Конкурс
за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014 години.
Конкурс је објављен 19.03.2014. године у дневном листу Дневник
Прво потписивање од 12.05.2014 године.
Табела 1. РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Ред. Бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Име и презиме подносиоца
Драгица Илић
Драган Ергарац
Даница Ђуђић
Обрад Бајић
Саша Красуља
Горан Васиљевић
Борислав Милосављевић
Стевица Раду
Мирослав Ђумић
Угљеша Јулинац
Славица Цвјетићанин
Марија Трусина
Ева Капоста
Јелена Дукић
Ервин Бакош
Александра Орњаков
Јелена Милосављевић
Драгана Семјанов
Бранислав Секулић
Синиша Михаљ
Предраг Станковић
Место
Госпођинци
Кула
Србобран
Дероње
Ердевик
Врбас
Попинци
Зрењанин
Футог
Бачка Паланка
Апатин
Селенча
Торнјош
Србобран
Лукино Село
Србобран
Попинци
Кула
Врбас
Никинци
Баваниште
22 Бранислав Живанов Бачка Паланка 23 Милица Јелић
Параге
24 Владимир Јанков
Сибач
УКУПНО
Одобрени износ
411.425,00
1.500.000,00
504.000,00
222.750,00
146.850,00
168.000,00
233.750,00
110.208,00
92.210,00
132.000,00
94.199,00
18.593,00
110.000,00
171.600,00
778.937,00
145.950,00
233.750,00
368.800,00
405.370,00
336.654,00
126.500,00
500.000,00
17.015,00
1.000.000,00
7.828.561,00
Друго потписивање од 11.07.2014 године.
Табела 2. РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Ред. Бр
1
2
3
4
5
6
7
8
Име и презиме подносиоца
Место
Немања Смолић
Кукујевци
96.250,00
Шандор Балањи
Лукино Село
28.402,00
Зоран Пињић
Чуруг
Силвиа Угрнов
Мол
Милан Стојић
Степановићево Слађана Марковић
Зрењанин
41.450,00
Јелена Марић
Србобран
47.411,00
Горан Михајлов
Долово
Одобрени износ
289.930,00
6.547,00
252.166,00
983.000,00
Страна 1 од 4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Марјан Дражилов
Долово
785.000,00
Виолета Попов
Долово
653.000,00
Дорјан Тођераш
Банатско Ново Село
961.000,00
Никола Сакач
Куцура
Трипо Финџановић
Темерин
158.125,00
Стеван Радивојевић
Брестач
134.488,00
Александар Марковић
Нови Сад
88.080,00
Миле Радмиловић
Хртковци
86.825,00
Милица Максимовић
Јарак
124.944,00
Добрила Лечић
Нови Сад
330.000,00
Војислав Стојаковић
Брестач
180.587,00
Љиљана Вукотић
Добринци
132.000,00
Јован Живков
Дероње
528.000,00
Марко Удовичић
Нови Сад
830.000,00
Милица Ристић
Дероње
264.000,00
Митар Љешевић
Нови Сад
440.000,00
Михал Џуџар
Руски Крстур
Драгомир Ковачевић
Голубинци
123.750,00
Габријела Лакић
Нови Сад
968.854,00
Саша Ергарац
Кула
298.000,00
Марија Војнић Зелић
Стари Жедник
165.000,00
Ондреј Фекете
Гложан
172.978,00
Срђан Стаматовић
Нови Сад
27.531,00
Никола Тутуш
Краљевци
36.106,00
Станка Латиновић
Сириг
Горан Боројевић
Буђановци
43.818,00
Драган Бакић
Буђановци
299.910,00
Јелена Стјепановић
Вогањ
Марина Мишковић
Бачка Паланка
224.374,00
Илија Гагић
Бачко Градиште
145.500,00
Младен Сладић
Гибарац
110.000,00
Јарослав Пољак
Ковачица
90.750,00
Наташа Терзић
Черевић
395.150,00
УКУПНО
7.633,00
86.002,00
352.000,00
44.266,00
11.032.827,00
Треће потписивање од 15.09.2014 године.
