ZDRAVSTVENI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Ime
Kontakt informacije
Zemir
Prezime
Sinanović
Adresa
Stanovanja:
Telefon:
Ul. Grbavička 26
71000 Sarajevo, BiH
+387 (0)70 24 76 46
Mobilni:
+387 (0)62 27 17 45
e-mail:
[email protected]
Lične informacije
26.02.1964.
Drţavljanstvo
Datum
rođenja
Mjesto
rođenja
Ţeljezno Polje,
Ţepče
Spol
BiH
Muški
Prethodna zaposlenja
(listu prethodnih poslodavaca sa kontakt detaljima poredati hronološki)
Poslodavac
Akademska/radna pozicija
Vrijeme
Ministarstvo odbrane BiH
Različite pozicije
1991. -2005.
Načelnik Uprave u Z.Š. OS
Ministarstvo odbrane BiH
2005. BiH
Univerzitet u Travniku,
Viši asistent (nastavni
2006.-2008.
Pravni Fakultet
predmet: Sociologija sa
sociologijom prava)
Univerzitet u Travniku,
Viši asistent (nastavni
2006.-2008.
Pravni Fakultet
predmet:Drţavno-pravni
razvitak BiH)
Univerzitet u Sarajevu,
Institu za istraţivanje zločina Viši stručni saradnik
2009. – 2012.
protiv čovječnosti i
međunarodnog prava
Internacionalni Univerzitet
Docent nauka (nastavni
2011.-2012.
Travnik, Pravni fakultet
predmet: Filozofija prava)
Internacionalni Univerzitet
Docent nauka (nastavni
2011. -2012.
Travnik, Pravni fakultet
predmet: Sociologija)
Internacionalni Univerzitet
Docent nauka (nastavni
Travnik, Fakultet za medije i predmet: Sociologija)
2011. -2012.
komunikacije
Internacionalni Univerzitet
Docent nauka (nastavni
2012.
Travnik, Ekološki fakultet
predmet: Socijalna ekologija)
Univerzitet u Zenici,
Docent nauka (nastavni
2012. Zdravstveni fakultet
predmet: Medicinska
sociologija)
ZDRAVSTVENI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Institucija
Univerzitet u Sarajevu,
Fakultet političkih nauka –
doktor socioloških nauka.
Univerzitet u Sarajevu,
Fakultet političkih nauka magistar socioloških nauka.
Nagradio
MND SJEVER/SFOR
Ministar odbrane BiH
Z. N.Z.Š. OS BiH BiH
Načelnik Uprave J-2 OS BIH
Edukacija
(hronološkim redom pobrojati)
Mjesto, Drţava,
Vrijeme
Sarajevo, BiH
2009.
Sarajevo, BiH
2002.
Dodijeljene nagrade
Vrsta nagrade
Zahvalnica (za doprinos u
implementaciji Dejtonskog
mirovnog sporazuma)
Pismena pohvala
Plaketa OS BiH
Plaketa VOR-a OS BiH
Vrijeme
1997.
2010.
2012.
2012.
Publikacije
(radovi objavljeni na konferencijama, kongresima, časopisima)
“Pojam i historijski razvoj ljudskih prava”, Prva linija, Sarajevo, 2001.
„Pravo i sloboda”, Prva linija, Sarajevo, 2001.
„Pravo, pravda, moral i religija”, Prva linija, Sarajevo, 2001.
“Ljudska prava u Bosni i Hercegovini”, Prva linija, Sarajevo, 2001.
“Droga - pošast savremenog društva”, Prva linija, Sarajevo, 2001.
“Demokratija i civilno društvo (I - dio)“, Prva linija, Sarajevo, 2002.
“Demokratija i civilno društvo (II – dio)“, Prva linija, Sarajevo, 2002.
„Terorizam”, Kriminalističke teme, Sarajevo, 2005.
„Ljudska prava u historijskim dokumentima BiH“, Pregled, Sarajevo, 2006.
„Terorizam-„problem“ definiranja“, Pregled, Sarajevo, 2007.
Terrorism – The Problem of Defining It, Survey, Periodical for Social Studies, Sarajevo,
2008.
Zbornik radova sa međunarodnom recenzijom: Drugi međunarodni seminar VOR-a OS BiH „Doprinos Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma“, dr. Zemir Sinanović: „BiH i
borba protiv terorizma – OS BiH u borbi protiv terorizma“, broj 04-26/28.-11/08-1,
Ministarstvo odbrane BiH; Sarajevo, 2009.
