OPTIČKO KABLIRANJE
CJENOVNIK
Opis
Šifra
Cijena u KM
Istaknute cijene su bez PDV-a
ACOME OPTIČKI KABLOVI OUTDOOR/INDOOR LSOH
Singlemode
Acome optički kabl 6 vlakana Singlemode Indoor/Outdoor, vlakno SM 9/125 0S1
Acome optički kabl 8 vlakana Siglemode Indoor/Outdoor, vlakno SM 9/125 0S1
Acome optički kabl 12 vlakana Singlemode Indoor/Outdoor, vlakno SM 9/125 0S1
Multimode
Acome optički kabl 4 vlakna Multimode Indoor/Outdoor, vlakno GI 50/125 OM2
Acome optički kabl 6 vlakna Multimode Indoor/Outdoor, vlakno GI 50/125 OM2
Acome optički kabl 8 vlakana Multimode Indoor/Outdoor, vlakno GI 50/125 OM2
Acome optički kabl 12 vlakna Multimode Indoor/Outdoor, vlakno GI 50/125 OM2
FOKAB OPTIČKI RAZDJELNICI 19"
Fokab optički razdjelnik, 19" za 24 ( 48 ) porta, visine 1 HU, prazan
Fokab optički razdjelnik, 19" za 48 ( 96 ) porta visine 2 HU prazan
CL - 6 x SMS
CL - 8 x SMS
CL -12 x SMS
1.26 KM
1.35 KM
1.55 KM
CL - 4 x G5S
CL - 6 x G5S
CL - 8 x G5S
CL - 12 x G5S
1.32 KM
1.85 KM
2.05 KM
2.53 KM
OD19-24(48)/0-II-K
OD19-24/04STMM
78.62 KM
100.64 KM
SOD-12SC/0-K
SOD-16(32)/0
SOD-32(64)/0
PL-0D16(32)
52.97 KM
125.80 KM
132.09 KM
119.51 KM
FOKAB ZIDNI OPTIČKI RAZDJELNICI
Fokab zidni optički razdjelnik za 12 SC portova, prazan
Fokab zidni optički razdjelnik za 16 (32) porta, prazan
Fokab zidni optički razdjelnik za 32 (64) porta, prazan
Fokab zidni optički razdjelnik do 16(32) portova, plastični, vanjska montaža
Istaknute cijene su bez PDV-a
ZAKLJUČNE DOZE FTTH (zidna montaža)
Zaključna doza FTTH za 2 porta SC prazna
Zaključna doza FTTH za 2 porta SC prazna
Zaključna doza FTTH za 4 porta SC prazna
ZOD-2B
ZOD-2A
ZOD-4A
8.80 KM
28.16 KM
28.16 KM
OPTIČKE KASETE
Fokab optička kaseta sa poklopcem, 225 × 107 × 12 mm
Corning optička kaseta, sa poklopcem 140 × 92 × 7 mm
Fokab termo zaštita vara dužine 45mm
OK-F
OK
SP-01
6.70 KM
14.15 KM
0.38 KM
FOKAB OPTIČKI ADAPTERI
Singlemode
Fokab optički adapter SC - SC Singlemode Simplex
Fokab optički adapter SC - SC Singlemode Duplex
Fokab optički adapter LC - LC Singlemode Duplex
Fokab optički adapter FC - FC Singlemode Simplex
OSSCSCSMS
OSSCSCSMD
OSLCLCSMD
OSFCFCSMS
1.76 KM
4.53 KM
6.04 KM
2.96 KM
OSSCSCMMS
OSSCSCMMD
OSLCLCMMD
1.60 KM
4.03 KM
7.55 KM
Multimode
Fokab optički adapter SC - SC Multimode Simplex
Fokab optički adapter SC - SC Multimode Duplex
Fokab optički adapter LC - LC Multimode Duplex
Istaknute cijene su bez PDV-a
FOKAB PIGTAIL KABLOVI
Fokab pigtail kablovi Singlemode 9/125um G.652.D
Fokab pigtail kabl Singlemode G.652.D, 2m, SC/UPC
Fokab pigtail kabl Singlemode G.652.D, 2m, LC/UPC
Fokab pigtail kabl Singlemode G.652.D, 2m, FC/UPC
ZK9SC2
ZK9LC2
ZK9FC2
6.04 KM
6.54 KM
6.04 KM
ZK50SC2
ZK50LC2
3.59 KM
4.21 KM
FOKAB pigtail kablovi Multimode 50/125um
Fokab pigtail kabl Multimode 50/125um, 2m, SC/PC
Fokab pigtail kabl Multimode 50/125um, 2m, LC/PC
FOKAB OPTIČKI PATCH KABLOVI
Singlemode
Fokab optički patch kablovi Singlemode LC-LC
Optički patch kabal, LC-LC, Duplex Singlemode, 3m
PK9LCLC3D
40.73 KM
PK9LCSC3D
37.46 KM
PK9SCSC3D
32.56 KM
PK9FCLC3D
51.93 KM
PK9FCSC3D
45.16 KM
PK50LCLC3D
PK50LCLC5D
PK50LCLC7D
PK50LCLC10D
25.09 KM
27.63 KM
27.69 KM
34.47 KM
PK50LCSC3D
PK50LCSC5D
PK50LCSC7D
PK50LCSC10D
22.05 KM
22.05 KM
26.61 KM
30.92 KM
PK50SCSC3D
PK50SCSC5D
PK50SCSC7D
PK50SCSC10D
19.01 KM
21.55 KM
24.08 KM
27.88 KM
Fokab optički patch kablovi Singlemode LC-SC
Optički patch kabal, LC-SC, Duplex Singlemode, 3m
Fokab optički patch kablovi Singlemode SC-SC
Optički patch kabal, SC-SC, Duplex Singlemode, 3m
Fokab optički patch kablovi Singlemode FC-LC
Optički patch kabal, FC-LC, Duplex Singlemode, 3m
Fokab optički patch kablovi Singlemode FC-SC
Optički patch kabal, FC-SC, Duplex Singlemode, 3m
Multimode
Fokab optički patch kablovi Multimode LC-LC
Optički patch kabal, LC-LC, Duplex Multimode, 3m
Optički patch kabal, LC-LC, Duplex Multimode, 5m
Optički patch kabal, LC-LC, Duplex Multimode, 7m
Optički patch kabal, LC-LC, Duplex Multimode, 10m
Fokab optički patch kablovi Multimode SC-LC
Optički patch kabal, SC-LC, Duplex Multimode, 3m
Optički patch kabal, SC-LC, Duplex Multimode, 5m
Optički patch kabal, SC-LC, Duplex Multimode, 7m
Optički patch kabal, SC-LC, Duplex Multimode, 10m
Fokab optički patch kablovi Multimode SC-SC
Optički patch kabal, SC-SC Duplex Multimode, 3m
Optički patch kabal, SC-SC Duplex Multimode, 5m
Optički patch kabal, SC-SC Duplex Multimode, 7m
Optički patch kabal, SC-SC, Duplex Multimode, 10m
Download

CJENOVNIK