Spisak prisutnih akcionara na vanrednoj skupštini održanoj dana 28.06.2012.godine
Akcionar
Hellenic Sugar Industry S.A.
Dosen Zoran
Brkic Milenko
Aleksic Jelenko
Dosenovic Zoran
Djurin Adam
Semiz Nedeljko
Jasic Marko
Kaludjerovic Miladin
Poletanovic Cedo
ukupno
Broj akcija
550.729
792
595
95
1017
68
104
189
24
128
553,741
Postoji veliki broj akcionara koji su glasali pismenim putem protiv predložene odluke
a koji su podneli zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, te se spisak sa imenima svih tih lica čuva u prostorijama društva
Gore pomenuti spisak biće dostavljen svakom akcionaru na uvid, ukoliko ga bude tražio
Download

Spisak prisutnih akcionara na vanrednoj skupštini