Zbornik radova sa međunarodnom recenzijom: Treći međunarodni seminar VOR-a OS BiH „Asimetrične prijetnje na Balkanu“, dr. Zemir Sinanović: „Asimetrične prijetnje na
Balkanu“, broj 04-25/28.-5/09-2, Ministarstvo odbrane BiH; Sarajevo, 2009.
Knjiga saţetaka: 3. Znanstvena konferencija s međunarodnim učešćem: „Sistem preveniranja
socijalnog isključivanja mladih“, Dr Zemir Sinanović: „Prevencija suicida u porodicama
demobilisanih boraca oboljelih od PTSP“, IPF, Zenica, 2010.
„Doprinos Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma“, Korak, Sarajevo, 2010.
ZDRAVSTVENI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Bajro Perva, Knjiga razgovora 3., Dr Zemir Sinanović: “Za dvadeset godina (1985.-2005.) u
Bosni i Hercegovini se ubilo više od 10.000 ljudi“, Planjax, Sarajevo, 2010.
„Socijalno isključivanje i suicid“, Korak, Sarajevo, 2010.
„Rezultati istraživanja problema samoubistva u Bosni i Hercegovini“, Korak, Sarajevo, 2011.
„Prevencija suicida kod oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja“, Korak,
Sarajevo, 2011.
Znanstvena međunarodna konferencija: „Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992. –
1995.“, doc. dr Zemir Sinanović: “Opsada (1992. - 1995.) i odbrana (1992. - 2012.)
Sarajeva”, Institut za istraţivanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2012.
„„Nevidljive“ rane opsade (1992. - 1995.) i odbrane (1992. - 2012.) Bosne i Hercegovine,
Behar, Zagreb, 2012.
Objavljenje knjige
Zemir Sinanović, „Samoubistvo – izbor pojedinca i (ili) posljedica krize“, izdavač: Institut za
istraţivanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2012.
“Projekat istraživanja zastupljenosti posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) kod
demobilisanih boraca Kantona Sarajevo”, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
Sarajevo, 2011., (koautorstvo).
„Simptomi i znaci posttraumatskog stresnog poremećaja – PTSP kod stanovnika Kantona
Sarajevo“, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Sarajevo, 2009., (koautorstvo).
„Program praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih
porodica od posttraumatskog stresnog poremećaja u Kantonu Sarajevo 2008-2012.“,
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Sarajevo, 2008., (koautorstvo).
„Posttraumatski stresni poremećaj – PTSP za demobilisane branioce i članove njihovih
porodica“, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Sarajevo, 2008., (koautorstvo).
„Doktrine i operacije jedinica - dubinsko osmatranje“, izdavač: Ministarstvo odbrane BiH,
Sarajevo, 2008., (koautorstvo).
„Priručnik o. oficira komandi i jedinica“, izdavač: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo,
2008. , (koautorstvo).
„VOD Oružanih snaga BiH“, izdavač: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, 2007.,
(koautorstvo).
Suvad Hadţić, „U kljunu zelene ptice”, Sinanović Zemir, Agresija SR Jugoslavije i
R Hrvatske na BiH, Motrix, Sarajevo, 2004.
ZDRAVSTVENI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Naziv projekta
Program
praćenja,
prevencije i liječenja
demobilisanih
branilaca i članova
njihovih porodica od
posttraumatskog
stresnog poremećaja.
Reforma odbrane
BiH
Pregled odbrane BiH
Projekti
Vrsta projekta
Uloga u projektu
Praćenje, prevencija
i liječenje
demobilisanih
Naučno-istraţivački
branilaca i čanova
projekat
njihovih porodica od
posttraumatskog
stresnog poremećaja
(PTSP-a) u Kantonu
Sarajevo.
Tranzicija entitetskih
Stručni projekat
vojski u jedinstvene
Oruţane snage BiH
Uspostavljanje nove
Stručni projekat
strukture
MOBiH/OS BiH
2012.-2020.
Jačanju kapaciteta
MO BiH/OS BiH u
Međunarodni
rješavanju pitanja
naučno-istraţivački
mentalnog zdravlja
projekat
unutar vojnog osoblja
OS BiH
Psihosocijalna
podrška otpuštenim
vojnicima iz
Oruţanih snaga BiH
Vrijeme realizacije
2008. -2012.
2005. – 2006.
2010.-2012.
2012. –
Specifični interesi
Naučna oblast:
Po Frascati
klasifikaciji)
Antropologija; demografija;
Dodatne vještine
Srednje
Odlično
Strani Jezik:
Njemački
Strani Jezik
IT naobrazba
Temeljno
X
X
Download

zdravstveni fakultet univerziteta u zenici