GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA DOO U RESTRUKTURIRANJU ,
SMEDEREVSKA PALANKA
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA DOO U
RESTRUKTURIRANJU
Matični broj:
07627360
Puna adresa:
Industrijska 70
Godina osnivanja:
4/23/1990
Direktor:
Zoran Pavlović
Osoba za kontakt:
Zoran Pavlović
Broj zaposlenih:
6
Broj telefona:
026/322293
Broj faksa:
026/322293
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
2910 - Proizvodnja motornih vozila
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, ispunjeni su svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Udaljenost (u km)
Beograda
82 km
Regionalnog centra
50km
Magistralnog puta
12km
Luke
40km
Železnice
300m
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
Društveni
% učešća u
ukupnom kapitalu
100.00
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
GLODALICA VERTIKALNA
12/1/1959
1,781,397
1,781,397
0
2
DIZALICA-KRAN
12/1/1952
1,496,373
1,496,373
0
3
KRAN DIZALICA MOSTOVNI
12/1/1952
1,496,373
1,496,373
0
4
KRAN DIZALICA MOSTOVNI
12/1/1952
1,496,373
1,496,373
0
5
MASINA ZA SAVIJANJE LIMA
12/1/1953
418,272
418,272
0
6
PRESA HIDRAULICNA
12/1/1950
4,845,399
4,845,399
0
7
PUMPA VISEKLIPNA
12/1/1952
1,496,373
1,496,373
0
8
GLODALICA UNIVERZALNA
7/1/1961
623,489
623,489
0
9
BUSILICA STONA
8/1/1961
33,847
33,847
0
10
KRAN DIZALICA-MOSTOVNI
12/1/1953
1,496,373
1,496,373
0
11
KRAN MOSTOVNI
12/1/1965
1,496,373
1,496,373
0
12
FAGRAM AUTOM KOMP STAN NKG
10/1/1986
620,639
620,639
0
13
KOMPRES SA ELEKTROM
12/1/1987
872,884
872,884
0
14
KOMPRESOR FAGRAM AK6 SA RE
12/1/1988
1,048,886
1,048,886
0
15
STABIL.KOMB.KOMP.HK-6 PAK
11/30/1999
1,803,975
1,803,975
0
16
APARAT PRESA
4/1/1963
1,795,648
1,795,648
0
17
BUSILICA STUBNA
7/1/1963
129,686
129,686
0
18
BUSILICA STUBNA
7/1/1963
129,686
129,686
0
19
PRESA HORIZONTALNA
3/1/1968
384,782
384,782
0
20
RENDISALIKA KRATKOHODNA
5/1/1961
597,160
597,160
0
21
APARAT ZA ZAVARIVANJE ELIK
9/1/1972
3,099,630
3,099,630
0
22
STRUG UNIVERZALNI TNP 250/
11/1/1972
655,554
655,554
0
23
BUSILICA RADIJALNA
10/1/1974
318,157
318,157
0
24
POLUAUTOMAT ZA ZAVARIVANJE
2/1/1974
190,253
190,253
0
25
GLODALICA UNIVERZALNA
2/1/1975
477,414
477,414
0
26
PRESA MOTORNA HIDRAULICNA
2/1/1975
88,001
88,001
0
27
STRUG UNIVERZALNI TIP PAB
8/1/1976
708,711
708,711
0
28
STRUG UNIVERZALNI TIP PAB
8/1/1976
708,711
708,711
0
29
PRESA EKSCENTAR TIP AP160
3/1/1969
587,861
587,861
0
30
STRUG UNIVERZALNI 6/M-TR-2
9/1/1977
978,186
978,186
0
31
PRETVARAC ZA ZAVARIVANJE
2/1/1978
199,516
199,516
0
32
STRUG UNIVERZALNI
2/1/1978
1,068,838
1,068,838
0
33
PRIBOR ZA ZAVARIVANJE
2/1/1978
232,217
232,217
0
34
STRUG UNIVERZALNI SU50A/20
6/1/1978
671,230
671,230
0
35
STRUG UNIVERZALNI SU50A/15
6/1/1978
671,230
671,230
0
36
STRUG UNIVERZALNI TMP-200B
10/1/1981
686,907
686,907
0
37
STRUG UNIVERZALNI TVP-250
10/1/1981
674,081
674,081
0
38
TESTERA KRUZNA TIP PKA-25
10/1/1981
805,904
805,904
0
39
TESTERA TRAKASTA
3/1/1979
640,448
640,448
0
40
AUTOMAT ZA ZAVARIVANJE
3/1/1979
1,603,257
1,603,257
0
41
MAKAZE TIPA UM-13
4/1/1979
661,753
661,753
0
42
UREDJAJ ZA OBRADU KOCNICA
4/1/1979
117,059
117,059
0
43
BRUS ZA OKR. BRUS.AFD/2500
10/1/1981
3,046,402
3,046,402
0
44
DIZALICA ELEKTRICNA VEDA
7/1/1979
151,062
151,062
0
45
DIZALICA ELEKTRICNA
