Argo
TOP 10
PROSINEC
1. Paulo Coelho
Kniha
měsíce
ledna
14. 5.–16. 5.
ARGO
NA VELETRHU
SVĚT KNIHY 2010
YANN MARTEL: Beatrice a Vergilius
Přeložili Lucie a Martin
Mikolajkovi, ISBN 978-80-257-0369-4, 238 Kč
Nový román bestselerového kanadského autora stejně
jako jeho předchozí kniha Pí a jeho život vykazuje až
překvapivě upřímné paralely Martelova života a jeho knižního
hrdiny. Hlavní postavou je spisovatel úspěšného románu Henry,
kterému se nedaří práce na další knize. Věnuje se tedy amatérskému
divadlu a své přítelkyni a čeká na narození potomka. Pak se do jeho
života zaplete jeho jmenovec Henry, vycpávač zvířat, který ho poprosí
o spolupráci při psaní alegorické divadelní hry o holocaustu. V té hře, již
má rozpracovanou už čtyřicet let, chce vylíčit své zážitky ze židovského
ghetta v Krakově. Zvláštní rozuzlení, vztah dvou Henryů, originální
forma i celkový námět k přemýšlení a samozřejmě opět zvířata jsou již
typickými atributy, na které se u Martela jeho početné čtenářstvo všude
po světě již dlouho těší.
ALCHYMISTA
7. Hilary Mantelová
WOLF HALL
3. Emil Hakl
8. Dan Brown
PRAVIDLA SMĚŠNÉHO CHOVÁNÍ
DIGITÁLNÍ PEVNOST
4. Laurent Binet
9. Dan Brown
HHhH
ANATOMIE LŽI
5. Dan Brown
10. Dan Brown
ANDĚLÉ A DÉMONI
ZTRACENÝ SYMBOL – ILUSTROVANÉ VYDÁNÍ
ALYSON NOËLOVÁ: Modrý měsíc
Přeložila Lucie Simerová, ISBN 978-80-257-0380-9, 269 Kč
Obětujete nesmrtelnou lásku, abyste zachránili smrtelný život?
Na začátku druhého dílu bestselerové knižní řady Nesmrtelní, jejíž
překladová práva se prodala do 34 zemí, se zdá, že lásce mezi
Ever a Damenem už nestojí nic v cestě. Hrdinka proniká to tajů
své nové identity a do temného, svůdného světa nesmrtelných.
Jenže pak Damen onemocní, začne chřadnout a ztrácet své
neobyčejné schopnosti. Zoufalá Ever se na jeho záchranu vydá
do Země léta a tam objeví způsob, jak vrátit čas. A najednou má
na výběr ze dvou možností: Může zachránit umírajícího Damena,
nebo otočit běh času, zabránit nehodě, která jí vzala celou
rodinu, a žít jako dřív. Jenže cena je příliš vysoká…
P
UBNÍ DE
AL
PAL
NÍ
UB
DE
N
Í
K
NÍ
JIŽ VYŠLO:
Napořád
atels
naklad
tví
A RG O
„Sáro, jdu se projít. Chtěla bys se mnou?“
zavolal Henry.
Sára zazívala a zavrtěla hlavou. Touhle dobou byla zdravě, ale zároveň
také velmi ospale těhotná. Henry si
oblékl kabát a vyrazil s Erasmem ven.
Den byl zářivě jasný, ale chladný, jen
pár stupňů nad bodem mrazu.
Procházka se protáhla víc, než čekal. Nepodařilo se mu dobře převést
vzdálenost, kterou vykoukal z mapy,
na kilometry, které bude muset našlapat. Došel do čtvrti, kterou neznal.
Prohlížel si budovy, obytné i obchodní,
porovnával jejich proměnlivý vzhled,
historii města, jeho obyvatel a jejich
architektonických projevů. Jeho plíce
vdechovaly chladný vzduch.
