LIMARIJA
Kataloški broj:
53210490
Kataloški broj:
54010750
Šifra:
30016
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT539
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT540 stari tip
Proizvođač: RTD Indija
Proizvođač: 54010750
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT540.542
Kataloški broj:
56010750
Kataloški broj:
52001830
Šifra:
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT577 stari tip
Proizvođač: 56010750
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT542 gornja novi
tip
Proizvođač: 52001830
Ugradnja: IMT560.577.578
Ugradnja: IMT542.549
Kataloški broj:
52001270
Kataloški broj:
52001840
Šifra:
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT577 gornja novi
tip
Proizvođač: 52001270
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT542 donja novi tip
Ugradnja: IMT560.565.577
Ugradnja: IMT542.549
Proizvođač: 52001840
Kataloški broj:
52001280
Kataloški broj:
Šifra:
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Maska hladnjaka haube IMT577 donja novi tip
Naziv: Maska hladnjaka haube RAKOVICA
Proizvođač: 52001280
Proizvođač:
Ugradnja: IMT560.565.577
Ugradnja: R60.R65.R76
 [email protected] 
123
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

LIMARIJA
Kataloški broj:
51803630
Kataloški broj:
51803620
Šifra:
4652
Šifra:
4651
Cena:
Cena:
Naziv: Nosac fara IMT539-levi
Naziv: Nosac fara IMT539-desni
Proizvođač: 51803630
Proizvođač: 51803620
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT533.539
Kataloški broj:
802771
Kataloški broj:
802772
Šifra:
2649
Šifra:
2650
Cena:
Cena:
Naziv: Nosac fara RAKOVICA-levi
Naziv: Nosac fara RAKOVICA-desni
Proizvođač: 802771
Proizvođač: 802772
Ugradnja: R60.R65.R76
Ugradnja: R60.R65.R76
Kataloški broj:
Kataloški broj:
Šifra:
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Nosac zadnjih stop lampi IMT539 stari tip leva
Proizvođač:
Naziv: Nosac zadnjih stop lampi IMT539 stari tip
desna
Proizvođač:
Ugradnja:
Ugradnja:
Kataloški broj:
Kataloški broj:
Šifra:
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Nosac zadnjih stop lampi IMT539 novi tip leva
Proizvođač:
Naziv: Nosac zadnjih stop lampi IMT539 novi tip
desna
Proizvođač:
Ugradnja:
Ugradnja:
 [email protected] 
124
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

LIMARIJA
Kataloški broj:
56010620
Kataloški broj:
52000270
Šifra:
Šifra:
Cena:
Cena:
Naziv: Poklopac na haubi IMT540-stari tip
Naziv: Poklopac na haubi IMT542-novi tip
Proizvođač: 56010620
Proizvođač: 52000270
Ugradnja: IMT540.542.560.577-stari tip
Ugradnja: IMT542.549.560.565.577-novi tip
Kataloški broj:
802807
Kataloški broj:
53310460
Šifra:
Šifra:
464
Cena:
Cena:
Naziv: Poklopac na haubi RAKOVICA
Naziv: Stranica haube desna
Proizvođač: 802807
Proizvođač: RTD Indija
Ugradnja: R60.R65.R76
Ugradnja: IMT533.539
Kataloški broj:
53310470
Kataloški broj:
53310480
Šifra:
465
Šifra:
5644
Cena:
Cena:
Naziv: Stranica haube leva
Naziv: Donja ploca haube
Proizvođač: RTD Indija
Proizvođač: TAFE Indija 53310480
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT533.539
Kataloški broj:
53210450
Kataloški broj:
53210492
Šifra:
5528
Šifra:
5529
Cena:
Cena:
Naziv: Hvatac obrtni haube sa rucicom
Naziv: Hvatac obrtni maske
Proizvođač: TAFE Indija 0717599M91
Proizvođač: TAFE Indija 2127678K91
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT533.539.540.542.560
 [email protected] 
125
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

