MAP OF MUNICIPAL
INFRASTRUCTURE SERBIA
2011/12
GOVERNMENT OF the republic of SERBIA
EUROPEAN UNION
MINISTRIES
STANDING CONFERENCE OF TOWNS AND MUNICIPALITIES (SCTM)
Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water Management (MoATFW)
Directorate of Water (DoW)
Ministry of Economy and Regional Development (MoERD)
Ministry of Education and Science (MoES)
Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning (MoEMSP)
Ministry of Finance (MoF)
Development Aid Coordination Unit (DACU)
Ministry of Health (MoH)
Ministry of Infrastructure and Energetics (MoIE)
Ministry of Labour and Social Policy (MoLSP)
Ministry of Economy and Regional Development (MoERD)
National Investment Plan (NIP)
Ministry of human and minority rights, state governance and
local self-government (MoHMRSGLS)
COMMITTEES
Projects
Municipal Infrastructure Support Programme (MISP)
Municipal Support Programme North-Eastern Serbia (MSP NES)
Exchange 3
PRO Municipal Development Project
Municipal Support Program (MSP)
Neighbourhood Programmes
Infrastructure Project Facility for the Western Balkans (IPF)
Project Preparation Facility
Municipal Public Services and Housing
MUNICIPALITIES (167)
Assemblees
Mayors
Citizens
MULTILATERALS
Projects
UNDP
Environment
Social
Economy
GOVERNMENTAL INSTITUTIONS
Vojvodina Autonomous Province
Vojvodina Investment Fund (VIF)
Vojvodina Capital Investment Fund (VCIF)
Building Directorate
Environmental Protection Fund (EPF)
Public Enterprise for Roads
Serbian Investment and Export Promotion Agency (SIEPA)
DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION
BILATERAL DONORS
PUBLIC UTILITY COMPANIES (PUC)(> 500)
Czech Republic
France
Germany
Greece
Italy
Norway
Spain
Sweden/SIDA
Switzerland
The Netherlands
United States of America
Directors
Water Supply/Sewerage/Waste Water
Solid Waste Management
District Heating
INTERNATIONAL FINANCE INSTITUTIONS (IFI’S)
Council of Europe Development Bank (CEB)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
European Investment Bank (EIB)
International Finance Cooperation (IFC)
Kreditanstalt fur Wiederafbau (KFW)
World Bank (WB)
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
Kragujevac - Regional Economic Development Agency for Šumadija and
Pomoravlje
Leskovac - Centre for the Development of Jablanica and Pčinja Districts
Novi Sad - Alma Mons, Regional Agency for the Development of the SME’s
Požarevac - Regional Development Agency Braničevo-Podunavlje
Užice - Regional Centre for Development of SME’s and Entrepreneurship
Zaječar - RARIS, Regional Development Agency Eastern Serbia
Zrenjanin - Regional Agency for Socio Economic Development – Banat
BANKS
Banca Intesa
Comercial Bank
Raiffeisen bank
MAPA OPŠTINSKE
INFRASTRUKTURE SRBIJA
2011/12
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVA
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (MPTŠV)
Direkcija za vode (DV)
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)
Ministarstvo prosvete i nauke (MPN)
Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
(MZŽSRPP)
Ministarstvo finansija (MF)
Jedinica za koordinaciju razvoja i pomoći (DACU)
Ministarstvo zdravlja (MZ)
Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku (MIE)
Ministarstvo rada i socijalne politike (MRSP)
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)
Nacionalni investicioni plan (NIP)
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu
samoupravu (MLJMPDULS)
REPUBLIČKE INSTITUCIJE
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Investicioni fond Vojvodine (IFV)
Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine
Direkcija za izgradnju
Fond za zaštitu životne sredine
Javno preduzeće za puteve
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
EVROPSKA UNIJA
DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO)
ODBORI
Projekti
Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP)
Program podrške opštinama u severnoistočnoj Srbiji (MSP NES)
Program Exchange 3
PRO Program razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji
Jačanje kapaciteta lokalne samouprave
Susedski programi
Podrška infrastrukturnim projektima u zemljama zapadnog Balkana
Podrška pripremi projekata
Odbor za komunalne delatnosti i stanovanje
OPŠTINE (167)
Skupštine
Gradonačelnici
Stanovništvo
MULTILATERALNI
Projekti
UNDP
Ekološki
Društveni
Ekonomski
BILATERALNI DONATORI
JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA (JKP)(> 500)
Češka
Francuska
Nemačka
Grčka
Italija
Norveška
Španija
Švedska/SIDA
Švajcarska
Holandija
Sjedinjene Američke Države
Direktori
Vodosnabdevanje/kanalizacija/otpadne vode
Upravljanje čvrstim otpadom
Daljinsko grejanje
MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
Razvojna banka Saveta Evrope (CEB)
Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)
Evropska investiciona banka (EIB)
Međunarodna finansijska korporacija (IFC)
Kreditanstalt fur Wiederafbau (KFW)
Svetska banka (WB)
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
Kragujevac - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
Leskovac - Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
Novi Sad - Alma Mons, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Požarevac - Regionalna agencija za razvoj Braničevo-Podunavlje
Užice - Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništvo
Zaječar - RARIS, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije
Zrenjanin - Regionalna agencija za društveno-ekonomski razvoj - Banat
BANKE
Banka Intesa
Komercijalna banka
Raiffeisen banka
Download

Mapa opštinske infrastrukture