Nohy ho nakonec dovedly do zapadlého koutu jakési luxusní obchodní
ulice, kde se mezi jinými elegantními
obchody vyjímala například velká prodejna pro nevěsty, klenotnictví, jakási
vybraná restaurace a na samém konci
ulice atraktivní kavárna s velkou terasou. Na terase sice kvůli počasí nestály žádné židle ani stoly, zato cihlovou
zeď nad ní zdobila nástěnná malba,
viditelná z ulice, která lákala hosty obrázkem šálku s kávou, z nějž stoupal
zakroucený proužek voňavé páry. Za
kavárnou zahýbala ulice doleva a potom opět prudce doprava. Za touto
druhou zatáčkou byla po levé straně
další fronta obchodů, po pravé pak
vysoká, slepá cihlová zeď nějaké rozlehlé budovy. Ještě o něco dál se ulice
kroutila zase, tentokrát doprava. Křivolaký tvar ulice způsobovala právě ona
velká budova, která k ní přiléhala zadní stranou; její impozantní velikost ulici
K
Knihy
Argo zve 26. ledna od 18.00 hod. do
Café Nordica (Zlatnická 1582/10, 110
00 Praha 1)
na posezení nad knihou Johna Ajvide
Lindqvista Ať vejde ten pravý.
NÍ
26.
1. aod14.
18.00
13. 5.
5.
LINDQVIST
LISTOVÁNÍ SE
V
NORDICA
S. CAFÉ
WATERSOVOU
Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
[email protected], www.argo.cz
6. Paulo Coelho
VALKÝRY
ZTRACENÝ SYMBOL
palubni_denik_1_11.indd 1
Argo vás zve
„Ráno zamkni Cromwella do podzemní kobky,“ říká Thomas More, „a když
za ním večer přijdeš, bude sedět na sametovém polštáři, krmit se slavičími jazýčky a žalářníci mu budou dlužit.“ Anglie v šestnáctém století stojí jen
krůček od katastrofy. Zemře-li král bez mužského potomka, zemi zpustoší
občanská válka. Jindřich VIII. proto hodlá zrušit své dvacetileté manželství
s Kateřinou Aragonskou a oženit se s Annou Boleynovou. Papež i většina
Evropy ovšem stojí proti němu. A právě v tomto okamžiku na scénu vstupuje Thomas Cromwell.
Chlapec z kovárny, syn vesnického kruťase, šarmantní politický génius, rváč
a kšeftař porušil na své cestě k moci snad všechna pravidla rigidní společnosti. Po ztrátě rodiny a milovaného kardinála, který mu byl pravým otcem, si
houževnatě razí cestu ke dvoru, kde je „člověk člověku vlkem“. A parlamentu
i papeži navzdory se chystá přetvořit Anglii k obrazu královu i svému.
Kniha Wolf Hall je tím, co je v dnešní době vzácností – je to klasický, mnohovrstevnatý román s barvitě vylíčenými postavami, zachycující v plné šíři celé jedno historické období.
2. Dan Brown
Co byste
na pultech
knihkupectví
neměli
přehlédnout
Přeložila Michala Marková,
ISBN 978-80-257-0346-5, 398 Kč
DENÍK
HILARY MANTELOVÁ: Wolf Hall
PALUB
Dotisk
úspěšného
titulu
2011
/1
mimo
můžete
jiné n
ajít na
w w w. k
osmas.
cz
Knihy nak
lství A RG O
ladate
přinutila, aby se kolem ní celá obtočila.
Henry pokračoval dál s Erasmem po
boku. Obchody v druhé části ulice působily skromněji. Henry zaregistroval
čistírnu, čalounictví, malý koloniál. Očima sledoval domovní čísla; postupně
se blížil k tomu, které hledal: 1919...
1923... 1929... Zatočil za roh a překvapeně se zarazil.
Přes cestu se na něj dívala okapi,
hlavu natočenou jeho směrem, jako
by ho očekávala. Erasmus si jí nevšiml,
neboť právě s velkým zájmem očichával patník. Henry ho odtáhl a přešel na
druhou stranu, aby se podíval blíž. Za
velkou třídílnou výlohou stála – a Henry měl skoro chuť říct žila – nádherná a nepřehlédnutelná vycpaná okapi zasazená v diorámě dusné africké
džungle. Stromy a popínavé rostliny
diorámy vystupovaly a šplhaly z výlohy
na okolní cihlovou zeď v povedeném
trompe l’oeil. Zvíře se vypínalo do výše bezmála tři metrů.