Табела 3. РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Ред. Бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Име и презиме подносиоца
Место
Љиљана Даљац
Дероње
114.400,00
Гордана Букоровић
Качарево
763.000,00
Деже Дукаи
Сента
Властимир Марковић
Змајево
1.160.000,00
Драган Смољић
Змајево
813.648,00
Дарко Лакушић
Змајево
891.088,00
Мирослав Рацков
Змајево
1.010.851,00
Михаљ Пилин
Купусина
Драган Николић
Инђија
37.900,00
Ђорђе Драгичевић
Брестач
775.000,00
Саша Јефтић
Јазак
775.000,00
Сремска Каменица
264.000,00
Сибач
899.961,00
Буђановци
775.000,00
12 Ирена Миливојевић
13 Милан Грујичић
14 Стеван Војновић
Одобрени износ
61.422,00
35.000,00
Страна 2 од 4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Жељко Дмитровић
Брестач
775.000,00
Јован Војновић
Буђановци
775.000,00
Јовица Јатић
Обровац
405.350,00
Горан Живковић
Баваниште
Данијела Бреберина
Рума
855.956,00
Шикопарија Стеван
Жабаљ
726.648,00
Војновић Марко
Буђановци
Јанош Киш
Темерин
1.280.000,00
Мирослав Јанков
Нови Сад
149.062,00
Илија Ивановић
Идвор
15.267,00
Синиша Лулић
Хртковци
60.104,00
Зорка Станчић
Дероње
213.000,00
Јелена Грозданић
Србобран
132.000,00
Миленко Пауновић
Јарак
300.313,00
Миленко Бељин
Жабаљ
Јанко Џуџар
Руски Крстур
Никосава Шушак
Тител
253.408,00
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Сава Стојадиновић
Банатски Брестовац
550.000,00
Антонија Николић
Оџаци
286.000,00
Милан Миленковић
Дероње
242.000,00
Станко Берић
Надаљ
298.625,00
Тивадар Дукаи
Тотово Село
319.126,00
Небојша Урумовић
Нови Сад
Марин Скендеровић
Љутово
500.111,00
Слађана Стојаковић
Дероње
247.500,00
Етелка Лајко
Горњи Брег
114.508,00
Дејан Баруданов
Дероње
418.000,00
УКУПНО
1.351.600,00
285.067,00
1.049.485,00
19.875,00
54.598,00
20.053.873,00
Четврто потписивање од 13.11.2014 године.
Табела 4. РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Ред. Бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Име и презиме подносиоца
Место
Ласло Чонка
Хоргош
Мирослав Обровац
Никинци
220.000,00
Драгана Бакић
Буђановци
775.000,00
Перица Бакић
Буђановци
775.000,00
Марица Веселиновић
Краљевци
775.000,00
Вукашин Копривица
Врбас
180.208,00
Жељко Бакић
Буђановци
19.616,00
Драгомир Милованкић
Футог
74.649,00
Роберт Чордаш
Зрењанин
58.528,00
Јанош Гуљаш
Суботица
352.964,00
Бранко Тасић
Каравуково
258.500,00
Синиша Миловановић
Платичево
42.238,00
Лазар Чикић
Сибач
620.082,00
Игор Стоилковић
Глогоњ
265.066,00
Драгослав Ђаковић
Бач
469.700,00
Горан Проданов
Ченеј
98.216,00
Карло Волар
Хртковци
44.961,00
Јанко Хромиш
Врбас
Миладинка Радојев
Добринци
462.000,00
Живић Александар
Инђија
154.000,00
Одобрени износ
51.840,00
61.600,00
Страна 3 од 4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Јелена Марковић
Љутово
55.978,00
Ђерђ Ретек
Падеј
72.250,00
Милисав Поповић
Ашања
852.500,00
Зоран Благојевић
Руски Крстур
150.000,00
Бора Самарџић
Ченеј
513.638,00
Душко Драгојевић
Брестач
1.000.000,00
Љиљана Грмуша
Плавна
176.000,00
Владислав Ерски
Ченеј
Петар Срећков
Брестач
28.500,00
Золтан Фабиан
Келебија
141.872,00
Габор Фабиан
Келебија
45.467,00
Славица Николић
Србобран
158.400,00
Марина Ђурић
Оџаци
154.000,00
Младен Данилов
Дероње
495.000,00
Милибор Димић
Дероње
286.000,00
Здравко Мириловић
Дероње
429.000,00
Мирослав Глигоријевић
Дероње
297.000,00
Силвестер Чипак
Зрењанин
980.000,00
Јанош Сарвак
Зрењанин
222.748,00
Атила Јухас
Зрењанин
968.000,00
Санијел Чипак
Зрењанин
980.000,00
Мирослава Тот
Руменка
Зорица Савковић
Футог
Крсто Јокић
Панчево
396.000,00
Милена Драгић
Старчево
396.000,00
Ева Тадијан
Купусина
136.646,00
Зоран Ћулибрк
Богојево
1.500.000,00
Сима Бајић
Дероње
260.000,00
Антон Маркић
Рума
58.424,00
Андраш Бало
Сента
57.548,00
Јанош Косо
Моника Булатовић Бабински
Ђерђ Ковач
Суботица
506.971,00
Адорјан
182.596,00
Горњи Брег
180.786,00
Велизар Комненић
Врбас
114.000,00
Јасмина Војновић
Брестач
112.622,00
Драгиша Бирач
Гибарац
275.000,00
Золтан Касаш
Горњи Брег
321.440,00
Светлана Милутиновић
Шашинци
Јовица Радивојшић
Бачинци
51.315,00
Бранислав Баруданов
Дероње
539.000,00
Снежана Филиповић
Старчево
412.500,00
Ђурица Миричић
Банатски Брестовац
396.000,00
Мирослав Ђуричић
Брестач
409.893,00
Сава Давидов
Дероње
461.300,00
Золтан Пеле
Зрењанин
Жељка Чавић
Бачка Паланка
УКУПНО
19.656,00
43.893,00
24.975,00
71.846,00
83.435,00
106.581,00
20.883.948,00
Страна 4 од 4
Download

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за