7/1/1979
44,891
44,891
0
46
DIZALICA ELEKTRICNA
7/1/1979
44,891
44,891
0
47
DIZALICA ELEKTRICNA
7/1/1979
44,891
44,891
0
48
DIZALICA ELEKTRICNA
7/1/1979
44,891
44,891
0
49
STRUG UNIVERZALNI PA-C30/30
9/1/1979
1,024,282
1,024,282
0
50
STRUG UNIVERZALNI PA-C30/3
9/1/1979
1,024,282
1,024,282
0
51
STRUG POLUAUTOMATSKI SPT-1
9/1/1981
6,160,070
6,160,070
0
52
AUTOMAT JEDNOVRETENIAB-80-
7/1/1981
3,382,017
3,382,017
0
53
STRUG REVOLVER R-5
7/1/1981
1,026,227
1,026,227
0
54
BRUSILICA UNIVER AL BN-102
7/1/1981
573,467
573,467
0
55
STRUG POLUAUTOMASKI KOPIR
7/1/1981
4,244,213
4,244,213
0
56
STRUG KOPIRNI VERTIKALNI S
7/1/1981
3,453,273
3,453,273
0
57
MAKAZE HIDRAULICNE
4/1/1981
3,574,194
3,574,194
0
58
STRUG POLUAUTOMATSKI DF3/N
10/1/1981
13,311,309
13,311,309
0
59
STRUG VERTIKALNI(KARUSEL)S
7/1/1981
3,453,273
3,453,273
0
60
MASINA ZA GASNO SECENJE CO
5/1/1981
1,767,146
1,767,146
0
61
MASINA ZA SAVIJANJE PROFIL
12/1/1981
701,158
701,158
0
62
MAS ZA VALJANJE MAV UPW251
4/1/1982
1,318,519
1,318,519
0
63
APARAT ZA KRUZNO ZAVAR KPD
10/1/1981
1,346,023
1,346,023
0
64
AUTOMAT ZA KRUZ ZAVAR KDN
10/1/1981
1,572,617
1,572,617
0
65
BUSILICA VISEVR. VERT BV-1
11/1/1981
2,233,871
2,233,871
0
66
PESKARA TIP 1250S
10/1/1983
4,522,610
4,522,610
0
67
MASINA ZA SAVIJ.LIMA BOLDR
10/1/1988
8,405,627
8,405,627
0
68
TESTERA MASINSKA TIP SP315
7/1/1983
178,140
178,140
0
69
BUSILICA RADIJALNA RB 40
11/1/1983
318,157
318,157
0
70
BUSILICA RADIJALNA RB 40
11/1/1983
318,157
318,157
0
71
AUTOMAT ZA ZAVARIVANJE EDD
12/1/1983
1,603,257
1,603,257
0
72
VALJ BEKON UREDJ ZA KON KO
12/1/1978
798,066
798,066
0
73
MASINA ZA BRUSENJE VENTILA
12/1/1977
120,565
120,565
0
74
MAS ZA BRUSENJE SED VENTI
12/1/1980
37,409
37,409
0
75
NAGAZNA PLOCA
12/1/1977
69,831
69,831
0
76
BUSILICA STUBNA SARLAH
12/1/1978
72,681
72,681
0
77
STO PROBNI ELKON SUPER 3
12/1/1977
498,791
498,791
0
78
UREDJ ZA MERENJE OBOJ GASO
12/1/1972
62,349
62,349
0
79
KOFER PROBNI
12/1/1976
149,637
149,637
0
80
APAR ZA MERENJE ISPUS PLIN
12/1/1978
124,698
124,698
0
81
DIZALICA KANALSKA
12/1/1977
14,052
14,052
0
82
DIZALICA KONZOLNA HIDRAUL
12/1/1977
38,279
38,279
0
83
DIZALICA KONZOLNA HIDRAUL
12/1/1978
47,243
47,243
0
84
DIZALICA STUBNA EC-2A
12/1/1978
157,475
157,475
0
85
DIZALICA STUBNA EC-2A
12/1/1980
157,475
157,475
0
86
DIZALICA GARAZNA
12/1/1972
23,500
23,500
0
87
GLODAL VERT. TIP GRB-480V
12/1/1984
1,524,876
1,524,876
0
88
GLODAL HORIZ. TIP GKB-480H
12/1/1984
1,460,745
1,460,745
0
89
VISECI TRANSFOMATOR 150 KW
12/1/1984
116,860
116,860
0
90
MASINA ZA OBRADU IVICA PUL
2/1/1985
446,774
446,774
0
91
PRESA MOTOR HIDR HMP-1000G
4/1/1985
136,811
136,811
0
92
PRESA APKANT HIDR PSH300/L
4/1/1985
8,230,053
8,230,053
0
93
AUTOM ZA DVOSTR ZAVARIV KN
5/1/1985
3,455,910
3,455,910
0
94
MAKAZE HIDRAUL TIP MVS-13
7/1/1997
1,923,908
1,923,908
0
95
TESTERA MASINSKA C-60
8/1/1985
178,140
178,140
0
96
STRUG NUMER KOPIR SPT-32NC
4/1/1986
10,453,663
10,453,663
0
97
STRUG UNIVER PA 900M/1000
12/1/1986
2,708,906
2,708,906
0
98
STRUG UNIVER PA 900M/1000
12/1/1986
2,708,906
2,708,906
0
99
OSTALA OPREMA
79,778,979
78,751,191
355,168
Zemljište i objekti
Zemljište
Naziv zemljišta
Katastarska Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
zemljišta (u
m2)
Vrsta
zemljišta
Oblik
svojine