Okapi je zvláštní zvíře. Má pruhované nohy jako zebra, tělo velké rudohnědé antilopy a hlavu a obloukovitě
klenutá ramena své příbuzné žirafy.
Jakmile si jejich příbuznost uvědomíte,
nedokážete ji nevidět – okapi vypadá
jako krátkokrká žirafa; jen ty pruhované nohy a velké kulaté uši jakoby se
k ní nehodily. Je to mírumilovný přežvýkavec, plachý a samotářský, kterého Evropané poprvé spatřili v konžských deštných pralesích až teprve
v roce 1900, i když místní obyvatelé ji
pochopitelně znali již předtím.
Exemplář, který se nyní objevil před
Henrym, prozrazoval prvotřídní práci.
Vitalita její figury, přirozenost postoje,
prvotřídní nápodoba jejího přirozeného prostředí – to vše bylo pozoruhodné. V dokonale umělém prostředí se
najednou zjevil malý, zářivý kousek tro-
o
e mim
můžet
jiné na
jít na
pické Afriky. Stačilo, aby začala dýchat,
a iluze by se stala skutečností.
Henry se sklonil, aby se podíval,
zdali podél břicha nebo na nohou
zvířete objeví nějaké stopy po švech.
Nebylo tam nic než hladká srst těsně
obepínající svaly, jen tu a tam zvlněná mírně vystupujícími žílami. Pohlédl
jí do očí – byly černé a vlhké. Slechy
měla vztyčené, jako by pozorně naslouchala. Čenich jen jen se zachvět,
nohy připravené okamžitě vyrazit. Celý
výjev na něj působil stejnou výpovědní závažností jako fotografie, při jejímž
vzniku fotograf také musí fyzicky sdílet
skutečnost, kterou zachycuje. U výjevu za výlohou se ale k aktu svědectví
přidával rozměr prostoru. Přesně to
byl důvod, proč Henry shledával toto
dílo hodným obdivu – byla to trojrozměrná fotografie. Jen okamžik a okapi
splašeně vyrazí pryč, jako by vyrazila
živá okapi v divočině, která se polekala
cvaknutí závěrky.
Teprve po několika minutách si
Henry všiml domovního čísla na dveřích: 1933. Adresa, kterou hledá! Nad
výlohou byl zlatým písmem na černém
pozadí vyveden nápis: Preparátorský
ateliér Okapi. Henry se podíval směrem, odkud přišel. Když se trochu naklonil, zahlédl roh krámku s potravinami, ale v pohledu na zbytek ulice mu
bránil roh domu. V opačném směru,
jen pár metrů před ním, se ulice znovu
zahýbala doleva, aby dále pokračovala
svým původním směrem, neboť překážku v podobě tohoto velkého, cihlového domu měla konečně za sebou.
Preparátorský ateliér Okapi představoval jediný obchod v tomto skrytém
úseku ulice. Taková oáza klidu by nejspíš potěšila okapi, ale zároveň jistě
musela pohřbít každý obchod a přivést k zoufalství každého majitele ...
w w w. k
osmas
.cz
11.1.2011, 12:47:59
Z ARGO
novinek
na leden
PAL
O králi Popelovi, na němž
si myši pochutnaly.
Polské pověsti a legendy
Vybrala, přeložila a upravila Dorota Műllerová, 359 Kč
NÍ
UB
Polsko je pro nás sice zemí „za rohem“,
a mnohé příběhy proto nejsou českému čtenáři zcela neznámé, vedle nich
se však v této knize objeví i řada vyprávění, která poukazují na jinou kulturní tradici nebo historické okolnosti. Legendární příběhy polského národa jsou uspořádány podle geografického klíče, tak aby byly zastoupeny
všechny význačnější oblasti země. Na pověsti o Lechovi, králi
Krakovi či o založení Varšavy navazují legendy z úpatí Krkonoš,
Tater či Beskyd, z Pomořanska, Velkopolska, Slezska i území
po proudu řeky Visly.
