerel ve özgün niteliğini günümüze
taşımaktadır.
ARASTA
DEMİRCİLER ÇARŞISI
•
•
•
•
YÖRÜK KÖYÜ
BULAK MAĞARASI
TOKATLI KANYONU
ALTIN SAFRAN ULUSLARARASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ
ise yöreye ve çevresine değer katan ve turizmde
sürdürülebilirliği diğer unsurlardır.
• Safranbolu, benzer özellik gösteren yerleşim ve turizm
alanlarına oranla, iyileştirme çalışmalarının uzun yıllar
önce başlamasının da etkisiyle nispeten daha tanınmış
konumda bulunmaktadır.
• Safranbolu’yu diğer yerleşim yerlerinden ayrıcalıklı kılan
kültürel mirasın değerini anlayıp korumacılığı Türkiye'de ilk
defa uygulayan ve tüm Dünya ile paylaşan kent
oluşundandır. Diğer yörelerde de Türk evi, mimari
eserleriyle Osmanlı kültüründen izlere rastlamak olasıdır.
Ancak hiçbirisinde geçmişte kent ölçeğinde korumacılık
uygulanamadığından tarihi doku bütünüyle korunamamış,
ayakta kalabilenler ise sonradan yapılan kimliksiz yapı
stokuyla iç içe geçmiş ve genellikle kasaba ve kentlerin
ancak bir mahallesi, sokağı korunabilmiştir.
• Son yıllarda kültür turizminde rekabet ortamı artmakta ve
kamu kaynaklarından alınan paylar daha fazla parçaya
bölünmektedir. Bu durum da "yeterince" tanıtıldığı
düşünülen
Safranbolu'nun
gelişmesine
olanak
tanımamakta ve
günü birlik turizm yapısından
kurtaramamaktadır.
• Bu durum da Safranbolu’nun bir turizm kenti olarak
sürdürülebilirliğini korumasını tehlikeye sokmaktadır.
• Safranbolu’nun Dünya Miras Listesindeki saygın ve seçkin
yerini kaybetmemesi, doğrudan doğruya yörenin tanıtımı
ve korumanın yaygınlaştırılması ve yaşatılmasıyla mümkün
olacaktır.
TEŞEKKÜRLER
Download

Korumanın Başkenti, Safranbolu Eski Çarşı ve Kıranköy