LIMARIJA
Kataloški broj:
53210401
Kataloški broj:
53310407
Šifra:
3674
Šifra:
5657
Cena:
Cena:
Naziv: Opruga obrtnog hvataca sa rucicom na haubi
Naziv: Vijak maske haube
Proizvođač: Pet-Mil 53210401
Proizvođač: Valjevometal 53310407
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT533.539.540.542.560.577
Kataloški broj:
CR
Kataloški broj:
PL
Šifra:
5393
Šifra:
5395
Cena:
Cena:
Naziv: Autoreparatur boja crvena IMT-01 0,75kg
Naziv: Autoreparatur boja plava IMR 0,75kg
Proizvođač: Pitura 43304380
Proizvođač: Pitura 43560080
Ugradnja: IMT
Ugradnja: IMR
Kataloški broj:
SI
Kataloški broj:
SR
Šifra:
5394
Šifra:
5396
Cena:
Cena:
Naziv: Autoreparatur boja siva IMT-02 0,75kg
Naziv: Autoreparatur boja srebrna IMR 0,75kg
Proizvođač: Pitura 43706080
Proizvođač: Pitura 43900080
Ugradnja: IMT
Ugradnja: IMR
Kataloški broj:
Kataloški broj:
Šifra:
7594
Šifra:
5397
Cena:
Cena:
Naziv: Metadur boja metalik plava IMT 0.75 kg
Naziv: Autoreparatur razredjivac 1/1
Proizvođač: Pitura
Proizvođač: Pitura 50430000
Ugradnja: IMT
Ugradnja: PITURA BOJA
 [email protected] 
126
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

LIMARIJA
Kataloški broj:
53200100
Kataloški broj:
52010060
Šifra:
5594
Šifra:
5593
Cena:
Cena:
Naziv: Znak IMT zaobljeni
Naziv: Znak IMT ravni
Proizvođač: IMT 53200100
Proizvođač: IMT 52010060
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT540.542.560.577
Kataloški broj:
704936
Kataloški broj:
53300114
Šifra:
2734
Šifra:
5054
Cena:
Cena:
Naziv: Znak IMR
Naziv: Nalepnica IMT 533
Proizvođač: IMR 704936
Proizvođač: simaco -
Ugradnja: R60.65.76
Ugradnja: IMT533
Kataloški broj:
53910017
Kataloški broj:
Šifra:
5053
Šifra:
5114
Cena:
Cena:
Naziv: Nalepnica IMT 539
Naziv: Nalepnica IMT 540
Proizvođač: simaco -
Proizvođač: simaco -
Ugradnja: IMT539
Ugradnja: IMT540
Kataloški broj:
52000545
Kataloški broj:
52001597
Šifra:
5169
Šifra:
*
Cena:
Cena:
Naziv: Nalepnica IMT 542
Naziv: Nalepnica IMT 549
Proizvođač: simaco -
Proizvođač: simaco -
Ugradnja: IMT542
Ugradnja: IMT549
 [email protected] 
127
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

LIMARIJA
Kataloški broj:
55600111
Kataloški broj:
Šifra:
5056
Šifra:
5055
Cena:
Cena:
Naziv: Nalepnica IMT 558
Naziv: Nalepnica IMT 560
Proizvođač: simaco -
Proizvođač: simaco -
Ugradnja: IMT558
Ugradnja: IMT560
Kataloški broj:
Kataloški broj:
52000656
Šifra:
*
Šifra:
5172
Cena:
Cena:
Naziv: Nalepnica IMT 565
Naziv: Nalepnica IMT 577
Proizvođač: simaco -
Proizvođač: simaco -
Ugradnja: IMT565
Ugradnja: IMT577
Kataloški broj:
Kataloški broj:
Šifra:
1624
Šifra:
5171
Cena:
Cena:
Naziv: Nalepnica R60
Naziv: Nalepnica R65
Proizvođač: simaco -
Proizvođač: simaco -
Ugradnja: R60
Ugradnja: R65
Kataloški broj:
Šifra:
5170
Cena:
Naziv: Nalepnica R76
Proizvođač: simaco Ugradnja: R76
 [email protected] 
128
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

Download

14. Limarija