Poll "ODBRANA SEMINARSKIH RADOVA 3 GODINA OAS"
http://doodle.com/62epckhnd96pfni2
4. mart 11. mart 18. mart 25. mart 01.apil 08. april 15.april 22.april 29.april
06.maj
13.maj
20.maj
27.maj
Sanja Filipovic
Marija Kadelburg
OK
Milan Đorđević
OK
Sanja Copic
OK
Jovana Cetina
OK
Milena Apostolovic
OK
Ana Miljkovic
OK
Sara Mudrinic
OK
Valentina
Vladisavljevic
OK
Ema Teokarević
OK
Maja Lazic
OK
Katarina
Ognjenovic
OK
Stefan Ljumov
OK
Jelena Kolundžić
OK
Jasmina Baltić
OK
Vasilisa Belošević
OK
Tamara Cvetković
OK
Dušica Grujić
OK
1/5
http://doodle.com/62epckhnd96pfni2
4. mart 11. mart 18. mart 25. mart 01.apil 08. april 15.april 22.april 29.april
06.maj
13.maj
20.maj
Marija Radulović
27.maj
OK
Ana Vučetić
OK
Nikola Ivanovic
OK
Jana Rastegorac
OK
Lune Miletić
OK
Darko Vukić
OK
Pavle Bugarski
OK
Aleksandra
Latkovska
Aleksandar
Igrosanac
OK
OK
Barbara Morel
Aleksandar Pavlic
OK
OK
Nevena Marinković
OK
Nadezda Kircanski
OK
Jelena Pantelic
OK
Vida Medic
OK
Milos Panovic
Stefan Dimitrijevic
Jovan Dostanic
OK
OK
OK
2/5
http://doodle.com/62epckhnd96pfni2
4. mart 11. mart 18. mart 25. mart 01.apil 08. april 15.april 22.april 29.april
06.maj
Petra Mihajlovic
OK
pejovic tijana
OK
Milena Jovanovic
OK
Dinka Desancic
OK
OK
Dusan Jovcic
OK
Dragana Starovlah
OK
Veljko Dimitrijevic
OK
OK
Nikolija Tubic
OK
Pejovic Tijana
OK
Marinkovic Marijana
OK
Simic Nemanja
OK
Milica Neskovic
OK
Marija Radulovic
OK
Ugljesa
Stanimirovic
27.maj
OK
aleksovski nikola
Miloš Kališki
20.maj
OK
natasa jankovixc
Lena Jovanovic
13.maj
OK
3/5
http://doodle.com/62epckhnd96pfni2
4. mart 11. mart 18. mart 25. mart 01.apil 08. april 15.april 22.april 29.april
Vladimir Djekic
Count
06.maj
13.maj
20.maj
27.maj
5
5
5
5
OK
0
0
4
5
5
5
5
5
5
4/5
Comments
http://doodle.com/62epckhnd96pfni2
Sanja Filipovic
Thursday, March 6, 2014
9:02:12 PM GMT-12:00
Lista odbrane seminarskih radova je zatvorena. Molim studente da ispostuju dogovorene rokove jer
naknadnih termina za odbranu nece biti. U slucaju da student zbog opravdanih razloga ne moze da brani
rad u dogovorenom terminu, molim da zameni termin odbrane sa nekim od kolega i o tome blagovremeno
obavesti profesora metodike.
Sanja Filipovic
Sunday, February 9, 2014
7:25:50 PM GMT-12:00
Poslednji studnet koji je rezervisao termin 20. maja mora promeniti datum izlaganja seminarskog rada, jer
je gornja granica do 5 studenata koji mogu u vremenu od 90 minuta (koliko traje cas metodike) da izloze
svoj rad.
5/5
Download

Doodle acount TERMINI ODBRANE SEMINARSKIH