Vrsta prava
2,121.00
ostalo
građevinsko
društvena
pravo korišćenja
zemljište u
svojina
državnoj svojini
5947/43 KO
Smed.
Palanka 1
12,976.00
ostalo
građevinsko
društvena
pravo korišćenja
zemljište u
svojina
državnoj svojini
5947/45 KO
Smed.
Palanka 1
1,149.00
ostalo
građevinsko
društvena
pravo korišćenja
zemljište u
svojina
državnoj svojini
7198/8 KO
Azanja
7,416.00
"
5947/42 KO
Smed.
Palanka 1
"
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
"
Objekti
Naziv objekta
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
Površina zemljišta
objekta
pod
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Aneks vagon hale Ostale zgrade - Upravna
5947/16 KO
zgrada - broj zgrade 1,
Smederevska
Prizemlje i tri sprata ,
Palanka 1
Smederevska Palanka,
Industrijska 70
1,276.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Deo vagon hale - Ostale
zgrade - Vagon hala i
5947/43 KO
aneks - broj zgrade 2,
Smederevska
Prizemlje , Smederevska Palanka 1
Palanka, Industrijska 70
11,616.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Peskara Smederevska
Palanka, Industrijska 70
5947/45 KO
Smederevska
Palanka 1
320.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Radionica za izradu
aluminijuma
Smederevska Palanka,
Industrijska 70
5947/45 KO
Smederevska
Palanka 1
420.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Zgrada elektro
5947/45 KO
održavanja Smederevska Smederevska
Palanka, Industrijska 70 Palanka 1
60.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Pokriveni magacin
Smederevska Palanka,
Industrijska 70
5947/42 KO
Smederevska
Palanka 1
540.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Radionica za održavanje 5947/45 KO
Smederevska Palanka,
Smederevska
Industrijska 70
Palanka 1
300.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Pokriveni magacin
Smederevska Palanka,
Industrijska 70
5947/45 KO
Smederevska
Palanka 1
156.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Upravna zgrada Azanja
7198/8 KO
Azanja
60.95
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Mehaničarska radionica 7198/8 KO
Azanja
Azanja
378.00
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
7198/8 KO
Azanja
20.60
po osnovu presuda za
neisplaćene zarade
Kovačnica Azanja
Datum
upisa
tereta
04.04.2007
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
Obaveze prema komercijalnim bankama
Obaveze prema bankama u stečaju
Obaveze prema Fondu za razvoj
91,274
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
21,832
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
674
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
52,640
Poreske obaveze iz radnog odnosa
12,199
Doprinosi
64,290
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
38,785
Ostale obaveze
23,423
Uprava prihoda
45,310
Goša holding u restrukturiranju
30,238
West Truck Zemun
12,960
Beopetrol
7,446
Braća Mandić
4,685
Goša šinska vozila
6,188
Met komerc
4,218
Goša Dibut
3,810
Goša Institut
3,558
Goša Solko
3,467
Dunav osiguranje
4,127
Goša Indrustija
2,380
Goša FOM
1,334
Goša stan
1,328
Don International
1,573
Metalrad Inđija
1,197
Dane PTP Milenijum
808
Goša hortikultura
584
UKUPNO:
440,328
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge
Prodaja priključnih drumskih vozila
Vrednost u 000 RSD
Jed.mere.