Přeložil Bob Hýsek, 238 Kč
Sbírku Tvrdej chleba tvoří posmrtně sebrané básně, napsané nedlouho před
smrtí autora v roce 1994. Charles Bukowski zde s typickým nadhledem a ironií přemítá o umění, s něhou vzpomíná
na své první kurvy a medituje nad poslední sklenkou vína před chemoterapií.
V agónii zahazuje masku drsňáka a kvílí bolestí, chechtá se v plamenech a prohrává nejen na dostizích, neboť zas a znova sází na špatné ženy. Jako málokdo umí
v básni zastavit čas a jeho upřímnost je sebezničující: Když si
vyřizuje účty s ostatními básníky, vyslovuje zároveň ortel sám
nad sebou, neboť „znáte snad něco horšího než tvora, jehož
smyslem života je psát poezii?“
DE N
BARNEY STINSON
Borcův kodex
IAN JACKMAN
Dr. House
Přeložil Vít Penkala, 198 Kč
Oficiální průvodce TV seriálem
Barney Stinson je jedna z hlavních postav seriálu Jak jsem poznal vaši matku, pro leckoho postavou nejdůležitější. Je renesanční osobností, mužem,
borcem, který ví, jak užívat života,
a hodlá ostatní borce tomuto umění
naučit. K tomu slouží Borcův kodex, na sto padesát stručných
a jasných pouček, tabulky, grafy a rovnice, které popisují borcův svět, ve kterém na čelném místě stojí borec, za ním borcovi parťáci a potom – kočičky. Aby ne!
Přeložil Eduard Geissler, 498 Kč
289 Kč
ÍK
198 Kč
Sborník zahrnuje staroirské texty vztahující se k bájným plavbám do jiných,
ať už fantastických nebo reálných světů, a s nimi úzce související latinské
dílko známé pod názvem Plavba svatého Brendana. Texty, jež nezapřou inspiraci antickou literaturou, naopak zásadním způsobem ovlivnily středověkou literaturu nejen na britských ostrovech, ale i na kontinentu. Lze
na nich dokumentovat vývoj žánru, stejně jako jeho dobové úpravy, možné inspirace, literární odbočky, přidávání nebo
ubírání motivů.
Eva Slámová se přidala k Argu krátce po jeho vzniku, vyzbrojená praxí
z legendárního Odeonu. I díky ní mohlo Argo navázat na odeonskou
tradici vydávání kvalitních knih, u kterých se dbá nejen na dobrou
grafickou úpravu či ilustrační doprovod, ale také o pečlivou ediční přípravu
samotného textu – zejména v případě vydávání překladů.
Do Arga „dovedla“ řadu autorů: Chaima Potoka, I. B. Singera, Woodyho
Allena, Williama Saroyana nebo Johna Irvinga, jehož román Modlitba
za Owena Meanyho Argo vydalo jako třetí svazek edice AAA – edice,
kterou Eva Slámová řídila. Patnáctiletou existenci této vynikající řady
anglo-amerických autorů v roce 2009 její editorka oslavila vydáním
stého svazku. Tato edice se postupně stala jakousi vlajkovou lodí celého
nakladatelství. Díky Evě Slámové jsme poprvé v češtině mohli číst díla
Cormaca McCarthyho, Jerzyho Kosinského, Toma Robbinse či Nicka
Cavea, z mladší generace objevila třeba Jhumpu Lahiriovou, Jeanette
Wintersonovou, Nicole Kraussovou či naposledy Dana Chaona.
Mezi autory, kterým se osobně věnovala, je třeba vyzdvihnout Roberta
Fulghuma, jehož knihy Argo vydává soustavně. Svazek Arga s tímto
autorem zásluhou Evy Slámové přerostl věcnou obchodní rovinu; Fulghum
se stal součástí přátelského okruhu, který nakladatelství obklopuje.
I díky tomu mohl jeho román Třetí přání vyjít v Čechách dříve než ve
Fulghumově domovské Americe. Naposledy Eva Slámová pracovala na
dvou Fulghumových rukopisech, jež Argo v roce 2011 vydá. První z nich by
měl vyjít v únoru pod názvem Věčná dobrodružství kapitána Školky.