2011
2012
2013
komada
1
2
1
2011
3,277
2012
11,000
2013
4,146
REALIZACIJA
Kretanje obima ostvarene prodaje
Količinski
Naziv proizvoda
Jed. mere.
2011
UKUPNO:
Struktura prodaje
Struktura prodaje u %
Domaće tržište
Strano tržište
Ukupno:
2011
2012
2013
100.00
50.00
100.00
0.00
50.00
0.00
100.00
100.00
100.00
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
Direktna prodaja
Veleprodaja
Maloprodaja
Posrednici
% učešća
100.00
2012
Vrednost u 000 RSD
2013
2011
2012
2013
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
Broj zaposlenih
Radno angažovani
6
Plaćeno odsustvo
0
Neplaćeno odsustvo
0
Ostali
0
Ukupan broj zaposlenih
6
Starosna struktura zaposlenih
Godine
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
Broj
zaposlenih
1
2
2
1
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
Bruto
Neto
2011
31,404.00
18,932.00
2012
33,580.00
24,478.00
2013
37,700.00
23,300.00
SWOT ANALIZA
Prednosti:
proizvodna hala sa industrijskim kolosekom, stručna radna snaga, iskustvo u proizvodnji
Šanse:
veoma male u ovoj delatnosti usled razvoja novih tehnologija koje društvo nije uspelo da
isprati
Nedostaci:
zastarelost tehnologije i opreme i predugo vremena bez uposlenosti
Opasnosti:
nema
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
1,996
10
26
Kratkoročna potraživanja
6,015
67,201
40,441
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
0
0
0
Kratkoročni finansijski plasmani
0
0
0
52,691
32,480
27,474
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
PDV i AVR
Odložena poreska sredstva
Obrtna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Osnovna sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
0
0
0
463
273
29
1,219
1,474
1,486
61,165
99,964
67,970
0
0
0
0
0
0
137,454
0
0
41,516
58,469
49,361
0
4,739
4,739
Stalna imovina
178,970
63,208
54,100
Gubitak iznad visine kapitala
278,549
289,107
316,772
UKUPNA AKTIVA
519,903
453,753
440,328
0
0
0
176,763
124,863
126,293
Vanbilansna aktiva
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
0
25,467
38,625
45,538
0
0
0
171,202
193,623
169,427
0
0
0
Ukupno kratkoročne obaveze
373,432
357,111
341,258
Dugoročni krediti
138,903
88,867
91,274
Ostale dugoročne obaveze
Ukupno dugoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
7,568
7,775
7,796
146,471
96,642
99,070
0
0
0
519,903
453,753
440,328
Osnovni i ostali kapital
0
379,492
379,492
Neuplaćeni upisani kapital
0
0
0
Rezerve
0
0
0
Revalorizacione rezerve
0
0
0
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Neraspoređena dobit
0
0
0
Gubitak
0
379,492
379,492
Otkupljene sopstvene akcije
0
0
0
Ukupno kapital
0
0
0
Odložene poreske obaveze
0
0
0
519,903
453,753
440,328
0
0
0
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
Prihodi od prodaje
2012
2013
10,449
16,467
4,146
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
0
0
0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
7,237
0
0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
0
16,467
2,941
Ostali poslovni prihodi
3
0
0
POSLOVNI PRIHODI
17,689
0
1,205
Nabavna vrednost prodate robe
0
0
0
7,471
2,558
2,558
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
65,844
14,483
3,487
Troškovi amortizacije
14,818
13,163
9,108
Ostali poslovni rashodi
7,004
25,584
12,318
Troškovi materijala
POSLOVNI RASHODI
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
95,137
55,788
26,480
-77,448
-55,788
-25,275
Finansijski prihodi
1,546
4
88
Finansijski rashodi
25,927
57,392
5,878
Ostali prihodi
31,391
105,617
5,104
Ostali rashodi
15,935
3,253
1,716
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
-86,373
-10,812
-27,677
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
-86,373
-10,812
-27,677
Poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
12
Odloženi poreski prihodi perioda
20
254
0
0
0
0
-86,353
-10,558
-27,689
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
0
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
POLOŽAJ PREDUZEĆA
Download

goša fabrika drumskih vozila doo u restrukturiranju , smederevska