Eva Slámová stála u zrodu i loňského zřejmě největšího knižního
bestseleru. V lednu navštívila před českým vydáním Ztraceného symbolu
amerického spisovatele Dana Browna.
Mimo svou vlastní redaktorskou činnost se Eva Slámová intenzivně
věnovala práci s mladými autory a překladateli. Mezi talenty, které
objevila, patří např. oceňovaná překladatelka Michala Marková. Redigovala
třeba první knihy Emila Hakla atd.
Pro Dočasnou šejkspírovskou společnost Jedličkova ústavu, sdružující
jeho obyvatele a vychovatele, upravila a režírovala parodie Hamleta,
Romea a Julii a Zkrocení krále Leara.
Oficiální průvodce fenomenálním seriálem oceněným cenou Emmy dává nahlédnout do způsobu vymýšlení a výroby televizní zábavy v USA poskytuje
kromě vtipné předmluvy Hugha Laurieho, představitele hlavní role, cenné informace o tom, jak byl
celý seriál vymyšlen a vytvořen, jak vznikají scénáře jednotlivých dílů a koncepce celých řad, jak scenáristé spolupracují s výrobou, jak byli obsazováni herci a vybíráni režiséři nebo
jak vypadá obyčejný natáčecí den, co všechno mu předchází a co po něm následuje, než se epizoda dostane na televizní
obrazovku. Kniha vnáší světlo do fenoménu Dr. House a pomáhá fanouškům pochopit jeho úspěch.
PAVEL BARŠA
Paměť a genocida
DANIEL ŘEHÁK A KOL.
Bájné plavby do jiných
světů
Na Štědrý den odešla v klidu a pokoji za přítomnosti rodiny ve věku
jedenapadesáti let šéfredaktorka nakladatelství Argo, překladatelka,
amerikanistka a divadelní režisérka Eva Slámová.
Přeložili Tomáš Bíla a Petr Palouš,
298 Kč
ŠLOMO BEN AMI
Válečné šrámy, mírové
rány
Izraelský historik a profesor na univerzitě v Tel-Avivu Šlomo Ben Ami se jako izraelský ministr zahraničí účastnil mírových jednání v Camp Davidu
v roce 2000. Osobní i odborné zkušenosti mu umožnily napsat brilantní analýzu izraelsko-palestinského konfliktu od jeho počátku až do nedávné současnosti. Důkladně pojednává především o průběhu mírového procesu od doby, kdy do
jednání v 70. letech vstoupily USA. Poslední kapitoly pojednávají o dopadu válek vedených z podnětu amerického prezidenta G. Bushe proti islámskému terorismu na mír mezi Palestinci a Izraelci.
palubni_denik_1_11.indd 2
CHARLES BUKOWSKI
Tvrdej chleba
Eva Slámová si nepřála pohřební obřad, rozloučili jsme se s ní na
zádušní mši, kterou odsloužil biskup Václav Malý dne 7. ledna 2011
v kostele sv. Prokopa na Žižkově.
Úvahy o politice holocaustu
Ústředním tématem knihy je vztah sociální reality k sociální paměti. Na příkladě paměti holocaustu mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě,
Izraeli i Americe. Podle Baršova názoru
je možné odlišit dva typy paměti nacistické genocidy Židů: první z nich posiluje všelidskou vzájemnost, druhý přispívá k potvrzování skupinové identity a spolu s tím k legitimizaci nároků jedné skupiny vůči jiným. Tato druhá podoba podle Barši ve
svých důsledcích vedla ke vzniku svébytné politiky holocaustu,
v níž genocida Židů přestala být dějinným fenoménem, a stala
se ideologicky využívaným mýtem.
MARC BLOCH
Feudální společnost
Přeložila Irena Kozelská, 498 Kč
Blochova Feudální společnost představuje dnes již klasický pokus o postižení totálních dějin středověké společnosti. Na rozdíl od Králů divotvůrců zde
autor předkládá syntetický výklad dějin západní Evropy od pozdní antiky po
ranou renesanci. Důsledně přitom vychází z jím formulované
a prosazované komparativní metody. Jeho komparativní pohled
na středověké dějiny se však nesoustředí na vývoj v jednotlivých teritoriích, nýbrž naopak na sledování konkrétních jevů
(lenní vztahy, obchod, intelektuální inovace, proměny zemědělství, rytířská kultura, zrození měšťanstva) v různých prostorových a časových souřadnicích, s důrazem na neustálou dynamiku středověkých dějinných procesů.
Pár slov věnovaných Evě a určených k přečtení na zádušní mši poslal i známý americký spisovatel Robert Fulghum:
Pro Evičku
(For Evitchka)
Eva Slámová byla moje kamarádka.
A já byl její kamarád.
Slovo „kamarádka“ zde má ten nejryzejší obsah.
O svých pocitech vůči Evě nedokážu říct nic důležitějšího.
Byla moje kamarádka.
Já byl její kamarád.
Být jejím kamarádem nebylo vždycky jednoduché. Eva byla
člověk docela uzavřený, snad dokonce odměřený. V divadle života netoužila po světle reflektorů, chtěla pracovat v zákulisí.
Nesnášela to – když jsem ji na veřejnosti chválil a děkoval jí
za to, co v mém životě znamená.
Rozhodně ale nemohla popřít oprávněnost mých slov a pocitů vůči ní. Svou nemocí nechtěla nikoho obtěžovat.
Nestála o to, aby po její smrti následoval pohřeb a cokoliv
slavnostního.
Svému světu vzkázala: „Nevšímejte si mě, prosím vás.“
My jsme ji ale neposlechli a vždycky za to budeme rádi.
S Evou jsem toho zažil hodně. Určitě například nezapomenu
na týden, který se mnou strávila na Krétě. Většinou jsme byli u moře – hráli jsme si jako děti a hledali poklady vyplavené
na písečné pláži.
Na té pláži jsme také poprvé mluvili o její zkušenosti s rakovinou. Na znamení naprosté důvěry vůči mně si sundala tričko,
ukázala mi jizvy po mastektomii a řekla: „Jednou mě to dostane
celou. A to už nebudu já.“
A dál byla normální Evou, ne obětí té nemoci.
Ve sklepě svého domu na Krétě mám tři nevysoké dřevěné
krabice, které jsme s Evou našli na pláži. V těch krabicích jsou
oblázky, mušličky, dřívka a kousky drátů a různé vyhozené věci –
sbírali jsme všechno ve tvaru srdce. A pod každým předmětem
v těch krabicích je cedulka, z níž vyplývá, že jde o artefakt související s nějakou slavnou, avšak fiktivní událostí. Eva na verandě
vytvořila galerii a všechno to tam vystavila. Dokonce jsme uspořádali vernisáž: podávalo se víno a sýr. Hráli jsme si na bohaté
sběratele výtvarného umění.
Což jsme nakonec byli – sbírali jsme výtvory tohoto úžasného
světa. Podle toho, jak většinou uvažujeme o hodnotě, je ta sbírka
bezcenná. Ale podle mě má teď cenu nedozírnou.
Eva měla i tváří v tvář tomu, co považovala za nevyhnutelné,
ve svém srdci místo pro tvůrčí a pošetilou radost. Vzpomínku
na její srdce teď přechovávám v tom svém.
Říká se, že vlastní život můžeme posuzovat podle kvality přátel.
Ať si o nás myslí kdo chce co chce, při vědomí, že Eva byla naše
kamarádka, naše prestiž stoupne – nejeden člověk o nás bude
smýšlet lépe, než by tomu bylo bez Evina přátelství.
Být jejího přátelství hoden bylo skutečné požehnání.
Budu to přátelství vždycky nosit jako neviditelné vyznamenání,
budu ho opatrovat jako nějaké ocenění, dárek na památku a talisman, vzpomínku na to, co je na tomto světě dobré a krásné.
Robert Fulghum
7. ledna 2011
11.1.2011, 12:48:00
Download

Palubní deník